Izrada planova i karata zemljine površine i posmatranje geodinamičnih pojava i pomeranje zemljine kore.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com