Kreiranje i implementacija obrazovnih programa, osnaživanje socijalnog partnerstva u oblasti verskog dijaloga i promocija tolerantnog multikonfesionalnog društra, objavljivanje štampanih i elektronskih publikacija.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com