Trgovina hartijama od vrednosti, u svoje ime ili u ime kompanije za koju radi; zadatak je: po što boljim uslovima i za što veću vrednost plasirati poverene hartije od vrednosti na berzu, od čega zavisi i sopstvena zarada; praćenje kretanja ponude i tražnje na berzi i izveštavanje kompanije u čije se ime radi, prodaja i kupovina, ugovaranje poslova vezanih za hartije od vrednosti; praćenje kretanja kamata i cena na tržištu.

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/