Inženjeri/ke zaštite na radu vode računa o čovekovoj sigurnosti na radu. Prilagođavanjem radne okoline čoveku i prilagođavanjem čoveka radnoj okolini inženjeri/ke zaštite na radu nastoje da smanje opasnosti na radu i da ublaže njihove posledice.
Inženjeri/ke zaštite na radu utvrđuju, propisuju, pišu pravilnike, uputstva i postupke kojih se moraju pridržavati radnici da bi mogli da rade bez opasnosti za svoj ili tuđi život ili zdravlje.
Inženjeri/ke zaštite na radu proučavaju mehaničke izvore opasnosti, a zatim smišljaju i postavljaju zaštitne sprave, sprave za daljinsko upravljanje, sprave za blokiranje opasnih delova, kako bi se smanjila opasnost da se radnik za mašinom povredi. Takođe, nadziru ispravnost alata, propisuju radne postupke i pravila prenošenja i rukovanja alatom i upotrebu ličnih zaštitnih sredstava prilikom rada s ručnim alatom (rukavice, zaštitne naočare, čvrste cipele i drugo). Stručnjaci za zaštitu na radu obilaze pogone, pregledaju opasna mesta i propisuju načine i vrste zaštite prilikom rada na visini. Kad je reč o teškim telesnim naporima, propisuju i način rada s teretima, ali i pomoćna sredstva kao što su poluge, dizalice, ručne dizalice i druga pomagala koja zamenjuju ljudski rad.
Inženjeri/ke zaštite na radu mere i nadziru nivo buke u industrijskim pogonima, propisuju zaštitna sredstva za zaštitu od buke. Nadziru i mere štetna zračenja, nepovoljne mikroklimatske uslove i vibracije. Za sve nepovoljne uslove propisuju zaštitnu odeću, obuću i drugu opremu, prate da li radnici tu opremu koriste, prate rok trajanja i zamenu zaštitne opreme. Stručnjaci za zaštitu na radu dužni su da osposobljavaju radnike, da ih obrazuju i proveravaju znanje i veštine radnika iz zaštite na radu te o tome voditi potrebnu evidenciju.
Vrlo važan deo njihovog rada jeste zaštita okoline: vode, vazduha i zemljišta. Inženjeri/ke zaštite na radu propisuju pravila sigurnosti i paze kako se pravila o zaštiti okoline primenjuju. Na kraju prikupljaju podatke, sistematizuju, statistički obrađuju, analiziraju ih i pišu izveštaje.

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/