Savetuje i pomaže privatnim i javnim organizacijama i vojnim službama u cilju očuvanja života i imovine od požara, eksplozija i sličnih opasnosti. Izrađuje studije za industrijske, trgovačke, javne zgrade, privatne kuće i druge objekte, pre i posle izgradnje, uzimajući u obzir faktore kao što su: otpornost konstrukcije na požar, upotreba ili sadržaji zgrade, zalihe i isporuka vode, strukture za laki izlazak. Dizajnira ili preporučuje materijale i opremu, na primer strukturne komponente zaštite, opremu za otkrivanje požara, alarmne sisteme, uređaje i sisteme za gašenje požara i savetuje o njihovoj lokaciji, rukovanju, instalaciji i održavanju. Preporučuje materijale, opremu i metode za ublažavanje uslova za razvoj vatre. Smišlja programe zaštite od požara, organizuje i trenira osoblje da sprovodi te programe. Takođe može raditi na proceni vatrogasaca, adekvatnosti zakona, uredbi i propisa koji utiču na prevenciju i zaštitu od požara. Sprovodi istraživanja i ispitivanja vatrootpornih i sigurnosnih materijala i uređaja, kao i da otkrije uzroke požara i metode prevencije. Može realizovati predavanja na kursevima prevencije i zaštite od požara u akreditovanim obrazovnim institucijama. Takođe, može savetovati i planirati prevenciju od uništenja izazvanog vatrom, vetrom, vodom ili nekim drugim uzrokom.

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/