temeljno planiranje gradnje sa inženjerom, detaljna izrada projektne dokumentacije i realizacija na terenu. Npr., da bi se izgradila stambena zgrada treba odabrati prikladno zemljište, pripremiti ga za početak radova i ograditi zaštitnom ogradom. Treba odrediti redosled i dinamiku izvođenja radova, planirati broj potrebnih radnika i količinu materijala. Idejni projekti građevine budu izrađeni pre građenja, ali oni neposredno prije gradnje trebaju dobiti svoj krajnji oblik. To znači da tehničari moraju nacrtati mnoge pojedinosti, svakojaka uputstva majstorima različitih struka, prema kojima će oni graditi. Uz pomoć računara, sve ovo je mnogo lakše.

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/