Pisanje analiza o stanju reforme sektora bezbednosti u Srbiji, Zapadnom Balkanu i evroatlantskom regionu koje se objavljuju u publikacijama i časopisima, kako organizacije u kojoj radim, tako i partnerskim. Učešće na javnim skupovima koji se tiču bezbednosnih pitanja. Pisanje komentara na zakonsku regulativu koja se tiče bezbednosti i učestvovanje u javnoj raspravi. Saradnja sa predstavnicima sektora bezbednosti, međunarodnih organizacija i stranih ambasada. Konsultacije sa studentima, istraživačima i novinarima o pitanjima bezbednosti.

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/