Zadatak projektnog asistenta je da se od početka do kraja brine o uspešnoj realizaciji projekata. Projektni asistent je zadužen za komunikaciju sa spoljnim stručnjacima, moderatorima i organizatorima konferencija, timom za IT podršku, zainteresovanim institucijama uključenim u projekte. Takodje, zadužen je za koordinaciju raznih pojedinačnih podaktivnosti i međusobnu komunikaciju partnera, saradnika i trećih lica, kao i redovnu komunikaciju sa učesnicima na projektima. Dalje, projektni asistent je zadužen za pomaganje u izradi projektnih budžeta. Obaveza projektnog asistenta je i koordinacija procesa monitoringa i interne evaluacije. Zajedno sa Projektnim Menadžerom priprema sve izveštaje i evaluacije. Zadužen je i za nabavku kancelarijskog i potrošnog materijala. Pored ovoga, ima obavezu i da komunicira sa medijima i da izvodi konferencije za novinare. Osim ovih, zaduženja su mu još i ažuriranje vebsajta za projekat na kome je angažovan. Takođe, obaveza mu je i koordinacija nastavnih aktivnosti tokom realizacije projekata, statistička obrada evalucionih podataka, kao i pomaganje u izradi narativnog i finansijskog izveštaja o realizaciji projekata koji se podnosi donatoru.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com