Author: NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com

Administrator/ka

Administrativno održavanje sajta, monitoring vesti, izrada novinskog članka, analitika društvene stvarnosti, obrada video fajlova, kontaktiranje autora i koordinisanje njihovog rada, elektronsko prilagođavanje tekstova, advertajzing, itd.

Advokat/ica

Analiza propisa, draftovanje ugovora, pravno savetovanje, analiza ugovora, presuda, rešenja i druge dokumentacije, veliki vremenski pritisci, velika odgovornost

Arhitekta – arhitektica

Projektovanje i razrada arhitektonskih projekata, razrada predmetnog projekta, komunikacija sa nadležnim institucijama, odlazak na konsultacije sa investitorima i nadležnim institucijama, pregovaranje sa klijentima.

Bibliotekar/ka

Rad na nabavci, razvoju i održavanju zbirki knjiga i drugog objavljenog materijala kao i na prijemu, obradi i izdavanju knjiga. Oni takođe rade i direktno sa korisnicima i pomažu im…

Šef/ica odseka za mlade

Šef odseka upravlja budžetom, planira i organizuje posao,donosi strateške odluke i javno zagovara programe i projekte, piše projekte i radi PR menadžment i raspodelu poslova, izveštava medije i rukovodstvo o…

Profesionalno vojno lice

Logističko-administrativni poslovi i organizacija rada, pisanje izveštaja za nadređene i nadgledanje rada podređenih. Posao često podrazumeva rada na fizičkoj spremnosti i profesionalnom usavršavanju

Profesor/ka Univerziteta

Predavanja studentima i naučno-istraživački rad. U načelu, profesori organizuju nastavu i drže predavanja, a asistenti im pomažu u nastavi i izvode laboratorijske i terenske vežbe sa studentima. Profesori mogu predavati…

Radio novinar/ka

Aktivno učešće u pripremi i realizaciji emisija i delova programa kao i u radu produkcijskog tima; saradnja sa novinarima iz deska, rad u desku, prikupljanje informacija iz svih mogućih dostupnih…

Viši/a sportski/a trener/ka

Snimanje i analiza protivnika, snimanje i analiza treninga, rad na softverskim programima Data Project. Tipičan dan započinje u 8.00h trening u teretani i trčanje u prirodi. Priprema poslepodnevnog treninga i…

Službenik/ica u banci

Saradnja u radu sa stanovništvom-otvraranje računa-unutrašnji platni promet-inostrani platni promet (devizno poslovanje)-gotovinske i bezgotovinske transakcije-izdavanje deviznih i kreditnih kartica-krediti stanovništva-marketing aktivnosti-štedni depoziti oročeni i slobodni

Socijalni/a radnik – Socijalna radnica

Socijalni radnik/ca je profesionalac koji pomaže ljudima u prevazilaženju različitih životnih problema i izazova. Radi sa decom, porodicama, starima, siromašnima, pripadnicima marginalizovanih i ugroženih grupa itd. Radni zadaci uključuju savatodavni…

Profesor/ka razredne nastave

Pripremanje za nastavu, realizacija nastavnih časova, evaluacija održanih časova radi potencijanih korekcija,Radno vreme počinje u 9h a traje do 17. Pre podne obavljamo poslove u opštini, ili organizujeme sastanke sa…

Programer/ka

-sastanak sa pregledom toga šta je juče urađeno, šta se danas radi-konsultacije sa kolegama– programerski rad-referat nadređenom o tome šta je urađeno i gde ima problema– Razvoj web aplikacija

Koordinator/ka kancelarije za mlade

Koordinator/ka lokalne Kancelarije za mlade je osoba zaposlena u opštini/gradu koja rukovodi poslovima Kancelarije za mlade.Neki od poslova koje obavlja su:• Planiranje, sprovođenje i praćenje razvoja omladinske politike na lokalnom…

Internet marketing menadžer/ka

Planira, usmerava i koordinara strategije nastupa na različitim društvenim platformama u cilju uspešnog plasiranja proizvoda ili usluga. Kontroliše posećenost sajtova i naloga za koje je zadužen, vrši analizu korisnika i…

Knjigovođa

Vođenje knjiga u skladu sa računovodstvenim propisima, konsultacije sa klijentima, obrada podataka, samostalna organizacija poslovanja ukoliko se radi o poslu vođenja knjigovodstvene agencije. Konkretna zaduženja mogu biti: ručno unošenje podataka,…

Menadžer/ka projekata u NVO

Komunikacija sa klijentima, osmišljavanje projekata, praćenje realizacije postojećih aktivnosti, pribavljanje finansijskih sredstava. Administracija projekta, osmišljavanje, organizovanje i koordinacija događaja, administracija baze podataka članova, editovanje i lektorisanje tekstova za newsletter, odnosi…

Marketing i PR menadžer/ka

Organizuje internu i eksternu komunikaciju, planira i realizuje marketinške aktivnosti, istražuje tržište, organizuje promocije i događaje, sponzorstva, radi na image building, brend recognition, reputation, prati aktivnosti i piše izveštaje o…

Novinar/ka

Uređivanje poslovno investicionog internet portala. Pisanje vesti, izveštaja, intervjua, reportaža, posećivanje konferencija za štampu, pisanje tekstova, odlazak na razne događaje, konferencije,telefoniranje, sedenje nekoliko sati za računarom, rad vikendom

