CT SJEME d.o.o.
AbC.R.O. d.o.o.
BIOTEHNIČKI CENTAR d.o.o.
KOMPLET-USLUGE d.o.o.
SKOPEO d.o.o.
COMAC MEDICAL d.o.o.
JOST d.o.o.
A s c o – L a b za istraživanje i razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima vl.NEVEN MATOČEC i IVANA KUŠAN
EMANUEL, OBRT ZA ISTRAŽIVANJA U PRIRODNIM, TEHNIČKIM I TEHNOLOŠKIM ZNANOSTIMA I AOP, VL. NIVES MASLARIĆ

CENTAR ZA TEHNOLOŠKI RAZVOJ – RAZVOJNA AGENCIJA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE d.o.o.
HYDROEXPERT d.o.o.
EVERGEN društvo s ograničenom odgovornošću za kemijsko inženjerstvo,bio-tehnologiju i kemiju u likvidaciji
Ekotermika za opremu obnovljive energije i zaštitu uzduha d. o. o. u likvidaciji
AGROZADAR poljoprivredni inženjering, proizvodnja i promet poljoprivrednih proizvoda d.o.o., u stečaju
F.C. VAL d.o.o.
VEIO RESEARCH LIMITED d.o.o.
VEIO RESEARCH LIMITED, CIPAR podružnica Vukovar za koordiniranje kliničkih istraživanja i razvoja lijekova
BO-BER d.o.o.
SAIPEM S.p.A.
CENTAR ZA PROIZVODNE POSTUPKE d.o.o.
DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE
URED ZA NAPREDNO RAČUNARSTVO d.o.o.
GEKOM – geofizikalno i ekološko modeliranje d.o.o.
Hrvatski geološki institut
Mediteranski institut za istraživanje života
ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI CENTAR RAB d. o. o.
ZIRUS d.o.o.
ALUMINIJSKA TEHNOLOGIJA d.o.o.
CADCON d. o. o.
GEO – SAT d.o.o.
Bc Institut d.d.
BRODARSKI INSTITUT, d.o.o.
IRI SISAK d.o.o.
FORMA AERODYNAMICA d.o.o. “u likvidaciji”
SIGYN – istraživanje i razvoj d.o.o.
Fidelta d.o.o.
EUROPSKI ENERGETSKI SUSTAV d.o.o.
Institut za elektroprivredu i energetiku d.d.
ALGOL DESIGN d.o.o.
INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ODRŽIVIH EKO SUSTAVA
LOGISTIČKI CENTAR d.o.o.
CIRN d.o.o.
VICTOR-V.I.K.O.S. d.o.o.
ECHO-CRYSTAL D.O.O.
BICRO BIOCENTAR d.o.o.
ALIUS GRUPA d. o. o.
GALERIJA SUVREMENE UMJETNOSTI, j.t.d.
PHARM-OLAM INTERNATIONAL d.o.o.
CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ UPRAVLJANJA d.o.o.
AUGUST ISTRAŽIVANJA d.o.o.
D B TECHNIC d. o. o.
CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U INDUSTRIJI I INŽENJERSTVU d.o.o. “u likvidaciji”
CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U POLJOPRIVREDI d.o.o.
ENIN – energetski institut d.o.o. za istraživanje i razvoj, montažu i servisiranje energetske opreme
ETRA d.o.o.
ZAVOD ZA TLO
PSI CRO d.o.o.
ECHO d.o.o.
RAG HRVATSKA d.d.
ĐURO ĐAKOVIĆ CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ d. o. o.
BIOQUANTA d.o.o.
IPK P.Z.C. d.o.o. – u likvidaciji
Med-Ekon d.o.o. – u stečaju
CCTM SREBRNJAK d.o.o.
Lepoglavski laboratory d.o.o. “u stečaju”
CAC CENTRALNA EUROPA d.o.o.
DROBAC d. o. o.
AVAK d.o.o.
IMEROVIGLI d.o.o.
HIS d.o.o.
RNK – GEOMOD d.o.o.
HRVATSKI GEODETSKI INSTITUT – u likvidaciji
MULTIMEDIA WAREHOUSE WMC-DIGITAL d.o.o.
IGH ENERGIJA d.o.o.
INSTITUT IGH d.d.
ORGANIZACIJA POSLOVANJA KOVAČ D.O.O.
CENTAR ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA d. o. o.
ARMA-KEM d.o.o.
ARMA-KEM PROJEKT d.o.o.
Z.K. EKO-PLAN d.o.o.
ECOCHEM d.o.o.
CEI-IETA d.o.o.
GEOFIZIKA – d.d.
GEOFIZIKA SERVISI d.o.o.
CEPPS u likvidaciji
DIGIT d.o.o.
ECOTERRA d.o.o.
DEMD – Terra & herba d.o.o.
ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d.d.
ZAVOD ZA KRUMPIR STARA SUŠICA d. d. u stečaju
ZAVOD ZA SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO
FORMULA JEDAN d.o.o.
ADRIAOBLIK d. o. o.
CEMTRA d.o.o.
PELSYS d.o.o.
FABRIO PHARMA d.o.o.
Research Pharmaceutical Services Hrvatska d.o.o.
TECHNOLOGICA d.o.o.
PROBIOTIK d.o.o.
ZAGREB BIOTEK d.o.o.
DUHANSKI INSTITUT ZAGREB d.d.
HRVATSKI INSTITUT ZA MOSTOVE I KONSTRUKCIJE
INETEC-Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o.
INSTITUT ZA ANTROPOLOGIJU
Institut za fiziku
INSTITUT ZA INFORMATIČKE INOVACIJE, ZNANSTVENI INSTITUT
INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE
INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA
INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO
INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
KONČAR – INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU d.d.
EDZ d.o.o.
CKPN
RV ZAGREB d.o.o.
VITALIFE ZAGREB d.o.o.
DELLBOKO d.o.o. za istraživačko razvojne usluge
INOVA-G d.o.o.
PIMENT d.o.o.
4G-METAL d.o.o.
DEMMOR d.o.o.
MeDiPha Adriatic d. o. o.
Centar kompetencije d.o.o.
P E N G d.o.o.
IRB
XYLON d.o.o.
GEOEXPERT-G.T.B. d.o.o.
INSTITUT SINERGIJE ZNANOSTI I DRUŠTVA
AIZ d.o.o.
CENTAR ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE d.o.o.
HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT
ENERGOIDEA d.o.o.
ISKRA – S d.o.o.
KONČAR – PEX d.o.o.
T E N Z d. o. o.
NEOX klinička ispitivanja d.o.o.
RING-TELEKOM d.o.o.
HIDROART d. o. o.
ARON TRANSMISIJE d.o.o.
TELESPECIAL d.o.o.
AERO d.o.o.
ALTER-ENERG d.o.o.
ŠPAN ELEKTRO d.o.o.
GEOEXPERT EKG D.O.O.
TON d. o. o.
POSLOVNO – INOVACIJSKI CENTAR HRVATSKE – BICRO d.o.o. – u likvidaciji
OPREMA-BIRO – društvo s ograničenom odgovornošću za poslovne usluge
ERGOMED ISTRAŽIVANJA ZAGREB d.o.o.
PROM CO. SPLIT d.o.o.
BIOANALITIKA d.o.o. u likvidaciji
ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR
EMITEL D.O.O.
H & B d.o.o.
SRCE d.o.o.
GENERAL T.I.M. d.o.o.
Institut prometa i veza
ENEDIS d.o.o.
CIPO D. O. O. U LIKVIDACIJI
HPA
HCR-CTRO d.o.o.
PKM TELEKOM d.o.o.
POLJOPRIVREDNI INSTITUT OSIJEK
CENTAR ZA TELEMEDICINU d.o.o.
ARONDA d.o.o.
HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT
INSTITUT
INSTITUT – TIM d.o.o.
INSTITUT d.d.
NOVAMINA centar inovativnih tehnologija d.o.o.
H.Š.B. ELEKTRO d.o.o.
REL d.o.o.
USCS d. o. o.
OMNICUR d.o.o.
GITAS d.o.o.
ENCONET d.o.o.
Mislav d. o. o.
7 D TEAM d.o.o.
SMS-PREHRAMBENO RAZVOJNI CENTAR d.o.o. “u stečaju”
ARGUMENT d.o.o.
DILAB d.o.o.
Antena PKS d.o.o.
V.E.T. elektro d.o.o.
GENERA ISTRAŽIVANJA d.o.o.
Istraživanje i projektiranje u prometu d.o.o.
PLIVA – ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ d.o.o.
LAGOR SET d.o.o.
EKONERG KONZALTING d.o.o.
LAH d.o.o.
EMC PROJEKT D.O.O.
VEDRO-KET d.o.o.
POVRTLARSKI CENTAR ZAGREB d.o.o.
ECOTERRA d.o.o. – “u stečaju”
IDEA AGER d.o.o.
GENTIUS d.o.o.
KLINIKA ZA TUMORE ZAGREB
SCIENTIA d.o.o.
MEHANOVIZIJA d.o.o.
EHO KRISTAL d.o.o.
ZAŠTITA I KONTROLA d.o.o.
WERP d. o. o.
PRIMEVIGILANCE ZAGREB d.o.o.
ŠESTAN d.o.o.
AKVAMARIN d. o. o.
CADEA d.o.o.
ZAST d.o.o.
GETRA D.O.O.
I.T. POSLOVNE USLUGE d.o.o.
ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d.
HIGRA d.o.o.
ZAGREBAČKI CENTAR ZA ZAŠTITU OD POŽARA I ZAŠTITU NA RADU D.O.O.
TEHNOEKSPERT d.o.o.
SUSTAV DE RUCHE d.o.o.
CRS INŽENJERING D.O.O.
IRES EKOLOGIJA d.o.o.
CEK
DINAMIKA d.o.o.
MIKROPROM d.o.o.
RUNOLIST d.o.o. – u likvidaciji
ZAVOD ZA ZAVARIVANJE I TOPLINSKU TEHNOLOGIJU d.o.o.
PROMET PLUS d.o.o.
KONDIN d.o.o.
ERGONOMIKA d.o.o.
GENESIS-PROJEKT d.o.o.
ŠKORO d.o.o.
VALLIS SOLARIS d.o.o.
VALLIS-TAD d.o.o.
EKOTEH d. o. o.
SANDI – INVENT d. o. o.
PROCESING d.o.o.
HIDROGRAF d.o.o.
J.P. KONZALTING d.o.o.
CROATIA VINO d.o.o.
RAVIKO d. o. o.
SALOMON AUTOMATION D.O.O.
EKONERG d.o.o.
ZAVOD ZA VOĆARSTVO
UNIGRAF d.o.o.
DIANA d.o.o.
TERA TEHNOPOLIS d.o.o.
HELM d.o.o.
EKOTIME d.o.o.
PROTEA d. o. o.
“KON – AL” – OBRT ZA INŽENJERSKU DJELATNOST U RAZVOJU TEHNIKE I TEHNOLOGIJE, VL. DAMIR ČAČKOVIĆ
“SIGMA AMPS” OBRT ZA RAZVOJ, PROIZVODNJU I PRODAJU ELEKTRONIČKIH UREĐAJA, VL. IGOR GRUBIŠIĆ
“TPS” trgovina, istraživanje i razvoj – vl. MILJENKO RUDELIĆ
“I.F.C.T.” OBRT ZA INFORMACIJSKO FINANCIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE, VL. NADA PAVLEK
CULEX istraživanja i razvoj, vl.Enrih Merdić

“CROSOFT”, RAZVOJ SOFTWAREA I OBRAZOVANJE, vl. Ivica Martinjak
” ZINO soft ” OBRT ZA RAČUNALNE I SRODNE DJELATNOSTI, VLASNIK KRUNOSLAV KOS
“SINAPSE” OBRT ZA IZRADU SOFTWAREA I INFORMATIČKO SAVJETOVANJE, ALEKSANDAR SMILJANIĆ
GENADIJ SOFTWARE, vl. DANIJEL GENADIJ
INFORMATIČKO – TRGOVAČKI OBRT ” KL SOFTWARE ” VL. KREŠIMIR LUCIĆ
AJA Software d.o.o.
Leksikografski zavod Miroslav Krleža
CENTAR ZA POVIJESNA ISTRAŽIVANJA ROVINJ, CENTRO DI RICERCHE STORICHE, CENTAR ZA ZGODOVINSKA RAZISKOVANJA
CENTAR ZA POLITOLOŠKA ISTRAŽIVANJA d.o.o.
HUMANIORA d.o.o.
INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU
BURZOVNE ANALIZE d.o.o.
MARINA MREŽA d.o.o.
LATINA ET GRAECA, INSTITUT ZA KLASIČNE JEZIKE I ANTIČKU CIVILIZACIJU
ARHEO PLAN d.o.o.
MEĐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU
Međunarodna ustanova za psihosocijalne posljedice rata
FURSTBERGER d.o.o.
MIPOS-ST d.o.o.
INSTITUT ZA FILOZOFIJU
ARTEFAKT d.o.o. “u stečaju”
DEFIMI d.o.o.
EKONOMSKI BIRO d.o.o.
EKONOMSKI INSTITUT, ZAGREB
IHJJ
DELMAT GALIOT d.o.o.
HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST
Institut za javne financije
Institut za povijest umjetnosti
INSTITUT ZA TURIZAM
ANTUNOVAC d.o.o.
INTEGRIRANI POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.
DOMA-ST d.o.o.
CSSI – u likvidaciji
ALGEA d. o. o.
Upravljačko-razvojna zadruga CERIZ-Centar za inovacije i razvoj zadrugarstva
H.I.B.O.
LEONARDO – UČENO DRUŠTVO d.o.o.
RAZVOJNI PROJEKTI d.o.o.
CRA/PPA
IARH
INDEPENDENS STATUS d.o.o.
MULTIMEDIALNI KOMPJUTERI d.o.o.
HCSI d.o.o.
BUBA d. o. o.
SRCE
VENTUREXCHANGE d.o.o.
VOCALIS d. o. o.
IRMO
INSTITUT PILAR
Kulturna ustanova MEDITERANSKI INSTITUT GRGA NOVAK
BESTELEKTRIK d.o.o.
EHOSTAT d.o.o.
LEGA d.o.o.
INTEGRATIVNA PEDAGOGIJA d.o.o.
PROBST SISTEMI d.o.o.
STAROSLAVENSKI INSTITUT
INFOTEL d. o. o.
SERVIS CENTAR d.o.o.
VERN CEPIS d.o.o.
TEHNOLOŠKI CENTAR d. o. o.
Psihologijsko savjetovalište “NOVI ZAGREB I” – vl. MAJA ETEROVIĆ
Psihologijsko savjetovalište “NOVI ZAGREB” – vl. MAJA ETEROVIĆ i IVANA STANČEC
SAVJETOVALIŠTE “SVJETLOST” VL. TANJA RADIONOV
SAVJETOVALIŠTE FONS, VL. FANI BAŠIĆ
“MEDVEŠĆAK” istraživanje, razvoj, savjetovanje, poslovne i uslužne djelatnosti vl. Tanja Sever
“MEDVEŠĆAK” ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ, SAVJETOVANJE, POSLOVNE I USLUŽNE DJELATNOSTI, VL. VERA LISEC-REPIĆ
USLUŽNI OBRT “UNI”, VL. ANELA MATEŠIĆ
“L.P.K.” Obrt za intelektualne usluge, Pula, PIRANESIJEV PRILAZ 30, vl. LOREDANA PRODAN – KURZ
“EXPO.HR” OBRT ZA PROMIDŽBU, vl. DAVOR BANIĆ
MONOMEDIA d.o.o.
OBRT ZA ISTRAŽIVANJE I SAVJETOVANJE “LIBRA” vl. VEDRANA LOVREČIĆ PAVLOVIĆ prof. psiholog

GEODETSKI URED MATAIJA d.o.o.
KRUG-B d.o.o. u likvidaciji
OPATIJAINVEST d. o. o.
MEELIS PRESS d.o.o.
PROXY d.o.o.
ARHITEKTURA POPULUS d.o.o.
PROSTOR MF d.o.o.
A-NULA d.o.o.
REGIO PROJEKT D.O.O.
ABSTRACTO STUDIO d.o.o.
CONNECTO PROJEKT d.o.o.
CONSTRUCTO d.o.o.
EKO-LUX d.o.o.
ADRIA-INŽENJERING d.o.o.
AG INŽENJERING d.o.o.
AM-INŽENJERING d.o.o.
ARHITEKTI NEMETH, KELAVA I PETLJAK d.o.o.
BAZA PLUS d.o.o.
A.P.-ARH. d.o.o.
ACTA-ARH d.o.o.
APZ-AA d.o.o.
ARHING-ATELIER d.o.o.
ARHITEKT-ATELJE d.o.o.
IN-TEGRA d.o.o.
LOCUM d.o.o.
ANICET d.o.o.
BILICE TRADE d.o.o., “u stečaju”
A. D. GROUP d. o. o.
ARTEC S.P. d.o.o.
ARHITEKTONSKI URED ZID d.o.o.
JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA SPLITA
MF ARHITEKTI d. o. o.
AZ – INŽINJERING d. o. o.
RBP ARHITEKTI d.o.o.
ADRIA STIL ŽIVOTA d.o.o.
TEHNO BIRO – RAB d. o. o.
F.E.A.Rh d.o.o.
ARCHING-INTERIJERI d.o.o.
EUROKONZALTING-90 d.o.o.
GENG-ARHITEKTURA d.o.o.
BIOREZONANCA d.o.o.
CONSULTO PRIOR d.o.o.
BO-JA KRIVOŠIJA d.o.o.
BANAC I CIMAŠ d. o. o.
CITYPLAN AG ZURICH d.o.o.
FRAN ARTIS d. o. o.
GORDAN RESAN ARHITEKTI PARTNERI d. o. o.
jedanjedan arhitektura d.o.o.
Z i M – PLAN d.o.o.
GEO HVAR d.o.o.
PGV Grupa d.o.o.
GF Arhitekti d.o.o.
MAF ARHITEKTURA I DIZAJN d.o.o.
VODOVOD-PROJEKTNI BIRO d.o.o.
ALELA-BAU d.o.o.
ARHITEKTURA I ARHEOLOGIJA D.O.O.
CARYOTA d.o.o.
BALMONEL, S.L. – Podružnica Zagreb
ARHITEKTONSKI KOLEKTIV d.o.o.
ARHITRAV d.o.o.
DRAŽUL GLUŠICA ARHITEKTI d. o. o.
MARVEL GRADNJA d.o.o.
P.I.N.- ARH.O.T.- ZAGREB d.o.o.
URBANA ARHITEKTURA d.o.o.
URBANE IDEJE d.o.o.
URBANE VIZIJE d.o.o.
URBANI INŽENJERING D.O.O.
URBANISTICA d.o.o.
URBANISTIČKI STUDIO BOŽANIĆ – GAKOVIĆ d.o.o.
ARH-PROJEKT d.o.o.
ARH-STAMBENO POSLOVNO d.o.o.
PRO-ARH-DIZAJN d.o.o.
MEDKOMP d.o.o.
ČIKEŠ – ĆUZELA d. o. o.
AMBITUS d.o.o.
TABLINUM d.o.o.
SFG CO d.o.o.
SYNOPSIS d.o.o.
LOKOŠEK PROJEKT d.o.o.
KINCL PROJEKT d.o.o.
PROFORMA d.o.o.
DRUGI ELEMENT d.o.o.
Adria design d.o.o. – u stečaju
ART DESIGN d. o. o.
JADRANSKI LUKSUZNI RAZVOJ d.o.o.
VILA VYONYX 01 d.o.o.
DIV HABITAT d.o.o.
EFEKT INŽENJERING d.o.o.
Aedas International d.o.o. – u likvidaciji
AEDICULA d.o.o.
AEDIFICON d.o.o.
ANSELMO ING d.o.o.
V.M.G.- 93 d.o.o.
ARHITEKTURA SVEBOR ANDRIJEVIĆ d.o.o.
NEBO ČOVJEK ZEMLJA D.O.O.
NEBO PROJEKT d.o.o.
PLACEBO d. o. o.
FUNKCIONALNA CJELINA d.o.o.
LOG-URBIS d.o.o.
Arhitektonska radionica EN d.o.o.
GEOBIRO, geodetske usluge d. o. o.
GEO-MREŽA d.o.o.
VIADUKT KONSTRUKCIJE d.o.o.
VIADUKT PROJEKT d.o.o.
ARHEO d.o.o.
ARHETIP d. o. o.
OCELIĆ-TEHNOINŽENJERING d.o.o.
ES ZAGREB Energetski sistemi d.o.o.
KOPGRAD STUDIO D.O.O.
KOPI-KO d.o.o.
INVESTPROJEKT d.o.o.
PILOTPROJEKT d.o.o.
3LHD ARHITEKTI d.o.o.
STUDIO 3LHD d.o.o.
BONUM DUH-CONSILIUM d.o.o.
INGO – ZO d.o.o.
HIPERPROSTOR d.o.o.
ARHIPOLIS d.o.o.
APZ-WITTING d.o.o.
KOSTELGRAD-PROJEKT d.o.o.
TD-PROJEKT d.o.o.
QUANTUM d.o.o.
ARHUS CAD d.o.o.
NRN-INŽENJERING d.o.o.
ID-BIRO d.o.o.
DIAPROJEKTOR d.o.o.
GEOURED BRAJKOVIĆ d.o.o.
INGRAD d.o.o.
INGRI d.o.o.
ARHITEKTURA LOZICA d.o.o.
REALINVEST d.o.o.
TEXO MOLIOR d.o.o.
JEZGRA STUDIO d.o.o.
ŠPREM-PROJEKT d.o.o.
SCHINDLER PROJEKTI d.o.o.
GROBLJE DUBAC d.o.o.
ARHINGTRADE d.o.o.
2D KONZALTING d.o.o.
MIZ PROJEKT d.o.o.
DOMUM LEGALIS d.o.o.
PC KARKOP d.o.o.
VAL-ING d.o.o.
ECOTECH d.o.o.
KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT d.o.o.
HOYER d.o.o.
A RAZRED d.o.o.
ARHITEKTURA CZEISBERGER KOSIER d.o.o.
RURAL-TEK d.o.o.
E.P. ENERGIJA d.o.o.
D.M. CONSTRUO d.o.o.
GABRIEL PROJEKTIRANJE d.o.o.
CILIGA d.o.o.
ARHITEKTON d.o.o.
ARHITEKTONA d.o.o.
ARHITEKTONIKA d. o. o.
ARHITEKTONIKA d.o.o.
ARHITEKTONIKA-Z d.o.o.
ARHITEKTONSKA RADIONICA d.o.o.
ARHITEKTONSKA RADIONICA KONTIĆ d.o.o.
ARHITEKTONSKA RADIONICA MARUŠIĆ D.O.O.
ARHITEKTONSKI ATELJE PROJEKTNI BIRO d.o.o.
ARHITEKTONSKI BIRO – ABAK d.o.o.
ARHITEKTONSKI BIRO AALTO d.o.o.
ARHITEKTONSKI BIRO KUZMANIĆ ANTE d.o.o.
ARHITEKTONSKI BIRO PETANJEK d.o.o.
ARHITEKTONSKI BIRO PROSTOR d.o.o.
ARHITEKTONSKI BIRO TURATO d. o. o.
ARHITEKTONSKI STUDIO d.o.o.
ARHITEKTONSKI STUDIO MADUNIĆ d.o.o.
ARHITEKTONSKI STUDIO MANCI d.o.o.
ARHITEKTONSKI STUDIO PENAT d.o.o.
ARHITEKTONSKI STUDIO PLUS d.o.o.
ARHITEKTONSKI STUDIO S d.o.o.
ARHITEKTONSKI URED AMBIJENT d.o.o.
AXIS STUDIO D.O.O. U LIKVIDACIJI
ATMOSFERA d.o.o.
EGZAKTA d. o. o.
IK PROJEKT d. o. o.
BILDING d.o.o.
A PLUS d.o.o.
SCOTT BROWNRIGG D.O.O.
PASIVNA KUĆA d.o.o.
PASIVNI STANDARD d.o.o.
PEBRANT d.o.o.
EKO-KNEZ d.o.o.
ARIOSO d.o.o.
KOTA GPN D.O.O.
I.D.E.A. d.o.o.
DALMACIJA-RAZVOJ d.o.o.
ARHITERRA d.o.o.
ARMONT 84 d. o. o.
ARMONT d.o.o.
dabacarhitekti d.o.o.
SINOPSIS d.O.O.
AQUA MARTIN d.o.o.
DOMUS-ARH d.o.o.
KONUS-PROJEKT d.o.o.
GLOBAL PLAT d.o.o.
E.M.I.-ELEKTROMONTAŽNI INŽINJERING D.O.O.
CIGLAR PROJEKT d.o.o. – u likvidaciji
ARHITEKTURA KOJUNDŽIĆ d.o.o.
ARCHISPHERA d.o.o.
ARHIS d.o.o.
PROJEKTING-VLAŠIĆ d.o.o.
IZVAN OKVIRA d.o.o.
PUNI KRUG d. o. o.
STUDIO ŽIC j.d.o.o.
GEODATA TUNEL d.o.o.
GEODEZIJA STEPAN d.o.o.
TEODOLIT d. o. o.
VIBA-GEO d.o.o.
N.Z.D. INŽENJERING d.o.o.
DRAGAN ZEC d. o. o.
SINTEZA d.o.o.
VITEZ PROJEKT d.o.o.
KOORDINATA d.o.o.
IGH PROJEKTIRANJE d.o.o.
ARKUS d.o.o.
Jukić i Prlić arhitektonski ured d.o.o.
GEO-TNT d.o.o.
MAJA IVANOVSKI j.d.o.o.
LMSK konstrukcije d.o.o.
VELGO d.o.o.
AREA FORMA d.o.o.
ARHFORM d.o.o.
A.Z. HAMARIĆ d.o.o.
Z.K. BIRO d.o.o.
NOBISCUM d.o.o.
BB STRUCTURALIS d.o.o.
TOMTING 2010 d.o.o.
PERPETUUM d.o.o.
AD-DO arhitektura i urbanizam d.o.o.
ARHITEKTI FILIPOVIĆ d.o.o.
FUNKCIJA I FORMA d.o.o.
CONAR-KONZALTING d.o.o.
TREDECIM d.o.o.
ZETHO d.o.o.
Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije
VD PROJEKT d.o.o.
ViV PROJEKT d.o.o.
KB-ING d.o.o.
BAUCOINVEST d.o.o.
AKO SYSTEM d. o. o.
ARHIDEJA STUDIO d.o.o.
FLAMIT d.o.o.
DALVEN PROJEKT d.o.o.
ALKA PLAN d.o.o.
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba
Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije
Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZADARSKE ŽUPANIJE
Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije
EXHIBEO ARHITEKTURA d.o.o.
IPZ AR-PROJEKT d.o.o.
SVIJET DIZAJNA d.o.o.
INFOSTYLE d. o. o.
PHYSIS d.o.o.
ARHITEKT AMBRIOVIĆ d.o.o.
MD-GRADITELJ d.o.o.
DIZAJN ET CETERA d.o.o.
FENESTRA SUNCE d.o.o.
ARCHING d.o.o.
AR STUDIO M d. o. o.
2SB PROJEKT d.o.o.
EURO-UNIKAT d.o.o.
Lijepi projekti d.o.o.
AKTIS PROJEKT d.o.o.
ARHITEKTURA THOLOS PROJEKTIRANJE d.o.o.
AQUA PRI-ME d.o.o.
PIN PROJEKT d.o.o.
RD-INŽENJERING d.o.o.
STUDIO GSG ZA ARHITEKTURU I DIZAJN d.o.o.
ARHITEKT-d.o.o.
DLAN d. o. o.
PROJEKT-5 d.o.o.
TOWER 151 ARCHITECTS-ZAGREB d.o.o.
FORUM.ARHITEKTURA.DIZAJN d.o.o.
DOMIN-PLIN d.o.o.
PAN-PRO d.o.o.
EXULTO D.O.O.
ELVING PROJEKTIRANJE d.o.o.
KONING PROJEKT d.o.o.
ARHITEKTURA PLUS j.d.o.o.
KITO d.o.o.
ITC PROJEKTI d.o.o.
BOARH d.o.o.
INTERPLAN d.o.o.
SUBARS d.o.o.
IHTIS D.O.O.
ART ZONA d.o.o.
RAMM PROJEKT d.o.o.
ARH.ANT. d.o.o. za graditeljstvo i usluge
STRUČNI NADZOR d.o.o.
V.G. NADZOR d.o.o.
GEO – TEO d. o. o.
GEO EKOLOGIJA d.o.o.
Geo Grupa d.o.o.
GEO URED d. o. o. Požega
STUDIO HM d.o.o.
ARHITEKTURA I INOVACIJA d.o.o.
NI-AL d.o.o.
PI-ARH d.o.o.
TRI-A STUDIO d.o.o.
ATELJE-ARHITEKT d. o. o.
ARX d.o.o.
PROSTOR-FORUM INŽENJERING d.o.o.
INEL-PROJEKT d.o.o.
