IVALEX

Šavnički Put br.8, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘IVALEX’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 IVALEX

IVAN VUŠOVIĆ

Ju Oš ‘ivan Vušović’ Vidrovan bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ‘IVAN VUŠOVIĆ’ VIDROVAN – NIKŠIĆ, ustanova

 IVAN VUŠOVIĆ

IVANJE

Oštrovac bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

‘ IVANJE’ DRUŠTVO ZA ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 IVANJE

IVB – LAKOVIĆ

Partizanski Put br.45, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘ IVB – LAKOVIĆ ‘ DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 IVB – LAKOVIĆ

IVECCO-SAFE

Vir bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA, TRGOVINU I USLUGE ‘IVECCO-SAFE’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 IVECCO-SAFE

IVKON

Sava Stanojevića br. 7, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA KONSALTING I USLUGE ‘IVKON’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 IVKON

IVKOVIĆ

Mostainska bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA POPRAVKU AUTOMOBILA,TRGOVINU I USLUGE ‘IVKOVIĆ’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 IVKOVIĆ

IVNEX

Serdara Šćepana bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘IVNEX’ DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 IVNEX

IWEX CO

Veselina Masleše 2, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ‘IWEX CO’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 IWEX CO

IZOLACIJE

Vasilija Pejovića 5, 81400 Nikšić, Crna Gora

D.O.O. ‘IZOLACIJE’ ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 IZOLACIJE

IZVOR

Staro Selo bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘IZVOR’AGROTRGOVAČKA ZADRUGA NIKŠIĆ, zadruga

 IZVOR

J & V AUTO

Ul.ozrinići bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE,TRGOVINU I USLUGE ‘J & V AUTO’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 J & V AUTO

J.U. CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Njegoševa 10, 81400 Nikšić, Crna Gora

J.U. ‘CENTAR ZA SOCIJALNI RAD’ ZA OPŠTINE NIKŠIĆ, PLUŽINE I ŠAVNIK, ustanova

 J.U. CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

JACKA

Njegoševa bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE ‘JACKA’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 JACKA

JANA

Miolje Polje bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET ,TRGOVINU I USLUGE ‘JANA’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 JANA

JANJUŠEVIĆ COMMERCE (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)

Pod Žirovnicu bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ‘JANJUŠEVIĆ COMMERCE’ D.O.O. NIKŠIĆ (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE), društvo sa ograničenom odgovornošću

 JANJUŠEVIĆ COMMERCE (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)

JANKO BJELICA

J.u. ‘janko Bjelica’ Donje Crkvice bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ‘ JANKO BJELICA’ DONJE CRKVICE -NIKŠIĆ, ustanova

 JANKO BJELICA

JASEN

Radoja Dakića 25, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘JASEN’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 JASEN

JAUKOVIĆ

Dom Zdravlja Nikšić – Radoja Dakića bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

ZUBOTEHNIČKA LABARATORIJA ‘JAUKOVIĆ’ – NIKŠIĆ, ustanova

 JAUKOVIĆ

JAUKOVIĆ

Dom Zdravlja Nikšić – Radoja Dakića bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

ZUBOTEHNIČKA LABARATORIJA ‘JAUKOVIĆ’ – NIKŠIĆ, ustanova

 JAUKOVIĆ

JAVORAK MB

Grebice bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

‘JAVORAK MB ‘DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 JAVORAK MB

JELICA

Ul. Peka Pavlovića br. 22, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘JELICA’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 JELICA

JELMA

Ul.radoja Dakića bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE ‘JELMA’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 JELMA

JELUŠIĆ

Vuka Mićunovića bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE ‘JELUŠIĆ’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 JELUŠIĆ

JEMA

Iv Crnogorske , Blok Iv , Lamela A, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , TRGOVINU I USLUGE ‘ JEMA’ D.O.O.- NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 JEMA

JIMKO

Ul. Radoja Dakića bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

‘JIMKO’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 JIMKO

JMT

Bulevar 13 Jul bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ‘JMT’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 JMT

JOCKY COMPANY

Vardarska 4, 81400 Nikšić, Crna Gora

POSLOVNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE ‘JOCKY COMPANY’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 JOCKY COMPANY

JOKER COMPANY

Školska br. 50, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ‘JOKER COMPANY’ NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 JOKER COMPANY

JOKOVIĆ PRESTIGE PLUS

Hercegovački Put bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA ZANASTVO, TRGOVINU I USLUGE ‘JOKOVIĆ PRESTIGE PLUS’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 JOKOVIĆ PRESTIGE PLUS

JOKOVIĆ-PRESTIGE

Trebješka br. 6, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA ZANATSTVO I TRGOVINU ‘JOKOVIĆ-PRESTIGE’ D.O.O NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 JOKOVIĆ-PRESTIGE

JOLEX

Ul.baja Pivljanina S-84, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA EXPORT-IMPORT, ŠPEDITERSKE I DRUGE USLUGE ‘JOLEX’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 JOLEX

JOLLY-COMMERCE

Nikca Od Rovina bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘JOLLY COMMERCE’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLEGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 JOLLY-COMMERCE

JORGOVAN

Trebješka bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ‘JORGOVAN’ ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 JORGOVAN

JOŠANOVIĆ

Ul. Serdara Šćepana bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ‘JOŠANOVIĆ’D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 JOŠANOVIĆ

JOVAN DRAGANIĆ

Petrovići, 81400 Nikšić, Crna Gora

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ‘JOVAN DRAGANIĆ’ NIKŠIĆ, ustanova

 JOVAN DRAGANIĆ

JOVANA NI KA

Kočani br. 26, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ‘JOVANA NI KA’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 JOVANA NI KA

JOVIĆ AUTO

Gornje Polje bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

,,JOVIĆ AUTO’ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 JOVIĆ AUTO

JOVIĆ GRADNJA-CRNOTRAVAC

Obala Bistrice 54, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE ‘JOVIĆ GRADNJA-CRNOTRAVAC’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 JOVIĆ GRADNJA-CRNOTRAVAC

JOVICA

Krsta Kostića br. 5, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘JOVICA’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGAOVINU I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 JOVICA

JOVOVIĆ TRANS

V.karadžića 82, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE ‘JOVOVIĆ TRANS’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 JOVOVIĆ TRANS

JUGOPEK – ZEČEVIĆ

Jugovići bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

‘JUGOPEK – ZEČEVIĆ’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 JUGOPEK – ZEČEVIĆ

JUGOTEHNA COMERC

Vuka Karadžića 2B, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU , MARKETING, ŠPEDICIJU I USLUGE ‘JUGOTEHNA COMERC’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 JUGOTEHNA COMERC

JUMPER COM

Baja Pivljanina bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET ,TRGOVINU I USLUGE ‘JUMPER COM’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 JUMPER COM

JUNGLE (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)

Manastirska br.4, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE ‘JUNGLE’ D.O.O. – NIKŠIĆ (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE), društvo sa ograničenom odgovornošću

 JUNGLE (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)

JUVENTAS

Bistrička 8/1, 81400 Nikšić, Crna Gora

OMLADINSKA ZADRUGA ‘JUVENTAS’- NIKŠIĆ, zadruga

 JUVENTAS

JUVENTAS (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)

