Grafički dizajneri se bave likovnim uređivanjem knjiga i časopisa, kalendara, promotivnih materijala, izradom podsetnica (vizit karti), plakata, osmišljavanjem vizuelnog identiteta kompanija (dizajniranjem logotipa, memoranduma, podsetnica (vizit karti) i koverti). Oni pre svega vode računa o tome da predmeti koje dizajniraju budu privlačnog izgleda, uočljivi i prepoznatljivi. Može se reći da se bave “vizuelnom komunikacijom”. Vrlo često se bave i fotografijom. Da bi dizajnirali neki proizvod, oni najpre moraju da znaju potrebe svojih klijenata i potencijalnih korisnika. Kod nas dizajneri gotovo uvek rade po dogovoru s klijentom koji unapred određuje kakav bi proizvod želeo (npr. ukoliko je reč o grafičkom dizajnu reklamnog plakata, on određuje tekst i veličinu plakata). Potom dizajneri biraju način izrade proizvoda koji će omogućiti da proizvod bude funkcionalan, jednostavan za upotrebu i održavanje, otporan na uništavanje, siguran za upotrebu i ne preskup. Tada često sarađuju s inženjerima i drugim stručnjacima koji im mogu pomoći pri određivanju tehničkih karakteristika proizvoda. Tek tada dizajneri osmišljavaju konačan izgled proizvoda. Često se oslanjaju na poznate trendove u dizajnu sličnih proizvoda, ali uvek se trude da slede sopstveni stil. Proizvod dizajniraju prema željama i očekivanjima klijenta, prema ustaljenim modnim trendovima i prema sopstvenom ukusu. Završnu verziju proizvoda, tačnije – njegov model kompjuterski, videoanimacijama ili crtežom prikazuju klijentima i u dogovoru s njima eventualno ga prepravljaju. U radu se služe kompjuterima uz pomoć kojih grafički oblikuju logotipe kompanija. Danas je rad dizajnera neodvojiv od rada na računarima.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com