TROPP-INŽINJERING d.o.o.
D. L. B. STUDIO d.o.o.
NEUMAN d.o.o.
UPI-2M d.o.o.
AP-PROJEKT d.o.o.
HORTING WERFT d.o.o.
URA MILAS d.o.o.
Premium 1 d.o.o.
PLINTA d.o.o.
STUDIO XL d.o.o.
PROGENERO d.o.o.
PROGENERO d.o.o.
ARHIKULTURA d.o.o.
DS PROJEKT j.d.o.o.
AREACON d.o.o.
ARHIKON d.o.o.
ARHIKORD d.o.o.
OPSEG d.o.o.
Studio ORG d.o.o.
STUDIO SIMULACRUM d.o.o.
MAMON-M. d.o.o.
FALCO d.o.o.
TOPOING d. o. o.
PIP ARHITEKTI d. o. o.
LADON d. o. o. u likvidaciji
METAL-MODEL PROJEKT d.o.o.
METAL-MODEL USLUGE d.o.o. – u stečaju
V. i A. ŠAFRANIĆ d.o.o.
HALILOVIĆ PROJEKT d.o.o.
ARVUMTEH d.o.o.
ATEH d.o.o.
DABOR-PROJETK d.o.o.
SO-RA ING d.o.o.
DUBICA M.A.M. d.o.o.
DUBICON d.o.o.
GENEZA PROJEKT d.o.o.
ARHITEKTI RATKAJEC d.o.o.
PP PROJEKT d.o.o.
GEA d.o.o.
PANGEA d. o. o.
XIA-INŽENJRING d.o.o.
ETERNA CONSULTING d. o. o.
MULTIFORMIS IDEA d.o.o.
KREIRANJE d.o.o.
EXEDRA d. o. o.
KOFAKTOR d.o.o.
BAŠTINA d.o.o.
NIVOPROJEKT d.o.o.
DVA PLUS d.o.o.
SOK-ING d.o.o. – u stečaju
STUDIO ABAK d.o.o.
CARDO d.o.o.
PAUK ARH d.o.o.
AVP_ARHITEKTI d.o.o.
HTP INŽENJERING d.o.o. – “u stečaju”
KNAPP i PARTNER ZAGREB d.o.o.
PRGOMET ARCHITECT d.o.o.
T i T BIRO d.o.o.
ODAK I SILAĐIN – ARCUS d.o.o.
I B PROJEKT d.o.o.
ARFI d.o.o.
CERES d.o.o.
NORMALA d.o.o.
SLOBODAN PROSTOR d.o.o
DIARH d.o.o.
AZ-PROJEKT d.o.o.
OF INŽENJERING d.o.o.
INDIZ INŽENJERING d.o.o.
GEOARH d.o.o.
PROARH STUDIO d.o.o.
PROARH tri d.o.o.
MR 2 ARHITEKTONSKI STUDIO d. o. o.
KANELURA d.o.o.
H. M. P. d.o.o.
KOLUMBO d.o.o.
NESACTIUM d. o. o.
AEROVENTUS d.o.o.
VUJEVIĆ INŽENJERING d.o.o.
CRNA CRTA d.o.o.
AXA d.o.o.
AREA URBIS d.o.o.
DRUGI URED d.o.o.
IDEA URBANA d.o.o.
ARHIMED d.o.o.
ARTIMEX d.o.o.
V.I.S.T.A. d.o.o.
POZITIV PROMJENE d.o.o.
GAUDI d. o. o. Požega
KELVIN d. o. o. Požega
GIMA d.o.o.
GEOPROJEKT d.o.o.
GEOPROJEKT d.o.o.
MIDING-MID INŽENJERING d.o.o.
DOM KONZALTING d. o. o.
OKTOGON d. o. o.
ARKON d.o.o.
ATELIER ŠVERKO I ŠVERKO d.o.o.
URED VOJNOVIĆ d.o.o.
ALBATROS GRUPA d.o.o.
ENTASIS d.o.o.
ENTASIS PROJEKT D.O.O.
CIMAŠ ARHITEKTURA d. o. o.
STUDIO NEXAR d.o.o.
ARHI d. o. o.
ARHID d.o.o.
ARHIDIZ d.o.o.
ARHIGENI d.o.o.
ARHIMONT d.o.o.
ARHINET d.o.o.
ARHI-PLUS D.O.O.
ARHITA d.o.o.
ARHITEKT BIRO d. o. o.
ARHITEKT d.o.o.
ARHITEKT NOVI d.o.o. – “u likvidaciji”
ARHITEKT PROJEKT d.o.o.
ARHITEKTI ROCCO d. o. o.
ZDL ARHITEKTI d. o. o.
DESIDIA d.o.o.
ART – INTERIJER d.o.o.
KOZINA PROJEKTI d.o.o.
SUVREMENA ARHITEKTURA CVJETKO d.o.o.
AMBIJENT PROJEKT d. o. o.
ART PROJEKT d.o.o.
MORE ARHITEKTURE d.o.o.
OK Projekt d.o.o.
TOTAL INTERIJERI d.o.o.
TOTAL PROJEKT D.O.O.
PRIMA IDEA d.o.o.
ML ING d. o. o.
RUKAVINA ARHITEKTURA d. o. o.
NOIN d.o.o.
ATELJE GRUBEŠIĆ d. o. o.
NFO d.o.o.
IVAARCH d.o.o.
HEROS-PROJEKTI D.O.O
I.PROJEKTING d.o.o.
KING d. o. o.
ALFA & OMEGA d.o.o.
SAD!PROJEKT d.o.o.
VOLAT d.o.o.
C.A.T. d.o.o.
AR PROJEKT d.o.o.
LUCI PROJEKT d. o. o.
PRUDENS CERTUS D.O.O.
UDOVIČIĆ d.o.o.
IVVE d.o.o.
GO-PRO d.o.o.
EMINENS d.o.o.
METALIKPROJEKT BERTOVIĆ d.o.o.
DIAGORA STUDIO D.O.O.
STUDIO KRZNARIĆ D.O.O.
KREATIVNI KRAJOBRAZI d.o.o.
PROJEKTIRANJE KRAJOBRAZA d.o.o.
GAMULIN d.o.o.
RAMUS d. o. o.
DIA POZITIVA d.o.o.
T.U.T.I. d.o.o.
GERMEN d. o. o.
TUNEL d. o. o.
VIZ-EX d.o.o.
AD STUDIO d.o.o.
NOVA ALMA d.o.o.
VAHE KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA d.o.o.
E.P.I. d.o.o.
HEXIM d.o.o.
RASTER d.o.o.
ARHITEKTURA CONCEPTUS D.O.O.
CONCEPTA d.o.o.
VE-DOM PROJEKT d.o.o.
BARCON PROJEKT j.d.o.o.
BBIRO d.o.o.
CAD PROJEKT D.O.O.
VUDAFIERI d.o.o.
LEVITAS d.o.o.
ŠPORT PROJEKT d.o.o.
NIJE GREDA d.o.o.
E3 PARTNERI d.o.o.
AP – 92 d.o.o.
GIVO NEKRETNINE d.o.o.
SODA-ARHITEKTI d.o.o.
ALBERI TURIST d.o.o.
KONEL INFRASTRUKTURA d.o.o.
PNG d.o.o.
MORFOSIS STUDIO d.o.o.
ADRIAING d.o.o. “u stečaju”
BEGIĆ D.O.O.
MOJA FIRMA d.o.o.
SUTEREN d.o.o.
AEC PROJEKT d. o. o.
ROCCO CONSULTING d.o.o.
i-PROGRAM d.o.o.
KOLIBRI-PROMET d.o.o.
VIP-PROJEKT d.o.o.
ROGATICA d.o.o.
PAPIĆ BIRO d. o. o.
OTVORENI STUDIO d.o.o.
OBLOK D.O.O.
ARHITEKTI SALOPEK d.o.o.
SKICA D.O.O.
GEOBIRO-STOJANOVIĆ d.o.o.
ARIOZO d.o.o.
APE d.o.o.
IVANFORM d.o.o. – u stečaju
FORMAT ARHITEKTURA d.o.o.
LABURNUM d.o.o.
TEHNOCOR d.o.o.
PULA – INŽENJERING d.o.o.
FORMA-BIRO d.o.o.
ZENO d. o. o.
STUDIO UP d.o.o.
JURCON d.o.o.
ARH – DIVA – TRADE d.o.o. “u stečaju”
ARHA d.o.o.
AMBIJENT društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje
FORUM 92 d. o. o.
FORUM d.o.o.
ORA STUDIO d.o.o.
arch 2P d.o.o.
EURO ARCH d.o.o.
LOTUS ARCHITECTI d.o.o.
KANAL d.o.o.
KRUG B PROJEKT d.o.o.
EA STUDIO d.o.o.
EUROKLIMA GRUPA PLUS d.o.o.
IPR d. o. o.
PLANISFERA d.o.o.
ARBI d.o.o.
ARBOR d.o.o.
TM STUDIO d.o.o.
ŠPANJOL d. o. o.
PAKLENA NARANČA j.d.o.o.
KOSTRENČIĆ I KREBEL-ARHITEKTI d.o.o.
M. M. HISTRIA d.o.o.
PROSTORI I SEKVENCE d.o.o.
ANTON d. o. o.
TEPRO d.o.o.
ART – ING d. o. o.
LUXURIA d.o.o.
BIAM d.o.o.
PROJEKCIJA d.o.o.
PILON d.o.o.
RANDIĆ I SURADNICI d. o. o.
SPECIJALNI PROJEKTI d.o.o.
GEO-PROJEKT D.O.O.
KAPA PROJEKT d.o.o.
ZEMLJA d.o.o.
ARTEC d.o.o.
METRO CUBO d.o.o.
LUMA ART d.o.o.
ATELIER AC d.o.o.
CENZUS d.o.o.
SKROZ d.o.o.
RIKO-INŽENJERING d.o.o.
ARCOS d.o.o.
GRGUREVIĆ I PARTNERI d.o.o.
QUANTUM STUDIO d.o.o.
Modul E3 d.o.o.
GENUS PROJEKT d.o.o.
ARHOS d. o. o.
JONA d.o.o.
ARHITEKTURA DOMUS d.o.o.
ARHITEKTURA d.o.o.
ARHITEKTURE d. o. o.
ŽERJAV d. o. o.
KAŠIK d.o.o.
TODING d.o.o.
NACRT CINDRIĆ d.o.o.
GEOKOMERC d.o.o. “u stečaju”
FABRIKA ARHITEKTI d.o.o.
NVA d.o.o.
VIZURA d.o.o. “u likvidaciji”
UMAG INŽENJERING d. o. o.
ASKER d.o.o.
TAURIS INŽENJERING d.o.o.
ELEKTRO ENA j.d.o.o.
CARRARA d.o.o.
GOSPODARI SVJETLA d.o.o.
PICTIS d.o.o.
STUDIO ZA ODRŽIVU ARHITEKTURU d.o.o.
BOS PROJEKT d.o.o.
KVADRAT plus d.o.o.
KVADRATNI METAR d.o.o.
PURIĆ PROJEKT d.o.o.
HALO d.o.o.
INŽENJERING GRADNJA d.o.o.
VEJA d. o. o
RUBECO d. o. o.
TD ING d.o.o.
RENESANSA PROJEKT I DIZAJN d.o.o.
MANDUŠIĆ d.o.o.
VEDRA INŽENJERING d.o.o.
Dies d.o.o.
MATRIX 91 d.o.o.
ARCIZ d.o.o.
HAUSTUS GRADNJA d.o.o.
TEAM ARHITEKTURA d.o.o.
STUDIO DRAGOGNA d.o.o.
IDEA STUDIO d.o.o.
TRIPTIH d. o. o.
TE – PROJEKT d. o. o.
MOJ DOM d.o.o.
PERSEPHONE d.o.o.
RC-PROING d.o.o.
VEKTOR PROJEKT d.o.o.
KUZMANIĆ INŽENJERING d.o.o.
ARCLINE STUDIO d. o. o.
SIGET-INVEST d.o.o.
IN-ARH d.o.o.
LEGAS d.o.o.
AMEC d.o.o.
DIZAJN 01 d.o.o.
MELIN d.o.o.
MELIOR MONT d.o.o
G. V. VENIA d.o.o.
PV STUDIO d. o. o.
INTER FORMA d.o.o.
URED MARČIĆ d.o.o.
ESING d.o.o.
BILIĆ GEO d.o.o.
NTEE d.o.o.
FOGO d.o.o.
STUDIO MORPHOSIS d.o.o.
UNIFIKA d.o.o.
INGART d. o. o.
ELNIS d. o. o.
DIA d.o.o.
KALAC PROJEKT d. o. o.
G d.o.o.
GRID d.o.o.
SIVO d.o.o.
ZAREZ d.o.o.
GLAS STUDIO d.o.o.
SITUS d.o.o.
VUKUŠIĆ ARHITEKTI d. o. o.
ZORIĆ INTERIJERI d.o.o.
AG STUDIO d. o. o.
ZONA 72 d.o.o.
ZONA CREATIVA d.o.o.
ZONING d.o.o.
TIDIKON d.o.o.
STUDIO RIM d.o.o.
PROJEKTIRANJE VAREŠKOVIĆ d.o.o.
TECHNICA SUPREMA d.o.o.
ING. LABOS d.o.o.
BAT d. o. o.
PROJEKT MOD d.o.o.
BAP d.o.o.
Studio Lineamenta d.o.o.
ANTIPODI d.o.o.
APLAN d.o.o.
Z. O. O. M. ARHITEKTI d.o.o.
PROJEKT DERJANOVIĆ d.o.o.
PANDŽA PROJEKT d.o.o.
TLO STUDIO d.o.o.
ŠILOVIĆ d.o.o.
FOREL PROJEKT d.o.o.
ALEGRANOVA d.o.o.
NARVAL d. o. o.
ČAKOVEC PROJEKT d.o.o.
MIHA SAVJETOVANJE d.o.o.
ONIX GRUPA d.o.o.
COM d.o.o.
COMPETENT d.o.o.
PORAT D.O.O.
ATIKA PROJEKTI d.o.o.
PROSPECTUM PROJEKT D.O.O.
PROSPEKT d.o.o.
RUBING d.o.o.
PRINCON d.o.o.
DOMPROJEKT PROJEKTIRANJE d.o.o.
HEROS PROJEKTIRANJE d.o.o.
DAMIN PLAN d.o.o.
NARAVNO d.o.o.
STUDIO ALAMAT d.o.o.
DOMUS OPERA D.O.O.
RENI-DAR d.o.o.
TECTUS d. o. o.
URBOS d.o.o.
KAPITELING d.o.o.
PROKING d.o.o.
LABOS ARHITEKTURA d.o.o.
TEHNOLINEA d. o. o.
ŠĆITAROCI d.o.o.
SOLIDO d.o.o.
TIM BOLJE d.o.o.
TRES MONTES d.o.o.
STUDIO JURETIĆ d. o. o.
STUDIO MINIMO d.o.o.
PRIGORKA-STANOGRADNJA – Projektni biro d.o.o.
STRUKTURA PROJEKT d.o.o.
VENTUS MIT d.o.o.
INTUS d.o.o.
PLANIUM d. o. o.
EKO-PROJEKT d.o.o.
LUČKO-PROJEKT d.o.o.
MULTIMODALNI PROMET d.o.o.
GRAPRO d.o.o.
EUROPLAN d.o.o.
SPEKTAR-PROJEKT d.o.o.
LABOR IMPROBUS D.O.O.
PALAMAR d.o.o.
MODUL PLAN d.o.o.
MODUL PROJEKT d.o.o.
RODUL d.o.o.
STUDIO MODUL d. o. o.
CENTURA d.o.o.
STUDIO PERIVOJ d. o. o.
MODRA d.o.o.
TELMAR d.o.o.
S. V. I. N. G. – PROJEKT d. o. o.
SANGRAD d.o.o.
FACTOR STUDIO d.o.o.
LAVA d.o.o za trgovinu i usluge, uvoz-izvoz
RUNOGRAD d.o.o.
Studio Radonić d.o.o.
ZLATNI LAV d. o. o.
PORTAL d.o.o.
TRIGONUM PROJEKT d.o.o.
ARHITEKTING d. o. o.
STUDIO OBRIS d.o.o.
PROJEKT PRO FUTURO d.o.o.
ELIGO DEKOR d.o.o.
VESPER SAMOBOR d.o.o.
Zadruga PRAKSA
CROPROJEKT d.o.o.
STRUCTURES d.o.o.
STUDIO ZELENE GRADNJE D.O.O.
MEDILIA d. o. o.
TRI DIMENZIJE I ARHITEKTURA d.o.o.
IKOTEL d.o.o.
TIMPAN d. o. o.
POSITOR d.o.o.
TERRA MOTUS d.o.o.
GALEA d.o.o.
RELJEF d.o.o.
MODUS d. o. o.
MODUS PROJEKT d.o.o.
VRT ART d.o.o.
PAVOR PROJEKT d.o.o.
OSTRAKON d.o.o.
MEGARON d.o.o.
STRUCTOR d.o.o.
MAKING d.o.o.
TRITON – ARTIS d.o.o.
HERTE PROJEKT d.o.o.
MOMENT SILE D.O.O.
HIDROENERGA d.o.o.
STUDIO KRUG d.o.o.
STUDIO MUNDI d.o.o.
PROTIRON d.o.o.
MODENATURA d. o. o.
VERIDON d.o.o.
PRODIGIUM d.o.o.
VIVO D.O.O.
PLAVI URED d.o.o.
PROJEKTNI URED D.O.O.
ZELENI URED D.O.O.
KRISTALNI MOST D.O.O.
STUDIO FRADRIGO d.o.o.
STUDIO FRAN d.o.o.
STUDIO FRANČULA d.o.o.
PROJEKT NEKRETNINE d.o.o.
INSTO CENTAR d.o.o.
GRAMIDA d.o.o.
STUDIO DVOR d. o. o.
S. E. N. D. d. o. o.
PROJEKTANT-GRADITELJ d.o.o.
DOBRI PROJEKTI d.o.o.
PROJEKTING d.o.o.
PLANUM PROJEKT d.o.o.
TALUS PLANUM d.o.o.
STUDIO AQUA 2010 d.o.o.
BIRO-PROJEKT d.o.o.
KRAMAR GRADNJA d.o.o.
PLAZMA d.o.o.
STUDIO SENA D.O.O.
URBIS 72 d. d.
URBIS d.o.o.
ARHING-ATELIER d.o.o.-u likvidaciji
FRAN PROJEKT d. o. o.
MIRINOVO d.o.o.
VIROVITICA GRADNJA d.o.o.
HEROS – PROJEKTI d.o.o.
DIANA B d.o.o. “u likvidaciji”
PONISTRA PROJEKT d.o.o.
PLANE DVA d.o.o.
INTER ART d.o.o.
PROJEKTNI BIRO 2A d.o.o.
JURIDA d.o.o.
STUDIO ZA DIZAJN I ARHITEKTURU d.o.o.
PROSTORNE SOLUCIJE d.o.o.
SAN MARCO d. o. o.
SIGMA PROJEKT D.O.O.
STUDIO KAIĆ d. o. o.
R. I. BIRO d. o. o.
SUPERO d.o.o.
PARNAS d. o. o.
PROSTOR d. o. o.
STUDIO PROSTORIJA d.o.o.
RADIONICA ARHITEKTURE FRANIĆ d.o.o.
GEODETSKE USLIGE,IVAN DUGOJEVIĆ,SLAVONSKI BROD,DRAGUTINA RAKOVCA 1
DARIJA SINOVČIĆ OVLAŠTENI ARHITEKT
GRAMATINVEST d.o.o.
MONO STUDIO d.o.o.
“KOS”OBRT ZA PROJEKTIRANJE STROJARSKIH KONSTRUKCIJA I IZRADU SOFTWAREA VL. BORIS KOS
ARHITEKTONSKI URED, DANKO TURK
ROBERT DUIĆ DIPL.ING.AGR URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA

ASPALATHOSOFT d.o.o.
BUBLE SOFTWARE d.o.o.
NEUFERT d. o. o.
A 3 – TERMO d.o.o.
A 4 – INŽENJERING d.o.o. za promet robe i usluga i inženjering
A G PROJEKT d.o.o.
A I C ZAGREB d.o.o.
CASA-DOM d.o.o.
GEA-D d.o.o.
ATAIR d.o.o.
ZAŠTITAINSPEKT d.o.o.
CUM-CALL COMPANY D.O.O. PODRUŽNICA ZAGREB
EURO-CANADA d.o.o.
GEO-CAD d.o.o.
ORG-CAD-TOSENBERGER d.o.o.
EX – INŽENJERING d.o.o. u likvidaciji
MEGAFLEX – CIJEVNI SUSTAVI d. o. o.
ING-BIRO CONSULTING d.o.o.
ING-BIRO d.o.o.
INŽENJERING-BIŠĆAN d.o.o.
OAO VO TECHNOPROMEXPORT, Podružnica Zagreb
BADŽAK IZGRADNJA d.o.o.
RIJEKAPROJEKT d. o. o. za posredovanje i projektni menadžment – u likvidaciji
ELIPSA – S.Z. d.o.o.
BGS-ELEKTROTRANSMONT D.O.O.
IS-ELING društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, inženjering i trgovinu
NNS-EL-ING d.o.o.
KEA d.o.o.
BMB PROJEKT d.o.o.
ABM – arhitektonski biro Medvešćak d.o.o. za arhitektonske i inženjerske djelatnosti
GLOBMAR d.o.o.
DEELZE d. o. o.
STEEL – ELECTRO ENGINEERING d. o. o.
DANUBIUS TRADE d. o. o.
MARRUBIUM d.o.o.
LANDCOM INVEST d. o. o.
BI – VA PROJEKT d.o.o. za trgovinu, graditeljstvo i informatiku
GEO – VV d. o. o.
CIRCULUS d.o.o.
MODULUS d.o.o.
VSTR-RI inženjering i graditeljstvo d.o.o. u likvidaciji
EKOMIL s.r.o. Sabinovska ulica 8, Bratislava, Republika Slovačka, Podružnica Vukovar za proizvodnju, trgovinu i usluge
NOK d.o.o.
CONOKO d.o.o.
KNOK d.o.o.
MONOKROM d.o.o.
TEHNOKOM d.o.o.
TEHNOKOR-PROJEKT d.o.o.
TENOK d.o.o.
APB-PETRINJA d.o.o.
GRA-PEG d.o.o.
M-B. GRADNJA d.o.o.
GEO-GAUSS d.o.o.
ZAGREB ME-GAL d.o.o.
HYDRA d.o.o. – “u stečaju”
HYDRA PROJEKT D.O.O. U LIKVIDACIJI
HYDRA SOL d.o.o.
HYDROART d.o.o.
HYDROCON d.o.o.
HYDROP d. o. o.
HYPEL d. o. o.
AYSON HYDRO GRAĐENJE d.o.o., “u likvidaciji”
BAU – FUNKTION, – Physik, – Biologie GmbH – Podružnica ISTRA
GASPARINI d.o.o.
GASTON d.o.o.
GAST-PROM d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge
ARISTA JAHTE d.o.o.
PIRAMIDA SISTEM d.o.o.
PIRAMIDA-PROJEKT d. o. o. Slavonski Brod
GO – GRAD INVEST d.o.o.
BHS-Projekt d.o.o., u likvidaciji
ABACO VOX d.o.o.
INŽENJERING BN d.o.o.
STUDIO BN d.o.o.
bn. arhitekti d.o.o.
Agencija za obnovu osječke Tvrđe
GLUNČA OBNOVLJIVI IZVORI D.O.O.
GRABNER USLUGE d.o.o.
AMPLECTOR d.o.o.
API-LUKAVEČKI d.o.o.
NOVA-LUX d.o.o.
B.A.U. d.o.o.
A.B. INŽENJERING d.o.o.
A.G.G. – INŽENJERING d.o.o.
ADRIA INVEST, društvo za investicijske radove i inženjering zastupanje i posredovanje s ograničenom odgovornošću u stečaju
AG – INŽENJERING d. o. o.
AGAN INŽENJERING d.o.o. “u stečaju”
AGE-INŽENJERING d.o.o. “u likvidaciji”
AGRO INŽENJERING d.o.o.
AKTER društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering i trgovinu
ALFA INŽENJERING d.o.o.
ALFA-INŽENJERING d. o. o.
ALPHA INŽENJERING d. o. o.
AMF INŽENJERING d. o. o.
AMPLUS – INŽENJERING d.o.o.
APC INŽENJERING d.o.o.
APG-INŽENJERING d.o.o.
APSIDA INŽENJERING D.O.O.
APZ – INŽENJERING d.d.
APZ-INŽENJERING ARHITEKTURA 1 d.O.O.
APZ-INŽENJERING ARHITEKTURA 2 d.O.O.
APZ-INŽENJERING ARHITEKTURA 3 d.O.O.
APZ-INŽENJERING INSTALACIJE d.O.O.
AQUASPORT INŽENIRING d. o. o.
AQUA-TEH društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, inženjering i konzalting
AREA INŽENJERING d. o. o.
ARKA INŽENJERING d.o.o.
ARS-INŽENJERING d.o.o.
ART društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i inženjering
AS-INŽENJERING d.o.o.
ASTEL društvo s ograničenom odgovornošću za elektro i telekomunikacijski inženjering u likvidaciji
ASTRA INTERNATIONAL-INŽENJERING d.o.o.
ATELIJER INŽENJERA d.o.o.
ATO INŽENJERING d.o.o.
ATRIJ-INŽENJERING d.o.o.
B & V inženjering d. o. o
BALIĆ – INŽENJERING D.O.O.
BAT-INŽENJERING društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge – u likvidaciji
A R T I N G d.o.o.
G I N d.o.o.
S P R I N G d.o.o.
ARCHINOVA društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i nadzor
B & B SRŠEK graditeljstvo, projektiranje i nadzor d.o.o.
BORIĆ-ŽUVANIĆ GRADITELJSTVO, društvo za građenje, projektiranje i nadzor s ograničenom odgovornošću
CAR-PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, projektiranje i nadzor
CHERSI društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građenje i nadzor
COD-ING-IMB projektiranje, građenje i nadzor, društvo s ograničenom odgovornošću
CROMIP društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građenje i nadzor
DALMACIJA PROJEKT I NEKRETNINE d.o.o.
LUX STUDIO d.o.o.
S-GRAD d.o.o.
MAKS-GRAD D.O.O.
MODUS-GRAĐENJE d.o.o.
MS-GEO d.o.o.
VES-GRADNJA d.o.o.
BIBUS ZAGREB d.o.o.
BAZA d. o. o.
BAZA d. o. o.
BAZA PROJEKT d.o.o.
ADK-ARHITEKTURA DESIGN KODŽOMAN d.o.o.
AMI-ART d.o.o.
APZ-AK d.o.o.
MW SOLAR PROJEKT 1 d.o.o.
ACES d.o.o.
Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.
JACERA d.o.o.
MACE d.o.o.
MACERO d.o.o.
I.C.K. d.o.o.
Angerlehner Hoch – und Tiefbau Gesellschaft m.b.H., Glavna Podružnica Zagreb
TLP Therme Lipik Projektmanagementgesellschaft mbH, Podružnica Lipik
ELFIM d.o.o.
P ADOLFIJE d.o.o.
SILFIDE d.o.o.
HUSNJAK d.o.o.
ALAČ d. o. o.
DIZAJN-TEHNOLOGIJA d.o.o.
IN-TEG d.o.o.
KON-TEH-KOM d.o.o.
CLASSIS d.o.o.
CLAVIS CONSULTOR d.o.o.
AFCO d.o.o.
GTM-VIDRA d.o.o.
SCHUSTER KONZALTING d. o. o.
BLOCK-PROJEKT d.o.o.
GENIUS LOCI d.o.o.
INTER BLOC d.o.o.
PRIMOLOCO D.O.O. KUTINA
SLOCKER d.o.o.
VELLOCO d. o. o.
OCTUS d.o.o.
4 – D STUDIO d. o. o.
ATP ACHAMER-TRITHART&PARTNER-GLAVNA PODRUŽN
AQUA – bioCarbon GmbH Goslar, Podružnica Koprivnica
ACO-SERVICE A/S PODRUŽNICA U ZAGREBU
BAČVICE PLAŽA d.o.o.
DA-BE GRAĐENJE d.o.o.
GEOID-BEROŠ d.o.o.
ON-OFF-ON COMPUTER SYSTEMS d.o.o.
BE-TIM d.o.o.
ARHITEKTONSKI PROJEKTNI ZAVOD VUKOVAR d.o.o.
CUKON d.o.o. – u likvidaciji
DUKON d.o.o.
ABACO GROUP INTERNATIONAL d.o.o.
FORMA TREND MARKETING d.o.o. – u stečaju
HEIMSTAD MARINE SERVICE d.o.o.
RASPORED MASA d.o.o.
A P S PROJEKT d.o.o.
I P S d.o.o.
IntelUp sustavi d.o.o.
NOP STUDIO d.o.o.