A. Backovića bb (Zgrada Monteksa), 81400 Nikšić, Crna Gora

OZ’JUVENTAS’ NIKŠIĆ (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE), zadruga

 JUVENTAS (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)

K – 2 RAFTING

Josipa Sladea 5, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE ‘K – 2 RAFTING’D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 K – 2 RAFTING

K U B A

Mostajine bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

‘K U B A’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 K U B A

K.A.COP – SISTEM

Kočani bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE ‘K.A.COP – SISTEM’D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 K.A.COP – SISTEM

K&M SISTEM

Školska bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ‘K&M SISTEM’ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT, NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 K&M SISTEM

KABLOMONTAŽA

Ul. Alekse Backovića S -115, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE ‘KABLOMONTAŽA’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KABLOMONTAŽA

KALIOPI

Trebješka bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE ‘KALIOPI’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KALIOPI

KALUDENT

Radoja Dakića bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

OPŠTA STOMATOLOŠKA AMBULANTA ‘KALUDENT’ NIKŠIĆ, ustanova

 KALUDENT

KAMAG

Ul. Školska br. 13, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘KAMAG’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KAMAG

KAMELIJA

Maksima Baćovića 15, 81400 Nikšić, Crna Gora

KLUB LJUBITELJA CVIJEĆA ‘KAMELIJA’ – NIKŠIĆ, nevladina organizacija

 KAMELIJA

KAMENOLOM

Ul.v Proleterske 37 A, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘KAMENOLOM’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O.- NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KAMENOLOM

KANRAD

Ii Dalmatinske bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

‘KANRAD’ D.O.O. ZA PROMET,USLUGE I EXPORT-IMPORT NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KANRAD

KAPITAL ŠPED

Kočani bb.,ad ‘tehno Baza’,kancelarija br.41, 81400 Nikšić, Crna Gora

JEDNOČLANO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ‘KAPITAL ŠPED’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KAPITAL ŠPED

KAPITAL TRADE-MM

Kočani bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

POSLOVNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ‘KAPITAL TRADE-MM’D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KAPITAL TRADE-MM

KAPLJICA

Novaka Ramova br. 13, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘KAPLJICA’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KAPLJICA

KARBON – MONT

Budoš, Dvorišta bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ‘KARBON – MONT’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KARBON – MONT

KASORO

Mokra Njiva bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘KASORO’DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ , MOKRA NJIVA BB NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KASORO

KASTEL PLUS

Karađorđeva 29, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA TURIZAM,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU ‘KASTEL PLUS’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KASTEL PLUS

KAŠMIR

Ul.novice Cerovića 12, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE ‘KAŠMIR’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KAŠMIR

KAT-COP

Budoška 2, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘KAT-COP’DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KAT-COP

KAVAJA

Mrkošnica bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO,TRGOVINU I USLUGE ‘KAVAJA’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KAVAJA

KAZABLANKA ( REŠENJEM ST.BR. 242 / 14 OD 18.09.2014 GODINE OTVARA SE STEČAJNI POSTUPAK )

Ul. Dragovolučka 24, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ‘ KAZABLANKA ‘ D.O.O. NIKŠIĆ ( REŠENJEM ST.BR. 242 / 14 OD 18.09.2014 GODINE OTVARA SE STEČAJNI POSTUPAK ), društvo sa ograničenom odgovornošću

 KAZABLANKA ( REŠENJEM ST.BR. 242 / 14 OD 18.09.2014 GODINE OTVARA SE STEČAJNI POSTUPAK )

KBS – GROUP

Peka Pavlovića 4, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘KBS – GROUP’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KBS – GROUP

KCM GROUP

Milovana Pekovića P+4/60, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐEVINARSTVO, PROMET NEKRETNINA I USLUGE ‘KCM GROUP’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KCM GROUP

KEC

Oštrovac br.110, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE ‘KEC’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KEC

KEDAR PLUS

Ul.vuka Karadžića bb,institut Za Crnu Metalu., 81400 Nikšić, Crna Gora

‘KEDAR PLUS’D.O.O., NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KEDAR PLUS

KENON – GRADNJA

Ul.vuka Karadžića bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE ‘KENON – GRADNJA’D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KENON – GRADNJA

KEŠ

Ul. Peka Pavlovića bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

‘KEŠ’ D.O.O.DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE,NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KEŠ

KIDMEDIA

Grahovo bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘KIDMEDIA’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KIDMEDIA

KIDS MONTE

Manastirska 13, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘KIDS MONTE’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KIDS MONTE

KIKI TRADE

Ul. Stubička br. 37, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘KIKI TRADE’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KIKI TRADE

KIKO

Dučica, Miolje Polje bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ‘KIKO’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KIKO

KILIBARDA COMPANY

Jezerska 37, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE ‘KILIBARDA COMPANY’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KILIBARDA COMPANY

KILKAS

Bulevar ‘ 13 Jul’ br. 4, 81400 Nikšić, Crna Gora

PRIVATNA USTANOVA – AUTO ŠKOLA ‘KILKAS’ NIKŠIĆ, ustanova

 KILKAS

KIMM-TIM

Karađorđeva bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET I KNJIGOVODSTVENE USLUGE ‘KIMM-TIM’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KIMM-TIM

KIT

Ul. Njegoševa 17, 81400 Nikšić, Crna Gora

D.O.O. ‘KIT’ NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KIT

KLIMAPROJEKT

Iv Crnogorske br. C – 4, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE , PROMET I USLUGE ‘KLIMAPROJEKT’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KLIMAPROJEKT

KLJAJIĆ

Iv Crnogorske-Lamela 5, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ‘KLJAJIĆ’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KLJAJIĆ

KLUB EKOLOGA KOMUNALAC

Ul.peka Pavlovića bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

NVO ‘KLUB EKOLOGA KOMUNALAC’ – NIKŠIĆ, nevladina organizacija

 KLUB EKOLOGA KOMUNALAC

KLUB FILATELISTA-ALBUM

Ul.narodnih Heroja bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

NEVLADINO UDRUŽENJE’KLUB FILATELISTA-ALBUM’PREDSJEDNIKA RADULOVIĆ SLOBODANA IZ NIKŠIĆA, nevladina organizacija

 KLUB FILATELISTA-ALBUM

KLUB LJUBITELJA RIJEKE ZETE-VIRIĆ

Prvi Maj br. 15, 81400 Nikšić, Crna Gora

N.V.O. KLUB LJUBITELJA RIJEKE ZETE-VIRIĆ NIKŠIĆ, nevladina organizacija

 KLUB LJUBITELJA RIJEKE ZETE-VIRIĆ

KNAPIN

Gvozdenice bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ‘KNAPIN’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KNAPIN

KNEŽEVIĆ M-13

Nikole Tesle bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE ‘KNEŽEVIĆ M-13’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KNEŽEVIĆ M-13

KNEŽEVIĆ TRANSPORT

Milovana Pekovića bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA TRANSPORT, TRGOVINU I USLUGE ‘KNEŽEVIĆ TRANSPORT’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KNEŽEVIĆ TRANSPORT

KNJAZ

Trg Save Kovačevića br.20, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO SA OGRANIČEMOM ODGOVORNOŠĆU ZA ŠPEDICIJU, INFORMATIČKI INŽINJERING I USLUGE ARHIVIRANJA ‘KNJAZ’ NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KNJAZ

