Sastavljanje ugovora u oblasti privrednog prava, rešavanje drugih pitanja u oblasti privrednog i radnog prava relevantnih za poslovanje kompanije. Istraživanje pozitivnog zakonodavstva, istraživanje prakse međunarodnih tela, pisanje projekata. Praćenje rada organa organizacije, tumačenje zakonskih i podzakonskih akata, davanje pravnih mišljenja članovima organizacije, vođenje projekata i učestvovanje u realizaciji projekata, organizovanje seminara, rad u radnim grupama za kreiranje zakonskih akata, učestvovanje na stručnim skupovima, pisanje pravnih mišljenja. Neka radna mesta omogućavaju i saradnju sa međunarodnim i nacionalnim organizacijama drugih zemalja.
Pravnik u državnoj instituciji se uglavnom bavi davanjem mišljenja na predloge zakona i drugih propisa koje pripremaju Vlada i ministarstva, a koje se odnosi na usklađenost predloga akta sa Ustavom i pravnim sistemom.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com