ŠMIT-UZELAC-COMPANY d.o.o.
STUDIO-DJ d.o.o.
DC-8 d.o.o.
DEF-ING d.o.o. za arhitektonske usluge – u likvidaciji
S.P.P.-INŽENJERING d.o.o.
NAOS S.P.O.ZA PROJ.OPR.INTERIJERA,TRG.I USLUGE
EKING d.o.o.
S.I.- GRA d.o.o.
S.I.T.E.I. SOCIETA’ ITALIANA TECNOLOGIE ENERGETICHE INNOVATIVE d.o.o.
D.S.ing. – H.M. d.o.o.
DOMOGRADNJA PEŠIĆ d.o.o.
ŠI-FRA d.o.o.
ŠI-INWEST d.o.o.
EKO-MLAZ.DM d.o.o.
LAGUNA INŽENJERING d. o. o.
PROJEKTNI BIRO NOVKOVIĆ d.o.o.
ZOVKO-PROJEKT d.o.o.
AC-BAU-KLIMA d.o.o.
GAL-ING d.o.o.
NAUTILUS – GAL d. o. o.
GALA d. o. o.
GALASSO d.o.o.
SINROM D.O.O.
METALYESO S.L. – Podružnica Zagreb, prij. na engl.jezik: METALYESO S.L. – Branch Office Zagreb
Arhitektonski ured za razvoj projekata nekretnina d.o.o.
Dioničko društvo Zavod za urbanizam i izgradnju
PROJEKTNI URED ZA ELEKTROENERGETIKU j.d.o.o.
URED ZA IZMJERU d.o.o.
Zavod za fotogrametriju d.d.
BAU-TAJL INŽENJERING d.o.o.
KLAMFA d.o.o.
ARP arhitektura Petrinjak d.o.o.
ATLANT-INŽINJERING društvo s ograničenom odgovornošću za inžinjering, proizvodnju i trgovinu
BALK INŽINJERING d.o.o.
BIRO ŠNELER inžinjering d.o.o. u likvidaciji
COMAN – GP INŽINJERING d.o.o.
D.P. INŽINJERING d. o. o.
DEAN-INŽINJERING d.o.o.
ELMING-DHM d.o.o.
BPA d.o.o.
ZAGREBPROJEKT d.o.o.
LOŠINJBIRO d. o. o.
CASTRUM IOVIA ZADRUGA – LUDBREG – zadruga za proizvodnju, ekološku proizvodnju i razvoj u poljoprivredi, stočarstvu i…
EKOLOŠKI INŽENJERING d. o. o.
EKOLOŠKI SISTEMI d.o.o.
GEOLOŠKI KONZALTING d.o.o.
GEOLOŠKO KARTIRANJE d.o.o.
FAI d.o.o.
ALFAING d.o.o.
DF INŽENJERING d.o.o.
ADF d.o.o.
IRT-HIDRO d.o.o.
TUJMER, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
SU.ZA.RT d.o.o.
Wallenborn Projektentwicklung GmbH & Co. KG, Podružnica Zagreb
LIM-NESEK d.o.o.
ADING-PROJEKT d.o.o.
ARHITEKTING-ZADAR d.o.o.
DOMING-PROJEKT d.o.o.
DOMING-TRADE d.o.o.
ENG-90 d.o.o.
ENG-co d.o.o. Varaždin
FORMING-GRADNJA d.o.o.
H-ING-91 d.d.
IMING-EXPORT IMPORT d.o.o.
ING-GRAD d.o.o.
ING-KOM d.o.o.
ING-PROJECT d.o.o.
ING-PROJEKT d.o.o.
ING-T.O.J. d.o.o.
ING-TECHNIK d.o.o.
ING-TRADE, društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering i opremu
INŽENJERING-LACKOVIĆ d.o.o.
INŽENJERING-PROJEKT d.o.o.
INŽINJERING-PROJEKT d.d.
JURING-GRAD d.o.o. za graditeljstvo, projektiranje i usluge
DAH USLUGE d.o.o.
STUDIO DAH d.o.o.
PREČKO-JUG d.o.o. u likvidaciji
BAN DIZAJN d.o.o.
BAN TEHNIKA d.o.o.
BAN-PROJEKTING LIFT-MONT d.o.o.
BAINRAUCH d.o.o.
INŽENJERSKI BIRO KNEŽEVIĆ d.o.o.
PLANET KOMUNIKACIJSKE MREŽE d.o.o. za prodaju, izgradnju i usluge u telekomunikacijama-u likvidaciji
E C M d.o.o.
BENE CONSTRUERE d.o.o.
FLADUNG SPA d.o.o.
LUNGA d.o.o.
IN AUDIO VIDEO d.o.o.
HVAC – energetika d.o.o.
HVAR IZMJERA d.o.o.
HVAT d.o.o.
ACM POTHVATI d.o.o.
MEDJIMURJE GEOBETA D.D.POD.ZA IZMJERU I KARTIRANJE
ALVEUS d. o. o.
GV – TEHNA d.o.o.
BROD-GRADNJA d. o. o.
DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o.
GEODETSKI ZAVOD-VIROVITICA d.o.o.
GIRUS d.o.o.
GIRUS d.o.o.
PROJEKT-SIRUS d.o.o.
RI – GIRUS d. o. o.
A.G. 92 d.o.o.
ARHITEKTONIKA M.G. d.o.o.
D.G.P.N. d.o.o.
e.g. ARHITEKTURA d.o.o.
E.G.S.-ELEKTROGRADITELJSTVO d.o.o.
F.G.Z. – PROMET d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge
PROJEKTIRANJE SUDIĆ d.o.o.
ESCAPE d.o.o.
ESCON KONZALTING d.o.o. za informatiku i konzalting
CESCON d. o. o.
NEVŽALA d.o.o.
MAŠINOPROJEKT -PB 92
A.L.E.T.A. napredne tehnologije d.o.o.
AGENCIJA ZA ENERGETIKU I INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o.
ZOOM PROJEKT d.o.o.
LOZANA d.o.o.
CADCOM d.o.o.
TRADCON d.o.o.
O.P.M. PROJEKTIRANJE d.o.o.
Z.O.P. d.o.o.
NEL BLU d. o. o.
NELART d.o.o.
ATINEL d.o.o.
BINEL d.o.o.
CONEL d. o. o.
DOMINELEKTRO d.o.o.
GEO – IZMJERA d. o. o.
GEOIZMJERA d.o.o.
GEOIZMJERA d.o.o.
GEOIZMJERA d.o.o.
IZMJERA d. o. o.
RAZMJER d.o.o.
ATELIER V d.o.o.
LASER-NTH d.o.o.
ALMMA ROYAL GROUP d.o.o.
DAMIL GEOPREMJER d.o.o.
DB International GmbH – Podružnica Zagreb
KAPITEL GRAD d.o.o.
LEGAL GRADNJA j. d. o. o.
P.I.N.-GRAD d.o.o.
TEHMONT I.N.C. d.o.o.
V.I.N.N. društvo za projektiranje i izvođenje u građevinarstvu i rudarstvu, inženjering i konzalting d.o.o.
HOHMEIER I TEN BRINKE d.o.o.
TENDA SOLE TRADE d. o. o.
TENDER d.o.o.
TENING d.o.o.
EMY-COMMERCE d.o.o.
ŠOJAT d.o.o.
GRADOTEH-ZM d.o.o. – u likvidaciji
SAT-ING d.o.o.
GIS – SAT d. o. o.
SATMAR d. o. o.
URBA-DESET d.o.o.
URBAN DESIGN d. o. o.
URBAN DESIGN d.o.o.
URBAN DESIGN MI d. o. o.
URBAN DESIGN prostorno, urbanističko planiranje, projektiranje, inžinjering d.o.o. – u likvidaciji
URBANE KONSTRUKCIJE d.o.o.
URBANE TEHNIKE d.o.o.
URBANEX d.o.o.
URBANI PROSTOR d.o.o.
URBANIS dioničko društvo, projektni biro za urbanizam, arhitekturu i niskogradnju ˝u likvidaciji˝
URBANISTIČKI BIRO PROSTOR D.O.O.
URBANISTIČKI BIRO RIJEKA d. o. o.
URBANISTIČKI INSTITUT HRVATSKE d.o.o.
URBANISTIČKI STUDIO BILIĆ d.o.o.
URBANISTIČKI STUDIO RIJEKA d. o. o.
URBANISTIČKI ZAVOD GRADA ZAGREB d.o.o.
URBAR d.o.o.
URBICON d. o. o.
BONACCI-HIDRO-GEO D.O.O. U LIKVIDACIJI
A.M.-PRO d.o.o.
ARH-BIRO d.o.o.
ARH-BIRO građevinarstvo, projektiranje, usluge i trgovina d.o.o.
ARH-DESIGN d.o.o.
ARH-ING REBEC d.o.o.
PGT ŠKUNCA d.o.o.
GM TIM PROJEKTIRANJE d.o.o.
GM-PROJEKT d.o.o.
DOM & GM d.o.o.
GMB d.o.o.
GMT – AMBIENTA d. o. o.
GMVO PROJEKT d.o.o.
P-tri d.o.o.
ABUNDO d.o.o.
GOP – INVEST d.o.o.
GOPLA MONTAŽA d.o.o.
BRANITELJSKA ZADRUGA EKO-UNIVERZUM DUGOPOLJE-DUGOPOLJE
ENERGOPLAN d.o.o.
ENERGOPLUS d. o. o.
IGOPROJEKT d.o.o.
RECHNER d.o.o.
RECOLO d.o.o.
RECUPERO d.o.o.
A.P.B. ŽNIDAREC-WEINER d.o.o.
BOMAN – ZG d.o.o.
STUDIO ZA ZGRADARSTVO d.o.o.
Arhitekt Fabian d.o.o.
FLACIUS et FILII d. o. o.
ALTITUDA d.o.o.
AMPLITUDA VALA D.O.O.
INVEST-TEHNA D.O.O.
PIT-TECHNIC d.o.o.
MB-TERM d.o.o.
ZAGREB-TEHNOBIRO d.o.o.
SH INŽENJERING d.o.o.
SHEMA ZS d.o.o.
SHP društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo, projektiranje i nadzor
V.B. PRO d.o.o. – u likvidaciji
RADIJATOR V.B. d.o.o.
TABOR d.o.o.
DATABEL d.o.o.
PRIMAT-LOGISTIKA d.o.o.
AD d.o.o.
IRI-COMM d.o.o.
ARHITEKTURA ČETIRI d.o.o.
SYNERGIA d.o.o. za projektiranje i automatizaciju
FINI ZRAK D.O.O.
MAJCEN d.o.o.
PEKKA SALMINEN arhitektura i konzalting d.o.o. u likvidaciji
KINCL d.o.o.
INTEROPREMA društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i opremanje objekata
CONVEST d.d.
CONVEXO d.o.o.
CONVEXUS d.o.o.
KONVAR d.o.o.
GPU-Geodetski projektni ured d.o.o.
KB MIRKOWSKY d. o. o.
GEOFOCUS d.o.o.
GEOFOKUS d.o.o.
GEOFON d.o.o.
GEOFORMAT d.o.o.
GEOFOTO d.o.o.
GEOFOTO GRUPA d.o.o.
MIKROFORM, mikrografski inženjering d.o.o.
VAGRAD d.o.o.
DEUTSCHE ABWASSER
FIBOS d.o.o.
FIBRA d.o.o.
EMS Holding d.o.o.
BOEHME SYSTEMS INŽENJERING d.o.o.
AVOKA-ING d.o.o.
BUGA-INŽENJERING društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo, trgovinu i turizam
CROATIA-INVEST d.o.o.
DEKA-IN d.o.o.
ELMA-INVEST d.o.o.
FORMA-I d.o.o.
GEOTEHNIKA-INŽENJERING D.D.
HIDROELEKTRA-INŽENJERING d.o.o.
KOTA-INŽENJERING d.o.o.
KRKA-INŽENJERING d.o.o.
FIDIJA d.o.o. Osijek
E TRI ENERGIJA d.o.o.
HLEBAR društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering i elektrotehnici
AGP BIRO d.o.o.
AGP dizajn d.o.o.
PRUZ d.o.o.
A. G. M. PROJEKT d. o. o.
ARHITEKTURA M.K. d.o.o., “u likvidaciji”
B. M. – PROJEKT d.o.o.
B. M. V. d. o. o.
CTING d.o.o.
CTP PROJEKT d.o.o.
ADRIA YACHT DESIGN d. o. o.
ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o.
ARHITEKTUR DESIGN HORIZONT d.o.o.
ART – DEA d. o. o. u likvidaciji
ART – DEPO d.o.o.
AS DESIGN d. o. o.
GRAD-KROV d.o.o.
GRADNJA-KRAPINA d.o.o.
ROŠČAK – PEJZAŽNA ARHITEKTURA d.o.o. – u likvidaciji
VUKSAN društvo s ograničenom odgovornošću za opremanje i inženjering, u likvidaciji
APZ-INCO d.o.o. – u likvidaciji
APZ-INSTA d.o.o. u likvidaciji
AEDIFICIO društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo
AEDIFICO d.o.o.
AEDIFICUM d.o.o.
TETRAEDAR d.o.o.
VILA PRAEDIUM d.o.o.
GOODWILL d.o.o.
ALIQUANTUM d. o. o.
BLUŠĆ d. o. o.
SUBLUX d.o.o.
VALEK-COMMERCE d.o.o.
RiF NEKRETNINE d.o.o.
LTG d.o.o.
ANDREA – TERRA KONZALTING d.o.o.
ARMAL-URODA d.o.o.
K.I.G.-GRAĐENJE d.o.o. za građenje i trgovinu
K.V.G.-INŽENJERING d.o.o.
S + E d. o. o.
S BIRO d. o. o.
S i J PROJEKT d. o. o.
S P V d. o. o.
CMC EKOCON d. o. o.
CMILJKO d.o.o.
CMT d. o. o.
ECM Global d.o.o.
FANOS d.o.o.
ELEKTROTEHNIČKI URED LACKOVIĆ d.o.o.
LACKOVIĆ d.o.o. “u stečaju”
DID-ing. d.o.o.
ANDIDIZAJN d.o.o.
NEBOREX d.o.o.
TEBODIN d.o.o.
G I G – G R A N D d.o.o.
P G I d.o.o. – u likvidaciji
STATIČKI PROJEKTNI URED G i F d.o.o.
AQUA – ING INTERNATIONAL d. o. o.
ARH ING IMPEX d.o.o.
COM-ING TRADE d.o.o. za inženjering i tehničke usluge
CONING INŽENJERING d.d.
EUROING INŽENJERING D.O.O.
FAB-INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, izgradnju, marketing i consalting u likvidaciji
GRADIT društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, inženjering, konzalting i projektiranje
MEIXNER d.o.o.
Iluminacija d.o.o.
FILUM d.o.o.
EVASYS D.O.O.
LOVASIĆ d.o.o.
W. L. – TOURS d. o. o.
K.W.R. D.O.O.
Art-Filipašić d.o.o.
CENTAR ZA VJEŠTAČENJA I PROCJENE d.o.o.
ING EKSPERT PROCJENE d. o. o.
NICODD društvo sa ograničenom odgovornošću za projektiranje, konzalting, inženjering, zastupanje, procjene i trgovinu
D.I.A.S. d.o.o.
DA.SIN d.o.o.
LOGIK-PLAN d.o.o.
LOGOKOD d.o.o.
LOGOMATIKA d.o.o.
LOGON projektiranje d.o.o.
MIKUŠ-PAG d.o.o.
TERMOTEHNIKA PAUN d.o.o.
ARS CREATIAE d.o.o.
AAF-Consult Oy za projektiranje energetskih postrojenja Podružnica Sisak
AT ENEKO d. o. o.
BOREAS ENERGIJA d.o.o.
COM ENG d.o.o.
CONTROL ENGINEERING d. o. o.
IPZ – INPRO, društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering
MAIERFORM, brodoprojektni biro, društvo s ograničenom odgovornošću u likvidaciji
PLOSE – KIK d. o. o.
I.F. Projekt d.o.o.
BAUSCH-STANIĆ d.o.o.
BIRO-GRADNJA d.o.o.
EKO-GEA d.o.o.
EURO-GIPS d. o. o. za građevinarstvo, trgovinu i usluge
FINKO-GRAD d.o.o.
GEO-GRADING d.o.o.
INFO-G d.o.o.
EKO EKSPERT inženjering, trgovina i vanjskotrgovinski promet, društvo s ograničenom odgovornošću u likvidaciji
GRADIX društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering, investicije i trgovinu
INTEGRA d.o.o. za građevinarstvo, marketing, trgovinu i inženjering ˝u likvidaciji˝
INTER-TESING,d.o.o.
INVECTA CONING POLA Društvo za inženjering, zastupanje i trgovinu d. o. o. u stečaju
KONČAR – MONTAŽNI INŽENJERING, d.d.
INNOVEVA d.o.o.
KOING LINGUA d.o.o.
MIG LUDBREG – d.o.o.
MEĐIMURJE TEHNO-KOCKA d.o.o.
MUNDUS d.o.o.
MUNTE PROJEKT d. o. o.
VEGA d.o.o.
VEGA d.o.o.
VEGE A d.o.o.
ANVEGO STUDIO d.o.o.
RO-PROJEKT d.o.o.
SIUG d.o.o.
ENERGOING OSIJEK d.o.o.
INŽENJERING O42 d.o.o. u likvidaciji
TEHNIČKI INŽENJERING OSIJEK d.o.o.
BRLIĆ d.o.o.
ARIADNA d.o.o.
TRIADA d.o.o.
ALEA GROM d.o.o.
K. B. KONZALTING d. o. o. u likvidaciji
PODLOGA d.o.o.
FADALTI PRO d.o.o. – u stečaju
FADING d.o.o.
IMP – TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.
EKONOMSKA ANALIZA d.o.o.
ARHEA D.O.O.
ARHEL d.o.o.
ARHETIP 21 d. o. o.
ARHETIP d.o.o.
Geoarheo d.o.o.
CRYPTA j.d.o.o.
URSA INVEST D.O.O.
ANDA TURS d.o.o.
AUTOCESTA ZAGREB d.o.o. – u likvidaciji
relatio ES Adria d.o.o.
ESACAD d. o. o.
JANAF-upravljanje projektima d.o.o.
VTC-ING D.O.O.
VTC-INŽENJERING d.o.o.
VTC-PROJEKT d.o.o.
NAVTEC MARINE d. o. o.
CONSULT – KOP d.o.o.
KOPER d.o.o.
KOPIMA d.o.o.
KOPING d. o. o. Požega
UNIJE WORKSHOP INTERNATIONAL d. o. o.
ARTPROJEKT d.o.o.
BESTPROJEKT d.o.o.
INVESTPROJEKT d.o.o.
EICOS d. o .o.
GRATEX ZAGREB .o.o.
RIJEKAPROJEKT – ENERGETIKA d. o .o.
TEHNOINŽENJERING D. O .O. U LIKVIDACIJI
TERI – CROTEK RI d. o .o. u stečaju
EnviTec Biogas d.o.o.
ENERGIA HOLDING ZAGREB d.o.o.
SAJFERT d.o.o.
CELSIUS d.o.o.
EL-QUATTRO d.o.o.
DESIGNER d.o.o.
LUGNER d.o.o. Varaždin, Graberje 16
MAGNETON 2 d.o.o.
MARE & DESIGNE d.o.o.
O.S.D. Konzalting d.o.o.
G.R. – inženjering d.o.o.
G.R.PATENT D.O.O. U LIKVIDACIJI
Bedenicki projektni biro d.o.o.
SPONA KAMENJICKI K.D.
LP CRNKOVIĆ PROJEKT d.o.o.
ENERGOCONTROL ZAGREB d.o.o.
INTEGRAL ZM d.o.o.
AD-ING d.o.o. za građenje, vanjsku i unutarnju trgovinu i usluge
ARHITEKTURA-SRZIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, projektiranje i usluge
ARS – LINE d.o.o. za projektiranje, građenje, vanjsku i unutarnju trgovinu
BITING d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge
H-ING d.o.o.
H-INŽENJERING d.o.o.
H-MULTIFORM d.o.o.
H-PROJEKT d.o.o.
DAMISCH-INŽENJERING d.o.o.
EKO-TEH-PROJEKT d.o.o.
FITTICH-CH d.o.o.
GREENWICH-INŽENJERING d.o.o.
K-H-P d. o. o.
KVGH-AUTOMATIKA d.o.o.
NEMETH-PROJEKT d.o.o.
HIPRO d.o.o.
ARHIPELAG d.o.o.
CASA GB d.o.o.
ŠOLETIĆ INTERIJERI d.o.o.
DRAWING d.o.o. Vinkovci
ADOCULOS d.o.o.
APZ HIDRIA d.o.o.
APZ STARK d.o.o.
Mark-Biro d.o.o.
HEP-Razvoj višenamjenskih nekretninskih projekata d.o.o.
ZEP-Projektiranje d.o.o.
DAM INŽENJERING d.o.o.
ŽUPAN PROJEKT d.o.o.
Županijska uprava za ceste
Županijska uprava za ceste
Županijska uprava za ceste
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
Županijska uprava za ceste – Šibenik
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije
Županijska uprava za ceste Istarske županije
Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KRIŽEVCI
Županijska uprava za ceste na području Županije Dubrovačko-Neretvanske
Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE Sisačko-moslavačke županije
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SPLIT
Županijska uprava za ceste Varaždin
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije – pravna osoba za upravljanje županijskim i lokalnim cestama
CRTKANO d.o.o.
DEFORM PET d.o.o.
CASA DOMANI d. o. o.
GE-KON d.o.o. – u likvidaciji
KONSTRUKCIJE-KOSTELAC d.o.o.
ACQUAMARIN d. o. o.
LATENI d.o.o.
LATER INŽENJERING d.o.o.
HOLLYWOOD D.O.O.
BRID-PROJEKT d.o.o.
CD-PROJEKT d.o.o.
FLUID-projekt d.o.o.
GRAD-PROJEKT d.o.o.
MONTGRAD-PROMET d.o.o.
MSD-projektni ured d.o.o.
SUNGRAD-PROJEKT d.o.o.
D.K.B. d.o.o.
D.D.K. d.o.o.
PROSPER D.K. d.o.o.
T.D.K. d.o.o.
HOFFMANN – PROJEKTIRANJE d.o.o.
HOFMAN d.o.o. “u stečaju”
EKATERINA TRGOVINA d.o.o.
QUADRUM d.o.o.
QUALITECH d.o.o.
QUANDO d.o.o.
BIRO-INŽENJERING d.o.o.
CRO-ING d.o.o.
ELEKTRO-INŽENJERSKI BIRO d.o.o.
EMPO-ING d.o.o.
ENERGO-ING d.o.o.
ENERGO-INŽENJERING d. o. o. Slavonski Brod
EURO-INŽENJERING d.o.o. ” u stečaju “
FRIGO-ING d.o.o.
GEOECO-ING d.o.o.
GEO-INFORMATIČKI STUDIO d.o.o.
GEO-ing d.o.o.
GEO-INVEST d.o.o.
GEO-INŽENJERING d.o.o.
IPRO-INŽENJERING d.o.o.
KO-INŽENJERING d.o.o.
LENO-IDEAL d.o.o.
MARINO-INŽENJERING d.o.o.
MAR-KO-ING d.o.o.
PABO-ING d.o.o.
LITOSTROJ POWER, d.o.o., podružnica Zagreb
RAZVOJ PLUS d.o.o.
TAHIMETAR d.o.o.
TAHIMETAR D.O.O.
JAHNKE STAHLBAU d.o.o.
TIMEX-HM d.o.o.
ITB d. o. o.
STUDIO ARHUM d.o.o.
Aiolos projekt d.o.o.
INTERPORJEKT d.o.o.
BCD d.o.o.
ABC ING d.o.o.
VIKTOR-ALATNI STROJEVI d.o.o.
DIZAIN-ING d.o.o.
GORTAN-ING d.d.- u stečaju
PLAN-INŽENJERING PODUZEĆE ZA INŽENJERING D.O.O.
JOB-PROJEKT d.o.o.
KOMNET d.o.o.
MIKROTERM-SPLIT d.o.o.
NIKO-TERM-ING d.o.o.
VA ROŽE d. o. o.
VA TECH WABAG d.o.o. Podružnica Hrvatska
BAŽDAR d.o.o.
SRETAN DAN d.o.o.
CONSTRUCTUM TEXTUS D.O.O.
H & C GRADNJA d.o.o.
RAŠAN društvo za projektiranje, izvođenje i konzalting s ograničenom odgovornošću u stečaju
RAŠICA PROJEKT d.o.o.
DRAŠE d.o.o.
ADRIAPROJEKT d. o. o.
CROATIAPLAN d.o.o.
VEVEREC 91 d.o.o.
BINA – ISTRA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE d. o. o.
MD-Ana-Jere d.o.o.
Zid-Arh d.o.o.
SIMTEC – MARINE d. o. o.
SMELT-UMAG D.O.O.
K.I.M.P. d.o.o.
A.K.I. d.o.o.
EMERGO d.o.o.
AL-FA d.o.o.
AL-OMA d.o.o.
BAL-KON d.o.o.
BEL-ING d.o.o.
FUING d.o.o.
FUISS d. o. o.
Gusjenica – upravljanje nekretninama d.o.o.
ARGUS d. o. o.
FINAL PROJEKT , projektiranje i inženjering d.o.o.
D. S. EL. ing. d. o. o.
ABWD d.o.o.
MID HIDRAULIKA d.o.o.
MODING-GRAUS d.o.o.
P.G.M.T. d.o.o.
P.G.T. d.o.o.
I.P.G. d.o.o.
INŽENJERSKI URED BEJUK d.o.o.
MD BIRO d.o.o.
PRONGRAD BIRO d.o.o.
ZAING projektiranje d.o.o.
A+U ATELIER ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM d.o.o.
ATELIER ZLATNI REZ d.o.o.
INGRA d.d.
INGRA POSLOVNA ZAJEDNICA d.d.
INGRAD građevinarstvo, inženjering i usluge d. o. o. u stečaju
Ingradinvest d.o.o.
INGRIS d.o.o.
IVANGRADING d.o.o.
KONGRA d.o.o.
IVAKOMAT društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, montažu, prijevoz i usluge
REAL SAVJETOVANJE D.O.O.
EXORDIUM d.o.o.
LEXON d.o.o.
TEXO PLAN D.O.O.
ELETCRO d.o.o.
E – CAD d. o. o.
E K S A d.o.o.
E-INSPEKT d.o.o.
RUD-ING d.o.o.
STUD-ING d.o.o.
DLM PROJEKT d.o.o.
ARHICON d.o.o.
SOHA GRADNJA d.o.o.
WTE Wassertechnik GmbH, Podružnica za graditeljstvo Zagreb
ASTRACIA d.o.o.
BRAC d. o. o.
TERRA INCOGNITA d.o.o.
ENERGY RESOURCES ARTEFERRO d.o.o.
GEO GYRUS d.o.o
NAGY d. o. o.
Re-Energy d.o.o.
RENEWABLE ENERGY d.o.o.
DETALJ PROJEKT d.o.o.
DETONO d.o.o.
DETTO d.o.o.
GEOBIRO društvo s ograničenom odgovornošću za geodetske poslove, građevinarstvo i promet nekretninama u likvidaciji
GEODET d. o. o.
GEODET d.o.o.
GEODET D.O.O.
GEODET KORČULA d.o.o.
GEODET NO.1 D.O.O.
GEODETIKA d.o.o.
GEODETIKA SPLIT d.o.o.
GEODETSKA MJERENJA d.o.o.
GEODETSKA MJERENJA d.o.o.
GEODETSKI INŽENJERSKI URED d.o.o.
GEODETSKI KLJUČ d.o.o.
GEODETSKI MJERAČ d.o.o.
GEODETSKI PROJEKTI I SUSTAVI D.O.O.
GEODETSKI URED GRGIĆ d.o.o.
GEODETSKI URED HULJEV d. o. o.
GEODETSKI URED RAKO-MIHELIĆ d.o.o.
GEODETSKI ZAVOD d.d.
GEODETSKI ZAVOD d.d. Osijek
GEODETSKI ZAVOD RIJEKA d. o. o.
GEODETSKI ZAVOD VINKOVCI d.o.o.
GEOPRODUKT društvo s ograničenom odgovornošću za geodetsko-katastarske poslove, trgovinu i usluge – u likvidaciji
ARHITEKT ŠTRUMBERGER d. o. o.
ARHITEKTONSKA GRUPA ŠTIVIĆ RADIĆ ŠTIVIĆ d.o.o. u likvidaciji
V. O. D. E. X. d. o. o.
X.3.M. d.o.o.
EM-KI d.o.o.
KEM-PROJEKT d.o.o.
REIZ d. o. o.
BETRA INŽENJERING d.o.o., “u likvidaciji”
CONETRA-AIR d.o.o.
ZD-ING d.o.o.
ALINEATOR d.o.o.
GEO-LINEA d.o.o.
HUDEC PLAN d.o.o.
SCHINDLER HRVATSKA d.o.o.