KNJEGINJA

Narodne Omladine bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

NVO KLUB LJUBITELJA ODBOJKE ‘KNJEGINJA’ NIKŠIĆ, nevladina organizacija

 KNJEGINJA

KNJIGA

Bistrička 12/31- Dragova Luka, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE’KNJIGA’NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KNJIGA

KOCCA(RJEŠENJEM ST.BR. 296/14 OD 11.09.2014 GODINE OTVARA SE STEČAJNI POSTUPAK)

Nikola Tesle br. 1, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ‘KOCCA’ D.O.O. -NIKŠIĆ (RJEŠENJEM ST.BR. 296/14 OD 11.09.2014 GODINE OTVARA SE STEČAJNI POSTUPAK), društvo sa ograničenom odgovornošću

 KOCCA(RJEŠENJEM ST.BR. 296/14 OD 11.09.2014 GODINE OTVARA SE STEČAJNI POSTUPAK)

KOČOVIĆ

Ul. Radoja Dakića bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

OPŠTA STOMATOLOŠKA AMBULANTA ‘KOČOVIĆ’ – NIKŠIĆ, ustanova

 KOČOVIĆ

KOD MANDE

Bogetići bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ‘KOD MANDE’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KOD MANDE

KOHIKO

Staro Pazarište bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE ‘KOHIKO’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KOHIKO

KOJČIN – FONTANA

Nikole Tesle bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘KOJČIN – FONTANA’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KOJČIN – FONTANA

KOKOTOVIĆ PLUS

Gornje Polje bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘KOKOTOVIĆ PLUS’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KOKOTOVIĆ PLUS

KOLE N

Vuka Karadžića bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

‘KOLE N’ D.O.O. ZA TRGOVINU ,PROMET I USLUGE NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KOLE N

KOLE-MONT

Partizanski Put bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE ‘KOLE-MONT’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KOLE-MONT

KOLEX

Ul. Baja Pivljanina 7A, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PREVOZ, TRGOVINU I USLUGE ‘KOLEX’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KOLEX

KOLO

Danila Bojovića bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

IZDAVAČKO-TRGOVINSKO PREDUZEĆE ‘KOLO’ DOO NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KOLO

KOLOSEUM

Ul.narodnih Heroja br.19, 81400 Nikšić, Crna Gora

KLUB LJUBITELJA INTERNETA ‘KOLOSEUM’ NIKŠIĆ, nevladina organizacija

 KOLOSEUM

KOLUM

Ul.gojka Garčevića br. 1, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT – IMPORT ‘KOLUM’ NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KOLUM

KOMMPA-ESS

Serdara Šćepana bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE ‘KOMMPA-ESS’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KOMMPA-ESS

KOMO

Vuka Karadžića bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET ,TRGOVINU I USLUGE ‘KOMO’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KOMO

KOMPROMIS

Vuka Karadžića bb – Icm, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘ KOMPROMIS ‘ DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KOMPROMIS

KONA

Miločani bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE ‘KONA’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KONA

KONAK VIDROVAN

Vidrovan bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE – KONAK ‘VIDROVAN’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KONAK VIDROVAN

KONATAR COMPANY

Ul. Gojka Garčevića bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘KONATAR COMPANY’DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE,PROMET I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KONATAR COMPANY

KONI-KONFEKCIJA (RJEŠENJEM ST. BR. 342/12 OD 28.12.2012 GOD. POKRENUT STEČAJNI POSTUPAK)

Vuka Karadžića bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

A.D. ‘KONI-KONFEKCIJA’ NIKŠIĆ (RJEŠENJEM ST. BR. 342/12 OD 28.12.2012 GOD. POKRENUT STEČAJNI POSTUPAK), akcionarsko društvo

 KONI-KONFEKCIJA (RJEŠENJEM ST. BR. 342/12 OD 28.12.2012 GOD. POKRENUT STEČAJNI POSTUPAK)

KONTE

Bogetići bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

D.O.O. ‘KONTE’ – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KONTE

KONTELA

Novaka Ramova br.1, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE ‘KONTELA’ D.O.O.NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KONTELA

KONTERA

Karađorđeva bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE ‘KONTERA’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KONTERA

KONTO – 6110

Ul. Alekse Backovića br.115, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE ‘KONTO – 6110’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KONTO – 6110

KOP-DESIGN

Baja Pivljanina br. 144, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ‘KOP-DESIGN’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KOP-DESIGN

KOPRED-GLUŠAC

Ubla bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

POSLOVNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ‘KOPRED-GLUŠAC’ O.D. NIKŠIĆ, ortačko društvo

 KOPRED-GLUŠAC

KOPROM

Trebinjski Put br.4, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I TRGOVINU D.O.O. ‘KOPROM’ – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KOPROM

KORAĆ – GRADNJA

Bjeloševina bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

‘KORAĆ – GRADNJA’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KORAĆ – GRADNJA

KOREKT-KOM

Grebice bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘KOREKT-KOM’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KOREKT-KOM

KOSANOVIĆ

Vuka Karadžića bb,1C.m.kan.206, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA, TRGOVINU I USLUGE ‘KOSANOVIĆ’D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KOSANOVIĆ

KOSIĆ (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)

Nikole Tesle bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE’KOSIĆ’ D.O.O. NIKŠIĆ (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE), društvo sa ograničenom odgovornošću

 KOSIĆ (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)

KOSTIĆ – TRANSPORT

Dučice bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

‘KOSTIĆ – TRANSPORT’ DRUŠTVO ZA PREVOZ I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KOSTIĆ – TRANSPORT

KOV-ATELJE

Ljuba Čupića bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘KOV-ATELJE’ DRUŠTVO ZA PROMET TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KOV-ATELJE

KREMUN

Podgorički Put bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

‘KREMUN’DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KREMUN

KRI & MI

B.pivljanina bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE ‘KRI & MI’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KRI & MI

KRISTIJAN-M

Vuka Mićunovića 12, 81400 Nikšić, Crna Gora

D.O.O. ‘KRISTIJAN-M’ ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KRISTIJAN-M

KRLE

Rudarska bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘KRLE’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KRLE

KRNOVO

Gudelja bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA TRGOVINU,PROIZVODNJU I USLUGE, EXPORT-IMPORT ‘KRNOVO’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KRNOVO

KROMEX-TRADE

A.popovića 1, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT ‘CROMEX-TRADE’ K.D. NIKŠIĆ, komanditno društvo

 KROMEX-TRADE

KRULANOVIĆ

Milovana Pekovića P+5/60, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE ‘KRULANOVIĆ’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KRULANOVIĆ

KRUPAC – MONT

Krupac bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE ‘KRUPAC – MONT’D.O.O., NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KRUPAC – MONT

KS PAHULJA

Ul.v Proleterske br.2, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE ‘KS PAHULJA’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KS PAHULJA

KSIVAL

Stojana Kovačevića 51, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘KSIVAL’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KSIVAL

KTM STONE

Kočanska br.2, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ‘KTM STONE’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KTM STONE

KULIĆ & NET

Mokra Njiva bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE ‘KULIĆ & NET’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KULIĆ & NET

KUSTA-KOMERC

Glibavac bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE ‘KUSTA-KOMERC’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KUSTA-KOMERC

KV&M

Narodnih Heroja br.6, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT- IMPORT ‘KV&M’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KV&M

KVAN

Novice Cerovića br. 5, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO OGRANIČENE ODGOVORNOSTI , EXPORT-IMPORT ‘KVAN’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KVAN

KVERKUS

Ul. Ivana Vujoševića 24, 81000 Podgorica, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ‘KVERKUS’ K.D. KOMPLEMENTARA MILATOVIĆ VESNE IZ NIKŠIĆA, komanditno društvo

 KVERKUS

KVINTA COMPANY

Grahovo bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE ‘KVINTA COMPANY’ D.O.O.-NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 KVINTA COMPANY

L – GRADNJA

Ul. Milovana Pekovića bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

‘L – GRADNJA’DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 L – GRADNJA

L D GRADNJA

Ul.vuka Mićunobvića 93, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ‘L D GRADNJA’ ZA IZGRADNJU I PROMET D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 L D GRADNJA

L.B.B.