Računovođa

Kontrola pridošlih faktura i procesiranje istih, ispunjavanje zahteva od klijenata kojim pravimo knjiženja, edukacija novopridošlih kolega u kolektiv, registracija grešaka napravljenih u knjiženju (ako ih ima), reporting nadređenima o stanju…

Referent/kinja

Sprovođenje omladinske politike na lokalu, savetodavni organ, popunjavanje baza podataka i rad sa klijentima koji predaju dokumenta na šalter, sortiranje dokumentacije

Prevodilac

Prevođenje različite dokumentacije, kontakti sa razlicitim klijentima i funkcionerima, saradnja sa lokalnom samoupravom i medjunarodnim organizacijama, kao i drzanje kurseva za engleski, spanski, nemacki i francuski jezike, Priprema kursa italijanskog…

Sekretar/ica

Korespondencija sa najvažnijim poslovnim partnerima, praćenje dnevne štampe kako domaće tako i strane i prevod najvažnijih članaka vezanih za delatnost institucije, pisanje izveštaja po zahtevu partner institucija, pružanje pomoći poslovnim…

Referent/kinja za sport

Organizovanje aOrganizovanje administrativnih poslova u oblasti sporta i omladine, organizovanje školskOrganizovanje administrativnih poslova u oblasti sporta i omladine, organizovanje školskog, omladinskog i rekreativnog sporta.

Klinički psiholog/psihološkinja

Dve osnovne delatnosti: 1) psihodijagnostika (individualni i grupni rad sa pacijentima, posmatranje ponašanja, intervju, zadavanje i tumačenje nalaza psiholoških testova, procena intelektualnih sposonosti, uračunljivosti i podobnosti za roditeljstvo) 2) psihoterapija…

Veb programer/ka – Web programer/ka

Pravljenje veb aplikacija, veb portala i sajtova. Programeri aplikacija pišu programe koji rešavaju samo posebne poslove, ili prerađuju već postojeće-opšte aplikacije prilagođavajući ih potrebama organizacije. Sistemski programeri pišu programe za…

Tehnička podrška

Održavanje mreže, pomoć korisnicima interneta, održavanje magacina, održavanje hostinga i pomoć korisnicima, upućivanje montera i pravljenje radnih naloga, instaliranje baznih stanica i sklapanje istih

Vaspitač/ica

Vaspitači koji svoj posao smatraju pozivom, bave se njime predano i moralno. To znači da su posvećeni radu sa decom, pažljivo prate šta se sa njima dešava i preduzimaju korake…

Sociolog / sociološkinja

Istraživanje promena u društvu, promovisanje kulture i rad sa NVO, Organizovanje istraživanja, pisanje radova. Sociologija je jedna nauka ali postoje neke relativno nezavisne oblasti ove nauke. Neki sociolozi se bave…

Istoričar/ka

Rad sa istorijskim zapisima i materijalima, odnosno različitim izvorima istorijske građe. Na primer rad u školi, podrazumeva neposredan rad sa učenicima, rad u muzeju rad na pripremi izložbe, direktan kontakt…

Menadžer/ka u kulturi

Menadžer/ka u u kulturi posreduje između kulture i tržišta, određuje cenu umetničke „robe“, utiče na svest nacije o sebi samoj, posvećen je kulturi i umetnosti, ceni kulturu i umetnost, poseduje…

Grafički dizajner – Grafička dizajnerka

Grafički dizajneri se bave likovnim uređivanjem knjiga i časopisa, kalendara, promotivnih materijala, izradom podsetnica (vizit karti), plakata, osmišljavanjem vizuelnog identiteta kompanija (dizajniranjem logotipa, memoranduma, podsetnica (vizit karti) i koverti). Oni…

Turizmolog / turizmološkinja

Turizmolog sa licencom turističkog vodiča može raditi u Turističkoj organizaciji kao vodič tura za organizovani obilazak grada. Da bi uspešno obavljao svoj posao vodič mora unapred da nauči maršutu ture…

Direktor/ka bankarske filijale

Jedna od primamljivih opcija po završenom obrazovanju i stečenom radnom iskustvu jeste bavljenje menadžmentom bankarske filijale. Ova pozicija omogućava kontrolu protoka finansijskih sredstava između centralne filijale i filijale na lokalu,…

Revizor/ka

Vrši se nadzor i kontrola rada operativnih izvršioca (računovođa i knjigovođa), kontrola periodičnih izveštaja (bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, poreski bilans i ostali prateći dokumenti). Svoju delatnost obavljam u…

Poslovni/a sekretar/ica

Koordinacija i obavljanje kancelarijskih poslova, vodim računa o tome da rukovodioci, zaposleni radnici, klijenti i poslovni partneri kompanije dobijaju potrebne informacije, u vezi održavanja dobrih internih odnosa i dobre poslovne…

Inženjer/ka građevine

projektovanje (istraživački radovi, dokumentovanje, izrada);građenje;pripremni radovi (raščišćavanje terena, priprema gradilišta, dovod vode i struje, odvod vode);građevinski radovi: zemljani, tesarski, betonski, armirano-betonski, armirački, zidarski;završni radovi: krovopokrivački, bravarski, stolarski, limarski, keramičarski, staklorezački;instalaterski…

Građevinski/a tehničar/ka

temeljno planiranje gradnje sa inženjerom, detaljna izrada projektne dokumentacije i realizacija na terenu. Npr., da bi se izgradila stambena zgrada treba odabrati prikladno zemljište, pripremiti ga za početak radova i…

Frizer/ka

Pranje, sušenje, šišanje, nega, estetsko oblikovanje kose žena i muškaraca, privremeno i trajno oblikovanje kose, bojanje kose oksidacijskim bojama, beljenje kose, nijansiranje kose.

