Držanje vežbi studentima, priprema predavanja i ocenjivanje, čitanje seminarskih radova, rad na konsultacijama.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com