GIT-VARAŽDIN d.o.o.
WRASSing d.o.o.
EUREKA PROJEKT d. o. o. u likvidaciji
ZV OTOK d.o.o.
ARHINGTRADE ZAGREB d.o.o.
DOMO-PLAN d.o.o.
AQUA.OMEGA D.O.O.
10 PLAN d.o.o.
25,4 mm d.o.o.
AB TERMOMONT d.o.o.
BJ d.o.o.
Subterra Zagreb
VBTEH društvo s ograničenom odgovornošću za razvoj visokobrzinske tehnike, u likvidaciji
HAZ PROJEKT d.o.o.
ITVZ PROJEKT d.o.o.
TRAC d. o. o.
PUNA BRZINA d.o.o.
GROMATIC KR d.o.o.
RC konzalting d.o.o.
TOMAC KONZALTING d. o. o.
EL-INTER d.o.o.
ENEL-INŽENJERING D.O.O.
IGAL-INŽENJERING d.o.o.
INTEGRAL-INŽENJERING d.o.o.
MIVEL-ING d.o.o.
SAL-ING d.o.o.
VEL-ING d.o.o.
UGOĐAJ d.o.o.
ARHITEKTURA LIECHTI d.o.o.
ARTECH d.o.o.
AR-TECH d.o.o.
ENERGOTECH Zagreb d.o.o.
ERGASIS TECHNIKI s.a., Skydra, Podružnica ZAGREB za građenje i nadzor
TI-PO MAT d.o.o.
ASFALTI-ZAGREB d.o.o.
GEO DEŠMAN d. o. o.
ORCO PROJEKT d.o.o.
ORCO RAZVOJ d.d.
HorComp d.o.o.
ART-DIZAJN ŠIŠKO d.o.o.
NCP-BRODOPROJEKT d.o.o.
CNC TEHNOPROJEKT d.o.o.
BRAGRAD d.o.o.
312 arhitektonska radionica d.o.o.
AGRAM-KON. d.o.o.
ARHINATURA d.o.o.
ARKATURA d.o.o.
ARMING ARMATURA D.O.O.
3Energija d.o.o.
ARGIT d.o.o.
EKO ENERGIJA PROJEKT d.o.o.
EKSERGIJA PROJEKT d.o.o.
EMKO GRAĐENJE d.o.o.
TIMKOV d.o.o.
DUO KRIS d.o.o.
DUO-PLAN d.o.o.
ERUOPARTNER d.o.o.
DELIĆ DIELEKTRIK d.o.o.
ARC Arhitektonski centar d.o.o.
ARHITEKTON d. o. o.
ARHITEKTONIKA d.o.o.
ARHITEKTONIKA d.o.o.
ARHITEKTONIKA d.o.o.
Arhitektonika Internacional d.o.o.
ARHITEKTONSKA RADIONICA CENTAR d.o.o.
ARHITEKTONSKA RADIONICA KVADAR d.o.o.
ARHITEKTONSKI ATELIER HRŽIĆ d.o.o.
ARHITEKTONSKI ATELIER KRZNARIĆ d.o.o.
ARHITEKTONSKI ATELIER SPAHO d.o.o.
ARHITEKTONSKI ATELIER URLIĆ d.o.o.
ARHITEKTONSKI ATELIJER D.O.O.
ARHITEKTONSKI ATELJE BILJAN d.o.o.
ARHITEKTONSKI ATELJE-CVENIĆ d.o.o.
ARHITEKTONSKI BIRO d. o. o., Slavonski Brod
ARHITEKTONSKI BIRO DINKO KOVAČIĆ d.o.o.
ARHITEKTONSKI BIRO J & S d.o.o.
Arhitektonski biro LINIJA d.o.o.
ARHITEKTONSKI BIRO ŠUĆUR PERIŠIĆ d.o.o.
ARHITEKTONSKI STUDIO D d.o.o.
ARHITEKTONSKI STUDIO d.o.o. za građevinarstvo, projektiranje i trgovinu
ARHITEKTONSKI STUDIO G&B d.o.o.
ARHITEKTONSKI STUDIO GRGURIĆ d.o.o.
Arhitektonski studio KRAJAČ d.o.o.
ARHITEKTONSKI STUDIO MARINOVIĆ d.o.o.
ARHITEKTONSKI STUDIO ZDENKOVIĆ I GOLD d.o.o.
ARHITEKTONSKO PROJEKTIRANJE I KONSTRUKCIJE D.O.O.
AUDACIA ARHITEKTONSKI STUDIO d. o. o.
AUKTOR d.o.o. “u stečaju”
B-ARCH ARHITEKTONSKI STUDIO d.o.o.
BILANDŽIĆ ARHITEKTONSKO SAVJETOVANJE D.O.O.
D.I.A. PROJEKT d.o.o. za arhitektonske i inženjerske djelatnosti
MAPRUS TRAVEL d.o.o. i putnička agencija
DOMAPROJEKT d.o.o.
ELMAP PROJEKT d.o.o.
KLIMAPROING d.o.o.
SNB PARTNERI d.o.o.
ĐURO ĐAKOVIĆ INŽENJERING d. d.
AXIS ADRIA d.o.o.
MO.NE.BO. INTERNATIONALIS d.o.o.
TEHTING d.o.o.
ENEL ATM d.o.o.
EURO-ATM d.o.o.
L S E d. o. o.
ENSOL SISTEMI d.o.o.
ENGEL-KONZALTING d.o.o.
GAZDA d.o.o.
HITRO I POUZDANO d.o.o.
TUDOR-IPT d.o.o.
GEMPROJEKT d.o.o.
DUBROVNIK PROJEKT d.o.o.
INK PROJEKT d.o.o.
F.I.L.D. PROJEKT d.o.o.
Vojta i Crvenka d.o.o.
VOJTA-PLAN d.o.o.
MND GROUP d.o.o.
ARHIVOLT d.o.o.
BUILD PROTECT d. o. o.
BUILDING d.o.o.
ŠILD d.o.o. VUKOVAR
3D PLAN d. o. o.
IŽ-PROJEKT d.o.o.
A. B. B. A. d. o. o.
A. B. LEGE ARTIS d. o. o.
Passavant-Roediger GmbH – Podružnica Zagreb
PASSIM D.O.O.
ELEKTROTEHNIČKA MJERENJA d.o.o.
GEO MJERNIK d.o.o.
BREBRIĆ GRADNJA d.o.o.
ATRIJ LM d.o.o.
COD D.O.O.LEPOGLAVA U STEČAJU
PROJEKTNI URED ROGLIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i usluge u građevinarstvu
KNEZ d.o.o.
KNEZ INVEST d.o.o.
AUXILIUM d.o.o.
B.I. BIRO d.o.o.
B.I.M.A. ING d.o.o.
OBNOVA d.o.o.
STUDIJSKI CENTAR ZA OBNOVU I RAZVOJ d.o.o.
TEC OBNOVLJIVI IZVORI d.o.o.
ARHIA d.o.o.
ARHITEKTBIRO KőGL d.o.o.
HTb – d.o.o.
KONSTRUKTBIRO d. o. o.
PROJEKTBIRO d. d. ˝u likvidaciji˝
PROJEKTBIRO d.o.o.
PROJEKTBIRO TOLIĆ d.o.o.
ZAGEL d.o.o.
njiric plus arhitekti d.o.o.
ANA ATHINA VOĆIN d.o.o.
GTU MIRO d.o.o.
EZ ENGINEERING d.o.o.
HAVYARD DESIGN & ENGINEERING RIJEKA d. o. o.
KBE Engineering und Consulting GmbH Podružnica Varaždin 001
M. T. A. ENGINEERING d. o. o.
MARINE ENGINEERING d. o. o.
MEGA ENGINEERING d.o.o. – “u likvidaciji”
MERIDIAN ENGINEERING INŽINJERING I TRGOVINA D.O.O.
OPATIJA PROJEKT ENGINEERING d. o. o.
E.O.M. d.o.o.
G.E.O.T.I.M. d.o.o.
H.D.E.L. PROJEKTI D.O.O.
JEDVAJ-RAJIČ d.o.o.
KOREKTOR d.o.o. za istraživačko-razvojne i poslovne usluge i trgovinu, u stečaju
MEŠTROVIĆ d.o.o.
ALFATERRA PROJEKT d.o.o.
AGA d. o. o.
ADRIA – TERMO d. o. o.
FORMO d.o.o.
AQUINCUM d.o.o.
DUING d. o. o.
DUING d.o.o.
JUING d.o.o. Vinkovci
NUING d.o.o.
SUING d.o.o.
ENG PROJEKT d.o.o.
INTER ENG d.o.o.
EHO-COENG d.o.o.
P A V L E K A d.o.o.
KARABIT d.o.o.
ALSIS KUNDER k.d.
DUB-ING FLIES k.d.
SECOS ALARMI OSTOIĆ K.D. U LIKVIDACIJI
Trade Consulting d.o.o.
MARKIVA PROJEKT d.o.o.
ABACO d.o.o.
IVMAR d.o.o.
SAN-BIRO d.o.o.
APSIDA d.o.o.
EPSILON D.O.O. U LIKVIDACIJI
APN-VERTOT d.o.o.
D.P.PETKOVIĆ-TRGOVINA d.o.o.
D.PROJEKT d.o.o.
TKD-GRUPA d.o.o.
CONECO d.o.o.
GRADITELJSTVO – K d.o.o.
ARTEC – KORA d. o. o.
CHROMOS – KEMIJSKI ISTRAŽIVAČKI CENTAR d.o.o.
DE – KOM d. o. o.
DOM – KONZALTING d.o.o.
GEO – KAMEN d.o.o.
GEO – KAMEN USLUGE d.o.o.
GEO – KVARNER d. o. o.
GEOURED – KF d.o.o.
LEONARDO-ARHITEKTONSKA RADIONICA d.o.o.
AQUA – TEH d. o. o.
ENPRO – INŽENJERING d. o. o.
IVKO-MASCHINENPUTZ d.o.o.
Renprom d.o.o.
ADI-PROJEKT d.o.o.
BUDI-SAMOBOR – d.o.o. – u likvidaciji
BIPUS d.o.o. Osijek
TONKLI d. o. o.
GEOMETRICUS d.o.o.
LACIO GRUPA d.o.o.
LACUS d.o.o.
ARHITEKTURA KOSTELAC d.o.o.
BASAL d.o.o.
BASILICA d.o.o.
BASJANA d.o.o.
ROTERM d.o.o.
ROTH d.o.o. – “u likvidaciji”
ROTOMETAL – ING d.o.o.
CENTAR ZA PLANIRANJE, ARHITEKTURU I USLUGE d.o.o.
CENTAR ZA PROSTORNO UREĐENJE I ARHITEKTURU d.o.o.
T.E.ZAPAD d.o.o.
M.T.ELIN d.o.o.
DOMUS-DMG d.o.o.
DOMUS-INVEST d.o.o.
STUDIO XXL d.o.o.
MI – GLO d.o.o.
Alternativni sustavi d.o.o.
PA -EL d.o.o.
GEO-ELEKTRO d.o.o.
KOKANOVIĆ-ELEKTROGRADNJA d.o.o.
APB STUDIO d. o. o.
NEIDHARDT ARHITEKTI d.o.o.
EUROIL – NAFTA I PLIN PROJEKT d.o.o.
Remont naftnih postrojenja d.o.o.
CIGLER d.o.o.
AUREL d.o.o.
ABB d.o.o.
OPATIJA PROJEKT ABBAZIA d. o. o.
INTER-DELTA d.o.o.
R-DESIGN, društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građenje, trgovinu
A.B. OBZOR d.o.o.
A.N.B. ARHITEKTURA d.o.o.
ART-FORMA d.o.o.
DICTUM-FACTUM USLUGE D.O.O.
HRŠAK & HRŠAK d.o.o.
IRSAG d.o.o.
VUKOJEVIĆ-GRADNJA d. o. o.
OZ-ING društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
CO – IN d. o. o.
CO ING d.o.o.
ART CO d.o.o.
ABSTRAKT d.o.o.
AGG-ZAGREB d.o.o.
HIS PROJEKT d.o.o.
HISTI d.o.o.
ARHIS d.o.o.
FINAL DVIJETISUĆE d.o.o.
ALCON d.o.o. u likvidaciji
ALCON-M d.o.o.
BELCON d. o. o.
CALCRO D.O.O.
D.A.J.M. MONT d.o.o.
AMPER PROJEKT d.o.o.
PATENT PROJEKT D.O.O.
PATRIA d.o.o.
PATRICIUS d.o.o.
ATELJE KORB d.o.o.
D&E KONZALTING d.o.o.
MEDULLA D.O.O.
PULLULO d.o.o.
RAKA d.o.o.
CIVING d. o. o.
CIVITAS d.o.o.
FIRMA CIVE d.o.o.
BEGEOM INŽENJERING d.o.o.
GEOM d. o. o.
GEOM d.o.o.
GEOM d.o.o.
GEOM d.o.o.
GEOMAKS d.o.o.
GEOMAR d.o.o.
GEOMARKETING d.o.o.
GEOMARKETING D.O.O.
GEOMATIKA d. o. o.
GEOMATIKA d.o.o.
GEOMEL d. o. o.
GEOMETAR B. D. d. o. o.
GEOMETAR d. o. o.
GEOMETAR d.o.o.
GEOMETAR d.o.o.
GEOMETAR d.o.o.
GEOMETAR d.o.o.
GEOMETAR OSIJEK d.o.o.
GEOMIN d.o.o.
GEOMINERAL d.o.o.
GEOMJER-SESVETE d.o.o.
GEOMODELING d.o.o.
GEOMODUS d.o.o.
DORIS-DOMAGOJ GRAĐENJE d.o.o.
AREA – GEODEZIJA d. o. o.
BR GEODEZIJA
GEODATA d.o.o.
GEODATA d.o.o.
GEODATA PROJEKT d.o.o.
GEODEZIJA COMMERCE d. o. o.
GEODEZIJA d.o.o.
GEODEZIJA d.o.o.
GEODEZIJA ZAPREŠIĆ d.o.o.
GEODIL d. o. o.
GEODINAMIKA j.d.o.o.
GEODINARIKA d.o.o.
GEODIST d.o.o.
GEODIS-ZAGREB d.o.o.
GEODOM d. o. o.
GEODOM d.o.o.
GEOPLAN d.o.o. za inženjersku geodeziju i građevinarstvo
GZ-Geodeta d.o.o.
HIDROTEHNIKA I GEODEZIJA d.o.o.
IGGB-Inženjerski geodetsko građevinski biro d.o.o.
JOMETAR društvo s ograničenom odgovornošću za geodetske, projektantske i konzalting poslove u likvidaciji
MJERNIK – SPLIT d.o.o. za inženjersku geodeziju – u likvidaciji
TEODOLIT d.o.o.
IPB-HUS d.o.o.
BRAĆA POLLAK d.o.o.
ŽPB d.o.o.
ŽPD d.d.
BOBUŠ & PERČIĆ – ELEKTRO d. o. o.
FLUMING – EKO d. o. o.
IMC INŽENJERING – ENERGETIKA d. o. o.
ZAJAKS PROJEKT d.o.o.
ZAJEDNO d.o.o.
ANČIĆ DIZAJN STUDIO d.o.o.
ARHITEKTURA I DIZAJN d.o.o.
BASTION DIZAJN D.O.O.
BO-DIZAJN d. o. o.
IVJU-PROJEKT d.o.o.
DRVO-SISAK d.o.o.
Graditeljstvo-String d.o.o.
INGPROJEKT d. o. o.
IPZ-INGPROJEKT d.o.o.
IPZ-INŽENJERINGPLAN d.o.o.-u likvidaciji
KONZALTINGPLAN d.o.o.
KONZALTINGPLAN-AGR d.o.o.
BRISNIK d.o.o.
MERIDIJAN NOVA d.o.o.
LS-STUDIO d.o.o.
ADC NOVUM d.o.o.
ZAHORA d.o.o.
I C M trgovačko društvo za građevinarstvo, proizvodnju i usluge d.o.o. – u stečaju
BOI COMERCE d. o. o. Slavonski Brod
SKG D.O.O.
SKG KONZALTING d.o.o.
ZAGREB SKG D.D. U STEČAJU
ŽELE d.o.o.
LIGHT d.o.o.
LIGHTING d.o.o.
BRODOMERKUR-INŽENJERING d.o.o.
J i TS d.o.o. – u likvidaciji
D & J d.o.o.
AQUACON. d.o.o. – u stečaju
STRABAG-HIDROINŽENJERING d.o.o.
BORAK-KONING d.o.o.
MBK-KONZALTING d.o.o.
BIRD Co. d.o.o.
CENTAR ZA ORGANIZACIJU GRAĐENJA d.o.o.
ORGANIZACIJA ZA PLANIRANJE I ARHITEKTURU d.o.o.
TULIPAN SERVIS GRUPA d.o.o.
IKP BARTULOVIĆ d.o.o.
RAT-ING, društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, usluge, unutarnju i vanjsku trgovinu
JUKIĆ INŽENJERING d.o.o.
PIJUKO-PLAN d.o.o.
ZURIĆ-ING d.o.o.
INKOL d.o.o.
INKOS d.o.o.
INKRET-INŽENJERING d.o.o.
MAJAKOVAC d.o.o.
KBE BIOENERGIE d.o.o.
OSIJEK DIGITAL d.o.o.
AG-KOMPLEKS d.o.o.
AG-STUDIO D.O.O. – U LIKVIDACIJI
MAG-MONT d.o.o.
MAG-PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje u likvidaciji
TRAG-ING d.o.o.
BVC d. o. o.
KUPHING d.o.o.
RUBEŠA-TEH d. o. o.
N & N PROJEKT d.o.o.
JELGRAD d.o.o.
TELGRAD d.o.o.
ABA INFORMATIKA d.o.o.
ARCHIFORM d.o.o.
ARHFORM d.o.o.
BORMARK d. o. o.
BORMING d.o.o.
GEO-NIS d.o.o.
IPZ-NISKOGRADNJA d.o.o.
PRO-NIP d.o.o.
ATELJE – SLAVKO BATELIĆ d. o. o.
ARM d.o.o.
ARMA-PROJEKT d.o.o.
ARMATOR PROJEKT d.o.o.
ARME BETON BIRO SPLIT projektiranje društvo s ograničenom odgovornošću
ARMING d. o. o.
AG PLANUM d.o.o.
BRODOGRADNJA, STROJARSTVO, INŽENJERING d.o.o.
CAD STROJARSKI INŽENJERING d.o.o.
NOBILIS d.o.o.
NOBILO PROJEKT d.o.o.
TEHNOBIRO d.o.o.
ABRAL d. o. o.
BRALA PROJEKT d.o.o.
TERA PROMET d.o.o.
JAN-PROJEKT d.o.o.
JANDA d.o.o.
JANDRIĆ-PROJEKT d.o.o.
COMTING d.o.o.
CAPITAL ING d.o.o.
CAPPELLOTTO TRADE d. o. o.
BET-NADZOR D.O.O.
COCKPIT d.o.o.
MaxMont Montaža d.o.o.
AKFZ STUDIO d.o.o.
BUA d.o.o.
BIKLIM d.o.o.
BIKON d.o.o.
KUBIK PLUS d.o.o.
PROBIK d.o.o.
ADRIATIC ZAŠTITA PROJEKT d.o.o.
TOMcons d.o.o.
K KONCEPT d.o.o.
AFK KONSTRUKCIJE d.o.o.
DUBROVNIK KONZALTING d.o.o.
GARK KONZALTING d.o.o.
IK KONZALTING I PROJEKTIRANJE d.o.o.
CONSTRUCTIONS KIC d.o.o.
FRACTAL d.o.o.
AKVEDUKT d.o.o.
D-INVEST d.o.o.
AKORD-ING d.o.o.
ALUGRAD-TOM d.o.o.
I F M d.o.o.
DRUGI FORMAT d.o.o.
ADA KONZALTING d.o.o.
ADRIA – UNIVERZAL d. o. o.
DELTA UNIVERZAL d.o.o.
TREĆA DIMENZIJA d.o.o.
TREGA d. o. o.
TREJA-INŽENJERING d.o.o.
KABEL PROJEKT d.o.o.
ELNA KABEL d.o.o.
ABAKUS TRADE d.o.o.
BRAKUS d.o.o.
CENTAR GRAĐEVINSKOG FAKULTETA d.o.o.
JULAN d.o.o.
DALETH d.o.o.
PROMETHEUM d.o.o.
AGRICOLA PROJEKT d.o.o.
UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
CYCLORAMA d. o. o.
BELE-OPREMA d.o.o.
SOLE-MARE d.o.o.
TELE-PROJEKT d.o.o.
AQUA PROFICIO d.o.o.
GEOFIZIKA INTERNATIONALIS d.o.o.
GEOPROFIL d.o.o.
SCHANTA d.o.o.
MUCK d. o. o.
DIGA – INŽENJERING d. o. o.
VDA-MARKETING d.o.o.
GÜNTHNER-JURAS d.o.o. za graditeljstvo ˝u likvidaciji˝
AZIJA TRGOVINA d.o.o.
ENTAZIS d.o.o.
IPC-INŽENJERING d.o.o.
B.V.-INVEST d.o.o.
D.M.B.-ING d.o.o.
H.K.-ING d.o.o.
I.TEH.-INŽENJERING d.o.o.
L.A.V.-INŽENJERING d.o.o.
M.B.R.-ING d.o.o.
M.P.T.-INVEST d.o.o.
S.A.C.-INVEST d.o.o.
Z.T.-ING d.o.o.
DAL-KON ING d.o.o.
El-kor d.o.o.
BLAŽEK d.o.o.
FERACINA INŽENJERING d.o.o.
VMD PROJEKT d.o.o.
VMD PROMET d.o.o.
BODO d.o.o.
LU. CON d. o. o.
DE.LU. d.o.o. “u likvidaciji”
ETAC d. o. o.
AG BURIĆ d.o.o.
ESTAVELA BUŠENJE D.O.O.
RESPECT-ING. d.o.o.
ZG 21 ct-inženjering d.o.o.
PRO AXIUM d.o.o.
I-RED d.o.o.
DIONAEA-VRTOVI d.o.o.
SAN – TEH d. o. o.
COTA I COTA d.o.o.
ECOTERRA ZAGREB d.o.o.
ANKER-ING d.o.o.
BAR-ing d.o.o.
EKSTERIJER-INTERIJER COMMERCE d.o.o.
EL-PR-ING d.o.o.
FOR-ING d.o.o.
GAR-ING društvo s ograničenom odgovornošću za građevinski inženjering
KONSTRUKTOR-INŽENJERING D.O.O.ZA OBAVLJ.POSL.PROJ.
KOR-INVEST d.o.o.
MAR-INVEST d.o.o.
MEŠTAR-ING d.o.o.
PAR-ING d.o.o.
SPAR-ING d.o.o.
DEMA PLUS ZAGREB d.o.o.
DEMASKO d.o.o.
DEMETRA ALFA d.o.o.
DEMETRA GRADITELJSTVO d.o.o.
AEROING d.o.o.
COING d.o.o.
DADOING d. o. o.
DELTA POINT d.o.o.
DOMOING društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građenje i nadzor
ECOING d.o.o.
ECOING d.o.o.
EKOING d.o.o.
EKO-KOING d.o.o.
ELCOING d.o.o.
ELEKTROINSTALACIJSKI PROJEKTI d.o.o. – u likvidaciji
ELEKTROINSTALATERI d.o.o.
ELEKTROINŽENJERING – IVOŠEVIĆ d. o. o.
SEAFLAG d. o. o.
CATALYSIS SYSTEM d.o.o.
FA. IN. SYSTEM d. o. o.
TOPCON d. o. o.
GEO-Osijek d.o.o.
FLANATES GRUPA d. o. o.
FLATOR d.o.o.
ALVIR d.o.o.
ELVAL d. o. o.
ELVEKO d.o.o.
MSH GRUPA d.o.o.
ALKAR U SRIDU d.o.o.
ALKOM d.o.o.
ALKOREL ING d.o.o.
ZAVOD ZA IZGRADNJU d. d. Slavonski Brod
ZAVOD ZA KONTROLU KVALITETE I CONZULTING d.o.o.
Zavod za prostorno uređenje Primorsko – goranske županije
KGH INŽENJERING d. o. o.
KGH TEHNIKA d.o.o.
KROM d.o.o.
BEIDENEGL d.o.o
MENEGHELLO d. o. o.
HARMUND TRAVEL d.o.o.
Projektni biro PALINIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranj, gađenje i nadzor u likvidaciji
PROJEKTUM-NEKRETNINE d.o.o.
PSS-INŽENJERING d.o.o.
SAECULUM d.o.o.
XYZ ARHITEKTURA d.o.o.
DIKE d.o.o.
KIKE d.o.o. ČAKOVEC
ab ADELA d.o.o.
TURBING d.o.o.
I.R.I.I. D.O.O.
ADVENTUS d. o. o.
BRADVICA – INTERNATIONAL d.o.o.
MEDVEŠĆAK – PROJEKT d.o.o.
ARS TIM d.o.o.
ČRNOMEREC CENTAR d.o.o.
DIMIDIUM PROJEKT D.O.O.
SLIMEL d.o.o.
SLIV-OPREMA d.o.o.
TUSCULUM d.o.o.
ARP ZAGREB d.o.o.
SOP ZAGREB d.o.o.
CEMIK d.o.o.
DELTASTYLE d. o. o.
STUDIO-AZ d.o.o.
ARCITEC IVŠIĆ d.o.o.
DIMANIS d.o.o.
FRTALJ d.o.o.
VIDLEN d.o.o. “u likvidaciji”
SAB. ADRIA d. o. o.
SABI COMMERCE d.o.o.
SABOLIĆ d.o.o.
VICING d.o.o.
BALDASAR d.o.o.
AKVAPROJEKT d.o.o.
Auto park Zaprešić d.o.o.
DELTAPROJEKT d.o.o.
MBR FORMA d. o. o.
LUMBRIKATA d.o.o.
ATV ELECTRONIC d. o. o.
CONNECTUM d. o. o.
RB-Projekt d.o.o.
Cubus Lux Projektiranje d.o.o.
DARKO – GLAZURE I PARKETI d. o. o.
AT CONSULT d.o.o.
FIMASY društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje projektima
FIMATROS d.o.o.
Pravi kut d.o.o.
GEOkut d.o.o.
GAGO PROJEKT D.O.O.
TEPESCO d.o.o.
VI-PES d.o.o.
ARHITEKTURA I GRADITELJSTVO GOLUŽA d.o.o.
DELMINIUM GORA d.o.o.
RIBICA GRAF d.o.o.
SYSTEM 3 D d.o.o.
SVAROG d.o.o.
ARCHIMANIA d.o.o.
ARCHING d.o.o.
de Architekten Cie d.o.o.
EL – NIZ d. o. o.
DENIZ GRAĐENJE d.o.o.
NOVI URBANIZAM d.o.o.
STING MK društvo s ograničenom odgovornošću za građevinski inženjering, trgovinu, export-import
LAURANA M d.o.o.
LAUREUS PROJEKT d.o.o.
PGN d.o.o.
PGN d.o.o.
PGN PROJEKT d.o.o.
MADORA d.o.o.
CARDO & DECUMANUS d. o. o.
KLIMA SECUNDUS d.o.o.
BREZA BI d.o.o.
ELTEH BRADAŠIĆ D.O.O.
AKRILING d.o.o.
BAKRAN KAP d. o. o.
MAKRO 5 PROJEKT d.o.o.
MAKRO 5 TEHNOLOGIJA d.o.o.
BORGUDAN d.o.o.
3D PROJEKT D.O.O.
3E PROJEKT d. o. o.
3M PROJEKT d.o.o.
MEĐUNARODNO SAJAMSKO GRAĐENJE d.o.o.
YTTRIUM d.o.o.
GEOOPERATIVA d.o.o.
ALIJANSA d.o.o.
CELIJA D. O. O.
4 EMME d. o. o.
STUDIO EMMEMME d. o. o.
ALTUS PROJEKT d.o.o.
KIEKENAP d.o.o.
AQUA PLAN d. o. o.
AQUA PROJEKT d.o.o.
CORAM-d.o.o.
FRAM-ING d.o.o.
JAM-ING d.o.o.
PROGRAM-PLAN d.o.o.
ARHITEKTURA RN d.o.o.
CISOIDA d.o.o. Osijek
PIN d.o.o.
PIN d.o.o.
PIN PANEX INŽENJERING d.o.o. ˝u likvidaciji˝
PIN PERIN d.o.o.
PINA d.o.o.
PINECO d. o. o.
RD-TIP d.o.o.
DIAGONALA d.o.o.
EGON d.o.o.
ENERGONOVA d.o.o.
GEOING ZADAR d.o.o.
ING Z d.o.o.
INŽENJERING ZM d.o.o.
LESNINA INŽENJERING ZAGREB d.o.o.
IKI d.o.o.
DIKI d.o.o.
OPUSGEO d.o.o.
DK d.o.o.
TROL DK d.o.o.
NICATOR D.O.O.
