Rad na nabavci, razvoju i održavanju zbirki knjiga i drugog objavljenog materijala kao i na prijemu, obradi i izdavanju knjiga. Oni takođe rade i direktno sa korisnicima i pomažu im u nalaženju potrebnih informacija. U tom smislu, vrlo važan deo posla je sadržajna obrada dokumenata i pravljenje uredne arhive. U malim bibliotekama, bibliotekar radi sve. Na osnovu praćenja popularne literature i osluškivanja potreba korisnika planira i izgrađuje fond biblioteke. Osim sadržajno, građu i formalno obrađuje, popisuje i katalogizuje. Vodi brigu o sistemu izdavanja i kreira programe za informisanje i obrazovanje korisnika. Pronalazi potrebne podatke, pomaže korisnicima da pronađu informacije, upućuje ih na druge izvore. U većim bibliotekama, s više zaposlenog osoblja, bibliotekari se specijalizuju za određeno područje, npr. nabavka, katalogizacija, klasifikacija, izrada bibliografija, izrada baza podataka, učestvovanje u planiranju automatske obrade podataka, izgradnja specijalnih zbirki, među-bibliotečka razmena, informaciona delatnost i dr.

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/