Kozmetičar/ka

Čišćenje kože lica i tela, uklanjanje suvišnih dlačica (na primer električnim putem, toplim voskom), laserom i drugim metodama, priprema sredstva za šminkanje (kozmetičko mleko, kremu za čišćenje, losione i dekorativnu…

Istraživač/ica religije

Kreiranje i implementacija obrazovnih programa, osnaživanje socijalnog partnerstva u oblasti verskog dijaloga i promocija tolerantnog multikonfesionalnog društra, objavljivanje štampanih i elektronskih publikacija.

Menadžer/ka u ugostiteljstvu

Planiranje, organizacija, vođenje i nadziranje radnih aktivnosti osoblja, kao i potrošnje materijalnih i finansijskih sredstava. Takodje, u opis posla spada i pregovaranje sa dobavljačima hrane i pića, kao i putničkim…

Akviziter/ka

Zakazivanje poslovnih razgovora sa potencijalnim kupcima i ugovaranje prezentacije (predstavljanje robe), održavanje prezentacija i ugovaranje narudžbine.

Komercijalista / komercijalistkinja

posećivanje potencijalnih kupaca, primanje narudžbina i rešavanje svih problema i prigovora naručioca. Pripremanje izveštaja i obavljanje administrativnih poslova. Održavanje prodajne mreže, sprovođenje promotivnih aktivnosti i “merchandising”.

Kamerman/ka, Snimatelj/ka

Snimanje događaja, snimanje pokrivanja za emisije i priloge, rad u studiju, rad na sceni, rad sa režiserom, novinarima, montažerima… Razvijanje plana kamere, podešavanje kamere, sastavljanje plana snimaka, odgovaranje na zahteve…

Doktor/ka stomatologije

Stomatolozi ovako opisuju svoj radni dan: “sačeka te puna čekaonica pacijenata koji žele tvoju pomoć, koje god da je doba dana. Svakome treba posvetiti dovoljno pažnje i strpljenja, to su…

Geolog / geološkinja

Prikupljanje i analiziranje fosilnih ostataka životinjskog i biljnog porekla, na osnovu čega se šire saznanja o starosti planete Zemlje, o njenom razvoju, kao i razvoju života na njoj. Posao uključuje…

Inženjer/ka hemijske tehnologije

Kontrola procesa, kontrola sirovina, međuproizvoda i gotovih proizvoda u proizvodnji, izvođenje eksperimenata i proučavanje međudelovanja kvalietata i vrste materijala, pisanje izveštaja na osnovu rezultata istraživanja.

Inženjer/ka metalurgije

Projektovanje mašina i postrojenja koja se koriste za proizvodnju metalnih prozvoda (izlivanje topljenog metala u kalupe, oblikovanje proizvoda kovanjem, presovanjem, zavarivanjem i sl.) i nadgledanje njihovog rada. Istraživanje tehnoloških vidova…

Inženjer/ka šumarstva

izrađivanje planova uređivanja i revitalizacije predela, rukovođenje procesima iskorišćavanja šuma i šumskih predela vodeći računa o tome da se prirodna ravnoteža što manje naruši

Dizajner/ka multimedija

Stvaranje sistema vizuelnih i audio medija i komunikacija, dizajniranje pojedinih medija, definicija poruka (poznatiji kao Copywriter) i obezbeđivanje komunikacije širokog spektra prostiranja i dejstva na ljude i poslovni svet. Veb…

Broker/ka

Trgovina hartijama od vrednosti, u svoje ime ili u ime kompanije za koju radi; zadatak je: po što boljim uslovima i za što veću vrednost plasirati poverene hartije od vrednosti…

Elektrotehničar/ka

Operativni rad u pogonima za proizvodnju ili prodaju elektronske ili elektrotehničke opreme. Podrazumeva se praćenje i učestovanje u proizvodnom procesu kroz izvođenje koraka proizvodnje, rukovanje materijalima, alatom i mašinama. U…

Dramski/a pedagog / pedagoškinja

neposredan dramski rad s grupama dece, mladih; vođenje dramskih i pozorišnih radionica; organizovanje i vođenje prezentacija rada, interakcije sa publikom; rad na procesu čiji je rezultat predstava, performans, interaktivni teatar…;…

Policajac – Policajka

Izvršavanje naređenja nadređnih i obavljanje radnih zadataka koji, u zavisnosti od službe mogu biti: regulisanje saobraćaja, patroliranje ulicama i potraga za osumnjičenima, intervencije u slučaju poziva građana, privođenje osumnjičenih lica,…

Radnik/ica obezbeđenja

Obezbeđivanje poslovnih prostora, stambenih zgrada, skladišta, gradilišta; osiguravanje prenosa imovine (novca, vrednosnih papira, poverljivih dokumanata); zaštita osoba od telesnih povreda, ranjavanja, otmice; održavanje reda na javnim skupovima, koncertima, sportskim događajima…

Inženjer/ka zaštite bilja

Ispitivanje načina i postupaka uzgoja poljoprivrednih kultura kako bi se poboljšao njihov kvalitet, prodaja sredstava za zaštitu bilja i suzbijanje parazita i bolesti, kao i davanje stručnih saveta poljoprivrednicima.

