Fond za naknadu oduzete imovine
GRAD ZADAR
Hrvatski fond za privatizaciju
Agencija za zaštitu okoliša
Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
ŽUPANIJA ISTARSKA ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO-PRORAČUN
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
GRAD TROGIR – GRADSKO POGLAVARSTVO
URED DRŽAVNE UPRAVE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI
URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO GORANSKOJ ŽUPANIJI
DIM d.o.o.
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
GRAD GRUBIŠNO POLJE
GRAD ORAHOVICA
HMI
GRAD NOVIGRAD
GRAD LUDBREG
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
HACZ
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
AUDIO
GRAD VELIKA GORICA
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI ŽUPA DUBROVAČKA
Općina SEVERIN
GRAD ROVINJ
GRAD SLATINA
OPĆINA ČAČINCI OPĆINSKO VIJEĆE
HRVATSKI SABOR
OPĆINA BISTRA
OPĆINA MARTINSKA VES
IVNA KALIMAN
AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI
AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA KOPRIVNICE
Fond za financiranje razgradnje NEK
FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM
Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
Ured za pronalaženje, obilježavanje i održavanje grobova žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije
Agencija za odgoj i obrazovanje
FABER & ZGOMBIĆ d.o.o.
OBRAZOVNA GRUPA ZRINSKI, zajednica ustanova
Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije
Agencija za elektroničke medije
AMPEU
ASOO
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE
AZVO
AORPS
Hrvatski audiovizualni centar
HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE
Ustanova Media Hungarica
SATURN NEKRETNINE d.o.o.
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
ORTOPAN d.o.o.

AGENCIJA ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET
Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske
Hrvatske vode – hidrotehnički objekti d.o.o.
Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija
APZ
AGENCIJA ZA RAZVOJ SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE d.o.o.
HVJP d.o.o.
Agencija za investicije i konkurentnost
JAMSTVENA AGENCIJA ZA POTICANJE RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
Poljoprivredna savjetodavna služba, javna ustanova za poljoprivredno-savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom…
Agencija za sigurnost željezničkog prometa
RAZVOJNA AGENCIJA OPĆINE BILJE d.o.o. – u likvidaciji
GARA SECUNDUS d.o.o.
Hrvatski centar za konjogojstvo – Državna ergela Lipik
HANDA
AJPP
GOSPODARSKE ZONE PRELOG d.o.o.
HAKOM
Hrvatske vode
SAVEZ BRANITELJSKIH ZADRUGA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
BAGER-KOP d.o.o.
HRAST d.o.o.
GARA d.o.o.
Vjeverica d.o.o. Drenovci
Agencija za plaćanja

REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA
UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
ACTA MED d.o.o.
ODVJETNIČKO DRUŠTVO PLEŠNAR & PARTNERI – u likvidaciji
ODGOJNI ZAVOD TUROPOLJE
JAVNI BILJEŽNIK DUŠAN KVARTUČ
ODVJETNIČKI URED-STUDIO LEGALE, odvjetnik Srećko Obrovac
ODVJETNIK STJEPAN ŠPORČIĆ
JAVNI BILJEŽNIK LADA DRAŠKIĆ
JAVNI BILJEŽNIK RITA UDOVIČIĆ
ODVJETNIK DARKO ROGAN
NIKOLA PROTRKA SAMOSTALNI SUDSKI VJEŠTAK
ODVJETNIK DANIRA GRČIĆ
MIHAJLO MARUŠIĆ ODVJETNIK

Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa
ERIPIO d.o.o.

Braniteljska zadruga AKTIVAN ŽIVOT
CENTAR ZA ZAŠTITU OD POŽARA POREČ
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BJELOVARA
ŽUPANIJSKA VATROGASNA POSTROJBA
Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera
VIZIR d.o.o.
JVP Grada Šibenika
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA
VATROGASNA POSTROJBA ĐURĐEVAC
JVP Nova Gradiška
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GAREŠNICA
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VINKOVCI
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA CRIKVENICE
JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BELOG MANASTIRA
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BENKOVCA
Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina
JPVP Grada Osijeka
JVP Grada Požege
JVP GRADA SISKA
JVP NAŠICE
JVP Županja, u likvidaciji
Javna vatrogasna postrojba Pazin
Javna vatrogasna postrojba Grada Krka
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA BUZET
Javna vatrogasna postrojba grada Knina
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OGULIN
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC
Javna vatrogasna postrojba Delnice
Javna vatrogasna postrojba DUBROVAČKI VATROGASCI
Javna vatrogasna postrojba Gospić
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA DARUVARA
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA DRNIŠA
Javna vatrogasna postrojba grada Imotskog
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE
Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA MALI LOŠINJ
Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBORA
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SLATINE
Javna vatrogasna postrojba Grada Slavonskog Broda
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SPLITA
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VODICA
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ILOK
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA MLJET
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA SOLIN
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA UMAG
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VELIKA GORICA
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR
VATROGASNA POSTROJBA ČAZMA
Vatrogasna postrojba Gračac
Vatrogasna postrojba Grada Ivanić-Grada
VATROGASNA POSTROJBA GRADA PETRINJE
VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
VATROGASNA POSTROJBA VIROVITICA
ZAGORSKA VATROGASNA POSTROJBA
J. V. P. Labin
J. V. P. Rovinj
ZAŠTITA FLORIJAN D.O.O.
MONEX OBRT, VL. STJEPAN ŽIVKOVIĆ
“ATEST BIRO” USLUŽNI OBRT, VEDRAN MRAZOVAC
OBNOVA SMOLČIĆ obrt za servis i trgovinu vatrogasnih aparata i bravarske usluge, Smolčić Mile, Jaškovo 33/f, Ozalj

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu
AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom
ERSTE d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom
PBZ CROATIA OSIGURANJE dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom
Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d.
REGOS