Inspektori/ke nadziru rad različitih tela državne uprave, javnih preduzeća… Upravljanje državom podrazumeva donošenje zakona i propisa, sprovođenje tih zakona i propisa i nadzor sprovođenja istih zakona i propisa. Ta tri zadatka obavljaju tela državne uprave – ministarstva i druga državna tela. Svako telo državne uprave obavlja poslove u svome delokrugu. Ministarstvo kulture, na primer, razvija kulturno stvaralaštvo, promoviše kulturne veze s drugim zemljama i međunarodnim institucijama, osniva ustanove za očuvanje i proučavanje kulture i obavlja niz drugih poslova na području kulture. Kako bi državna uprava – kao veliki i složen mehanizam – mogla nadzirati sprovode li ministarstva i druga državna tela zakone i propise koje su dužni da sprovode, odnosno rade li ispravno državni službenici posao za koji ih građani plaćaju, ministarstva među državnim službenicima imenuju inspektore zadužene za sprovođenje nadzora nad radom pojedinih tela državne uprave. Inspektori sprovode inspekcijski nadzor uvidom u uslove i način rada tela državne uprave. Ispituju svrsishodnost, produktivnost i brzinu rada. To čine proučavajući odgovarajuću radnu dokumentaciju i opažanjem radnog procesa. Inspektor ima pravo da pregleda poslovne prostorije, sve relevantne poslovne spise, robu i predmete. Isto tako, ima pravo da sasluša službenike i zahteva na uvid isprave kojima se utvrđuje identitet službenika. Po izvršenom pregledu i utvrđenom stanju inspektor/ka sastavlja zapisnik. Inspektor proverava jesu li državni službenici propisno osposobljeni za obavljanje svog posla. Dalje, zanima ga kakav je odnos službenika prema strankama: je li taj odnos profesionalan i uljudan. Poseban interes inspektora jesu eventualne nezakonitosti i nepravilnosti u delatnosti tela državne uprave. Stoga inspektori/ke zahtevaju od ministarstava i tela državne uprave ili pojedinih njihovih odeljenja da podnesu izveštaj o obavljanju svojih poslova. Ako inspektor/ka ne utvrdi nepravilnost u radu službenika, već samo konstatuje neažurnost u obavljanju radnih zadataka, on će zajedno sa službenicima ustanoviti moguće uzroke takvog pristupa radu i potom predložiti mere poboljšanja. Međutim, ako inspektor/ka otkrije nezakonitost ili nepravilnost u radu tela državne uprave, on će pokrenuti postupak za utvrđivanje odgovornosti konkretnih službenika. U svom radu inspektor je odgovoran, ako propusti, da preduzme mere koje je dužan da realizuje, ali je isto tako dužan da preuzme odgovornost, ako prekorači ovlašćenja predviđena zakonom.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com