Likovni umetnici izražavaju svoje misli i osećaje gotovo neograničenim brojem postupaka i materijala. Koriste se uljem, vodenim bojama, voštanim bojama, olovkama, glinom, drvetom ili bilo kojim drugim sredstvom, uključujući računare, da stvore realističnu ili apstraktnu sliku stvari, ljudi, prirode ili događaja.
Grafički umetnici stvaraju štampane slike iz matrica urezanih u drvetu, kamenu ili metalu ili ih pak dobijaju računarom. Matrice dobijaju dubljenjem – rezbarenjem, recimo, u drvetu, hemijskim postupcima (nagrizanje kiselinom) na metalu ili računarom u obliku inkjet ili laserskih otisaka.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com