Dragova Luka bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE ‘L.B.B.’ NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 L.B.B.

LA GIOIA

Ul. Vuka Mićunovića bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘LA GIOIA’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LA GIOIA

LA MIRAGE

Nikole Tesle bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA TRGOVINU, USLUGE I TURIZAM ‘LA MIRAGE’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LA MIRAGE

LA-MONTENEGRO

Staro Pazarište bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE ‘LA-MONTENEGRO’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LA-MONTENEGRO

LAB SECURITY

Ul. Jola Piletića bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE,ZAŠTITU,PROMET I DRUGE USLUGE ‘LAB SECURITY’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LAB SECURITY

LABORATORIJUM

L. Sošića br. 7, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA KINO I VIDEO PROIZVODNJU I USLUGE ‘LABORATORIJUM’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LABORATORIJUM

LADY M

B.jankovića 2, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘LADY M’ – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LADY M

LAK – SAN

Žarka Zrenjanina br.29, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE ‘LAK – SAN’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LAK – SAN

LALATOVIĆ

Ul. Njegoševa bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘LALATOVIĆ’ DRUŠTVO ZA PREVOZ, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LALATOVIĆ

LALOVIĆ – COMPANY

Bistrička 4/31, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘LALOVIĆ – COMPANY’ , DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , TRGOVINU I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LALOVIĆ – COMPANY

LALOVIĆ – TRANSPORT

Gudeljska 29, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE ‘LALOVIĆ – TRANSPORT’D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LALOVIĆ – TRANSPORT

LANDA – TIM

Nikole Tesle bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘LANDA – TIM ‘ DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LANDA – TIM

LAPIS

Ul.baja Pivljanina 7A, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE ‘LAPIS’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LAPIS

LARA

V.mićunovića 14, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE’LARA’D.O.O.-NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LARA

LARIX

Ul. 79 br. 5, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET ,TRGOVINU I USLUGE ‘LARIX’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LARIX

LARVA

Budoška bb.-Čađalica, 81400 Nikšić, Crna Gora

UDRUŽENJE PLASTENIČKIH PROIZVOĐAČA ‘LARVA’ – NIKŠIĆ, nevladina organizacija

 LARVA

LARVA

Budoška bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE ‘LARVA’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LARVA

LAS PALMAS (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)

Ul. N. Tesle bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE’LAS PALMAS’ D.O.O. – NIKŠIĆ (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE), društvo sa ograničenom odgovornošću

 LAS PALMAS (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)

LASTA

Nikole Tesle bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE ‘LASTA’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LASTA

LATIČNO

Kočani br. 6, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘LATIČNO’ DRUŠTVO ZA OTKUP, PRERADU I PRODAJU SEKUNDARNIH SIROVINA D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LATIČNO

LATKOV DO

Klenak, 81400 Nikšić, Crna Gora

D.O.O. ‘LATKOV DO’ NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LATKOV DO

LATKOVIĆ

V Proleterske bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

ZDRAVSTVENA USTANOVA ‘LATKOVIĆ’ NIKŠIĆ, ustanova

 LATKOVIĆ

LAZ CAFFE (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)

Nikole Tesle bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE ‘LAZ CAFFE’ D.O.O. NIKŠIĆ (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE), društvo sa ograničenom odgovornošću

 LAZ CAFFE (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)

LD GROUP

Ul.vuka Mićunovića 93, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ‘LD GROUP’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LD GROUP

LEMAJIĆ CO

Vuka Karadžića 40, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ‘LEMAJIĆ CO’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LEMAJIĆ CO

LENKA TRADE

Baja Pivljanina bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

‘LENKA TRADE’ DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LENKA TRADE

LEO TRADE

Ul. Novice Cerovića 6, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ‘LEO TRADE’D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LEO TRADE

LEOTAR

Ul. Budoška bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ‘LEOTAR’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LEOTAR

LEOVESS

Dr Nika Miljanića bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘LEOVESS’ D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA, EXPORT – IMPORT NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LEOVESS

LES REMEDIA

Kličevo Ul. ’13 Jul’ br.55, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘LES REMEDIA’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LES REMEDIA

LETA

Zagrad bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ‘LETA’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LETA

LG – TRADE

Vraćanovići bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ‘LG – TRADE’D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LG – TRADE

LIBRO

Štrosmajerova bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘LIBRO’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LIBRO

LIBRUM

Ul. Vuka Mićunovića 19A, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT ‘LIBRUM’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LIBRUM

LIDEROS

Baja Pivljanina br. 7A, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘LIDEROS’ DRUŠTVO ZA MARKETING I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LIDEROS

LIDIJA

Školska br. 119, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE ‘LIDIJA’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LIDIJA

LIFE COM

Manastirska br.2, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE ‘LIFE COM’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LIFE COM

LIFE NK

Narodnih Heroja 2, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ‘LIFE NK’ NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LIFE NK

LIFTMONTE

Ozrinići bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA RPORIZVODNJU, PROMET I USLUGE ‘LIFTMONTE’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LIFTMONTE

LIMA B

Ul.vi Crnogorske bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ‘LIMA B’ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LIMA B

LIND – COM

Ul. Trebješka 6 br. 71, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ‘LIND – COM’ – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LIND – COM

LINEA SISTEM DIZAJN

Manastirska br.20, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘LINEA SISTEM DIZAJN’ DRUŠTVO ZATRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LINEA SISTEM DIZAJN

LIRIS

Trg Slobode br. 8, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘LIRIS’DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LIRIS

LISA

Ul.18 Septembar bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

‘LISA’ DRUŠTVO ZA TRANSPORT , TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LISA

LIVNICA – KOVAČNICA MANOJLOVIĆ

Vuka Karadžića bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

‘LIVNICA – KOVAČNICA MANOJLOVIĆ’ DOO ZA PROIZVODNJU I PROMET NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LIVNICA – KOVAČNICA MANOJLOVIĆ

LJ & B

Njegoševa bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT ‘LJ & B’ – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LJ & B

LJILJA

Trg Slobode 10, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE ‘LJILJA’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LJILJA

LKM – METAL

Ul. Vuka Karadžića bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘LKM – METAL’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LKM – METAL

