Rad sa istorijskim zapisima i materijalima, odnosno različitim izvorima istorijske građe. Na primer rad u školi, podrazumeva neposredan rad sa učenicima, rad u muzeju rad na pripremi izložbe, direktan kontakt sa istorijskim predmetima, pripremu publikacija itd.
Takođe, u Srbiji postoji nekoliko institita na kojima mogu raditi istoričari: Balkanološki, Istorijski institut, Institut za savremenu istoriju…. Najpre se postaje istraživač pripravnik, da biste sa završenom magistraturom postali istraživač saradnik. Nakon završenih doktorskih studija akdemska karijera napreduje sve do stepena naučnog savetnika. Za to vreme istoričar piše i objavljuje radove u domaćim i inostranim naučnim časopisima, piše knjige i učestvuje na naučnim skupovima. Ova vrsta posla ne podrazumeva svakodnevni dolazak na institut, jer se dosta radi u arhivima, a može se veliki deo posla odraditi i kod kuće.

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/