SILVER d. o. o.
DADA TRADE d.o.o.
DADIĆ d. o. o.
ADAD d.o.o.
ALHIDADA d.o.o.
ADLER & SAGER d. o. o.
FORVM d.o.o.
BIRO-HOBLAJ d.o.o. ˝u likvidaciji˝
DIPPOLD & GEROLD-HIDROPROJEKT 91 d.o.o.
3 E PROJEKTI d.o.o.
MAX-ING d.o.o.
TRIAX-PROJEKT d.o.o.
FG-ARHITEKTONSKI STUDIO d.o.o.
BUZET – TRADE d. o. o.
GRADITELJSKO PODUZEĆE SAMOBOR d.o.o.
ELEKTRO PROJEKT-MONTAŽA d.o.o.
HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o.
HIDROPROJEKT-EKO d.o.o.
HIDROPROJEKT-ING d.o.o.
HIDROPROJEKT-ING projektiranje, građenje i nadzor d.o.o.
HIDROPROJEKT-VIK d.o.o.
KOMPAKT-INŽENJERING d.o.o.
NOVOGRADNJA PROJEKT-PROJEKTNO PODUZEĆE
PROJEKT-A.G.G. d.o.o.
PROJEKT-KONZALT d.o.o.
KONZALTING-GRAĐENJE D.O.O
VETING-GRAĐENJE d.o.o. u likvidaciji
RAMA-NENIĆ d.o.o.
ART-ING d.o.o.
BRODOSPLIT-INŽENJERING d.o.o.
CET-ING d.o.o.
AJF projekt d.o.o.
SLF Projekt d.o.o
MONTMING d.o.o.
SYSTEMATICA INŽENJERSKE USLUGE d.o.o.
SYSTIMA D.O.O.
MBB Projects d.o.o.
BOBARA INŽENJERING d.o.o.
HV GRADNJA d.o.o.
BONA FORTUNA d.o.o.
CERTUM PROJEKT d.o.o.
CERTUS PROJEKT d.o.o.
KA TEH STROJ d.o.o.
ANA-KAMEN-PROJEKT d.o.o.
BETON-PROJEKT d.o.o. u stečaju
DON-PROJEKT d.o.o.
ENIKON-PROJEKTIRANJE d.o.o.
GORTAN-PROJEKT d.d.
IVAN-PROJEKT d.o.o.
MARTIN-PROJEKT d.o.o.
MEDITERAN-PROJEKT d.o.o.
MTM-ELIPSA d.o.o.
GRADOING d.o.o.
ČAZMAGRADNJA d.o.o. za građenje, projektiranje i poslovanje nekretninama
GEO-PRIZMA d.o.o.
ING – PRIZMA društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, graditeljstvo i promet nekretninama, u likvidaciji
BETA PHARM d.o.o.
GRDIĆ PHARMA d.o.o.
GEO-MIKS d.o.o.
BELTOR d.o.o.
EN2ECO CONSULTO d.o.o. – u likvidaciji
HELTOM-INŽENJERING d.o.o. Osijek
AZEKOR d.o.o.
MRAZEK d.o.o.
TES 37 Telekomunikacijski energetski sustavi d.o.o.
TES d. o. o.
TESECO d.o.o.
TESI d.o.o.
TESKERA d.o.o.
TESLA d.o.o.
TESTULA d.o.o.
SIRRAH-PROJEKT d.o.o.
TEH-PROJEKT ENERGETIKA d. o. o.
TEH-PROJEKT PLIN D.O.O.
TEH-PROJEKT ZADAR d.o.o.
PLATFORMA D.O.O. U LIKVIDACIJI
PLATFORMA K d. o. o.
ALPINE – IPS OSTRAVA i dr. j.t.d.
CAR I OSTALI d.o.o.
CONSULTING R d.o.o. Osijek
ERMIONE d.o.o.
O G P d.o.o. Prelog
AG PROJEKT D.O.O.
ALING PROJEKTIRANJE d.o.o.
BROSIG PROJEKT d.o.o.
CONSULTING PROJECT d.o.o.
GRADING PROJEKT d.o.o.
IR INŽENJERING projektiranje i nadzor d.o.o.
IRA INŽENJERING PROJEKT d.o.o.
KONZALTING PROJEKT d.o.o.
KRUG PROJEKTIRANJE d.o.o. za projektiranje, gradnju i nadzor nad građenjem
LEGING PROJEKT d.o.o.
PROJEKTLAB d.o.o.
DORA INŽENJERING d.o.o.
DORA PROJEKTd.o.o., u likvidaciji
DOREMA d.o.o.
SICOM DALMACIJA GRADNJA d.o.o.
ASICON d.o.o.
OKIT d.o.o.
BAGODA d.o.o.
ECO IMPULS d.o.o.
EUROPULS d.o.o.
IMPULS d.o.o. – u likvidaciji
IBŽ INŽENJERSKI BIRO ZA ŽELJEZNICE d.o.o.
INTERPLAN d.o.o.
KRANIS, društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering i održavanje u likvidaciji
EGC ING d.o.o.
IVKO d.o.o.
AVENTIN d.o.o.
EX-TERRA d.o.o.
PROBIOTIKA VIVA d.o.o.
AR-CO ALUMINIJ d.o.o.
AR-PROJEKT DUMANČIĆ d.o.o.
CAR-GRAĐENJE d.o.o.
DAR-PROJEKT d.o.o.
SUBSIDIUM d.o.o.
SUBUS d.o.o.
AB P d. o. o. Nova Gradiška
ARHIGRAM d. o. o. Nova Gradiška
NK INŽENJERING d. o. o. Nova Gradiška
T I M P A d. o. o.
M PROJEKT d.o.o.
A.C.M PROJEKTNI BIRO d.o.o.
BILIOM PROJEKT d.o.o.
NAVALIMPIANTI PULA d. o. o.
NAVIA d. o. o.
NAVIGATOR ADRIA d.o.o.
NAVIGATOR d.o.o.
V A R I A d.o.o.
MIHT d.o.o.
H T Z d.o.o.
D2 Consult Zagreb d.o.o. – u likvidaciji
GEOPROJEKT ZAGREB 93 d.o.o.
INSTITUT ZA VERTIKALNI TRANSPORT d.o.o.
INSTITUT ZA VODE d.o.o.
HAMMER d.o.o.
RAMMING d. o. o.
GEO-FER d.o.o.
M-P-V D.O.O.
DM-PUT d.o.o.
DOM-PLAN d.o.o.
LM-PRO d.o.o.
MHM-PROJEKT d.o.o.
MM-PLAN d.o.o.
ZG – LAMPA D.O.O.
ZG STUDIO d.o.o.
ZG-KODEKS d.o.o.
ZG-PROJEKT d.o.o.
KRAMLES d.o.o.
ATTRAHO d.o.o.
PAVVERA d.o.o.
BRANKO-SPORT d.o.o.
CIS ALPINA d.o.o.
ELPICO PROJEKT d.o.o.
ELPING d.o.o.
VELPIK-POS d.o.o.
GRADNJA KONZALTING društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, projektiranje i nadzor
HABITUS d.o.o. za usluge, građenje i nadzor
NADZOR d.o.o.
NADZOR I PROJEKTIRANJE ST D.O.O.
NOVI DVOR društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građenje i nadzor
ZEM NADZOR d.o.o.
SOŽA d.o.o.
PERTH d. o. o.
STROJOPROJEKT d. o. o.
STROJOPROJEKT d.o.o.
GEO – 5 d. o. o.
GEO – GRUPA d. o. o.
GEO – INŽENJERING d. o. o.
GEO – LAMA d.o.o.
Geo – line d. o. o.
GEO – RAD d. o. o.
GEO – STIL d. o. o.
GEO 6 d.o.o.
GEO 7. d.o.o.
GEO 88 d.o.o.
GEO ADRIA d.o.o.
GEO AGENT d.o.o.
GEO ALFA d.o.o.
GEO ARCUS 3D d.o.o.
GEO ARION d.o.o.
GEO BIRO – STOJANOVIĆ d.o.o.
GEO BIRO d. o. o.
GEO BIRO d.o.o.
GEO CENTAR d.o.o.
GEO COM – ING d. o. o.
GEO COMMERCE 93 d.o.o.
GEO DS d.o.o.
GEO GRADNJA 2010 d.o.o.
GEO ing d.o.o.
GEO INVENTUM d.o.o.
GEO KT D.O.O.
GEO LEGIN d.o.o.
GEO LOBI D.O.O.
GEO MEDIA d.o.o.
GEO MODUS d.o.o.
GEO NIKOLA d.o.o.
GEO OMEGA d.o.o.
GEO PARS d.o.o.
GEO PLUS d.o.o.
GEO S.M. d.o.o.
GEO sektor d.o.o.
GEO SERVIS d.o.o.
GEO TERRA d.o.o.
GEO VEKTOR d.o.o.
GEO VIRTUS d.o.o.
GEO VRTINE D.O.O.
GEO-AS d.o.o.
GEO-BAZIS d.o.o.
GEO-BIM d.o.o.
GEO-BT d.o.o.
DIV-PROM d.o.o.
ZIV-TICA d.o.o.
BIO-ORBIS d.o.o.
EKO-ORBIS d.o.o.
SD INŽENJERING d.o.o.
GEO-SD d.o.o.
IT-ADRIATIK d. o. o.
HIT-PROJEKT d.o.o.
VLADILO d.o.o.
VLADMAR d.o.o. u likvidaciji
SUTVID d.o.o.
HM PARTNER PROJEKT d.o.o.
MARCON HM d.o.o.
HMB-LAM d.o.o.
HAPČIĆ d.o.o.
ZIGURAT d.o.o.
DIZAJN SZIGETI d.o.o.
BIM-BAM D.O.O.
Zadruga Kreativne komunikacije-Atelier Lozica – u likvidaciji
ARX d.o.o.
SEKANS d.o.o.
SEKSTANT d.o.o.
SEKTOR d.o.o.
GEOBIRO BIOGRAD NA MORU d.o.o.
GOD d.o.o.
GODENS d. o. o.
FREEMAN & FORMAN d.o.o.
MIZIB d.o.o.
SUPER INDUSTRIJA d.o.o.
PROSTOR-FORUM FINING d.o.o. u likvidaciji
INEKOM PROJEKT d.o.o.
INEL d.o.o.
INELEK d.o.o.
IVIĆ JEDAN KROZ JEDAN d.o.o.
JEDAN KROZ JEDAN PROJEKT d.o.o.
BTS-ING d.o.o.
SIMPLEX-Co d.o.o.
MALEŠNICA NEKRETNINE d.o.o.
MALEŠNICA PROJEKT d.o.o.
A.T.D.-PROJEKTING d.o.o.
B.E.T.I. d.o.o.
GEOGRAD d.o.o.
GEOGRAPAL d.o.o.
GEOGRUPA d.o.o.
STUDIO BF d.o.o.
SORAVIA D.O.O.
SLADOJEVIĆ D.O.O.
GEOPROSPEKT d.o.o. – likvidaciji
NEURON ZAGREB d.o.o.
FAGINEUS d.o.o.
PNEUMA d.o.o.
NLK PROJEKT d.o.o.
PETROLEJKA d.o.o.
ARTIFEX d.o.o.
PONTIFEX d. o. o.
BIRO RAJTER d.o.o.
BOTING d.o.o.
DOROTIĆ INŽINJERING D.O.O.
ROZEL d.o.o. za promet robe i usluga, konzalting, proizvodnju i servis
ZAMALIN d.o.o., “u likvidaciji”
SI-ING SISAK d.o.o.
ZANKI d.o.o.
AP-PROJEKT STUDIO Z d.o.o.
GAP-CONSULTING d.o.o.
PROJEKT KONSTRUKCIJA – F.I. d.o.o.
DEBIS INTERNATIONAL TRADING GMBH G.P.
ELIN GmbH & Co KG – Podružnica Zagreb
IVICOM Consulting GmbH. – PODRUŽNICA ZAGREB
BIRO – TN d.o.o.
ARHITEKTURA KARLOVIĆ I KERENOVIĆ d.o.o. – u likvidaciji
GRAĐEVINSKI INŽENJERING KERN d.o.o.
KONČAR – KET d.d.
Konstrukcioni biro KERAMIKA d.o.o.
GALDI d.o.o.
GEOHOLDING d.o.o.
IVNE GRAĐEVINA d.o.o.
ANCIN-CLIMA, S.A. – Podružnica Zagreb
METAL FORM d. o. o.
EMILI društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, zaštitu graditeljske baštine i vanjsku trgovinu u likvidaciji
GUTT d.o.o., za graditeljstvo, trgovinu i usluge
PERFECTUM d.o.o.
AEROPLAN DIGITAL CROATIA d.o.o.
BUSINESS MEDIA CROATIA d.o.o.
PFARRER PROJEKT d.o.o.
UPEL d.o.o.
BETTI d.o.o. “u stečaju”
FITTICH – RI d. o. o.
FITTICH d.o.o.
DIV CONSULT d.o.o.
DIV INŽENJERING d.o.o.
DIVALI d.o.o.
CHERSO – ARH d. o. o.
DIB – ART d.o.o.
EKO. – ADRIA d.o.o.
G.D. – ARH d.o.o.
URA-DVA d.o.o.
FILTER TEHNIKA d.o.o.
ONIX-KN d.o.o.
GNV d.o.o.
PLI d.o.o.
PLIMICA d.o.o.
PLIN INŽENJERING d.o.o.
PLIN INŽENJERING d.o.o.
PLIN PROJEKT d.o.o.
PLINOFIKATOR-MONTAŽA d.o.o.
PLIN-PROJEKT d.o.o.
ADRIA IND. d. o. o.
CROGEO d. o. o.
HIDROGEOING d.o.o.
HIDROGEOS SAVJETOVANJE d.o.o.
PROGEA d.o.o.
PROGEO d. o. o.
SCHWERER ARHITEKTURA – DESIGN d.o.o.
ACOA d.o.o
ARHITEKTURA VIACON d.o.o.
HIK d.o.o.
ARHIKON d.o.o.
ARHIKON d.o.o.
I.A. PROJEKTIRANJE d.o.o.
BARK CONSULTING d. o. o.
M-M ELEKTRO d.o.o.
GTM-MONTAŽA d.o.o.
MICOM-M d.o.o.
CALX d.o.o.
DOSA d.o.o.
EIDOS d.o.o.
AG – BIRO d.o.o.
B – BAIG d. o. o.
PRIM-AD d.o.o.
ŠANAC d.o.o.
ING. MATUŠAN d. o. o. “u likvidaciji”
N.A. d.o.o.
K.G.V.P. – projekt d.o.o.
GEO-M.P. d.o.o.
IVA-M.G. d.o.o.
MOST-M.D. d.o.o.
4 D – monitoring d. o. o.
LECTUS d.o.o.
DD electric d.o.o.
AQUA-STUDIO d.o.o.
BIRO-STAN d.o.o.
BIRO-STIL D.O.O.
CONEX-ST d.o.o.
SVIBENGRAD d.o.o.
AJLER d.o.o.
NOVOSEL-GRADNJA d.o.o.
FREUND PROJEKT d.o.o.
SIRIUS-ZADAR d.o.o.
SIROBUJA CENTAR d.o.o.
POINT SPLIT d.o.o.
ETAPA DIZAJN d. o. o.
METAPOLIS d.o.o.
RASVJETAPROJEKT d.o.o.
DUBRAVA-CON d.o.o.
IVA-GRADING d.o.o.
ALFA-MONT d.o.o.
DEA-MONT d.o.o.
BLADING d.o.o.
ELIN HRVATSKA d.o.o.
HAURATON HRVATSKA d.o.o.
FERING FIT d.o.o.
DAFIT d.o.o.
ENERSIS d.o.o.
MEĐIMURJE PROJEKT d.o.o.
Međimurska uprava za ceste
MAŠINOPROJEKT – GRAĐEVINSKO ARHITEKTONSKI BIRO d.o.o.
MAŠINOPROJEKT d.o.o.
ADAPTEH d.o.o.
AGH d.o.o.- u stečaju
ALFATEH d. o. o.
ARH d. o. o.
ARHANARH d.o.o.
ARHITEH d.o.o.
BREBER-PROJEKT d.o.o.
CREATOR-PROJEKT d.o.o.
INTER-POLIS d.o.o.
MARGOR-PROM d.o.o.
SO. NI. d. o. o.
OBALA d.o.o.
BODIZZO d.o.o.
AKSEL PETKOVIĆ d.o.o.
AKSIOKOM d.o.o.
AKSIOM d.o.o.
AKSON d. o. o.
IN-DAKS d.o.o.
DUB d. o. o.
DUBOŠ GRADNJA d.o.o.
NEZ-ing d.o.o.
ASCRIBO d.o.o.
ELKON d. o. o.
ELKONT d. o. o. Slavonski Brod ˝u likvidaciji˝
HGM INŽENJERING d.o.o.
DINGO d.o.o.
INGOCOMM MODRIČA d. o. o.
KURILIĆ d. o. o.
T.T.L. – INVEST d.o.o.
ELNAK d.o.o.
GEOTERMALNA ENERGIJA d.o.o.
J.A.B.-LJUBIĆ d.o.o. Zagreb
TKALEC-ING d.o.o.
DEDAL d. o. o.
DEDALUS d. o. o.
PERDEDAJ d.o.o.
ENERGO-DATA d.o.o.
PPROJEKT d.o.o.
APPELLAS STUDIO d.o.o.
CENTER BONAČIĆ-MEDITERAN d.o.o.
ECO-MEDICON d.o.o. “u stečaju”
AG – PROJEKT d. o. o.
ASTRID – PROJEKT d.o.o.
B – PROJEKT d.o.o.
BAU – PLAN d. o. o.
MUHLOS d.o.o.
DOM SPORT PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
ŠUFLAJ d.o.o.
GEA – inženjering d. o. o.
GEA d. o. o.
GEA NOVA d.o.o.
GEA PLUS d.o.o.
GEA TIM d.o.o.
ALTER GEA D.O.O.
ART GEA d.o.o.
LUMIGEA d.o.o.
PANGEA d.o.o.
3t. cable d. o. o.
5 E d. o. o.
AXIOMI d.o.o.
TERMOBRONHIL inžinjering rashladnih postrojenja d.o.o.
BIT ARH d.o.o.
BIT PLAN d.o.o.
BITAK d.o.o.
BITRONIK d.o.o.
mikelić vreš arhitekti d.o.o.
I D T d.o.o.
ETER d.o.o.
BETER d.o.o.
TM-INTRA d.o.o.
CERTIFIKATOR d. o. o.
REIMA PROCESNI INŽENJERING D.O.O.
REINVEST d.o.o.
MOREIDEA d.o.o.
EURO-ROMAR d.o.o.
Europa Centar Samobor d.o.o.
TAENIA d.o.o.
RUTERA PROJEKT d.o.o.
ESTIGARRIBIA d.o.o.
POKONJI DOL d.o.o.
APOKRIF d.o.o.
NE-POK d. o. o.
TE-SUSTAVI d.o.o.
D.S. Consulting d.o.o.
P.D.S. d.o.o.
GEO-TON d.o.o.
GEOID d.o.o. – GEOID VARAŽDIN – Podružnica Varaždin 001
ICG d.o.o.
ICG d. o. o.
SRS – INC. d. o. o.
GRUJO GOLIJANIN D. I. ARCH. & PARTNERI d. o. o.
STRUJOVOD d.o.o.
MBB – Consulting d.o.o.
INDUSTRIJSKO PROCESNO PROJEKTIRANJE d.o.o.
LESNINA INVEST RIJEKA d. o. o. trgovina i usluge – u likvidaciji
EURO ERA d.o.o.
TEING BB d.o.o.
EXEO PROJEKT d.o.o.
EXERCITUS d.o.o.
DUJMOVIĆ, graditeljstvo i trgovina, društvo s ograničenom odgovornošću
B C D E d.o.o.
DTM – INŽENJERING d. o. o.
AV-CONSULTING d.o.o.
ANEMOS d.o.o.
P & D d.o.o.
C.A.T. AUDIO d.o.o.
M-SOLAR d.o.o.
RI Triangulum officium d.o.o.
STYIL OFFICE d.o.o. Sarajevo – Podružnica Zagreb
TRAFFICON d.o.o.
NOVA ILLYRIA d.o.o.
GEOLAB. D.O.O.
GEOLINE d.o.o.
GEOLOG d.o.o.
GEOLOG SAVJETOVANJE d.o.o.
GEOLOGOS d.o.o.
IDEO PROJEKT d.o.o.
3M-ING d.o.o.
KIŠ INŽINJERING d.o.o.
SPI d. o. o.
SPID PROJEKT d.o.o.
SPIN d.o.o.
SPINOIL d. o. o.
ĐAKOVOPROJEKT d.o.o.
SPLIT PROJEKT d.o.o.
SPLITING d.o.o.
Geo-Rudus d.o.o.
ADG d.o.o.
KOTA d.o.o.
KOTEGO d.o.o.
LIK PROJEKT D.O.O., U LIKVIDACIJI
IRBA d.o.o.
ASTRA INTERNATIONAL – INVESTICIJE I OPREMA d.o.o.
CONSALT INVEST d.o.o.
FIN. – GRA. d. o. o.
C.T.B. d.o.o.
D.T.B. d.o.o.
ARLENA d. o. o.
IPZ d.d.
IPZ – IVKANEC d.o.o.
IPZ – UNIPROJEKT d.o.o.
IPZ ELEKTROINŽENJERING – 22 d.o.o.
IPZ-SPELPROJEKT d.o.o.
F.I.M. d.o.o.
G.E.P. d.o.o.
MA-HER D.O.O.
BILANDŽIĆ d.o.o.
DV PROJEKT d. o. o.
DVA ARHITEKTA d.o.o.
DVA PAPIRA d.o.o.
DVIJE RUKE d.o.o.
HABIGO d.o.o.
CIBORIJ-DMA d.o.o.
GRASET d.o.o.
ALFA PLAN CONSULT d.o.o.
GIN COMPANY d.o.o.
DERUŠEK d.o.o.
EL ROY d. o. o.
AinG d.o.o.
AAI – ISKRA d. o. o.
KOEL d.o.o.
SIERA LUX d. o. o.
BOKOR d.o.o.
INMAR d.o.o.
INMARK d.o.o.
INMEL d. o. o.
INMONT d.o.o.
M G V d.o.o.
PROJEKTING VIK d.o.o.
CHEMINA d.o.o.
ARHITEKT d. o. o. Slavonski Brod
AMBIJENT SM d.o.o.
CONING EKOLOGIJA D.D.
ELING EXPORT IMPORT d. o. o.
ASFALT d. o. o.
GEOSFERA d. o. o.
GEOSFERA d.o.o.
GEOSFERA d.o.o.
GEO-SFERA d.o.o.
MAKSIMIR-COMMERCE d.o.o. za projektiranje, izvođenje, unutarnju i vanjsku trgovinu
VIR-PROJEKT d.o.o.
STILB-ING d.o.o.
RUŽIĆ projekt d.o.o.
TRI-E d.o.o.
ARDOR d.o.o.
BORDO građevinarstvo, trgovina i usluge d.o.o.
BORDOR PROJEKT d.o.o.
BRDO d. o. o.
CARDO d. o. o.
CARDO d.o.o.
ASK ATELIER d.o.o.
NOVAK AMBIENTA d.o.o. u likvidaciji
VANIČEK ARHITEKTI d.o.o.
EUROKLIMA inženjering & montaža d.o.o.
GOIĆPROJEKT d.o.o.
ENERGOING d.o.o.
ENERGOING d.o.o.
ENERGOINSTITUT d.o.o.
ARHITEKTURA LEDER d.o.o.
BIM GRAĐENJE d.o.o.
ENIKOM GRAĐENJE d.o.o.
GIM GRAĐENJE d.o.o.
GPM Grupa d.o.o.
MM-INTERIJERI d.o.o.
VP-PLAN d.o.o.
VPS-INŽENJERING d.o.o.
TA.NI.GO. d.o.o.
ISKRA-MAK d.o.o.
BGP INŽENJERING d.o.o.
BIP INŽENJERING d.o.o.
C. I. S. INŽENJERING d.o.o.
C. M. d. o. o.
C. M. S. PROJEKT d. o. o.
KUBUS d.o.o.
KUBUS INŽENJERING D.O.O.
GRIFIN d.o.o.
APEX TRADE d.o.o.
PE-COOH d.o.o.
CODEX INŽENJERING d.o.o.
DIODEX d.o.o.
GEOINDEX d.o.o.
INDEX PROJEKT d.o.o.
GRA-MARIS d.o.o.
INTER ING – GRA d.o.o.
BRUŠKET d.o.o.
RAZVAN d. o. o.
RAZZO d.o.o.
VAVTAR d.o.o.
GEORASTER d.o.o.
METEOR PLAN d.o.o.
TEOREM d.o.o.
I T P d.o.o.
M – INŽENJERING d. o. o.
M – PROJEKT d. o. o.
S.N. LETICA – 1864 d.o.o.
ĐARDIN d.o.o.
GEOAQUA d.o.o.
M i B PROJEKT d.o.o.
STUDIO B i B d.o.o.
GARMIN ZAGREB d.o.o.
PROCON Z d.o.o.
PROJEKT IGOR d.o.o.
TERMOVENT-EKO d.o.o.
DAP D.D. U STECAJU
DECA d.o.o.
DECAM d. o. o.
LABINECA d.o.o.
SPECAUTOMATIKA – BILUŠ d.o.o.
KUNER-ZAGREB d.o.o.
MPI MONTKEMIJA GRADITELJSTVO d.o.o.
MPI MONTKEMIJA-INŽENJERING d.o.o.
EMPING d. o. o.
SKLOP-ING d.o.o.
GEOX d. o. o.
Bede-Projekt d.o.o.
KUPA d.o.o.
KUPRO d.o.o.
IG-SRIMA d.o.o.
IZOTERMA d.o.o.
BORDUNAL d.o.o.
ERES d.o.o.
Zincon d.o.o.
ZING CONSULTING d.o.o.
ZING d.o.o.
ZING d.o.o.
Considero d.o.o. – u likvidaciji
INSING d.o.o.
KONSIS d.o.o.
KVADRAT CONSILIUM d.o.o.
NORA DVA d.o.o.
NORA INŽENJERING d.o.o.
NORKOM d.o.o.
NORMATIKA d.o.o.
MICROMAX d.o.o.
KVADRAT 93 d.o.o.
KVADRAT d.o.o.
CANIS CONSULT d.o.o.
CANOSA INŽENJERING d.o.o.
TEHGO d.o.o.
SLOBODNA DALMACIJA INVEST, društvo za gradjevinarstvo i trgovinu d.o.o.
VIAR d. o. o.
L.R. ELEKTRONIKA d.o.o.
GEO-FRAN-MAR d.o.o.
K G H d.o.o.
GAT 92 d.o.o.
GAT PLANIRANJE d.o.o.
MJERILO d.o.o.
MJERNIK d.o.o.
MJERNIK d.o.o.
MJERNIK-ZAGREB d.o.o.
Z-PROJEKT d.o.o.
DOKAZ-PROJEKT d.o.o.
GPZ-PROJEKT d.o.o.
L. K. B. d. o. o.
PAZMAN d.o.o.
ELEKTROFLUMEN d.o.o.
TOMTEC d.o.o.
F i M INŽENJERING d.o.o.
MUŠTRAN & MUŠTRAN D.O.O.
MAGNUS GURGES d.o.o.
EXPRIMO d.o.o.
M K S Inženjering d.o.o.
MK STUDIO d.o.o.
TRUD d.o.o.
TRUG d.o.o.
TRUS-ING d.o.o.
ADRIA NOSTRUM d.o.o.
KRIVAJA d.o.o.
BARTOL KOMERC d.o.o.
GEOEL K.Z. d.o.o.
GB d. o. o.
IGB d.o.o.
INDESA d.o.o.
INDIGO ARHITEKTONSKI STUDIO d.o.o.
INDIGO d.o.o.
INDOKONZALTING d.O.O.
DOLABELA PROJEKT d.o.o.
DOLIS INŽENJERING d.o.o.
COART d.o.o.
PROARH d.o.o.
PROARH d.o.o.
PROARHING d.o.o. – u likvidaciji
PROART-ing d.o.o.
TEHNOART d.o.o.
MR ODABIR d.o.o.
MR-KONZALTING d.o.o.
BELUGA RONIOC d.o.o.
CAELUM d. o. o.
EURO – LABORATORIJ d.o.o.
FA – LE – 7 d.o.o.
ARHGALL d.o.o.
ALTER EGO d. o. o.
BURNUM D.O.O. – U LIKVIDACIJI
ADU d.o.o.
PRO-MONTEL društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, inženjering i pružanje usluga
GRADNJA-ODEMA d.o.o.
TORANJ d.o.o.
ŠAKAL d.o.o.
HAAS d.o.o.
VRAPICO d.o.o.
ESP d. o. o.
ESPADA ART d.o.o.
Desperado Projekt d.o.o.
ETZ d.d. Osijek
EX LIBRIS d.o.o. Osijek
M. H. I. d. o. o.
Tehnosustav d.o.o.
