Prijem i odjava gostiju, rezervacije, ispomoć u restoranu i drugim odsecima kada je to potrebno.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com