Producent/kinja

Pregled scenarija i rad sa scenaristima, pokretanje procesa produkcije, pribavljanje novčanih sredstava i izbor reditelja, glumaca i drugog osoblja. Nekada podrazumeva odabir autorskih emisija koje će se prikazivati i afirmisati.

Fizioterapeut/kinja

Pružanje pomoći bolesnim i povređenim licima kako bi se ublažile posledice bolesti i povreda i povećala pokretljivost. Prati se zdravstveno stanje pacijenta i shodno tome prilagođava terapija koja se sastoji…

Statističar/ka

Prikupljanje, analiza i obrada kvantitativnih podataka za različite vrste istraživanja, kao i njihova interpretacija. Ponekad savetovanje i nadzor pri sprovođenju istraživačkog projekta.

Arheolog / arheološkinja

Proučavanje i tumačenje pojedinih razdoblja ljudske istorije na osnovu materijalnih dokaza, istraživanje i rad na terenu ukoliko se naiđe na arheološko nalazište, kao i prezentacija rezultata rada.

Građevinski/a inženjer/ka

Građevinski inženjeri planiraju i nadziru izgradnju različitih objekata. To mogu biti objekti niskogradnje (putevi, železničke pruge, tuneli, mostovi), hidrogradnje (luke, brane, hidrocentrale, kanalizacije) i visokogradnje (stambeni i industrijski objekti). Učestvuju…

Portfolio menadžer/ka

Upravljanje imovinom fonda, odnosno hartijama od vrednosti u ime i za račun drugih lica. Sredstva koja građani ulože se investiraju u hartije od vrednosti sa ciljem da rizik bude minimalan…

Doktor/ka medicine

Lekari se bave unapređenjem zdravlja, sprečavanjem bolesti, otkrivanjem bolesti, lečenjem bolesnika i medicinskom rehabilitacijom. Tokom studija i pripravničkog staža osposobljavaju se za rad na nivou primarne zdravstvene zaštite, odnosno za…

Menadžer/ka proizvoda

upravljanje svim aktivnostima vezanim za naš proizvod, što podrazumeva organizovanje, koordiniranje, nadgledanje i izvršavanje radnih zadataka. Praćenje svih promena na tržištu i prilagođavanje proizvoda željama potrošača.

Projektant/kinja mašinstva

Projektovanje mašina i alata i organizacija njihove proizvodnje. Oblikovanje proizvoda ili proizvodnog procesa uzimajući u obzir rapoložive sirovine i dostupnu tehnoogiju proizvodnje, vrstu ulaznog materijala i tehnologiju prerade. Tokom projektovanja…

Komunikolog / komunikološkinja

Podrazumeva primenu različitih alata u kreiranju komunikacije – izgovorena i pisana reč, fotografija, video zapis, muzika, scenski pokret. Reč je o primeni različitih “alata” koji mogu poslužiti kao kanal putem…

Barmen/ka

Spravljanje koktela i alkoholnih pića, osmišljavanje novih napitaka, pomoć u planiranju i nabavci materijala i namirnica, saradnja sa konobarima i menadžerom objekta.

Mehaničar/ka šivaćih mašina

Pronalaženje i otklanjanje kvarova na mehaničkom i elektroničkom sistemu šivaće mašine poslednje generacije (Juki,Pegasus, Yamato,Lectra,Morgan,Hams…). Brzo i snalažljivo reagovanje na licu mesta, precizno štelovanje i podešavanje sistema mašine. Projektovanje i…

Koordinator/ka za ljudska prava

Zadaci su sledeći:Zadatak 1: Koordinira i nadgleda aktivnosti jedinice i njenih službenika, u koordinaciji sa drugim Jedinicama za Ljudska prava i Kabinetom Premijera zajedno sa Kancelarijom Premijera, Zadatak 2: Osigurava…

Kriminalista/kinja

Kriminalističari/ke se brinu o sigurnosti građana štiteći njihova prava, život i imovinu. Kriminalističari/ke rešavaju kriminalna dela i planiraju akcije i strategije suzbijanja kriminaliteta.Kriminalističari/ke i policajci zajedno rešavaju slučajeve krađa, provala,…

Baza zanimanja

Staranje o bezbednosnim procedurama u avionu pre, tokom i posle leta, priprema i služenje napitaka i užine, prodaja proizvoda iz duty-free asortimana

Lekar/ka specijalista hirurgije

Obavljanje pregleda po uputu lekara opšte prakse ili drugih specijalista; obavljanje operacija u zavisnosti od posebne oblasti subspecijalizacije – neurohirurgije, hirurgije abdomena, kardio-hirurgije, grudne hirurgije, i tako dalje; saradnja sa…