BEZ RECEPTA d.o.o.
BEZICO d.o.o.
Z.I.P. PUKŠIĆ-GRADNJA d.o.o.
ELMON INŽENJERING d.o.o.
ELMONT d. o. o.
ELMONT d.o.o.
INZET TEHNOLOGIJA VODE d.o.o.
AG – tehnic d. o. o.
PRE.MI. D.O.O.
LAMBOT d.o.o.
AGZ d.o.o.
HGI d. o. o.
IDASSACOMMERCE d.o.o.
VIRTUAL d.o.o.
PROOF Trgovina i usluge d. o. o. u likvidaciji
SUNSTROOM INVESTICIJE d.o.o.
EDOC d.o.o. u likvidaciji
AL.PRO.ISTRA d.o.o.
AXA d.o.o.
ARH – RM d.o.o.
RMI – INŽENJERING d. o. o. Slavonski Brod
RMI d.o.o.
BIRO URLIĆ d.o.o.
ENERGO URED d.o.o.
IG URED d.o.o. – u likvidaciji
R.P.L. – GRAĐENJE d.o.o.
LUKAČ MIRJANA d.o.o.
MEGA POLIS d.o.o.
MEGAELEKTRONIK-S d.o.o.
Mega-kod d.o.o.
STAZINKA d.o.o.
ECO SERVICES d.o.o. Paris, Glavna podružnica ECO SERVICES – Dubrovnik
EDISON INTERNATIONAL – Glavna podružnica Zagreb
PETROKOV PROJEKT d.o.o.
ŽIVKOV PROJEKT – d.o.o. u likvidaciji
INVEST OGULIN d.o.o.
ULTRA STUDIO d.o.o.
ULTRAMARIN d. o. o.
SON-ING d.o.o.
SONUS d.o.o.
ARHIDOM d.o.o.
ARTIDO ING d.o.o. u likvidaciji
LINAG d.o.o.
RAVNICE HOSTELI d.o.o.
DOM d. o. o. Požega, Vanje Radauša 27
KID d. o. o. Požega
MINERVA d. o. o. Požega
GOLDPROJEKT d.o.o.
DARIO PAOLI – PROJEKTIRANJE d.o.o.
GIM d.o.o.
GIM d.o.o.
DIA-GRADNJA d.o.o.
DINA-GRAĐENJE d.o.o.
IS-PROJEKT d.o.o.-u likvidaciji
KARIJATIDA d.o.o.-u likvidaciji
KONSTRUKCIJA-PROJEKT d.o.o.-u likvidaciji
PREMUR d.o.o.
LAIDA d.o.o.
A-Ž GRADITELJSTVO d.o.o.
RE-CON CENTAR INŽENJERING d.o.o.
RE-GO PROJEKT d.o.o.
GRE-CO d.o.o.
PRE-CON d.o.o.
VOLARE-INVEST d.o.o.
I.B.R. INŽENJERING CIRKOVIĆ d.o.o.
GEOPARS d.o.o.
GEOPHILL PROJEKT d.o.o.
GEOPLAN d. o. o.
GEOPLAN d. o. o.
GEOPLAN d.o.o.
GEOPLAN d.o.o.
GEOPLAN d.o.o.
GEOPLAN d.o.o.
GEOPOLIS d.o.o.
GEOPREM d.o.o.
GEOPREMJER d. o. o.
GEOPROJEKT d. d.
GEOPROJEKT d. o. o. Slav. Brod
GEOPROJEKT d.d.
GEOPROJEKT GLOBAL D.O.O.
GEOPROMING d.o.o.
GEOPRONEK d.o.o.
KEOPS d.o.o.
REOPLAN d.o.o.
VIBOR d.o.o.
VIBROBETNO INŽENJERING d.o.o. u stečaju
MID – arhitektonski atelje d.o.o.
MID INŽENJERING d.o.o.
MIDES d.o.o.
SCHREIDERS d. o. o.
TADER d.o.o.
TADI PROJEKT 09 d.o.o.
STADIK d.o.o.
GRUBER d. o. o.
UGRIN-ING d.o.o.
NUGRAD d.o.o.
e-Vox d.o.o.
ARHITEKTURA, GRADITELJSTVO I VJEŠTAČENJA d.o.o.
FONDACIO d.o.o.
HABITAT EE j. d. o. o.
INDUSTROPROJEKT ENERGETSKA POSTROJENJA D.O.O.
TEH PROJEKT ELEKTROTEHNIKA d. o. o.
I.D. d.o.o.
AMIGO-COMMERCE d.o.o
PAPPO i sin d.o.o.
SINAMAR d.o.o.
SINCERUS d.o.o.
DECOM d. o. o.
R – PROJECT d. o. o.
A R C d.o.o.
EBG-INVEST d.o.o.
MEPLING-INŽENJERING d.o.o.
ARKONS d.o.o.
ARKOTEK d.o.o. – u likvidaciji
CERKOM A & Z d.o.o.
ĆURKOVIĆ d.o.o.
TON PROJEKT d.o.o.
REN-ING d.o.o.
PRONING DHI d.o.o.
NICROCOP d.o.o. – u stečaju
H.Z. projekt d.o.o.
DUJMOVIĆ INŽENJERING d.o.o.
THETA d.o.o.
LIVACO d.o.o.
AS GRAĐENJE d.o.o.
ENTASIS d.o.o.
MAKOING d.o.o. za projektiranje, savjetovanje i promet nekretninama ˝u likvidaciji˝
TOMAŠIĆ d.o.o.
PODRAVKA INŽENJERING d.o.o.
S.E.G. INŽENJERING d.o.o.
R.P.-CONSULTING d.o.o. za građevinarstvo, projektiranje, uređenje interieura, usluge i trgovinu
ARCH STUDIO ARHITEKT d.o.o. – “u stečaju”
ARHIGRAD d.o.o. – u likvidaciji
ARHILAB d.o.o.
ARHIMAR PROJEKT d. o. o.
ARHIMIR d.o.o.
ARHING 2 d.o.o.
ARHING d. o. o.
ARHING d.o.o.
ARHinter d.o.o.
ARHIT d.o.o.
ARHITEKA d.o.o.
ARHITEKO d.o.o.
ARHITEKT D.D. – ˝U LIKVIDACIJI˝
ARHITEKT d.o.o.
ARHITEKT D.O.O. U STEČAJU
ARHITEKT VEDRAN DUPLANČIĆ d.o.o.
ARHITEKTI IVAN I LUKA d.o.o.
Zdenka-projekting d.o.o.
KLA BOR d.o.o.
SIDEROS d.o.o.
SIDRA d.o.o.
OVAL d.o.o.
OVE TEHNING d.o.o. – u likvidaciji
PLANTEAM POPOVAC društvo za arhitekturu, inženjering, izgradnja građevina niskogradnje i visokogradnje, te poslovanje nekretn
Studio za Krajobraznu Arhitekturu, Prostorno Planiranje, Okoliš d. o. o.
STUDIO MBK d.o.o.
ZAGREB MBM d.o.o.
PEOVIĆ I PETRIĆ d.o.o.
BAJTING d.o.o.
SNEA d.o.o.
V i R – GRADNJA d.o.o.
ARBOR – NAVIS d. o. o.
EKO EKSPERT d.o.o.
EKSPERTERM d.o.o.
ELEKTRO EKSPERT d.o.o.
GEOEKSPERT d.o.o.
GEOEKSPERT STM d.o.o.
HIDRO-EKO-EKSPERT d.o.o.
HIDROEKSPERT SPLIT d.o.o.
ARKADA 92 d.o.o.
TERMOKLIMA d.o.o.
ARHITEKTURA VUK j.d.o.o.
VUKADOM d.o.o.
LEPTIR J.Š. D.O.O.
MI-PLIN d.o.o.
MI-PROJEKT d.o.o.
EXPLORATOR d.o.o.
TOPOGRAFSKI ZAVOD d. o. o.
CIKLOIDA PROJEKTNI BIRO d.o.o.
CIKLOTURIZAM d.o.o.
INFOKARTA d.o.o.
VALSIL d.o.o.
AKOMA d.o.o.
AKORDING d.o.o.
ADRIAGRADNJAKOMERC d. o. o.
KG-PROJEKT d.o.o.
V. I. K. ING. d. o. o.
V. L. PROJEKT d. o. o.
V. T. M. d. o. o.
CENTAR PROJEKT PLUS D.O.O.
DHT PROJEKT d.o.o.
MEPLING d.o.o. “u stečaju”
PET. RAJ. INŽENJERING d. o. o.
BUSINESS ART d.o.o.
BUSOLINA d. o. o.
BESAME-GRAD d.o.o.
ATR PROJEKTIRANJE d.o.o.
ATRIJ 53 d.o.o.
ATRIJ d.o.o.
E2-ING J. P. d. o. o.
ŽGANEC-PROMET d.o.o.
KONZALTING-ZADAR D.O.O
BEMING d.o.o.
ENUCLEO PROJEKTI d.o.o.
NAUCLERUS d.o.o.
DUNJA DESIGN d.o.o. – “u stečaju”
NAPON d.o.o. “u likvidaciji”
NAPREDAK POSLOVANJA d.o.o.
DEŠKIN d.o.o.
TOTALNA KONTROLA d. o. o.
GEOCONSULT-MTM d.o.o.
UNOCOMMERCE d.o.o.
MMB-INVEST društvo s ograničenom odgovornošću ˝u likvidaciji˝
RUDAR PROJEKT d.o.o.
RUDEL-PROJEKT d.o.o.
RUDIST d.o.o.
RUDNO d. o. o.
RUDRAD d.o.o.
GRAESS PROJEKT d.o.o.
GRAESS SERVIS d.o.o.
K-Plan d.o.o.
BOŠNJAK-PROJEKT d. o. o.
DOMINIK-PROJEKT d.o.o.
VODA – ENERGIJA – KONZALTING d.o.o.
DELTA-KAT d.o.o.
KA-KONSTRUKCIJA I ARHITEKTURA d.o.o.
ADB d.o.o.
ARH PROJEKT LUDBREG – d.o.o. “u stečaju”
TEB ARHITEKTURA d.o.o.
PRAG d. o. o.
PRAG d.o.o. – u likvidaciji
PRAGMA d.o.o.
PRAKTIKO d.o.o.
PRAMAC d. o. o. – u likvidaciji
NIAGARA d.o.o. ˝u likvidaciji˝
KONUS KONSTRUKCIJE d.o.o.
LIBERTAS KONZALTING d.o.o.
HILL INTERNATIONAL RIJEKA d. o. o.
fisal-projekt d.o.o.
AT. AR. d.o.o.
ŠIJAKOVIĆ d.o.o.
K.A. BIRO d.o.o.
K.A.T. d.o.o.
CAD-ING d.o.o.
GRAD-ING d.o.o.
GRAD-INŽENJERING d.o.o.
MATRIX-D-INŽENJERING D.O.O.
OMGRAD-INŽENJERING d.o.o.
NANOOK d.o.o.
BEL 95 d.o.o.
IVANŠIĆ-PROJEKT d.o.o.
I. I. C. d. o. o.
POLZER d.o.o.
EKO TERMIKA d.o.o.
ML INŽENJERING d.o.o., ˝u likvidaciji˝
PR d.o.o.
INTER-TERMO d.o.o.
RUKING d.o.o.
ALBA NOVA d. o. o.
GRAD INVEST d.o.o.
SAP.ING. d.o.o.
EKOTEH PROJEKT d.o.o.
ELARH PROJEKT d.o.o.
TOKAL d.o.o.
TOKING d.o.o.
TOKRIS D.O.O.
TORZO d.o.o.
DIZAJN RASVJETNIH SISTEMA d.o.o.
JADRAN RENT d.o.o.
PLAN RIJEKA d. o. o.
TEHNOINVEST d.o.o.
M-ING d.o.o.
M-INVESTA d.o.o. Čakovec
DM-INVEST d.o.o.
PROM-ING d.o.o.
TOM-ING d.O.O.
GEOID d.o.o.
GEOID d.o.o. “u likvidaciji”
GEOID d.o.o. u stečaju
GEOIN d.o.o.
GEOINFO d.o.o.
GEOINFORMATIKA d.o.o.
GEOING d.o.o.
GEOIN-SPLIT d.o.o.
GEOINŽENJERING D.O.O. U STEČAJU
GEOIST d.o.o.
GEOISTRA d.o.o.
GEOISTRAŽIVANJE d.o.o.
GEOIVALING d.o.o.
GEOIZVOD d.o.o.
ASTARTA CO. d.o.o.
GRAD – CO. d.o.o.
JIM CO. d.o.o.
ELPROMINŽINJERING d.o.o.
SIGNALPROJEKT d.o.o.
BIRO RUNIT d.o.o.
FISAL d.o.o.
COGAL d.o.o.
AMG STUDIO d.o.o.
CIBALAE PROJEKT d.o.o.
CIBALE d.o.o.
FORINPRO d.o.o.
INP d.o.o.
INPO d.o.o.
INPOS-PROJEKT d.o.o.
INPROJEKT d. o. o.
INPRO-TRADE d.o.o.
IGMA INŽENJERING d. o. o.
IGMA SISTEM d.o.o.
E.H. d.o.o.
HIMA BAU d.o.o.
STUDIO ARHIMAG d.o.o.
ROBICO MEDIA d.o.o.
AA – STUDIO d. o. o.
AAP d.o.o.
MULTICON INŽENJERING d.o.o.
DAVOR BEČIĆ d.o.o.
INŽINJER BIRO GETOŠ d.o.o.
G.T.P.T. d.o.o.
ZO-INVEST d.o.o.
KINDING d.o.o.
KING ART STUDIO j.d.o.o.
TEHNO-KLARA d.o.o.
I.G.P. d.o.o.
G.P. SMILČIĆ d.o.o.
ISADE FITRACO d.o.o.
VOLT – ING d.o.o.
VOLTA – PROJEKT d.o.o.
BUJE – ISTRING d. o. o.
I.T.C. d.o.o.
JAMAN d.o.o.
AR PLAN d.o.o.
ARA d. o. o.
LUCIDE d.o.o.
LUCIDUS j.d.o.o.
LUCIJA GLOBAL d.o.o.
SCAN PROJEKT d.o.o.
COMEX TEHNOLOGIJE d.o.o.
PRUDENS PROJEKT d.o.o.
PRUGOVEČKI-PROMET d.o.o.
RO – TECH INŽENJERING društvo s ograničenom odgovornošću u likvidaciji
RO – TOP d.o.o.
ARS VIVAX d.o.o.
CONMARE d. o. o.
DENMAR d.o.o.
TRIUMVIRAT INVESTIRANJE d.o.o.
BUNT d.o.o. u likvidaciji
HHI
DOM NA KVADRAT d.o.o.
LINIJA KVADRATA d.o.o.
GEO-SPECTRUM d.o.o.
MANGER-SPLIT D.O.O. U LIKVIDACIJI
MIVEX-PROM d.o.o.
ARHITEKTURA SABOLOVIĆ d.o.o.
ŽELJKO KOVAČIĆ A.D. d.o.o.
ENERGO-KONZALTING d.o.o.
ENERGO-PROJEKT d.o.o.
ENERGO-S d.o.o.
ENERGO-SOMMER d.o.o.
ENERGO-TEHNA NEKRETNINE d.o.o.
ENERGO-TEHNA RATARSTVO d.o.o.
LETA d.o.o.
ETS FARAGO d.o.o.
ENERGETSKI SERVIS d.o.o.
A. K. B. d. o. o.
ARH. BIRO – 02 d. o. o.
B.V. BIRO d.o.o.
PIS d.d., “u stečaju”
TUDIĆ I TUDIĆ, j.t.d., “u likvidaciji”
TAG d.o.o.
TAGUS d.o.o.
MOLLIS D.O.O.
Z – PROJEKT D. O. O.
Z – TEH d. o. o.
DEUTRON d.o.o.
LEUT d. o. o.
TEUTA d.o.o.
PROJEKTNI BIRO AK d.o.o.
STROJARSKO – AKUSTIČKI INŽENJERING d. o. o.
Studio Akord Istra d.o.o.
STUDIO AKSA d.o.o.
MAJSTOROVIĆ-GRADNJA d.o.o.
AGRAM CONSULO d.o.o.
MARIT HOLTEN d.o.o.
NOLTE d.o.o.
DATING d.o.o.
Saubermacher-CRO d.o.o. “u likvidaciji”
DOKIĆ d.o.o.
EROL’S d.o.o.
GEOEXPERT – PROJEKT d.o.o.
GRADNJA-PRAJO d.o.o.
SISGOREO-CONSULT d.o.o. “u likvidaciji”
PONTGRAD d.o.o.
HITROGRAD d.o.o.
HITROST j.d.o.o.
ZIT-INŽENJERING d.o.o.
POZITIVNA ENERGIJA d.o.o.
POZITRON d.o.o.
VIT-PROJEKT d.o.o.
GRADIR d.o.o.
PILIN JAZ d.o.o. za projektiranje, tehničke usluge i inženjering
GOM d.o.o.
ENERGOMONT d. o. o.
ENERGOMONT d.o.o.
IGOM-TRGOVINA d.o.o.
BRESTING d.o.o.
PERPETUO PROJEKT d.o.o.
K.T.I. d.o.o.
GEOUNDA PROJEKT d.o.o.
GEOURED PETRIĆ d.o.o.
CONEX RI d. o. o.
LEO GRAĐENJE d.o.o.
LUNETA d.o.o.
PE-VE d.o.o.
MAR – IN – MONT d. o. o.
ĐAKOVIĆ PROJEKT d.o.o.
IGIS – d.o.o.
IGIS d.o.o.
BAJDA d.o.o.
EXCLUSIVE LINE d. o. o.
MEUS d.o.o.
FUTURTEH d.o.o.
VEZOR d.o.o.
ENTI GROUP d. o. o.
IDEAL d. o. o.
GEONA d.o.o.
GEONATURA d.o.o.
HIDRO-A d.o.o.
PRO-ARH 92 D.O.O.
IMAGE d.o.o. u likvidaciji
MD STUDIO PROJEKT j. d. o. o.
CIP d.o.o.
CIPRODAL d.o.o
PITEX d.o.o.
VRBANIĆ INŽENJERING d.o.o.
G. E. M. A. R. d. o. o.
NEK-TEH. d.o.o.
EL – NOV d.o.o.
NOVA – INVEST d.o.o.
NOVA ARHITEKTURA d.o.o.
CRVENO JEDRO d.o.o.
P.I. OPREMANJE d.o.o.
C-PLAN d.o.o.
BRIG d.o.o. – ˝u likvidaciji˝
BRIK d.o.o.
HING d.o.o.
RAS-ING d.o.o.
RAST GRAĐENJE d.o.o. u stečaju
ZZ-ING D.O.O.
MAG d.o.o.
PAŠIĆ-GRADNJA d.o.o.
hpnj+ d.o.o.
BUBO d.o.o.
3K – d.o.o.
P.B. PALMOTIĆEVA 45 d.o.o.
I.P.B. CAR d.o.o.
C5 KONCEPT D.O.O.
CONCEPT d.o.o. za projektiranje i inženjering
ST ALFA d.o.o.
DOMINIUM d. o. o.
MI INGENIUM D.O.O.
LEONIDI d.o.o.
GRADITELJSTVO A.L. d.o.o.
NAŠA CRTAONICA d.o.o.
METMAR 88 d.o.o.
STUDIO VETMA ARH arhitektonski biro d.o.o.
SAJKO-PROJEKT d.o.o.
AD PLUS d.o.o.
CAD PROJEKT d.o.o.
IVET d. o. o.
DIOBA d.o.o.
LTH SPLIT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i proizvodnju, u likvidaciji
MARTINIS ARH STUDIO d. o. o.
LEVANAT d.o.o.
LEVANT d.o.o.
PETROX d.o.o.
IN-ZOR d.o.o.
GRADITELJ MZ d.o.o.
AGROLINIJA d.o.o.
HAMER d.o.o.
HAMOWA d.o.o. – u stečaju
M.D.M. – JUVEL d.o.o.
MOSCHION d. o. o.
MOSKVA d. o. o.
ETAS-ING d.o.o.
HOLDON d.o.o.
IMC – INŽENJERING d. o. o.
IMC d. o. o.
KALEB INŽENJERING d.o.o.
MAZZOLLA d. o. o.
GIVA d.o.o.
ELBID d.o.o.
ELBIR d.o.o.
BLASTING d.o.o.
ARTRA d.o.o.
OTD društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, konzalting i inženjering u stečaju
ALTANA d.o.o., u likvidaciji
ANTENSKI SUSTAVI d.o.o.
EL-PRO d.o.o.
HAL-PROJEKT d.o.o.
INSTAL-PROM d.o.o.
KRONEL-PROMET D.O.O.
METAL-PROJEKT d.o.o.
PAL-PROJEKT d.o.o.
KAMENICA A.G.M. d.o.o.
KONIPEX d.o.o.
UNIPRIMA d.o.o.
MPPR d.o.o.
KAT d.o.o.
KAT-investicije d.o.o.
KAT-prvi d.o.o.
KATAVIĆ d.o.o.
IŠTUK INTERIJERI d.o.o.
INFRA PROJEKT d.o.o.
INFRA-EKO BIRO D.O.O.
STUDIO INFRAS d.o.o.
TEH – PROJEKT OPREMA d. o. o.
LEMEX d. o. o.
ŽAZ-INVEST d.o.o.
GENERA CTR d.o.o.
ELECTRA NATURA d.o.o.
PNG d.o.o.
HO-KAP d.o.o.
IVA d.o.o. – ” u likvidaciji”
IVA 9000 d.o.o.
ING M d.o.o.
ING MAR d. o. o.
ADRIAINCO D.O.O. U STEČAJU
OBSES d.o.o.
PUT PROJEKT d.o.o.
PUT PROJEKT d.o.o.
KONSTRUKCIJE FIŠTER d.o.o.
ITER SG d.o.o.
K-IN d. o. o.
MK-INŽENJERING d.o.o.
RADNIK-INŽENJERING d.o.o.
VIK-INŽENJERING d.o.o.
KREŠIMIR d. o. o.
INEN Institut d.o.o. “u likvidaciji”
GARJEVICA – STOJAK d.o.o. – u likvidaciji
NOVOMONT d.o.o.
D.I. INŽENJERING d.o.o.
NOSCO d.o.o.
NOSIVE STRUKTURE D.O.O.
ORION 3E CONSORTIUM d.o.o.
OTTO PROJEKT d.o.o.
I-PROJEKT d.o.o.
NIXOR d.o.o.
KB PROJEKT d.o.o.
OPATIJA PROJEKT – ATELIER d. o. o.
ARTA-PROJEKTIRANJE d.o.o.
DELTA-PROJEKT d.o.o.
AUSTROGRAD d.o.o. u stečaju
LEŠIĆ PROJEKT d.o.o.
CON – ING’ 92 d. o. o.
CON – TEC d.o.o.
NAŠA KATEDRALA d.o.o.
VODOPIJA d.o.o.
BAMIS-PROMEET d.o.o.
HODŽIĆ d. o. o.
PROJEKTANT-BROD d. o. o. “u stečaju”
AGENOR PLUS d.o.o.
BARBIR PROJEKT d.o.o.
TISA d.o.o.
C & P projektiranje i građevinski inženjering d.o.o. u likvidaciji
MC SOLAR d.o.o.
NIFA PRO d.o.o.
D.M. INVENTUM d.o.o.
QUESTO d.o.o.
EQUES d. o. o.
BAVA d. o. o.
G.N. 2000 d.o.o.
ELEZCON d.o.o.
ArkkiDam d.o.o.
NEXUS d.o.o.
OMIKO d.o.o.
OMIKRON d. o. o.
TM MAXCON d.o.o.
ADE STUDIO d.o.o.
OBLIK d. o. o.
OBLIK D.O.O.
AUKETT d.o.o – u likvidaciji
NUMIKON d.o.o.
inova md d.o.o.
OPERATIVA-PROJEKT d.o.o.
OPERATOR D.O.O.
COPEL d.o.o.
CVITANI d.o.o.
CVITANOVIĆ d.o.o.
STOJANOV d.o.o. za trgovinu i usluge – u stečaju
ITO d.o.o.
ADITON d.o.o.
ARHITON d.o.o.
HOTEL DIZAJN STUDIO d.o.o.
G T T POLJUD
DOMING TIV d.o.o.
INŽENJERING TOLIĆ d.o.o.
DAING d.o.o.
NOVAING d.o.o.
VIDVOR d.o.o.
ONPROJEKT d. o. o.
PROJEKTNI URED KANCELJAK MARELIĆ d.o.o.
GEO-LAB d.o.o.
VRELA-GRADNJA društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, usluge i trgovinu
AGROPROJEKT GRUPA d.o.o.
EXPERT GENESIS d.o.o.
HABITAT GEO d.o.o.
ELDMAN INŽENJERING d.o.o.
GPN KATARINA d.o.o.
VAL – KON d. o. o.
LEGE ARTIS d. o. o.
DARANMET d.o.o.
MACK d. o. o.
SIP-ING d.o.o.
IN. GRAD. d.o.o.
CITARA d.o.o.
CITEH d. o. o.
CITRUS,d.o.o.
KVARNER PROJEKT AUTOMATIKA d. o. o.
Lea Coret Arhitektura d.o.o.
KOBEL PROJEKT d.o.o.
GOLF & COUNTRY CLUB ZAGREB d.o.o.
MKA d.o.o.
BRASUP d.o.o.
AŠK d.o.o.
CALAMAR d. o. o.
LOMAG d.o.o.
FILOMAR d.o.o. – u likvidaciji
TRG d.o.o.
BADAGRAD d.o.o.
LUXING d.o.o.
ITA – INŽENJERING d.o.o.
ITA STUDIO d.o.o.
INOCON d.o.o.
NAC inženjering i usluge d. o. o. u likvidaciji
FEN-ARH d.o.o.
PEN-PROJEKT d.o.o.
KUKI INŽINJERING d.o.o.
LIBURNIJA INŽINJERING d. o. o.
NACRT društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i inžinjering u likvidaciji
PROJEKTNI BIRO I INŽINJERING d.o.o.
WAL – INŽINJERING d. o. o.
ALF d.o.o.
AUTOGRAF d. o. o.
IKONART KONSTRUKCIJE d.o.o.
LEGAT KONZALTING d.o.o.
Kamen Labin d. o. o.
Vard Design Liburna d. o. o.
HABER GRADNJA d.o.o.
HABITAT d. o. o.
HABITAT d.o.o.
HABITAT d.o.o.
PULAPROJEKT d. o. o.
GEOS društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i srodne tehničke usluge u likvidaciji
STRUJA d.o.o.
K.O.L. – PROCES d.o.o.
UPLANA j.d.o.o.
ZEN projekt d.o.o.
Zenon d.o.o.
AUSTROCLIMA ZAGREB d.o.o.
GEN d.o.o.
URODA STUDIO d.o.o.
HRASTOVIĆ INŽENJERING d.o.o.
JURCON PROJEKT d.o.o.
ECOPLANT d.o.o.
AREL d.o.o.
ELEKTROPRODUKT d.o.o.
AMBAR d.o.o.
CYMBA INŽENJERING d.o.o.
ARH – STUDIO d. o. o.
ARH 90 d.o.o.
ARH 92 d.o.o.
INO – ARH d. o. o.
MODUL ARH d.o.o.
SUN ARH d.o.o.
ARH. 2000. d. o. o.
ARH. ZONA 21 d.o.o.
VOJKOVIĆ INŽENJERING d.o.o.
VIZUAL ARH. d.o.o.
VIZUAL d.o.o.
ADRIA GRAĐEVINSKI PROJEKTI d.o.o.
ALFAPLAN PROJEKTIRANJE d.o.o.
MBM TERMOPROJEKT d.o.o.
PROJEKTGRADNJA d.o.o.
MIŠE ELEKTROPROJEKT d.o.o.
PROJEKTNI URED IVANIŠEVIĆ d.o.o.
AB FORUM d.o.o.
FORUM DUBROVNIK d.o.o.
FORUM PROJEKT d.o.o.
ELTA-PROM d.o.o.
ELTEAM – 71 d.o.o.
ELTEH – INVEST d. o. o.
ELTEH – PROJEKT projektiranje i inženjering d. o. o. u likvidaciji
ELTEH d. o. o.
ELTEH d.o.o.
ELTRING d.o.o.
GABARIT d.o.o.
CONEX PROJEKT D.O.O.
ENERGANA PROJEKT D.O.O.
INO – INŽENJERING d. o. o.
LINIJA II d.o.o.
IN – NOVA d. o. o.
EDUARD d.o.o.
ADNAN USLUGE d.o.o.
TOMGRAD, društvo s ograničenom odgovornošću za građevinski inženjering
MEDOK d.o.o., u likvidaciji
GTT POLJUD d.o.o.
DVOR PROJEKT d.o.o.
DVOTOČJE d.o.o.
MAXICOM d.o.o.
ARCHART d.o.o.
ARCHART d.o.o.
STUDIO ARCH. PEROSSA d. o. o.
