Posao saobraćajnog inženjera/ke odnosi se na istraživanje i izgradnju infrastrukture kao što su putevi, pruge, mostovi, saobraćajni znakovi i semafori. Njihov zadatak je da odrede kakve je puteve potrebno praviti i saobraćajnu signalizaciju postaviti kako bi se saobraćaj nesmetano odvijao, pronalazeći najekonomičnije načine za izgradnju novih i popravku postojećih.

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/