Trgovac – Pomoćnik u maloprodaji

Obrada pošte i reklamnog materijala, arhiviranje dokumenata, komunikacija sa internim i eksternim mušterijama, osnovna poslovna korespondencija, koordinacija rada maloprodajne kancelarije, kompjutersko arhiviranje dokumenata. Komunikacija sa mušterijama i kolegama iz različitih…

Tesar/ka

Rad na gradilištu – obeležavanje objekta, ozidavanje zidova, konstruisanje okvira plafona, podizanje krova, postavljanje prozora i vrata, montiranje stepenica, merenja i proračuni, čitanje i tumačenje planova i specifikacija. Timski rad…

Direktor/ka prodaje

Sastanak sa najvećim klijentima, mentorisanje i savetovanje sa kolegama koji se bave prodajom. Planiranje strateškog razvoja firme, informisanje o bitnim političko-ekonomskim činiocima na tržištu. Širenje posla, ostvarivanje plana prodaje, organizacija…

Profesor/ka biologije

Evo kako nastavnica u školi opisuje svoj radni dan: “Prosečno provodim 5 sati sa učenicima (nastavni, dodatni i dopunski časovi,razredna sam i imam sekciju). Oko dva sata provodim sa pripremama…

Inženjer/ka saobraćaja

Posao saobraćajnog inženjera/ke odnosi se na istraživanje i izgradnju infrastrukture kao što su putevi, pruge, mostovi, saobraćajni znakovi i semafori. Njihov zadatak je da odrede kakve je puteve potrebno praviti…

Asistent/kinja na projektu

Zadatak projektnog asistenta je da se od početka do kraja brine o uspešnoj realizaciji projekata. Projektni asistent je zadužen za komunikaciju sa spoljnim stručnjacima, moderatorima i organizatorima konferencija, timom za…

Modni urednik – Modna urednica

Uređivanje modnih rubrika u časopisu, organizovanje modnih snimanja, stajling na snimanjima, uređivanje TV emisija o modi, stajling na reklamnim i muzičkim spotovima, uređivanje veb sajtova o modi, kasting manekena i…

Profesor/ka etnomuzikologije

Posao profesora etnomuzikologije (i ostalih stručnih predmeta) u srednjoj muzičkoj školi je izuzetno odgovorno i zanimljivo zanimanje. Početak radnog dana, kao i njegovo trajanje, zavisi od rasporeda časova, pa tako…

Inženjer/ka vazduhoplovstva

Projektovanje komponenti, servisiranje, unapređivanje standarda kvaliteta, rad u timu sa ostalim inženjerima i projektantima, proveravanje mera bezbednosti, davanje instrukcija i pružanja tehničke podrške servisima.

Ekonomski analitičar

Priprema, organizacija i sprovođenje raznih istraživanja kojima će se moći odgovoritina mnoga aktuelna pitanja povezana s ekonomskim temama. Zatim, analiza i interpretacija prikupljenih podataka, kreiranje različitih izveštaja za potrebe korisnika…

Inženjer/ka telekomunikacionih sistema

Poslovi koji podrazumevaju planiranje proizvodnje, održavanje i upotrebu telekomunikacione opreme. Vode i nadgledaju izgradnju složenih telekomunikacionih sistema (instalacija i mreža)i kasnije ih i održavaju. Poslovi mogu biti i uže specijalizovani,…

Organizator/ka sportske rekreacije

Organizatori sportsko-rekreacijskih aktivnosti planiraju, nadziru i vode programe sportske rekreacije. Zapošljavaju se u centrima za rekreaciju, zdravstveno-turističkim objektima (banjama), odmaralištima (kampovi, hoteli), naseljima i firmama koja imaju svoju službu za…

Grafički/a umetnik/ica

Likovni umetnici izražavaju svoje misli i osećaje gotovo neograničenim brojem postupaka i materijala. Koriste se uljem, vodenim bojama, voštanim bojama, olovkama, glinom, drvetom ili bilo kojim drugim sredstvom, uključujući računare,…

Književni/a kritičar/ka

Filolozi koji odluče da se bave istraživačkom delatnošću u jezičkim institutima, leksikografskim zavodima i drugim ustanovama mogu se baviti književnom teorijom, književnom istorijom ili književnom kritikom.Književni kritičar usmerava se prema…

Geograf / geografkinja

Geografi proučavaju prirodnu osnovu Zemlje, društvenu organizaciju njenih stanovnika i međusobnu uslovljenost procesa u prirodi i društvu. Osim što opisuju prirodnu i društvenu stvarnost, geografi učestvuju u pronalaženju načina upravljanja…

Demograf / demografkinja

Demografi prikupljaju i obrađuju podatke o stanovništvu i utvrđuju međusobne odnose kretanja i različitih karakteristika stanovništva s drugim društvenim i ekonomskim pojavama. Oni prikupljaju podatke o prostornom rasporedu stanovništva (demogeografija)…

Inženjer/ka naftnog rudarstva

Inženjeri/ke naftog rudarstva istražuju izvore nafte i prirodnog gasa i organizuju njihovu proizvodnju. Kad je otkriveno ležište nafte ili prirodnog gasa, naftni inženjeri rade na tome da postignu najveći mogući…