LM GROUP

Njegoševa 20, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ‘LM GROUP’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LM GROUP

LOBO

Manastirska bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO ,TRGOVINU I USLUGE ‘LOBO’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LOBO

LOGISTICA AD

Straševina, Gudeljska br. 6, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PREVOZ, TRGOVINU I USLUGE ‘ LOGISTICA AD ‘ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LOGISTICA AD

LOGISTIKA CRNE GORE

Marka Vujovića br.1, 81400 Nikšić, Crna Gora

NEVLADINO UDRUŽENJE ‘LOGISTIKA CRNE GORE’ – NIKŠIĆ, nevladina organizacija

 LOGISTIKA CRNE GORE

LOLLA

Jola Piletića bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU, I USLUGE, EXPORT-IMPORT ‘LOLLA’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LOLLA

LONATY

Ul.jola Piletića bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ‘LONATY’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LONATY

LONDON BRIDGE

Ul. Joke Baletić br. 11, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA OBRAZOVANJE, TURIZAM I USLUGE D.O.O. ‘LONDON BRIDGE ‘ – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LONDON BRIDGE

LORIS D.O.O.

Mrkošnica bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

POSLOVNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ‘LORIS’ D.O.O.NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LORIS D.O.O.

LOVAC M

Staro Pazarište br.4, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘LOVAC M’ DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LOVAC M

LOVAČKI DOM – CRNA GORA

Školska br. 10, 81400 Nikšić, Crna Gora

D.O.O.’LOVAČKI DOM – CRNA GORA’, NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LOVAČKI DOM – CRNA GORA

LOVĆEN PROM

V. Mićunovića 3, 81400 Nikšić, Crna Gora

AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU ‘LOVĆEN PROM’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LOVĆEN PROM

LOYAL

Ul.kočanska 4/6, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE ‘LOYAL’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LOYAL

LP CREATIVE

Vuka Karadžića br.117, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE ‘LP CREATIVE’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LP CREATIVE

LP TRANS

Kočani bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PREVOZ , TRGOVINU I USLUGE ‘LP TRANS’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LP TRANS

LT – PROMET

Crkvice bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE ‘LT – PROMET’D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LT – PROMET

LUCK TRADE

Vilusi bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE ‘ LUCK TRADE’ D.O.O., VILUSI – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LUCK TRADE

LUCKY

Ul. Save Stanojevića br.9, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘LUCKY’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LUCKY

LUCKY DRIVER

Vi Crnogorske bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

PRIVATNA USTANOVA AUTO ŠKOLA ‘LUCKY DRIVER’ NIKŠIĆ, ustanova

 LUCKY DRIVER

LUKA SIMONOVIĆ

Nikole Tesle bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ‘LUKA SIMONOVIĆ’ NIKŠIĆ, ustanova

 LUKA SIMONOVIĆ

LUKAS

V. Deretića 8., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ‘LUKAS’ NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LUKAS

LUMA – PLUS

Bjeloševine bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE ‘LUMA – PLUS’D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LUMA – PLUS

LUMAS

Zetska br.17, 81400 Nikšić, Crna Gora

,,LUMAS’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LUMAS

LUMINISCENCIJA

Kočani bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE ‘LUMINISCENCIJA’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LUMINISCENCIJA

LUXOR

Trg Slobode 2C, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE ‘LUXOR’ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LUXOR

LYCIA-TRADE

Ul.njegoševa bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘LYCIA-TRADE’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 LYCIA-TRADE

M – MEDICARD

Ul. Nika Miljanića bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

ZDRASTVENA USTANOVA – APOTEKA ‘M – MEDICARD’ – NIKŠIĆ, ustanova

 M – MEDICARD

M – TAXI

Šavnička Bar. 19, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PREVOZ, TRGOVINU I USLUGE ‘ M – TAXI ‘ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 M – TAXI

M – WEST ENGINEERING

Podgorički Put bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

‘M – WEST ENGINEERING’ D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO ,TRGOVINU I USLUGE – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 M – WEST ENGINEERING

M & B COMPANY

Iv Crnogorske L5, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘M & B COMPANY’ D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 M & B COMPANY

M & N METALI

Vuka Karadžića bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

‘M & N METALI’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 M & N METALI

M & POLJE

Ul. 18. Septembar bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ‘M & POLJE’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 M & POLJE

M B TRANS

Gudelji, Straševina bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘M B TRANS’ – DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 M B TRANS

M JUB

Vuka Mićunovića bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE ‘M JUB’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 M JUB

M- PORT INVEST

Iv Crnogorske P/4, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE ‘M- PORT INVEST’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 M- PORT INVEST

M-SECURITY

Ul. Šeste Crnogorske T32, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA ZAŠTITU, OBEZBJEĐENJE, PROMET I DRUGE USLUGE ‘M-SECURITY’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 M-SECURITY

M.Č. ATELJE

Ul. Karađorđeva br. 10, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ‘M.Č. ATELJE’ – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 M.Č. ATELJE

M.D.T.

Trg Slobode br.10, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE, EXPORT-IMPORT ‘M.D.T.’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 M.D.T.

M.N. PRESS

J.kovačevića bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA GRAFIČKI DIZAJN I ŠTAMPARSKE USLUGE ‘M.N. PRESS’ DOO NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 M.N. PRESS

M.P.I. – DAKOVIĆ

Mrkošnica bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

‘M.P.I. – DAKOVIĆ’ D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 M.P.I. – DAKOVIĆ

M.V. VETEKS

Trg Slobode 19, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE ‘M.V. VETEKS’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 M.V. VETEKS

M&L RENT A CAR

Novice Cerovića 26, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA USLUGE I TRGOVINU ‘ M&L RENT A CAR ‘ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 M&L RENT A CAR

MACHO

Dragova Luka bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PREVOZ ,TRGOVINU I USLUGE ‘MACHO’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MACHO

MADEEX PRESS

Školska 12 br.5, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ‘MADEEX PRESS’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MADEEX PRESS

MAESTRO LINE

Školska br. 4/5, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ‘MAESTRO LINE’ – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MAESTRO LINE

MAGIC

Vi Crnogorske P+4/iv-2, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I PRUŽANJE USLUGA ‘MAGIC’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MAGIC

MAGIC FASHION

Vi Crnogorske T-32, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ‘MAGIC FASHION’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MAGIC FASHION

MAGIC PLUS

Baja Pivljanina bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE ‘MAGIC PLUS’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MAGIC PLUS

MAGNUS COMPANY

Novaka Ramova br.1, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE ‘MAGNUS COMPANY’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MAGNUS COMPANY

MAGUS

Baja Pivljanina bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MAGUS’ DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MAGUS

MAJA & JOLE

Ii Dalmatinske 45, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MAJA & JOLE’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MAJA & JOLE

MAK – GRUP

Kočani bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MAK – GRUP’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MAK – GRUP

MAK GRADNJA

Vi Crnogorske ,zgrada 5/2, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA KONSALTING ,PROMET I USLUGE ‘MAK GRADNJA’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MAK GRADNJA

MALEKS

Ul.vuka Mićunovića 49, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MALEKS’DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MALEKS

MALI MOST

Bulevar 13.jul br.54, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MALI MOST’ D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MALI MOST

