Usluživanje klijenata, rad sa strancima, pružanje povratne informacije na upite poslate imejlom, organizovanje razgledanja, učestvovanje u organizaciji manifestacija.