Dve osnovne delatnosti:

1) psihodijagnostika (individualni i grupni rad sa pacijentima, posmatranje ponašanja, intervju, zadavanje i tumačenje nalaza psiholoških testova, procena intelektualnih sposonosti, uračunljivosti i podobnosti za roditeljstvo)

2) psihoterapija (individualna, grupna, porodična)
odnos ove dve osnovne delatnosti zavisi od obučenosti psihologa (dodatne obuke za različite tehnike i testove, psihoterapiju), pozicije na kojoj je zaposlen/a (npr. vrsta odeljenja) i uobičajene prakse u instituciji. Uz to, značajan deo posla jeste saradnja sa ostalim stručnjacima (psihijatrima, lekarima… zavisno od odeljenja na kom radi), te, stoga i timski sastanci u okviru kojih se diskutuje o pacijentima koji se leče hospitalno i dogovara plan daljeg tretmana, prijem klijenata i rad na njihovim problemima, kao i razgovor o osobnim teškoćama pri radu sa pacijentima kako bi se prevenirao sindrom sagorevanja, pružanje podrške kolegama i rad na međusobnoj komunikaciji).

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com