Analiza stanja životne sredine podrazumeva obradu kvantitativnih i kvalitativnih podataka prikupljenih na terenu, na osnovu kojih se utvrđuje stepen uticaja čoveka i njegovih aktivnosti na životnu sredinu (količina štetnih materija u vodi, vazduhu i tlu). Analitičar životne sredine poseduje znanje i veštine koje mu omogućavaju da podatke koje dobija od odgovornih institucija i lica obrađuje i objavljuje u formi izveštaja o stanju životne sredine. Primenjuje različite metode i tehnike za analizu ključnih elemenata i struktura u rešavanju ekoloških problema, za analizu zagađivanja i degradacije, i donosi mere i akcije na planu zaštite životne sredine u skladu sa principima održivog razvoja.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com