Projektovanje mašina i postrojenja koja se koriste za proizvodnju metalnih prozvoda (izlivanje topljenog metala u kalupe, oblikovanje proizvoda kovanjem, presovanjem, zavarivanjem i sl.) i nadgledanje njihovog rada. Istraživanje tehnoloških vidova proizvodnje i prerade materijala. Davanje saveta prilikom projektovanja i razvijanja novih ili pobošljanja postojećih metalurških postupaka.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com