Primenjuje inženjerske tehnologije i znanje bioloških nauka na poljoprivredne probleme vezane za produktivnost i mašine, elektrifikaciju, strukturu, zaštitu zemljišta i voda i preradu poljoprivrednih proizvoda. Razvija kriterijume za projektovanje, proizvodnju, odnosno izgradnju opreme, objekata i postrojenja. Dizajnira i koristi uređaje za očitavanja, merenje i snimanje i sistem instrumenata za proučavanje problema kao što su: posledice temperature, vlažnosti i svetla na biljke i životinje, kao i efikasnost različitih metoda upotrebe insekticida. Projektuje i usmerava proizvodnju opreme za oranje, žetvu i đubrenje zemljišta, kao i za kontrolu biljnih i životinjskih bolesti. Projektuje i nadgleda izgradnju objekata za skladištenje useva, životinjska skloništa, ljudsko stanovanje, uključujući svetlo, toplotu, klimu, vodosnabdevanje i odlaganje otpada. Planira i usmerava izgradnju seoskih elektroenergetskih distibutivnih sistema, kao i sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje i kontrolu poplava radi očuvanja zemljišta i voda. Projektuje i nadgleda instalaciju opreme i instrumenata koji se koriste za procenu i obradu proizvoda farme i da automatizuju poljoprivrednu proizvodnju. Može voditi radio i televizijske obrazovne programe za pružanje pomoći poljoprivrednicima, lokalnim grupama i poljoprivrednim zadrugama.

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/