Ekonomisti proučavaju troškove i učinke proizvodnje, raspodelu i potrošnju roba i usluga. Svoja znanja temelje na proučavanju ekonomskih pojava i procesa; zato skupljaju i analiziraju podatke, prate i prognoziraju ekonomske trendove. Većina ekonomista se bavi praktičnom primenom ekonomskih znanja. Oni savetuju preduzeća, banke, osiguravajuća društva, investicione fondove, sindikate, vladine organizacije. Ekonomisti moraju imati jasno definisane ekonomske ciljeve. Zato se neki bave kreiranjem i primenom ekonomske politike na određenom području delovanja, kao što su npr. područje finansija, rada, poljoprivrede, trgovine, saobraćaja, energije, zdravstva. Zavisno od područja kojim se bave, ekonomisti primenjuju različite metode. Pripremanje izveštaja je važan deo njihovog posla, koji uključuje izradu tablica i grafičkih prikaza i opisivanje i objašnjavanje prikazanih podataka. Organizuju nabavke proizvoda, administrativni rad i katalogizaciju dokumenata, asistiraju finansijskoj službi.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com