STUDIO ARCHITECTONICA d.o.o.
V.D.M.ING d.o.o.
KANICO d.o.o.
INŽENJERSKI BIRO BOGDAN d.o.o.
ALTRANS d.o.o.
TRASIRKA d.o.o.
AGU d.o.o.
VV-ELEKTROPROJEKT d.o.o.
VV-PROJEKT d.o.o.
CIMEX d.o.o.
LINEAR PROJEKT d.o.o.
DU-GIS d.o.o.
PINTAR-M d.o.o.
BIROPLAN d.o.o.
BRODOPLAN d. o. o.
CENTROPLAN d. o. o.
ARCIS d.o.o.
ADRIA-PROTUR OREBIĆ d.o.o.
G. E. I. ISTRING d. o. o.
GEOBIRO d.o.o.
GEOBUŠENJE d.o.o.
MHM – inženjering d.o.o.
MINAX d.o.o.
KUŠEVIĆ D.O.O. ZA POSLOVNE USLUGE
OMNICO d.o.o.
FLUVIUS d. o. o.
TRIVIUM d.o.o.
VITRUVIUS d.o.o.
DESIN d.o.o.
MINI-ING d.o.o.
VIVI-ING d.o.o.
ESSO D.O.O.
TMG d. o. o.
ISTRING društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, konzalting i inženjering u stečaju
SG URBIS PROJEKT d.o.o.
HIDRO CONSULT d. o. o.
HIDRO PLUS d.o.o.
HIDRO PROJEKT d.o.o. “u stečaju”
HIDRODIZAJN d.o.o.
ŠINJOR d.o.o.
VETRO – KS d.o.o.
REVERTO PROJEKT d.o.o.
REVIDENT MARIĆ d.o.o.
KEŠERI ENERGETIKA d.o.o.
ATYS d.o.o.
HARIC HILL d. o. o.
LB HIDRO d. o. o.
MOENIUM d.o.o.
TEO-Belišće d.o.o.
TEO-Ing d.o.o.
Geo-Meteo j.d.o.o.
AJUNTO d.o.o.
VIK PROJEKT d.o.o.
DARK tours d.o.o.
IN – TEP d. o. o.
TEPRIS d.o.o.
INTERIO-FORM d.o.o.
JADERA INŽENJERING d.o.o.
MARE ARCTI d.o.o.
GEO-PREMJER d.o.o.
PREMJER d.o.o.
PREMJER STILINOVIĆ d.o.o.
EBIA d.o.o.
MODULOR d. o. o.
MODULOR d.o.o.
Projektni ured GLAVINIĆ d.o.o.
STROJOGRADNJA-SISAK društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo, prijevoz i trgovinu ˝u stečaju˝
STROJO-ING d.o.o.
EXTRA PROJEKT d.o.o.
EXTURBO d.o.o.
CONTEXTUS d. o. o.
GTM d.o.o.
KEMOTEK ZAGREB d.o.o.
Trgovački park Zaprešić d.o.o.
UNIVERSAL WORK d. o. o.
VESEL d.o.o.
RUBY MONDAY d.o.o.
TOGA-inženjering d.o.o.
STOGRAD d.o.o.
PRVA TOČKA d.o.o.
PRVI PLAN d.o.o.
PILASTRA d.o.o.
PILI POSLOVI d.o.o.
PILON d.o.o.
GITA d.o.o.
AGIT d. o. o.
SURADNIK društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, trgovinu i građevinarstvo – u likvidaciji
SURF d.o.o.
SPECIJALNI INDUSTRIJSKI PROIZVODI d.o.o.
GEO-CONS d. o. o.
GEO-CROATIA d.o.o.
GEO-KOM d.o.o.
GEO-KORETIĆ d.o.o.
GEO-M D.O.O.
GEO-MASIV d.o.o.
GEO-MONT d. o. o.
Geo-Net d.o.o.
GEO-POL d.o.o.
GEO-TIM d.o.o.
GEO-TIM d.o.o.
GEO-TIN d.o.o.
GEO-VINODOL D.O.O.
GEO-ZADRAVEC d.o.o. “u likvidaciji”
KAP4 d.o.o.
KAPI PROJEKT d.o.o.
ZEM CAD D.O.O.
ZEMAN d.o.o.
ZEMING d. o. o.
ZEMLJA d.o.o.
ZEMLJOMJER d.o.o. VINKOVCI
ZEMLJOMJERNIK d.o.o.
ZEMLJOMJERSTVO D.O.O.
ZEMOS d.o.o.
MISI DESIGN d.o.o.
METRONIK-SUSTAVI d.o.o.
ROŽIĆ ARHITEKTI I PARTNERI d. o. o.
GRUNT d.o.o.
GRUNT d.o.o. “u stečaju”
AREA ARTE d.o.o.
ARTEMIS d.o.o.
ARTERIA d.o.o.
A. G. G. d. o. o.
A. G. I. d. o. o.
GE – PE d.o.o.
ATEA d.o.o.
ATELIER ARCA d. o. o.
FLUXUS d.o.o.
ELIT BIRO d.o.o.
RPB NEKRETNINE d.o.o.
DEPROMO d.o.o.
SAVA d.o.o.
ADNET d.o.o.
PAL d.o.o.
INBOX d. o. o.
ENERGOTEHNIKA d. o. o.
DEKALION d.o.o.
DEKODE d.o.o.
ELMAR d. o. o. Slavonski Brod
ENERGIJA I TEHNOLOGIJA d. o. o.
K.T.P.- KONZOLE d.o.o.
SENZOR društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i inženjering
TENZOR d.o.o.
NEHR GRADNJA d.o.o.
TEH – PROJEKT GRADNJA d.o.o.
TEH – PROJEKT INŽENJERING d. o. o.
TEH – PROJEKT NISKOGRADNJA d. o. o.
TEH PROJEKT HIDRO d. o. o.
TEH PROJEKT INSTALACIJE d. o. o.
TEH PROJEKT KONZALTING d. o. o.
IMPOLLUTUS d.o.o.
INSERCO d.o.o. ˝u likvidaciji˝
T & T NAGY d.o.o.
BERTA PROJEKT d.o.o.
CRTA d.o.o.
CRTA d.o.o.
CRTA PRO d.o.o.
DHARMA INŽENJERING d.o.o.
ARGEMMA d. o. o.
IMMACO d.o.o. – u likvidaciji
AQUANET d. o. o.
EUROGRAF – grafički inženjering d.o.o.
VIAS ING d. o. o.
Vox W d.o.o.
GAPING d.o.o.
OMEGAPROJEKT d.o.o.
TATIĆ D.O.O. U LIKVIDACIJI
AMBIJENT ING d. o. o.
NODUS PROJEKT d. o. o.
TANODI d.o.o.
L.N.L., društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građevinarstvo i trgovinu
FOEDUS d.o.o.- u stečaju
MIKRO-MONT d.o.o.
JADRANPROJEKT d. o. o.
STANPROJEKT d.o.o.
VUPROJEKT D.D. U STEČAJU
EURO-VEMING d.o.o. u likvidaciji
PROMOVEO d.o.o.
CAC D.O.O. U LIKVIDACIJI
SAACKE d.o.o.
IZ 5 d.o.o.
GEK d.o.o. za projektiranje i građevinski inženjering
GEKON d.o.o.
ATELIERMARIN d.o.o.
Colliers International d.o.o.
ALBONA BIRO d. o. o.
M.H.P. d.o.o.
STUDIO KUŠAN d.o.o.
BBB d.o.o. “u likvidaciji”
CET d. o. o.
ADRIA-PROJEKT d.o.o.
POŽAR INŽENJERING d.o.o.
POŽAR PROJEKT j.d.o.o.
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA d. o. o.
KA-EKO d.o.o.
STUDIO AUCTOR d.o.o.
ARHOS d.o.o.
BIOLIT d.o.o.
E.T.P. d.o.o.
ALU VRATA d. o. o.
RITEH d. o. o.
ARHITEKTURA ĆURČIJA d.o.o.
ARHITEKTURA d.o.o.
ARHITEKTURA TRI d.o.o.
PACTUM d.o.o. u likvidaciji
GEOKRAS d.o.o.
APG d.o.o.
MEHATRONIKA d.o.o.
M.G. ARH. STUDIO d.o.o.
ZELENA ENERGIJA d.o.o.
DE NAVAL d. o. o.
MKP d.o.o.
ŽERJAVIĆ d.o.o.
GEOAGENCIJA d. o. o. Slavonski Brod
GEOAGRAM d.o.o.
RBi d.o.o.
TIGRA d. o. o.
PRO G.A.M. d.o.o.
PROJEKTNI BIRO DAMJANIĆ d.o.o.
SPALATO-ING d.o.o.
SPALLDI INŽENJERING d.o.o.
SPATIUM d.o.o.
MC TOD d. o. o.
TODECO KONSTRUKTOR d.o.o.
METODA d.o.o.
METODIKA D.O.O.
LBS d.o.o.
EMPORA d.o.o.
TERMOINŽENJERING d. o. o. Požega
TERMOINŽENJERING-PROJEKTIRANJE d.o.o.
NDSL STUDIO d.o.o.
ITEUS d.o.o.
HORA NACRT d.o.o.
NACRT d.o.o.
NACRT d.o.o. u likvidaciji
STUDIO LACROMA d.o.o.
TERRACRO d.o.o.
GEOKARTA d.o.o.
GEOKOD d. o. o.
GEOKOD d.o.o.
GeoKOM d.o.o.
GEOKOMPAS d.o.o.
GEOKON d.o.o.
GEOKON d.o.o.
GEOKONZALTING d. o. o.
GEOKOP d.o.o.
GEOKORNER d. o. o.
GEOKOTA d.o.o.
GEOKOTA d.o.o.
GEOKVADRAT d.o.o.
INVESTICIJSKO-POSLOVNI CENTAR D.O.O.
SEVERIN d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
T-PROJEKT d.o.o.
ABA EKO d.o.o.
ABAKA d. o. o.
ING BENS d.o.o.
ING BIRO INŽENJERING d.o.o.
INŽENJERING BIRO 2001 d.o.o. “u likvidaciji”
MARINER BRODING BETINA d.o.o.
PLANING BIRO D.O.O. U LIKVIDACIJI
FABISTO SET D.O.O.
FABRICA d.o.o.
BAŠO d.o.o. “u likvidaciji”
ROKO – INŽENJERING d. o. o.
INTERNACIONALNO PROJEKTNO UPRAVLJANJE d.o.o.
KALVARIJA d. o. o.
ATP PROJEKTIRANJE d.o.o.
GEOVIZURA d.o.o.
VIZURA d.o.o.
KLISSHAUS d.o.o.
LIFT-ing d.o.o.
ITEM d. o. o.
BIOMA d.o.o.
MIJAČ PROJEKT d.o.o.
KASKADA d.o.o
ARIES d.o.o.
KLEMENC d. o. o.
KLESARIJA MONOLIT d. o. o.
TAURUS TIM d.o.o.
PECO EJUB d.o.o.
NOVOING društvo za inženjerstvo, građevinarstvo i projektiranje s ograničenom odgovornošću
VIZA PROJEKT d.o.o.
KASTINGER d.o.o.
FIGRA INŽENJERING D.O.O.
I.B.DESIGN d.o.o.
PROJECT – DESIGN d. o. o.
PROJECT CONTROL d. o. o.
PROJECT TRADING d.o.o.
PROJECTA d. o. o.
PROJECTURA d. o. o.
JOIN IMPEX D.O.O. U LIKVIDACIJI
FOS ART d.o.o.
GAFOS d.o.o.
MOT d.o.o.
MOTIV d.o.o.
MZ d.o.o.
HIŽA NOVA d.o.o.
C A S A društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo i projektiranje u likvidaciji
C PROJEKT d.o.o.
HOI HOZMEC d.o.o.
BOSS – ING društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo u likvidaciji
DORS PROJEKT d.o.o.
VULIN I ILEKOVIĆ d.o.o.
ASAG d.o.o.
RK – PROJEKT d. o. o.
GEOCAD d.o.o.
GEOCAD D.O.O.
MHO-PROJEKT d.o.o.
ALUMAR d.o.o.
ZOMEL d.o.o.
IZOMETRIK d.o.o.
BID d.o.o.
ENIKOM NOVA d.o.o.
PRO – EKO d. o. o.
DUGA PURGER d.o.o.
G D R d.o.o.
PROJEKTNI URED RUHR d.o.o.
ŠIMEK d. o. o.
ŠIMIČEVIĆ DOM PROJEKT d.o.o.
FLUM – ING d. o. o.
FLUTING d.o.o.
ESE PROJEKT d.o.o.
LUPUS d.o.o. za graditeljstvo i poslovanje nekretninama
FEUD d.o.o.
LEA d. o. o.
EURO MEC RI d. o. o.
ER projekt d.o.o.
PETROLINVEST DD, PODRUŽNICA 001
COOLING d.o.o.
NIVO-KOING d.o.o. “u stečaju”
DG GRAĐENJE d.o.o.
INŽENJERING GEOF d. o. o.
MIG GRUPA d.o.o.
TEHNO-ING građevinarstvo, trgovina i usluge d.o.o. – u likvidaciji
FLOGISTON d.o.o.
RI-PROJEKT d.o.o.
CIMA d.o.o. “u likvidaciji”
ENERGOCONTROL d.o.o.
RPI d.o.o.
RPI d. o. o.
LIDERA d.o.o.
OSA d.o.o.
KOSOVIĆ d.o.o.
PIS – INŽENJERING d.o.o. “u stečaju”
PIS – PROJEKT d.o.o. “u stečaju”
APiS d. o. o.
GEOADRIA d.o.o.
GEOANDA d.o.o.
GeoAS d. o. o.
ABK d.o.o.
MEBIS – PROJEKT d.o.o.
CASTELLO – ISTRIA d. o. o.
TD PLUS D.O.O.
TD STUDIO d.o.o.
BIRO ALFA d.o.o.
CAD ALATI d.o.o.
CONING ALFA d.o.o.
ARDIS d.o.o.
MONSALING d. o. o.
ELVI d. o. o.
ELVI d. o. o. Slavonski Brod
ELVING d.o.o. “u stečaju”
COMMERCE-PROJEKT d.o.o.
PROČELJE-PROJEKT d.o.o.
SIB d.o.o.”u likvidaciji”
SIBER d.o.o.
VEDECO d.o.o.
VEDOZA d.o.o.
EPEJ d.o.o.
REPER d.o.o.
REPER PLUS d.o.o.
NEKGRAD d.o.o.
STUDIO X d.o.o.
GPZ d. d.
MIXINVEST D.O.O. U STEČAJU
GRAĐEVINSKA ZONA d.o.o.
AMBIJENT d. o. o.
GRADIJENT d.o.o.
GRADIJENT d.o.o.
GEOCUKOR d.o.o.
SAVUDRIJA INŽENJERING d. o. o.
ETNA D.O.O. U LIKVIDACIJI
INGGRAD d. o. o. Slavonski Brod
STUDIO LENGGER d.o.o.
ELIPSA d.o.o.
FILGRA d. o. o.
FEGI d.o.o.
ČOVJEK I PROSTOR d.o.o.
GRAĐEVINSKI ATELJE d. o. o. u stečaju
TEHNO – ATEST d.o.o.
JADRAN USLUGE D.O.O.
SM AUTOMATIKA d.o.o.
MATRIX d.o.o.
ELICO d.o.o.
BUTKO d.o.o. za projektiranje
EXPERT d.o.o.
EXPERTO CREDE d.o.o.
HEPTA d.o.o.
GRIJANJE BIRO d.o.o.
BINAR d.o.o.
GROSS d.o.o.
BIRO ARCA d.o.o.
ŽUVIĆ-ELEKTRO d.o.o.
M.A. d.o.o.
L.M.A. – INŽENJERING d.o.o.
MI d.d. “u stečaju”
PROJEKTIRANJE GRUBIŠIĆ D.O.O.
IDEA BIRO d.o.o.
IDEA d.o.o. “u likvidaciji”
IDEA d.o.o. Čakovec
M.B. 2-INŽENJERING d.o.o.
M.B. PROJEKT d.o.o.
IZOING d.o.o.
RAPIDAL d. o. o.
RAPIDOGRAF d.o.o.
TIHA nekretnine d.o.o.
NESEK d.o.o.
CONEST d.o.o. “u likvidaciji”
GRAĐENICA d.o.o.
KOD PROJEKT d.o.o.
SAFE ANTINCENDI d.o.o.
PALATIUM d.o.o.
SOPEX d. o. o.
MIVAZ d.o.o.
TRANSFRIGO d. o. o.
THORUS d.o.o.
BATHOS d.o.o.
TERMOFRIZ d.o.o.
ATIP Grupa d.o.o.
OPSUM d.o.o.
IMPETUS d.o.o.
ŠPEHAR d.o.o.
SOKO ZAGREB društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, trgovinu i zastupanje
OKO SOKOLOVO d.o.o.
ŠVENDA I SINOVI d.o.o.
ŠVERKO d.o.o. “u likvidaciji”
AK d. o. o. u stečaju
KG – GRADNJA d.o.o.
KGP d. o. o.
ALFAPLAN d.o.o.
MediaMix d.o.o.
TIAMAT d.o.o.
KOMSEL d.o.o.
G. I. F. d. o. o.
CA & CO d. o. o.
VEKTOR PLUS d.o.o.
VEKTRA d.o.o.
SIMSTON d.o.o.
SUN CO – d.o.o.
IVING d.o.o.
PROJEKTNI BIRO NAGLIĆ d.o.o.
HELINGER d.o.o.
TERRA PRO. d.o.o.
ARCUS d. o. o.
Diablo projekt d.o.o.
NUIĆ PROJEKTI D.O.O.
INGMAR d.o.o.
K&P PROJEKT d.o.o.
TERMOZOP PROJEKT d. o. o.
TOP PROJEKT d.o.o.
MACH PROJEKT d.o.o.
MACOM d.o.o.
NEMICO d.o.o.
TEB-INŽENJERING d.d.
RAMADAN d.o.o.
SIGET-PROJEKT d.o.o.
SIGMA d.o.o. Varaždin “u likvidaciji”
SIGMA INŽENJERING d.o.o.
INCRO d.o.o.
ITS Global d.o.o.
STJEKO d.o.o.
ELEKTEH d.o.o.
ŠARIĆ PROJEKT d. o. o.
VGM d.o.o.
LEGAL PROJEKT d.o.o.
LEGING d.o.o.
HODRI PROJEKT d.o.o.
HEVISTO d.o.o.
FERRUM d.o.o.
NOLATUR STUDIO d.o.o.
VIS d.o.o.
VIS GRADITELJ d.o.o.
DOMUS DESIGN STUDIO d.o.o.
ROVINJPROJEKT D. D.
MATOŠ d.o.o.
Gušter – upravljanje nekretninama d.o.o.
NADA PROJEKT d.o.o.
NADIL d.o.o.
NADIS d. o. o.
TIMECO d.o.o.
DIZAJN PLUS d.o.o.
DIZALICE I OPREMA d.o.o.
GEOSOFT d.o.o.
GEOSOFT d.o.o.
KUDIĆ PROJEKT d.o.o., Podružnica za projektiranje PULA
SISAK PROJEKT d.o.o.
SISAK PROJEKTI d.o.o.
SISTEMATIKA D.O.O. U LIKVIDACIJI
SIST-ING d.o.o.
INGEPROM d.o.o.
SB-PROJEKTIRANJE d.o.o.
ARSBIRO d.o.o.
I. IKARO d.o.o.
PRISIKA d.o.o.
C.& M. ING d.o.o.
ZPO d.d.
P.Z. ELEKTRO d.o.o.
IPEL IMD d.o.o.
NEO DOM d. o. o.
NEO INŽENJERING d.o.o.
NEO-TECH d. o. o. Slavonski Brod
LUJ d.o.o.
VERSO d.o.o.
CAPTUS d.o.o.
FONTIS d.o.o.
BOMAT-PROJEKT d.o.o.
HORVAT-PROJEKT d.o.o.
MAT-PROJEKT d.o.o.
URED TRI T d.o.o.
NIHENIJA BIRO d.o.o. – u likvidaciji
INŽENJERI ÖHLINGER I PARTNER d.o.o.
MEZON d.o.o.
ERKON d. o. o.
ENERKON d.o.o.
MAIPO d.o.o.
SAGEL d.o.o.
HEKSAGRAM d.o.o.
VK d.o.o.
AS – GEO d.o.o.
BIMIHOLD d.o.o.
INFOING D.O.O. U STEČAJU
APOS d.o.o.
INENCO d.o.o.
S. A. ING. d. o. o.
MARITECH ADRIATIC d. o. o.
SGT INŽENJERING d. o. o.
YAZAKI EUROPE LIMITED d.o.o. Glavna podružnica Zagreb
OZON PROJEKT d.o.o.
ENIF d. o. o.
DAGOR d.o.o.
INGA d.o.o. – “u likvidaciji”
INGAL d. o. o.
VAR PROJEKT d.o.o.
VAR SERVIS d.o.o.
VAR-TEHNIK d.o.o.
FACAD d.o.o.
REGENERATIVNI ENERGETSKI SISTEMI d.o.o.
ELNIK d.o.o.
GALNIK d.o.o.
MS/94 d.o.o.
M.Z. TRGOGRADNJA d.o.o.
SCT d. d.
FRAMADOM d.o.o.
ENEKO SERVIS d.o.o.
ENEL d.o.o.
SROK d. o. o.
Auto Elite d. o. o.
STILLOEKS d.o.o.
ŽIR PROJEKT d.o.o.
VEMA – ING d. o. o.
VEMA INŽENJERING D.O.O. U LIKVIDACIJI
VEMOS ENEKOL d.o.o.
GESTUS INŽENJERING d.o.o. – “u likvidaciji”
INGEST d.o.o.
MAGEST d.o.o.
DISPOZICIJA d.o.o.
GRGA d.o.o.
GRGORINČIĆI d.o.o.
Z.Z.V. – d.o.o.
MESEC – MINING d.o.o.
EURO – GOLF d.o.o.
TRGOVOD – ŠEPEC d.o.o.
KREŠO COOP d.o.o.
G 1 d.o.o.
BAPP d.o.o.
NOVA CRTA d.o.o.
STUDIO CRTA d.o.o.
EII d.o.o.
SKELT, društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i izvođenje graditeljskih poslova, u stečaju
BENEVOLENTIA d.o.o.
PERVISUS d.o.o.
GRIJANJE PROJEKT d.o.o.
GRIM d.o.o. “u likvidaciji”
GRIMIN d.o.o.
ZAŠTITA INŽENJERING KONZALTING d. o. o.
ZAŠTITA PROJEKT d.o.o.
JELENAK d.o.o.
GEOVIZIJA d.o.o.
GEOVOD d.o.o.
BOMAC PROJEKT d.o.o.
BERGER d.o.o.
FORAMEN d.o.o.
FEBUS d.o.o.
PAVLIŠA OBJEKTI d.o.o.
SLUNJSKI d.o.o.
ZARH d.o.o.
BALLING d.o.o.
STE d.o.o.
MAZDRA ZAGREB d.o.o.
GRAFING A d.o.o. Zagreb
ARTO d.o.o.
BERTOLINO INŽENJERING d.o.o.
INCO – PROJEKT d. o. o.
INCOM d.o.o.
INCOM d.o.o.
INCOM d.o.o.
HORVAT PROJEKT d. o. o.
VULING d.o.o.
ARKA NOA d.o.o.
RI – NOA d. o. o.
3P d.o.o.
ČIPIN d.o.o.
NEHAJ-PROJEKT d.o.o. u likvidaciji
SUNČANA KOZMETIKA d. o. o. u likvidaciji
MARLUK d.o.o.
IPT-INŽENJERING d.o.o.
PROMPT d.o.o.
PROMPT PROJEKTIRANJE d.o.o
ELEKTRO-ENERGETIKA PROJEKT d.o.o.
VUKUŠIĆ PROJEKTI d.o.o.
INFOCONTO d. o. o.
WERCO d.o.o.
ESAPI d.o.o.
INTERIERI HRGOVČIĆ d.o.o.
INTERIJERI HORVAT d.o.o.
MIKLEC-PROJEKT d.o.o.
MERMA-INŽENJERING, društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering
ŠTOK d. o. o.
REGULACIJE d.o.o.
PAMOS d.o.o.
KM – RI d. o. o.
GIL d.o.o.
GILAN d.o.o.
AGILIS d.o.o.
KEL d.o.o.
SOLSTICIJ d.o.o.
FASAL d.o.o.
ENERGO EXPERT d.o.o.
VERTEX B. S. d. o. o.
A&G STUDIO d.o.o.
INŽENJERING SISAK d.o.o.
METALING SPLIT d.o.o.
SPP d.o.o.
MILAN KARLOVAC d.o.o.
3Ing d.o.o.
5G d.o.o.
AKVA B d. o. o.
AKVA d.o.o.
GRADNJA – INŽENJERING – R d.o.o. “u likvidaciji”
ADRIA CAD d. o. o.
Metal CAD d. o. o.
CADING d.o.o.
KVARNERCAD d. o. o.
MOBEL d. o. o.
SMELT INŽENJERING d. o. o.
SECTOR EL d.o.o.
PAVLING d.o.o.
VELCON PROJEKT d.o.o.
THALPOS d.o.o.
ODRŽIVI RAZVOJ d.o.o.
ZADRUGA ODRŽIVI PROJEKTI, zadruga za projektiranje, savjetovanje i usluge
ZONA A d.o.o.
ZONA METAL d.o.o.
KORAK d.o.o.
GAEANIS d.o.o.
SMS – KOMP d.o.o.
GEOTEHNIČKO DRUŠTVO ZBILJ d.o.o.
ŠTAJER I ŠTAJER d.o.o.
RIM d.o.o.
STUDIO SAPIO d.o.o.
ALLEGRIAN d.o.o.
MATIV INTEGRAL d.o.o.
N.B.G. PROJEKT d.o.o.
VALENČAK d. o. o. Našice
K – 136 d.o.o.
K – PROJEKT d. o. o.
K & K d.o.o.
K 2 d.o.o.
ENERGETIKA d.o.o.
ENERGETIKA d.o.o.
OREŠKOVIĆ GRADNJA d.o.o.
LARSEN INŽENJERING d. o. o.
TIJAMIRA d. o. o.
N. G. F. INŽENJERING d.o.o.
ELEA NOVA d.o.o.
IN – INŽENJERING RIJEKA d. o. o.
IN – KO d. o. o.
IN – SISTEM d.o.o.
IN COM d. o. o.
FIN d.o.o.
FIN & KLIMA d. o. o.
FINA CONSULTING d.o.o.
BORIS-PLAN d.o.o.
EKO-PLAN d.o.o.
ING K – 2000 d.o.o.
PROING KUTINA D.O.O.
MDEL PROJEKT d.o.o.
K. ING. PROJEKT j.d.o.o.
P. A. L. M. ING.
BIRO 29 d.o.o.
BIRO ĆUK d.o.o.
FILIPOVIĆ d.o.o.
SPB – INŽENJERING d. o. o.
ELEKTRO LEĆEVICA d.o.o.
BATES PROJEKT d.o.o.
BATISTIĆ d.o.o.
3P-KORČULA d.o.o. – “u stečaju”
SLAPNICA d.o.o.
INFINITUM GRUPA d.o.o.
MOD d.o.o.
MODEL – ING d. o. o.
MODEL d.o.o.
PAN – PROJEKT d. o. o.
ARCITEC d.o.o.
MAN – EL d. o. o.
MAN-EKO d.o.o.
Žagar d.o.o.
ISTRA MARINE ELEKTRONIKA d.o.o.
ADOLO 7 d.o.o.
EnergoVizija d.d.
RENETEH OGULIN d.o.o.
JADRANMONT d.o.o.
PROECO INTERNATIONAL d. o. o.
VEP d.o.o.
ELAB d.o.o.
eProjekt plus d.o.o.
LABEKO d.o.o.
PADI d.o.o. Zagreb
OKOLIŠ d.o.o.
BAUM d.o.o.
INSTAL PROJEKT LIPOVLJANI d.o.o.
INVEL d.o.o.
INVENIO PROJEKT d.o.o.
INVENTING d.o.o.
INVENTIVA PROJEKTI d.o.o.
INVENTO PRO d.o.o.
INVENTOR d.o.o.
INVEST d. o. o.
INVEST d.o.o.
INVEST INŽENJERING d.o.o. za trgovinu i usluge
INVEST PROJEKT d.o.o.
NET AUTOMATIKA d.o.o.
EVOLUTA NET D.O.O.
VIA ING d. o. o.
VIA KONZALTING d.o.o.
VIA NOVA PROJEKT d.o.o.
VIA PLAN d.o.o.
VIA PROJEKT d. o. o.
VIA STUDIO D.O.O.
RAVEL d.o.o.
GAMONT d.o.o. – u stečaju
ŽŽ d.o.o.
ARKA 96. d.o.o.
NERECO d. o. o.
GIS d.o.o.
GIS-PROM d.o.o.
GISplan d.o.o.
