Poslovi koji podrazumevaju planiranje proizvodnje, održavanje i upotrebu telekomunikacione opreme. Vode i nadgledaju izgradnju složenih telekomunikacionih sistema (instalacija i mreža)i kasnije ih i održavaju. Poslovi mogu biti i uže specijalizovani, na primer: nadzor, preventivno i korektivno održavanje ćelijskog radio sistema i radio-relejne mreže posebne namene. Elementarno vođenje troškova poslovanja lokalne ekspoziture. Komunikacija sa klijentom.

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/