MALI ZMAJ

Nika Miljanića bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE ‘MALI ZMAJ’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MALI ZMAJ

MAMIĆ

Duklo br.3, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE ‘MAMIĆ’ D.O.O NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MAMIĆ

MAMON

S. Stanojevića bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ‘MAMON’D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MAMON

MANDA

Straševska 6, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MANDA’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MANDA

MANDIĆ

Njegoševa br. 21, 81400 Nikšić, Crna Gora

ZDRAVSTVENA USTANOVA -OPŠTA STOMATOLOŠKA AMBULANTA ‘MANDIĆ’ – NIKŠIĆ, ustanova

 MANDIĆ

MANDOM

Krupačka bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE ‘MANDOM’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MANDOM

MANNA

Ozrinići bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ‘MANNA’ NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MANNA

MANOJLOVIĆ

Krstac bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA USLUGE I PROMET ‘MANOJLOVIĆ’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MANOJLOVIĆ

MARBOJ

Školska br. 73, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MARBOJ’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MARBOJ

MAREE

Nika Miljanića bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT ‘MAREE’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MAREE

MARELI

Ul.alekse Backovića br.1, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE ‘MARELI’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MARELI

MARIN GETALDIĆ GHETALDUS

29 Novembra br.9, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MARIN GETALDIĆ GHETALDUS’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MARIN GETALDIĆ GHETALDUS

MARKET MILA

Trebješka bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. ‘MARKET MILA’ NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MARKET MILA

MARKETING GROUP

Školska br. XIII/11, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA KONSALTING, MENADŽMENT I USLUGE ‘MARKETING GROUP’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MARKETING GROUP

MARKOM

Ul. Budoška br. 47, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE ‘MARKOM’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MARKOM

MARKOVIĆ I ORTACI

Kočani bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MARKOVIĆ I ORTACI ‘ NIKŠIĆ, ortačko društvo

 MARKOVIĆ I ORTACI

MARKOVIĆ-TRANS

Straševina 51, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PREVOZ,TRGOVINU I USLUGE ‘MARKOVIĆ-TRANS’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MARKOVIĆ-TRANS

MARKOVINA-TRADE

Ul.školska bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MARKOVINA-TRADE’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MARKOVINA-TRADE

MARNIK-TRADE

Liverovići bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MARNIK-TRADE’ DRUŠTVO ZA TRGOVINU PREVOZ I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MARNIK-TRADE

MAROJE-COMPANI

Vuka Karadžića br.105, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA ‘MAROJE-COMPANI’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MAROJE-COMPANI

MARSHAL MONTENEGRO GROUP

Partizanski Put bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MARSHAL MONTENEGRO GROUP’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MARSHAL MONTENEGRO GROUP

MARSLOB

Ul.alekse Backovića Nk – 96, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MARSLOB’ DRUŠTVO ZA PRERADU, PROMET I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MARSLOB

MARTINI TRADE

Školska 14, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE ‘MARTINI TRADE’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MARTINI TRADE

MARTINOVIĆ CO

Narodnih Heroja bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE ‘MARTINOVIĆ CO’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MARTINOVIĆ CO

MARTINS-GROUP

Gavrila Principa br. 19, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE ‘MARTINS-GROUP’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MARTINS-GROUP

MARUŠIĆ

Alekse Backovića 115, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PREVOZ ,TRGOVINU I USLUGE ‘MARUŠIĆ’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MARUŠIĆ

MARVID

Milovana Pekovića P+4/50, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MARVID’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MARVID

MAS

Vi Crnogorske T-10, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE ‘MAS’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MAS

MASSIMO

Ul. Njegoševa br. 9, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ‘MASSIMO’D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MASSIMO

MASTER MM

Ul. Sava Stanojevića bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU DOO ‘MASTER MM’ NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MASTER MM

MAŠINOALAT

Ul. Vi Crnogorske T – 17, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MAŠINOALAT’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MAŠINOALAT

MAŠO

Vuka Karadžića bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE ‘MAŠO’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MAŠO

MAŠULOVIĆ – CO

Ul.baja Pivljanina bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MAŠULOVIĆ – CO’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MAŠULOVIĆ – CO

MAT – NIK

Janka Vukotića br.4, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA SAOBRAĆAJ I TRGOVINU ‘MAT – NIK’D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MAT – NIK

MAT-POP

Straševina 20, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE , EXPORT-IMPORT ‘MAT-POP’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MAT-POP

MAT-TIM

Ul.železnička I,bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MAT-TIM’ DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MAT-TIM

MAT-TRANS

Mostajinska bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MAT-TRANS’ DRUŠTVO ZA PREVOZ, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MAT-TRANS

MATICA

Ul. Narodnih Heroja br. 15., 81400 Nikšić, Crna Gora

KLUB PČELARA ‘MATICA’ – NIKŠIĆ, nevladina organizacija

 MATICA

MATIJAŠEVIĆ

Peta Proleterska br.6, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ‘MATIJAŠEVIĆ’ D.O.O.- NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MATIJAŠEVIĆ

MATKOM

Vi Crnogorske S 2-2, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MATKOM’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MATKOM

MATLES

Hercegovački Put 17, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , TRGOVINU I USLUGE ‘MATLES’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

Matijasevic Slobo direktor

proizvodnja unutrašnje stolarije, namještaj, proizvodnja namještaja

 MATLES

MATTE

Jovana Cvijića bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE ‘MATTE’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MATTE

MAVAS

Jovana Kovačevića 5, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MAVAS’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MAVAS

MAX PANONKA

Budoška bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUE EXPORT-IMPORT ‘MAX PANONKA’ NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MAX PANONKA

MAX-MODA

Trg Slobode 10, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE’MAX-MODA’D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MAX-MODA

MAXI TRADE

Ul.maša Jelića br.4, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MAXI TRADE’ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MAXI TRADE

MAXI TRADE MONT

Ul.podgorički Put bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ‘MAXI TRADE MONT’ NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MAXI TRADE MONT

MAXIMA MEDICAL

Ul. Ivana Milutinovića 4/ii, 81400 Nikšić, Crna Gora

ZDRASTVENA USTANOVA ‘MAXIMA MEDICAL’ – NIKŠIĆ, ustanova

 MAXIMA MEDICAL

MAXIMA MEDICAL (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)

Ul. Ivana Milutinovića br.4/2, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA ZDRASTVENE USLUGE I TRGOVINU ‘MAXIMA MEDICAL’ D.O.O. – NIKŠIĆ

MAŽIJANIK

Gračanička br. 2 – Kličevo, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ‘MAŽIJANIK’ – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MAŽIJANIK

MAŽIJANIKO

Rubeža br.37, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MAŽIJANIKO’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MAŽIJANIKO

MB GRADING

Školska bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MB GRADING’ DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MB GRADING

MB STEP

Manastirska br. 11, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ‘MB STEP’D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MB STEP

MBA KOMP

Rudarska br.6, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE ‘MBA KOMP’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MBA KOMP

MBM – GLASS

Serdara Šćepana bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MBM – GLASS’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MBM – GLASS

MC – MONT

Milovana Pekovića bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MC – MONT’ DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, RUDARSTVO I TRGOVINU D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MC – MONT

MC & D TRADE

Školska br. 4, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MC & D TRADE’ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MC & D TRADE

