Biolozi proučavaju žive organizme i njihove odnose s okolinom. Polazeći od jedinke kao celine i ćelije kao osnovne jedinice života, biolozi u saradnji s drugim naučnicima otkrivaju fizičko-hemijske zakonitosti i molekularnu osnovu života. Znanja na molekularnom nivou nastoje da objasne složenije celine, kao što su žive ćelije, organizmi i populacije. Poslovi biologa mogu biti vrlo različiti. Neki sprovode fundamentalna istraživanja kako bi unapredili znanja o strukturi i funkciji živih sistema. Terenskim ispitivanjima i laboratorijskim eksperimentima otkrivaju složene međuodnose u ekosistemu i upoznaju organizaciju živog organizma. Drugi se bave primenjenim istraživanjima usmerenim na razvoj novih farmakoloških sredstava, povećanje prinosa biljaka, očuvanje životne sredine itd. Posebnu grupu čine nastavnici koji podučavaju biologiju u osnovnim i srednjim školama, gimnazijama i na fakultetima. Za razliku od istraživača, koji se po pravilu specijalizuju na nekom užem području, profesori imaju pregled nad celom biološkom naukom. Većina naučnika s područja biologije može se svrstati u neku od užih grupa, zavisno od vrste organizama koje proučavaju ili specifičnim poslovima kojima se bave. Ipak, sve bržim napretkom u razumevanju temeljnih životnih procesa na ćelijskom i molekularnom nivou, u današnje vreme se manje značaja pridaje nekim tradicionalnim podelama.

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/