Proučavanje i tumačenje pojedinih razdoblja ljudske istorije na osnovu materijalnih dokaza, istraživanje i rad na terenu ukoliko se naiđe na arheološko nalazište, kao i prezentacija rezultata rada.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com