izrađivanje planova uređivanja i revitalizacije predela, rukovođenje procesima iskorišćavanja šuma i šumskih predela vodeći računa o tome da se prirodna ravnoteža što manje naruši

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com