Filmski/a režiser/ka

Filmski režiser čita i tumači scenario, sprovodi probe i usmerava aktivnosti glumačke i tehničke ekipe. Savetuje se sa umetničkim direktorom, kako bi se osiguralo da su muzika, set, scenski efekti…

Inženjer/ka zaštite od požara

Savetuje i pomaže privatnim i javnim organizacijama i vojnim službama u cilju očuvanja života i imovine od požara, eksplozija i sličnih opasnosti. Izrađuje studije za industrijske, trgovačke, javne zgrade, privatne…

Inženjer/ka poljoprivrede

Primenjuje inženjerske tehnologije i znanje bioloških nauka na poljoprivredne probleme vezane za produktivnost i mašine, elektrifikaciju, strukturu, zaštitu zemljišta i voda i preradu poljoprivrednih proizvoda. Razvija kriterijume za projektovanje, proizvodnju,…

Solo pevač/ica

Peva kao solista. Interpretira muziku koristeći znanje harmonije, melodije, ritma i stvaranja glasa da bi se predstavila karakterizacija ili postigao lični stil vokalnog izvođenja. Peva, sledeći štampani tekst i muzičke…

Inženjer/ka tekstilne tehnologije

Inženjeri/ke tekstilne tehnologije organizuju i koordiniraju proizvodnju u tekstilnoj industriji i dizajniraju tekstil i odeću. Tekstilna industrija obuhvata proizvodnju i preradu vlakana i prediva i preradu tkanina i pletiva u…

Kostimograf / kostimografkinja

Nakon prethodno obavljenog razgovora sa rediteljem i scenografom, kostimograf izrađuje skice, za određeno delo i odnosi ih u krojačku radionicu, obućarsku, modesteraj, frizersku radionicu. U samu realizaciju često je uključeno…

Logoped / logopetkinja

Prevencija, dijagnosticiranje i tretman svih procesa i funkcija vezanih za funkciju govora (osobe sa govornim smetnjama), te percepcijom i produkcijom oralnog i pisanog jezika (osobe sa poteškoćama u pisanju i…

Violinista/kinja

Svira muzički instrument kao solista ili kao član muzičke grupe, na primer orkestar ili bend, u svrhu zabavljanja publike. Studira i uvežbava muziku da bi naučio i interpretirao partiture. Svira…

Biotehnolog / biotehnološkinja

Proučavanje i korišćenje živih organizama u cilju stvaranja nekog proizvoda. Biotehnologija se deli na tradicionalnu i savremenu. Tradicionalna biotehnologija bavi se oplemenjivanjem biljaka i domaćih životinja, korišćenjem mikroorganizama za proizvodnju…

Inženjer/ka rudarstva

Inženjeri rudarstva organizuju, prate, nadziru i analiziraju iskorišćavanje mineralnih sirovina u rudnicima. Oni iskorišćavaju rudne sirovine, analiziraju geološke podatke, izrađuju projekte i izgrađuju rudnike, odnosno rekonstruišu pojedine sisteme. Njihov posao…

Inženjer/ka zaštite na radu

Inženjeri/ke zaštite na radu vode računa o čovekovoj sigurnosti na radu. Prilagođavanjem radne okoline čoveku i prilagođavanjem čoveka radnoj okolini inženjeri/ke zaštite na radu nastoje da smanje opasnosti na radu…

Inženjer/ka elektrotehnike

Inženjeri elektrotehnike projektuju, razvijaju, testiraju i nadgledaju proizvodnju elektrotehničke i elektroničke opreme. Oni i predstavljaju opremu kupcima i uče korisnike rukovanju. Njihova struka – elektrotehnika – ima korene u matematici…

Menadžer/ka

Menadžeri/ke rade na ključnim upravljačkim i izvršnim položajima u privatnim i državnim proizvodnim i uslužnim preduzećima, u kojima kreiraju i sprovode poslovnu politiku. Po pravilu su rukovodioci vitalnih službi preduzeća,…

Kustos/škinja u muzeju

Kustosi muzeja vode brigu o muzejskim zbirkama, prikupljaju, sređuju, štite i čuvaju građu, sprovode potrebna istraživanja i organizuju izložbe i bave se publicističkom delatnošću.Kustosi muzeja prate aukcije i izložbe, kontaktiraju…

Meteorolog / meteorološkinja

Meteorolozi/ meteorološkinje primenjuju znanja fizike na zbivanja u gasovitom, tekućem i čvrstom delu Zemlje. Posmatraju i proučavaju prirodne pojave, pomno planiraju, organizuju i sprovode terenska merenja i naučnim metodama analiziraju…

Pilot/kinja

Piloti su dobro uvežbani profesionalci koji upravljaju avionima i helikopterima kako bi prevezli putnike, robu, poštu, unesrećene, gasili požare, prašili useve ili pomagali u pronalaženju kriminalaca. Većina pilota ipak upravlja…

Akademski/a slikar/ka

Likovni umetnici izražavaju svoje misli i osećaje gotovo neograničenim brojem postupaka i materijala. Koriste se uljem, vodenim bojama, voštanim bojama, olovkama, glinom, drvetom ili bilo kojim drugim sredstvom, uključujući računare,…

