Praćenje i popunjavanje konkursa objavljenih od institucija, organizacija i drugih donatora u zemlji i inostranstvu, kao prekogranična saradnja.

Komunikacija sa različitim socijalnim akterima – studentima, predstavnicima akademske zajednice, aktivistima nevladinih organizacija, predstavniciuma državne uprave i lokalne samouprave, organizacija treninga i predavanja, administracija programa stipendija, rad na kreiranju i razvoju kurikuluma za obuke u procesu evropskih integracija, projekt menadžment.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com