Demografi prikupljaju i obrađuju podatke o stanovništvu i utvrđuju međusobne odnose kretanja i različitih karakteristika stanovništva s drugim društvenim i ekonomskim pojavama. Oni prikupljaju podatke o prostornom rasporedu stanovništva (demogeografija) i o različitim obeležjima populacije nekog područja. Podaci kojima barataju demografi odnose se na natalitet, mortalitet, venčanja, razvode (prirodna kretanja stanovništva), starosnu i polnu strukturu stanovništva, obrazovanje, državljanstvo i zaposlenost (popis stanovništva) i na migracije stanovništva. Rezultate svojih istraživanja primenjuju u društvenom i prostornom planiranju, kao npr. određivanje mesta izgradnje škola, bolnica, stambenih objekata, kulturnih i industrijskih centara.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com