MD & TRADE

Karađorđeva br. 3, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MD & TRADE’ DRUŠTO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MD & TRADE

MD PAVIĆEVIĆ

Njegoševa 20,robna Kuća ‘nikšićanka’, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT ‘MD PAVIĆEVIĆ’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MD PAVIĆEVIĆ

MD PLUS

Nika Miljanića bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA TRGOVINU,PROMET I USLUGE ‘MD PLUS’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MD PLUS

MDM LASICA

Vuka Karadžića br.115, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE ‘MDM LASICA’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MDM LASICA

MEČE – STAR

Ul. Njegoševa bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ‘MEČE – STAR’D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MEČE – STAR

MED

Njegoševa bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE ‘MED’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MED

MEDIA – SYSTEM (RJEŠENJEM ST.BR.302/11 OD 12.12.2011.GODINE POKRENUT STEČAJNI POSTUPAK)

Ul. Vi Crnogorska bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MEDIA – SYSTEM’ DRUŠTVO ZA MARKETING I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ (RJEŠENJEM ST.BR.302/11 OD 12.12.2011.GODINE POKRENUT STEČAJNI POSTUPAK), društvo sa ograničenom odgovornošću

 MEDIA – SYSTEM (RJEŠENJEM ST.BR.302/11 OD 12.12.2011.GODINE POKRENUT STEČAJNI POSTUPAK)

MEDIA HOME

Staro Pazarište 12, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MEDIA HOME’ DRUŠTVO ZA IZDAVAŠTVO, DIZAJN, MARKETING I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MEDIA HOME

MEDIA SAT

Brod bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ‘MEDIA SAT’D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MEDIA SAT

MEDICARD

Narodnih Heroja br. 6, 81400 Nikšić, Crna Gora

ZDRAVSTVENA USTANOVA ‘ MEDICARD’ NIKŠIĆ, ustanova

 MEDICARD

MEDING

V Proleterske 39B, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MEDING’ DRUŠTVO TRGOVINU TURIZAM I POSLOVNE USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MEDING

MEDOM

Partizanski Put 16, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE ‘MEDOM’ K.D. KOMPLEMENTARA MEĐEDOVIĆ SRETENA NIKŠIĆ, komanditno društvo

 MEDOM

MEĐUNARODNA AKADEMIJA KOZAKA CRNE GORE

Grahovo bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MEĐUNARODNA AKADEMIJA KOZAKA CRNE GORE’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MEĐUNARODNA AKADEMIJA KOZAKA CRNE GORE

MEGA SLATKA TAJNA

Alekse Backovića br.16, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MEGA SLATKA TAJNA’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MEGA SLATKA TAJNA

MEGAN

Ul.hercegovački Put bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ‘MEGAN’D.O.O.- NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MEGAN

MEHANIZACIJA I PROGRAMAT

Voja Deretića bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

A.D. ‘MEHANIZACIJA I PROGRAMAT’ NIKŠIĆ, akcionarsko društvo

 MEHANIZACIJA I PROGRAMAT

MEI HUA

Trg Maršala Tita bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE BUTIK ‘MEI HUA’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MEI HUA

MERCANTURA

Ul. Peka Pavlovića 7, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘ MERCANTURA’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MERCANTURA

MERIDIJAN GRADNJA

Ul. Vardarska br. 14, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE ‘MERIDIJAN GRADNJA’ NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MERIDIJAN GRADNJA

MERKUR PRODUCTION

Trg Slobode 32, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ‘MERKUR PRODUCTION’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MERKUR PRODUCTION

MERMAL

Voja Deretića bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA OBRADU MERMERA,TRGOVINU I USLUGE ‘MERMAL’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MERMAL

MESARA BIJELIĆ

Ul. A. Backovića 115, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ‘MESARA BIJELIĆ’D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MESARA BIJELIĆ

METAL-HEM

Nikole Tesle bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE ‘METAL-HEM’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 METAL-HEM

MG – MONTE

Straševina bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MG – MONTE’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MG – MONTE

MG – PRO TECH

Partizanski Put bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

D.O.O. ‘MG – PRO TECH’ ZA TEHNIČKI PREGLED MOTORNIH VOZILA – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MG – PRO TECH

MG – SECURITY

Ul. Vi Crnogorske T/23, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MG – SECURITY’ DRUŠTVO ZA ZAŠTITU , OBEZBJEĐENJE, PROMET I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MG – SECURITY

MG EUROTRADE

Put Kraj Bistrice bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA TRANSPORT,TRGOVINU I USLUGE ‘MG EUROTRADE’ K.D. KOMPLEMENTARA MIĆUNOVIĆ DARKA – NIKŠIĆ, komanditno društvo

 MG EUROTRADE

MG INŽENJERING

Bulevar 13 Jul bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

MG INŽENJERING D.O.O. ZA PROIZVODNJU,MONTAŽU,TRGOVINU I USLUGE – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MG INŽENJERING

MG METALOGRADNJA

Gojka Garčevića bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MG METALOGRADNJA’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MG METALOGRADNJA

MG SPORT

Jovana Cvijića bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MG SPORT’ DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MG SPORT

MI RAI INTERIORS

Grebice bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ‘MI RAI INTERIORS’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MI RAI INTERIORS

MIB EXPORT

Bistrička Vi br.5, 81400 Nikšić, Crna Gora

Tel: +38240242678 Fax: +38240246566

‘MIB EXPORT’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

,

transport

 MIB EXPORT

MIB-6

Ljuba Ćupića bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE ‘MIB-6’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MIB-6

MIBONA & JM

Prvi Maj br. 82., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ‘MIBONA & JM ‘ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MIBONA & JM

MIĆANOVIĆ

Dragolučka 2 br.6, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE ‘MIĆANOVIĆ’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MIĆANOVIĆ

MIDEM TRADE

Ul. Straševska br. 31, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE ‘MIDEM TRADE’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MIDEM TRADE

MIDLAND STEEL TRADING

Vuka Karadžića bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ‘MIDLAND STEEL TRADING’ – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MIDLAND STEEL TRADING

MIGADO

Ćemenca bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MIGADO ‘DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MIGADO

MIGCOMERC

Gračanička br. 5, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MIGCOMERC’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I TEHNIČKI INŽINJERING D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MIGCOMERC

MIGO – PREVOZ

Ul. Vuka Karadžića bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE ‘MIGO – PREVOZ’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MIGO – PREVOZ

MIJAN-PETROL

Vidrovan bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MIJAN – PETROL’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MIJAN-PETROL

MIJATOVIĆ

Ul.školska 5/9, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PREVOZ,TRGOVINU I USLUGE ‘MIJATOVIĆ’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MIJATOVIĆ

MIJO RAIČEVIĆ

Trg Slobode bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVENE I DRUGE USLUGE ‘MIJO RAIČEVIĆ’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MIJO RAIČEVIĆ

MIJUŠKOVIĆ

Karađorđeva 2, 81400 Nikšić, Crna Gora

PZU – OPŠTA STOMATOLOŠKA AMBULANTA ‘MIJUŠKOVIĆ’ NIKŠIĆ, ustanova

 MIJUŠKOVIĆ

MIJUŠKOVIĆ COMPANY

Bogetići bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

POSLOVNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ‘MIJUŠKOVIĆ COMPANY’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MIJUŠKOVIĆ COMPANY