Glumac/ica

Glumci stvaraju vizuelne i zvučne slike na osnovu pisane reči iz scenarija, a izvode ih u pozorištu, filmu, radiju i televiziji. Oni oživljavaju reči za publiku. Glumci zabavljaju ljude i…

Dizajner/ka

Dizajneri osmišljavaju, izrađuju i uređuju čovekovu okolinu, kako bi predmeti u njoj bili što funkcionalniji i lepši. Oni su zaslužni za izgled vozova, automobila, kompjutera, nameštaja, različitih ambalaža, knjiga, časopisa,…

Inspektor/ka

Inspektori/ke nadziru rad različitih tela državne uprave, javnih preduzeća… Upravljanje državom podrazumeva donošenje zakona i propisa, sprovođenje tih zakona i propisa i nadzor sprovođenja istih zakona i propisa. Ta tri…

Hemičar/ka

Hemičari, odnosno inženjeri hemije, bave se istraživačkim radom i primenom prikupljenih činjenica i spoznaja o hemijskim sastavima. Hemičari su razvili izvanredno velik broj novih proizvoda, kao što su sintetička vlakna,…

Filolog / filološkinja

Filolozi su, u najširem smislu reči, stručnjaci koji proučavaju jezik i književnost jednog naroda, a preko njih i celokupnu njegovu kulturu. Neki od njih mogu biti nastavnici jezika u osnovnim…

Matematičar/ka

Matematičari/ke se, u najširem smislu, bave zakonitostima i načelima odnosa među veličinama i prostornim oblicima. Svoja znanja, takođe, primenjuju u rešavanju praktičnih problema unutar različitih područja ljudske delatnosti. Poslovi matematičara…

Fizičar/ka

Fizičari istražuju i postavljaju temeljna načela o građi, opštim svojstvima i kretanju materije, stvaranju i prenosu energije i međudelovanju materije i energije. Neki fizičari ova temeljna znanja primenjuju u teorijskim…

Biolog / biološkinja

Biolozi proučavaju žive organizme i njihove odnose s okolinom. Polazeći od jedinke kao celine i ćelije kao osnovne jedinice života, biolozi u saradnji s drugim naučnicima otkrivaju fizičko-hemijske zakonitosti i…

Ekolog / ekološkinja

Ekolozi istražuju međusobnu povezanost organizama, odnose između organizama i njihove okoline i posledice različitih uticaja, kao što su promene u veličini populacije nekih organizama, zagađenost vazduha, voda i zemlje, porast…

Informatičar/ka

Informatičar/ka nadgleda rad kompjuterskog hardvera i softvera i osigurava da se te složene i skupe mašine i programi koriste tako da postižu maksimalan učinak. To znači da informatičar mora predvideti…

Marketing istraživač/ica

Priprema, organizacija i sprovođenje istraživanja, sastavljanje anketnih upitnika i podsetnika za intervjue, pisanje izveštaja. Posao uključuje i predviđanje novih tržišnih prilika, analizu konkurencije i njihovih marketinških aktivnosti, zatim ocenjivanje uspešnosti…

Košarkaški/a sudija

Savez delegira sudiju za neku utakmicu, sudija u sudijskoj opremi ‘sudi’, kontroliše košarkašku utakmicu i primenjuje pravila igre. Zadužen je da sve prođe u najboljem redu i u skladu sa…

Menadžer/ka korporativnih komunikacija

Odgovornost u upravljanju takozvanim “korporativnim komunikacijama” u okviru kojih se ubrajaju i odnosi sa medijima, interne komunikacije, filantropski projekti, projekti iz oblasti korporativne društvene odgovornosti, koordinacija sa centralom kompanije, imidž…

Inženjer/ka ratarstva

Ispitivanje metoda uzgoja i pronalaženje načina sigurnijeg suzbijanja štetočina i bolesti poljoprivrednih kultura. Sprovode laboratorijska i poljska ispitivanja, kako bi usavršili metodu prerade sirovih poljoprivrednih proizvoda, testirali pesticide, oplemenili bilje,…

Inženjer/ka industrijskog mašinstva

Industrijski inženjer bavi se razvojem, projektovanjem i usavršavanjem mašina, ljudi i materijala i optimalnim korišćnjem tih sistema. Tu su takođe i organizacija rada, analiza i praćenje procesa proizvodnje, optimizacija proizvodnih…

Inženjer/ka stočarstva

Inženjeri stočarstva bave se proizvodnjom, odnosno naučno-istraživačkim radom vezanim za uzgoj, reprodukciju, rast i razvoj svih domaćih životinja. Stručnjaci specijalizovani za ribarstvo bave se uzgojem i ulovom ribe i drugih…

Organizator/ka zdravstvene nege

Učestvuje u pripremi bolesnika za dijagnostičke postupke, a posebno kod sofisticiranih dijagnostičkih metoda. Delokrug rada organizatora zdravstvene nege obuhvata i postupak raspodele redovne medikamentoze i ampulirane terapije. Takođe, sprovodi psihološku…

Stomatološki/a tehničar/ka

Vodi komunikaciju sa pacijentima, priprema materijal, priprema instrumenate-higijena, sterilizacija. Vodi administraciju-kompjuterska obrada podataka. Piše dnevne, mesečne, tromesečne, godišnje izveštaje. Asistira lekaru – stomatologu.

