Filmski režiser čita i tumači scenario, sprovodi probe i usmerava aktivnosti glumačke i tehničke ekipe. Savetuje se sa umetničkim direktorom, kako bi se osiguralo da su muzika, set, scenski efekti i kostimi u skladu sa interpretacijom scenarija. Savetuje se i sa direktorom fotografije oko detalja koji treba da budu fotografisani, oko upotrebe minijatura, zaliha filma, patrona, pozadina ili trik snimaka. Pravi raspored dnevnog snimanja scena, grupiše scene u skladu sa setom i glumačkom ekipom. Uvežbava glumce i predlaže promene, koristeći znanje glume, dikcije i pokreta da proizvede najbolje moguće izvođenje. Informiše tehničare o scenografiji, svetlu, rekvizitima i drugoj željenoj opremi. Odobrava scenografije, kostime, koreografije i muziku. Usmerava glumce, direktora fotografije i ostale tehničare za vreme proba i završnog snimanja. Takođe može sproboditi audicije i birati glumce, montirati film, režirati film u studiju ili na spoljnoj lokaciji, kao i režirati film za televiziju.

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/