MIJUŠKOVIĆ-TREND

Trg Slobode 4, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ‘MIJUŠKOVIĆ-TREND’D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MIJUŠKOVIĆ-TREND

MIKELANĐELO

Serdara Šćepana bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE ‘ MIKELANĐELO’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MIKELANĐELO

MIKI COMMERCE

Liverovići bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ‘MIKI COMMERCE’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MIKI COMMERCE

MIKRA-MATIC

Gojka Garčevića bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE ‘MIKRA-MATIC’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MIKRA-MATIC

MIKRON INŽENJERING

Njegoševa S-72, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE,INŽENJERING I TRGOVINU ‘MIKRON INŽENJERING’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MIKRON INŽENJERING

MIL – LTD

Rastoci bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE ‘MIL – LTD’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MIL – LTD

MIL-COM

Ćemenca bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PRERADU DRVETA I PROMET ‘MIL-COM’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MIL-COM

MIL-COMPANY

Trebješka 2/4, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ‘MIL-COMPANY’ D.O.O NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MIL-COMPANY

MIL-INVEST

Buda Tomovića 22, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MIL- INVEST’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MIL-INVEST

MIL-NIK

Ozrinići bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MIL-NIK’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MIL-NIK

MIL-PE

Novaka Ramova br. 8, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ‘MIL-PE’ ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MIL-PE

MILAN

Ul.straševinska br.92, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MILAN’ D.O.O. ZA PROMET ROBA, EXPORT-IMPORT I USLUGE NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MILAN

MILANELO

Serdara Šćepana S-70, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE ‘MILANELO’D.O.O., NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MILANELO

MILBURG

Miločani bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. ‘MILBURG’ NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MILBURG

MILD

Serdara Šćepana 1/i, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MILD’DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MILD

MILD TRADE

Ul. Alekse Backovića br. 96/10, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MILD TRADE’ DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MILD TRADE

MILENA I MI

Radoja Dakića br.8, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ‘MILENA I MI’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MILENA I MI

MILENIUM FASHION

Njegoševa bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE ‘MILENIUM FASHION’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MILENIUM FASHION

MILEVA LAJOVIĆ – LALATOVIĆ

J.u. O.š. ‘mileva Lajović-Lalatović’, 81400 Nikšić, Crna Gora

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ‘MILEVA LAJOVIĆ -LALATOVIĆ’ NIKŠIĆ, ustanova

 MILEVA LAJOVIĆ – LALATOVIĆ

MILEX

Ul.vuka Karadžića bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MILEX’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MILEX

MILIĆ PLUS

Ul. Kočanska br. 21 A, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE ‘MILIĆ PLUS’ NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MILIĆ PLUS

MILICA GROUP

Bulevar 13.jula br.99, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,,MILICA GROUP’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MILICA GROUP

MILIJA NIKČEVIĆ

J.u.o.š.’milija Nikčević’ Kličevo, 81400 Nikšić, Crna Gora

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ‘MILIJA NIKČEVIĆ’ KLIČEVO-NIKŠIĆ, ustanova

 MILIJA NIKČEVIĆ

MILMEDIKA

Vuka Mićunovića 53, 81400 Nikšić, Crna Gora

AMBULANTNO-POLIKLINIČKA ZDRAVSTVENA USTANOVA ‘MILMEDIKA’ PEDIJATRIJA I LABORATORIJA – NIKŠIĆ, ustanova

 MILMEDIKA

MILNA

Karađorđeva 24, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ‘MILNA’ D.O.O NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MILNA

MILONI-GROUP

Trg Slobode 10, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE ‘MILONI-GROUP’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MILONI-GROUP

MILOŠEVIĆ I KNEŽEVIĆ

Karađorđeva 2, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE’MILOŠEVIĆ I KNEŽEVIĆ’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MILOŠEVIĆ I KNEŽEVIĆ

MILOVIĆ

Ul. Radoja Dakića bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

OPŠTA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ‘MILOVIĆ’ NIKŠIĆ, ustanova

 MILOVIĆ

MILS

Ul. Alekse Backovića br. 96., 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MILS COMPUTERS’ DRUŠTVO ZA KOMPJUTERSKI INŽENJERING, PROMET I USLUGE, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MILS

MILSTONE

Vuka Karadžića bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ‘MILSTONE’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MILSTONE

MILVES

Vuka Mićunovića 31, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE ‘MILVES’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MILVES

MIM – TEHNO

Grebice bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MIM – TEHNO’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O.- NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MIM – TEHNO

MIMAT

Ul. Njegoševa bb.(Sportski Centar), 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , TRGOVINU I USLUGE ‘MIMAT’ NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MIMAT

MINEMONT

Ul. Alekse Backovića S 115, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT ‘MINEMONT’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MINEMONT

MINERMONT

Vuka Karadžića 2B, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ‘MINERMONT’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MINERMONT

MINEX-MONTE

Jola Piletića br. 12, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT – IMPORT ‘MINEX-MONTE’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MINEX-MONTE

MINI-SS

Ul.1.maj br. 85, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, PROMET I USLUGE ‘MINI-SS’D.O.O.NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MINI-SS

MINIK TŽ

Rifata Burdževića bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ‘MINIK TŽ’ NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MINIK TŽ

MINIKO

Miljanići bb., Velimlje, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT ‘MINIKO’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MINIKO

MINIPEK

Ul. V. Masleše br.9, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MINIPEK’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MINIPEK

MIO – MAR

Zetska I br. 8, 81400 Nikšić, Crna Gora

D.O.O.’MIO – MAR’ ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT – IMPORT – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MIO – MAR

MIOBALT

Ul.dragovolučka bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MIOBALT’D.O.O. ZA PROMET ROBA,UGOSTITELJSTVO I USLUGE,NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MIOBALT

MIPULT (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)

Školska Iii/ br.4, 81400 Nikšić, Crna Gora

D.O.O. ‘ MIPULT’ ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE – NIKŠIĆ (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE), društvo sa ograničenom odgovornošću

 MIPULT (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)

MIR-MONT

Lazara Sočice bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MIR-MONT’ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MIR-MONT

MIRA.P

Kočani bb., 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MIRA.P’ DRUŠTVO ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MIRA.P

MIRACOM

Vi Crnogorske T-32, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE ‘MIRACOM’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MIRACOM

MIRAMAL

Alekse Backovića bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU D.O.O. ‘MIRAMAL’ – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MIRAMAL

MIROŠICA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)

Puniše Lalatovića br.11, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU,TURIZAM I USLUGE ‘MIROŠICA’ K.D. KOMPLEMENTARA VUKOTIĆ ŽELJKE – NIKŠIĆ (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE), komanditno društvo

 MIROŠICA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)

MISS MONTE

Kočani bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

‘MISS MONTE’ZA KREATIVNE I ZABAVNE DJELATNOSTI D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MISS MONTE

MISST

Vuka Karadžića 118, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE ‘MISST’ D.O.O. NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MISST

MISTER

Rubeža br. 2, 81400 Nikšić, Crna Gora

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ‘MISTER’ D.O.O. – NIKŠIĆ, društvo sa ograničenom odgovornošću

 MISTER

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com