Brend menadžer/ka

Organizacija i sprovođenje kampanja i događaja, plasiranja poruka i informacija, koordinacija dizajna i produkcije idejnih rešenja, kontrola poruka, informacija i kampanja kroz sve interne i eksterne medije, saradnja sa marketinškim…

Medicinski/a radiolog / radiološkinja

Inženjeri medicinske radiologije sprovode razne vrste snimanja koja omogućuju prepoznavanje i praćenje toka bolesti. Učestvuju i u jednoj vrsti lečenja zloćudnih bolesti – radioterapiji, odnosno terapiji zračenjem. Najpoznatije je snimanje…

Muzikolog/škinja

Predavanje muzičke kulture u školskim institucijama (osnovnim i srednjim). Rad sa grupama od 10 do 15 učenika, predavanja, slušanje muzike, gledanje dokumentarnih filmova, sviranje…

Kuvar/ica

Pripremanje i serviranje gotovih namirnica (jela i poslastica), izrada menija na nedeljnom ili mesečnom nivou, kontrola ispravnosti namirnica.

Sudija/Sutkinja

Suđenje u krivičnim predmetima izvršiocima krivičnih dela. Rad na obradi krivičnih predmeta i priprema za suđenja za sledeći dan, obrada pošte itd.

Sudijski/a pomoćnik/ca

Rad sa dnevnom poštom tj. kontrola raznih podnesaka, žalbi, predloga, nalaza veštaka, te dalje postupanje sa njima. Praćenje sudske prakse i pravne literature. Izrada nacrta presude, a nakon što sudija…

Statista/kinja

Najčešće se radi o učestvovanju u izradi reklama, spotova, tv serija i filmova.Statiranje obično obuhvata pozadinsko učestvovanje u nekom medijskom projektu, npr. kao publika u studiju (tada statisti aplaudiraju).

Bankarski/a službenik/ca

Šalterski službenici u bankama obavljaju vrlo širok dijapazon bankarskih poslova: obavljaju uplate, isplate i prenos sredstava, primaju depozite i uplate za kredite, ispunjavaju obrasce neophodne za odobravanje kredita i drugih…

Andragog/andragoškinja

Andragozi poznaju sve karakteristike, specifičnosti i načine na koje odrasli ljudi uče i znaju kako da prilagode proces učenja tako da odgovara potrebama odraslog polaznika, i da podstiču lični razvoj…

Data scientist

Analiza ogromnog broja sirovih podataka i stvaranje modela koji objašnjavaju određene fenomene. Prezentovanje dobijenih procesa koji će dalje pomoći da se donese ispravna odluka za dalji razvoj aplikacije, softvera ili…

Digitalni antropolog/antropološkinja

Proučava odnos između ljudi i tehnologije, kvantitativno i kvalitativno istražuje svakodnevne navike u korišćenju društvenih mreža (fejsbuka, tvitera, instagrama), uticaj online zajednice, kao i različitih mobilnih aplikacija. Digitalni antropolog omogućava…

Barista

Barista je vrhunski poznavalac kafe. Pored toga što ume da pripremi sve vrste kafa, barista je upoznat i sa poreklom zrna, načinom prerade i slaganjem kafe sa drugim začinima i…

Muzikoterapeut

U radu, muzikoterapeut primenjuje skup različitih metoda, neverbalnih i verbalnih, koje u sebe uključuju drevna i savremena znanja i veštine u upotrebi glasa, tela i instrumenata, ali i elektronske i…

Bioinformatičar/ka

Bioinformatičari se bave i biohemijom, hemijom, te izučavanjem sastava organizma i njegovih ćelija, bez obzira da li je reč o ljudskom, biljnom ili životinjskom organizmu. Oni nastoje da na osnovu…

Energetski menadžer/ka

Energetski menadžeri imaju ključnu ulogu u uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta i njihove obaveze su sledeće:da prikupljaju i analiziraju podatke o načinu korišćenja energije obveznika sistema;da pripreme programe i planove energetske…

Specijalista za virtuelnu bezbednost

Specijalista za virtuelnu bezbednost prati i rukovodi bezbednošću računarskih mreža, operativnih sistema i baza podataka, bavi se softverskim inženjeringom, detekcijom i metodama odbrane, kriptografijom i kripto tehnologijom, kreiranjem i primenom…

3D modelar/ka

3D modelar/ka kreira trodimenzionalne kompjuterske modele, i pomaže posmatraču da sagleda digitalno neki predmet koji postoji u realnosti ili se tek projektuje, kako bi ga bolje razumeo. Ono što veštinu…

Pedagoški/a asistent/kinja

Pedagoški asistent je profesionalno obučen član školskog osoblja koji, u radu sa nastavnicima, decom, porodicama i zajednicom, pomaže deci iz marginalizovanih grupa da iskoriste sve prednosti obrazovanja i prevaziđu teškoće…

Šetač/ica pasa

Šetači pasa zamenjuju vlasnike koji nemaju vremena redovno da izvode svoje ljubimce u šetnju. Šetač pasa dolazi na kućnu adresu i pored toga, jako je važno znati kako se pas…