EGIST-INŽENJERING d.o.o.
ROĐO d.o.o.
PI – ING d.o.o.
GRADNJA I REKONSTRUKCIJA d.o.o.
GEOSIGNUM D.O.O.
KREATIVNO ZIDANJE d.o.o.
NOESIS d.o.o.
AGI-46 d.o.o.
Hrvatski graditelj, j.t.d. u likvidaciji
M.K.M. INŽENJERING d.o.o.
M.K.M. TRGO-MONT d.o.o.
LUNIKO INŽENJERING d.o.o.
GRAFOTON d. o. o. u likvidaciji
SELKRON-PROJEKT d.o.o.
ARHITRON d.o.o.
KENING d.o.o.
LAMEKON d. o. o.
LAMELA d.o.o.
LAMIA d.o.o.
JAVA d.o.o.
PAVIĆ d.o.o.
PAVILJON d.o.o.
TLORIS d.o.o.
L.N. GRADITELJSTVO d.o.o.
GEOTEHNA d.o.o.
MUMIĆ PROJEKT D.O.O.
PRIMUM MOBILE d.o.o.
LUK d.o.o.
GENERAL PROJEKT d.o.o.
AMERANT d.o.o.
AMETIST d.o.o.
NB – ING, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, projektiranje i inženjering, u stečaju
ING INTEGRAL d. o. o.
PEM – ING d. o. o.
PERSPEKTIVA d.o.o.
ZIDAR I SINOVI d.o.o.
MARVISS USLUGE d. o. o.
SOLARVENT d.o.o.
KOGRAD d.o.o.
OSLONAC d.o.o.
OSLONAC d.o.o.
ČRNOMEREC PROJEKT 1 d.o.o.
GRADEC PROJEKT d.o.o.
KOSTELAC projektiranje d.o.o.
KRANJAC PROJEKT D.O.O.
MC ARHITEKTURA d.o.o.
MRKOVIĆ d. o. o.
TOLERANCA d.o.o.
TOLIĆ GRADNJA D.O.O. U STEČAJU
RG PROJEKT d.o.o.
EVORA d.o.o.
HOPLAST d.o.o.
ELEKTA – ING d.o.o.
KONSTRUKTA d.o.o.
APIN PROJEKT d.o.o.
MIHA ING d.o.o.
MIHA PROJEKT d.o.o.
PT d.o.o.
JUBO PROJEKT d.o.o.
KE TECHNIK d.o.o.
TEGRA d.o.o.
TEGUS d.o.o.
MI PROJEKTIRAMO VAMA d.o.o.
NOVAMAT d.o.o.
KAMEN d.o.o. “u likvidaciji”
ALISON d.o.o.
GRATISON d.o.o.
FORNIX d.o.o.
VODOTEHNIKA – PROJEKT d.o.o.
VODOTEHNIKA d. o. o.
TERMOZEL d.o.o.
CREATE d.o.o.
CREATIO PROJEKT d.o.o.
TEHNIČKO EKONOMSKI BIRO d.o.o.
TOMSAN d. o. o.
IDEJA-PROJEKT 3md d.o.o.
POŽEGA-PROJEKT d. o. o.
LIPA COMMERCE d.o.o.
R.B. d.o.o.
VIPROM d.o.o.
SELNOVA d.o.o.
VELNET d. o. o.
ITER ITINERIS d.o.o.
STUDIO ITINERIS d.o.o.
KARLO POPOVAC d.o.o.
AQUARTIS d.o.o.
KOREXPERT d.o.o.
RI – 19 d. o. o.
RI – CON d. o. o.
LED d.o.o.
LED d.o.o.
LEDENO DOBA D.O.O.
LEDOMAT d.o.o.
ADRIA NOVA d. o. o.
PROSPECTUS d.o.o.
PROSPER PROJEKT d.o.o.
PROSPERO d.o.o.
KONZALTING-MAKARSKA d.o.o.
ING – KOM d. o. o.
RIJEKA – KONZALTING d. o. o. u likvidaciji
RIJEKAPROJEKT – KONING d. o. o.
RUNJAČICA – KONZALTING d. o. o. “u likvidaciji”
NATOLIUM d.o.o.
JAKUPAK d.o.o. ˝u likvidaciji˝
INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA d.o.o.
ČOBING d.o.o.
URBING d.o.o.
URBING d.o.o.
DINAMIK d.o.o.
PERI oplate i skele d.o.o.
RENCON d.o.o.
DONATINŽENJERING d.o.o. za projektiranje i inženjering
ENERGIJA PROJEKTIRANJE d.o.o.
GEOCON d.o.o. za projektiranje i usluge na području prometa
GRAMING d.o.o.
LISpro d.o.o.
HORUS d.o.o.
TORUS d.o.o.
ZAGREBAČKI PROMETNI ZAVOD d.o.o.
INVESTICIJE DALMACIJA d.o.o.
PRESTIGE d.o.o. ˝u likvidaciji˝
PROINSTAL d.o.o.
TRI-TOM d.o.o.
KONSTRUKCIONAL d.o.o.
NACIONAL d.o.o.
C.E. DEMA d.o.o.
STUDIO URBANA d.o.o.
OMEGA-GRADITELJSTVO d.o.o. za građevinski inženjering, u stečaju
TONIG d.o.o. za projektiranje i inženjering, u likvidaciji
TIM KING d.o.o.
RUSAN ARHITEKTURA D.O.O.
NATURA VITA – NAVAL d. o. o.
HIDROELEKTRA-PROJEKT d.o.o.
PRIMORJE – ADRIA d. o. o.
PROCESNI INŽENJERING, društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering poslove i poslovne usluge
HIDROING d.o.o.
HIDROING d.o.o.
HIDROING d.o.o.
HIDROINŽENJERING d.o.o.
LINDA d.o.o.
INTERINŽENJERING D.D. – U STEČAJU
KREŠIMIR PROJEKT d.o.o. “u stečaju”
STUDIO HABITAT d.o.o.
STIGMA d. o. o.
PROTECTUM d.o.o.
PROJEKT STARI GRAD d. o. o.
TERMOPROJEKT BOTICA d.o.o.
FORTUNA d. o. o.
FORTUNATO d.o.o.
VODICE-INŽENJERING d.o.o.
URBOS d.o.o.
GRASITEL d.o.o.
LANGENAU d.o.o.
POLIS – INGENERING d. o. o.
KAPITEL d.o.o.
KAPITEL d.o.o., “u stečaju”
GRADNJA KAPITEL d.o.o.
PRO URBI d.o.o.
STUDIO FORMA URBIS d.o.o.
STUDIO ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM d.o.o.
STUDIO ZA URBANIZAM 5 d.o.o. za prostorno i urbanističko planiranje i projektiranje – u likvidaciji
GEOS D.O.O. OSIJEK
GEOS 91 d.o.o.
GEOS d. o. o.
GEOSERVIS d. o. o.
GEOSERVIS d.o.o.
GEOSISTEM d.o.o.
GEOSOND d.o.o.
GEOSTIL d.o.o. za trgovinu i usluge
TONI – SIKOM d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
IVAN PAVIĆ, društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering
MORGENARH d.o.o.
STUDIO BRANKO d.o.o. – u likvidaciji
EKO PLUS INŽENJERING d. o. o.
DELTA GRADNJA d.o.o.
DELTA INVEST d.o.o.
DELTA INŽENJERING d. o. o.
KOREKTOR d.o.o.
MONOLITE D.O.O.
SOLACON d.o.o.
TIMOLEON d.o.o.
GRADITELJSTVO JAKOVLJEVIĆ d.o.o.
P. S. E. Services d. o. o.
R. R. P. SELECT d. o. o.
ING – PLAN d. o. o.
RI – PLAM d. o. o.
TERMO – PLIN PROJEKT d. o. o.
STA-KON d.o.o. Varaždin
STUDIO REMIK d. o. o.
MIKULIČIĆ GRAD d.o.o.
RADNIĆ d.o.o.
INGEL d. o. o.
KATUNI d.o.o.
KALITERNA ARHITEKTURA d.o.o.
TEHNOLINE 90 d.o.o.
TERMO-SOLAR d.o.o.
K2 ALUMINIJ d.o.o.
POTENS PROJEKT d. o. o.
DELTAMEDIA d.o.o.
POSTAMENT d.o.o.
LUKIĆ PROJEKT d.o.o.
STRAPAN-INVEST d.o.o. – u likvidaciji
CARIĆ PROJEKT d.o.o.
EKO-TREND d.o.o.
ADIMO d. o. o.
KONUS d.o.o.
AQUAVITAL d.o.o.
KLIBA d.o.o.
TRAICIO d. o. o.
RESCON d.o.o.
NIVO FORMA d.o.o.
PROJEKTNI BIRO FORMIKA d.o.o.
STUDIO FORA d.o.o.
STUDIO FORMO FORMA d.o.o.
PRORIS d.o.o.
STRUKTURA – PROJEKT d.o.o.
STRUKTURA d.o.o.
STUDIO STRUKTURA d.o.o.
STUDIO ELLE d.o.o.
TERAKOTA d.o.o.
MARIVEST PLAN d.o.o.
ELEKTRO-TIM d.o.o.
TISSA d. o. o.
AB PROSTOR d. o. o.
EUROPROSTOR d.o.o
HERMANNI d.o.o. “u stečaju”
CONTENTUS d.o.o.
BROD – PROJEKT d. o. o.
CLIMA – PROJEKT d. o. o.
GENDA AG d.o.o.
BILOTA INŽENJERING d.o.o.
GRARENT d.o.o. za gradnju i opremanje – ˝u likvidaciji˝
NAVIS CONSULT d. o. o.
NAVIS d.o.o.
NAVIS PROJEKT D.O.O.
NAVITA d.o.o.
STUDIO-SPATIUM d.o.o.
VILA CONSTRUCTIO d.o.o.
MELITA d.o.o.
NOVA-INŽENJERING d.o.o.
PROBANDUS d.o.o.
Projektni biro Pakrac d. d.
KVARTE d.o.o. “u stečaju”
KRIZMANIĆ I GRAFF d.o.o.
PRO INTEGRIS d.o.o.
FLORINA d. o. o.
TELE DATA ELECTRONIC d.o.o.
PO-MARK d.o.o.
TEHNIVO d.o.o. Karlovac
DOMOPROJEKT d. o. o. Slavonski Brod
ELING d. o. o. Slavonski Brod
KAPROJEKT d.o.o.
MARINAPROJEKT d.o.o.
RIJEKAPROJEKT – ARHITEKTURA d. o. o.
RIJEKAPROJEKT – VODOGRADNJA d. o. o.
RIJEKAPROJEKT d. o. o.
TEHNO ŠIMIĆ d.o.o.
TERI – CROTEK d.o.o.
ELEKTROPLAN – d.o.o.
ELEKTROPLAN d.o.o.
HIDROPLAN d.o.o.
PITON d.o.o.
TIORA d. o. o.
STATIKA-KONSTRUKCIJE d.o.o.
GRAĐENJE MARKOVIĆ d.o.o.
SUI GENERIS d.o.o.
GALOVIĆ – INŽENJERING d. o. o.
PROMET MILENIJUM d. o. o.
ZAMBERLIN PROJEKT d.o.o.
SEDATUS MARIS d. o. o.
PROSOL d. o. o.
TERMODINAMIKA d. o. o.
SEPING d. o. o.
MOTUS – INŽENJERING – CHARTER d.o.o.
TINTOR d.o.o.
SALOPEK PROJEKT d.o.o
RATIO PROJECTUM d. o. o.
BRING d.o.o.
TERMOSISTEMI d.o.o.
DOPAL d.o.o.
ROBUR d.o.o.
MODUL NOVI d. o. o.
MODUL PROJEKT d.o.o. – u likvidaciji
TEHNOMODUL d.o.o.
ELEKTROKOV d.o.o.
EUROKON d.o.o.
TERMO OBLIKOVANJE d.o.o.
Migrit solarna energija d.o.o.
S. P. E. RIJEKA d. o. o.
INTEGRAL PROJEKT d.o.o.
INTEGRAM INŽENJERING d. o. o.
S. C. PROJECTING d. o. o.
NIVELETA d. o. o.
NIVELETA d.o.o.
NERING PROJEKT d.o.o.
LINEA EKO d.o.o.
CENTURION d.o.o.
MATREL d.o.o.
TRIPICO d.o.o.
TERRACOMMERCE d. o. o.
POLUGA d.o.o.
TEHNOTERM d.o.o.
KLAUSTAR d.o.o.
STUDIO ZA AMBIJENTIRANJE d. o. o.
GEOCONSULT d.o.o. “u likvidaciji”
PROCONTE d.o.o.
VETOM – ALFA d.o.o.
KÖGL & PLAVEC d.o.o.
RADIONICA STATIKE d.o.o.
STATIČKI STUDIO d.o.o.
STATIK d.o.o.
STATIKA d.o.o.
STATIKA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
STATING d.o.o.
STUDIJE MODRIĆ D.O.O.
SAVSKA PROJEKT d.o.o.
SAVSKI MOST d.o.o.
VERDISPAR SAVSKA POSLOVNI CENTAR D.O.O.
M. B. I. – Computers d. o. o.
VESTA – INTERNATIONAL d. o. o.
K. O. N. D. A. L. d. o. o.
TISS d.o.o.
MALA KAPELA d.o.o.
VIDEKOVIĆ d.o.o.
CELMA d.o.o.
GOLIJA-PROMET d.o.o.
PROMEL SISTEMI d.o.o.
NOVI NAČIN d.o.o.
RI NAVAL d. o. o.
N. O. V. I. N. G. d. o. o.
PANGRADING d.o.o.
PLANGRADNJA GRAĐENJE d. o. o.
N. V. D. PROJEKT d. o. o.
STUDIO-STUDIO d.o.o.
TEHNO-ING d.o.o.
INDOSAM d. o. o. Slavonski Brod
INSTALOPROJEKT d.o.o.
METALOPROJEKT d.o.o.
METRIKA d.o.o.
STABILNOST d. o. o.
STABILNOST d.o.o.
GORECO d.o.o.
MARECON d. o. o.
MARTINJAŠ d.o.o.
PRODESU d.o.o. “u stečaju”
KORUGA d. o. o.
TEHNOMETRIJA d.o.o.
INSPIRO d.o.o.
MARDEN d. o. o.
FORMA OPREMA d.o.o.
MEGALUX d.o.o.
PERACTO d.o.o.
PLEVNIK d.o.o.
RESNICA d.o.o.
PRIMUS CONSILIUM d.o.o.
TERESTIKA d.o.o.
INSPEKTING d.o.o.
PRO AQUA d.o.o.
EKOVENT PROJEKT d.o.o.
OPATIJA BIRO d. o. o.
OPATIJA INŽENJERING d. o. o.
TERMOSOFT d.o.o. – u stečaju
JELIĆ-INŽENJERING d.o.o.
JELINIĆ – 95 d.o.o.
JELIS d.o.o.
HIDROKONZALT d.o.o.
PROJEKT CENTRUM d.o.o.
KONCEPT MULTI PROJEKT D.O.O.
MIRA-INŽENJERING d.o.o.
PORTAL d. o. o.
Portal d.o.o.
INTERKONZALTING d.o.o.
MARKONT d.o.o.
MARKONTEL d.o.o.
GEOCO d.o.o.
TEHNOSTIL d.o.o.
MAKS-PROJEKT d.o.o.
PALMA d.o.o.
RIJEKAPROJEKT INŽENJERING d. o. o.
INTERGEO d.o.o.
I. M. EL d. o. o.
MONT-SAN d.o.o.
PETROPLIN d.o.o.
PROPLAN d. o. o.
PROPLAN d.o.o.
NEKTON d.o.o.
TRIGON D.O.O – PODUZEĆE JE U LIKVIDACIJI
MINING d.o.o. Varaždin
PILON d.o.o. Varaždin
PRORES d.o.o.
VIKTOR-PROJEKT d.o.o.
RADIUS ARHITEKTURA d.o.o.
VIATECH d. o. o.
MARDESIGN d. o. o.
MATULJI PROJEKT d. o. o.
HIDROLOG d.o.o.
SANJA I BORIS TRGOVINA d. o. o.
MaMiS d.o.o.
MEDIA LAB d. o. o.
STATUM PROJEKTIRANJE d.o.o.
EKODREN d.o.o.
HIDROVAL PROJEKT d.o.o.
STAMBENI INŽENJERING d. o. o.
TEHNO-INŽENJERING d.o.o.
TEHNO-TIM d.o.o.
Zadruga za inženjering, proizvodnju i tehničke usluge TEHNO-LINEA
Liburnia gradnja d. o. o.
LIBURNING d. o. o.
MULTIMON – MONTAŽA d.o.o.
SIMONA-TRADE d.o.o.
KRAPINA-PROJEKT d.o.o.
RENA-PROM d.o.o.
TURINA-PROJEKT d.o.o.
PROMET-ING d.o.o.
L A SERVICES d. o. o.
INFO MARGINA d.o.o.
STUDIO ARHING d.o.o.
PROCELLA d.o.o. Vinkovci
TEHNOPROJEKT d.o.o. Vinkovci
PROINT-SPLIT d.o.o. Split
ELEKTROPROJEKT d.d.
ELEKTROPROJEKT d.o.o. – ” u stečaju”
EUROPROJEKT d.o.o.
HIDROPROG D.O.O.
HIDROPROJEKT d.o.o.
MAGIS TRITON D.O.O.
PRO PURITATE d.o.o.
PROMILL – INŽENJERING, društvo s ograničenom odgovornošću za građevinski inženjering
INFONET d.o.o.
INFONET PROJEKT D.O.
PROBIRO ZAGREB d.o.o.
RIJEKA STRUCTURA d. o. o.
STRUCTURA PLAN d.o.o.
KONSTRUKT – TRADE d.o.o.
KONSTRUKTOR d.o.o.
KONSTRUKTOR d.o.o. Osijek
KONSTRUKTOR PLAN d.o.o.
PROJEKTNI BIRO KONSTRUKTOR d.o.o.
R. M. MESIĆ d. o. o.
ENERGOBRODING d. o. o.
RICON D.O.O.
KRONEN d.o.o.
MASS d.o.o.
KRONO-KON d.o.o.
KRALJIĆ-TIM d.o.o.
PLUS PLUS ARHITEKTURA d.o.o.
M. B. INŽENJERING d.o.o.
INDUKTOR d.o.o.
VOLUMEN d.o.o.
STUDIO F d. o. o.
LEKOTERM d.o.o.
BORIA d. o. o.
RONEL d.o.o.
VALAMAR turistički projekti d.o.o.
Miljanović d.o.o.
SOLUX D.O.O.
TERMOLUX d.o.o., “u stečaju”
STING, projektiranje, inženjering i konzalting d. o. o.
IMO INŽENJERING d. o. o.
FORMING d.o.o.
ELEKTROTEHNIČKI INŽENJERING d. o. o.
EUROING d. o. o.
PROING d. o. o.
PROING d.o.o.
PROING d.o.o.
PROING d.o.o.
TROING d.o.o.
PROJEKTNI BIRO – GRIJANJE d.o.o.
TRASER d.o.o.
TRASER d.o.o.
PLAN-PROJEKT D.O.O.
PANGEO Projekt d.o.o.
PRESENCIA d.o.o.
MARK TERMO d.o.o.
IMPRO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
KRONERGO d.o.o.
GALEA d.o.o.
GALEA d.o.o.
GALEA D.O.O.
GLAVICA – MORE d. o. o.
DOMPROJEKT d. o. o.
DOMPROJEKT d.o.o.
DOMPROJEKT d.o.o.
KOMPROMIS d.o.o.
PRO & GETI d.o.o.
TRAMES d.o.o.
TELEMETRIJA D.O.O.
TERAJA INŽENJERING d.o.o.
ADALI d.o.o.
MODUS d.o.o.
MODUS d.o.o.
ŠTEKL d.o.o. u likvidaciji
ENERGIJA 2001 d.o.o.
SOLICOM INTERNACIONAL d.o.o.
BETAKON d.o.o.
FORMAKON d.o.o.
NOVAKONCEPT d.o.o.
ROMAN PELT d.o.o.
NONAGON PROJEKT d.o.o.
STUDIO MATTIONI d.o.o.
PROCES – PROJEKT d.o.o. – u likvidaciji
PROCES PROJEKT d.o.o.
TERMOPROCES d. o. o.
TERMOPROCES d.o.o.
PROJEKT DANAS d.o.o.
JURAN INŽENJERING d.o.o.
NERON INTERIJERI d.o.o.
MEGARON d. o. o.
MISTRIJA d.o.o.
MISTRONIC d.o.o.
TRGO-INTERMONT d.o.o.
CONERON d.o.o.
KONCEPT 2000 d.o.o.
KONCEPT d. o. o.
KONCEPT DIZAJN d.o.o.
PUDOR d.o.o. – u likvidaciji
TUDOR PROJEKT d.o.o.
TRIPOG d.o.o.
Eurograd d.o.o.
HIDROGRADNJA TEHNIKA d.o.o.
MIROKOR d.o.o.
Studio KODA d.o.o.
HIDROELEKTRA PROJEKT d.o.o.
BAJDA d.o.o. – u likvidaciji
MATELL DENTAL CENTAR INVESTICIJE d.o.o.
METROPOLING d.o.o.
PROPORTIO d.o.o.
VETING d. o. o.
PARAMETAR d.o.o.
PARAMETRIK d.o.o.
NIKER d. o. o.
VIVITO GRAĐENJE D.O.O.
KONTAKT INŽENJERING d.o.o.
KONZALT ING d.o.o.
MARAT INŽENJERING d.o.o.
MIT inženjering d.o.o. “u likvidaciji”
GREGOR I GREGOR d.o.o.
STUDIO VUKOVIĆ & VUKOVIĆ d.o.o.
MANISA d.o.o.
METRION PROJEKT d.o.o.
PROGRAMI PINTA D.O.O.
GAUSS d.o.o.
GAUSS d.o.o.
NOVI KRUG d.o.o.
KOLIĆ d.o.o. za projektiranje, promet i usluge ˝u stečaju˝
DOM INŽENJERING d.o.o.
MILLEM d.o.o.
KARUN d. o. o.
BELING d.o.o.
OBELISK d.o.o.
RUNIT D.O.O.
PANGOS d. o. o.
PROJEKT ADRION d.o.o.
GROTA GRADNJA d.o.o.
NIVOTEH d.o.o.
IMAM PROJEKT d.o.o.
TERRAPROJEKT d. o. o.
PROJEKT POREČ d. o. o.
PROJEKT POSTERITAS d.o.o.
TRIPOD d.o.o.
TRIPODIJ d.o.o.
PMI Industrijski servis d.o.o.
PROJEKTIRANJE ELEKTROMOTORA d.o.o.
STUDIO ARTIS d.o.o.
VISINA d.o.o.
MODERNA d. o. o.
MODERNA d.o.o.
PERKUNIĆ d.o.o.
PLAN PLUS d.o.o.
PLAN PLUS d.o.o.
ESKORTA d.o.o. – “u likvidaciji”
KONEKO PRO d.o.o.
SUNČEVA ENERGIJA d.o.o.
VIGOR KERAMIKA d.o.o.
KORIDOR d.o.o.
STRIDON INŽENJERING d.o.o.
INTRACO d.o.o. “u stečaju”
TERMOSTROJARSKI PROJEKTI d.o.o. – u likvidaciji
ELIGO d.o.o.
POLIGON d.o.o.
POLIGON PROJEKT d.o.o.
DINATRONIC d.o.o.
IVATRO d.o.o. – u likvidaciji
JATRO d. o. o.
MONTOPREMA d. o. o.
MARION d.o.o.
HIDROKON d.o.o.
VISION ART d.o.o.
KONARH d.o.o.
MEDI TERRA d.o.o.
STUDIO C. K. d. o. o.
INTERMEDICA d.o.o.
PILON d.o.o.
PARAPET d.o.o.
PALS d.o.o.
SINK d.o.o.
MITA-PROJEKT d.o.o.
PROMJER d.o.o.
ENERGOSISTEMI d.o.o.
INSULA d.o.o.
INSULA GRUPA d. o. o.
MARITIMA-MA d.o.o.
BIROTERM d.o.o.
FLORING d.o.o.
SINGRAD d. o. o.
EKOLOGIJA ČERNI D.O.O.
L & M SPLIT d.o.o.
TEMEX d.o.o.
TREŠNJA d.o.o.
TREŠNJAGENT d.o.o.
STUDIO L. d.o.o.
STELLING d.o.o.
ZAGREB SIGNAL d.o.o.
JURANA – TEHNOLOGIJE d.o.o.
TONADINI d.o.o.
TEHNOLOŠKI URED d.o.o.
ZN PROJEKTNI URED d.o.o.
PULJIĆ d.o.o.
KATOMA studio d.o.o.
VORTEX d.o.o.
VIRTUS PROJEKT d.o.o.
POSAT d.o.o.
ILIJIĆ d.o.o. – u likvidaciji
INTER ADRIA d.o.o.
TILIACO d.o.o.
TERMOTEH d. o. o.
TERMOTEHNIčKI INŽENJERING d.o.o.
BRIST d. o. o.
HIDROLAB d.o.o.
JUŽNI PROLAZ d.o.o.
NITOR MEDIA d.o.o.
MERIDIAN PROJEKT d.o.o.
RING-PROJEKT d.o.o.
KAPOV d.o.o.
STUDIO VRANJICAN d.o.o.
NIVEL d.o.o.
NIVELA d.o.o.
NIVELIR d.o.o.
ELEKTRO BIRO D.O.O. U LIKVIDACIJI
LEKO BIRO d. o. o.
HEDOM d.o.o.
VIDONI d.o.o.
PLAMIK d. o. o.
MATUN d. o. o.
LIBRAM d.o.o.
PROSTOR-SPLIT d.o.o.
MASTO d.o.o.
RI ISA d. o. o.
ZLODI d.o.o.
ZLODI PROJEKTI d.o.o.
QUO VADIS d.o.o.
VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO d.d.
VODOPROJEKT d.o.o.
NATIVITAS d.o.o.
INTERIJER GRADNJA JURICA d.o.o.
STARUM d. o. o.
STARUM KONZALTING d.o.o.
KANY d. o. o.
KOLONADA d.o.o.
KOLONADA d.o.o.
GRADNJA ROVINJ d. o. o.
TINSAR d.o.o.
GORSKI d.o.o.
MONERA d.o.o.
INFO TEH d. o. o.
NITESKO TEHNIKE d.o.o.
SINEK d.o.o.
SINTEL CONSULTING d. o. o.
REBAKO d.o.o.
MURAT SELIMAGIĆ d.o.o.
PRO-MISS d.o.o.
TIM STUDIO d.o.o.
RADIO LINK d.o.o.
LONČARIĆ-PLANIĆ d.o.o.
VODAVEL d.o.o.
ROMICOM d.o.o.
M. B. PLAN d.o.o.
REDAL – ZADAR d.o.o.
TOMLJENOVIĆ d.o.o.
PROJEKTING 1970 d.o.o.
TERMOPROJEKTING d.o.o.
DELIĆ d.o.o. “u likvidaciji”
SINTRA d.o.o.
PROKON d.o.o.
PROKONST d.o.o.
ENTER PROJEKT d.o.o.
TEHNOPRES – CORP d. o. o.
HORIZONT d.o.o.
GRACIJA PLAN d. o. o.
PINUS d.o.o.
PROMOVA d. o. o.
KOPRING d.o.o.
EKOPROJEKT d.o.o.
EKOPROMET d.o.o.
EKOPROMING d.o.o.
SIGRAD d.o.o.
PLANUM d.o.o.
PLANUM d.o.o.
PRODOMO d. o. o.
PRODOMO d.o.o.
VODOMAR d.o.o.
PROJEKTUM ZAZ d.o.o. “u stečaju”
RENETEH d.o.o.
METRA d.o.o.
PATRO d. o. o.
GEOTECH d. o. o.
GEOTEHNIČKI STUDIO d.o.o.
GEOTEHNIKA d.o.o.
GeoTop d.o.o.
GEOTOPO d.o.o.
GEOTREDE d. o. o.
Projekt Partner Croatia d.o.o.
ZAGRO-PROJEKT d.o.o.
INŽENJERSKI BIRO d.o.o.
TERMOMONTING d.o.o
Gradski stanovi
ESTAVELA d.o.o.
HORA ELEKTRONIK d. o. o.
PROJEKTNI BIRO ZA ELEKTROPRIVREDU d.o.o.
ELEKTRO KLIMA PROJEKT d.o.o.
CELERIS d.o.o. “u likvidaciji”
FAROS PROJEKT d.o.o.
GLAVAN PROJEKT d. o. o.
I.C.T. d.o.o.
VENTUS BIRO 64 D.O.O.
URBIS – TECH d. o. o.
STRILAM d.o.o.
Linema d.o.o. ˝u stečaju˝
AGER d.o.o.
GALTEH d.o.o.
KANON d.o.o.
NONIUS d.o.o.
PROJEKTANT d. o. o.
PROJEKTANT d.o.o.
PROJEKTANT d.o.o. ˝u likvidaciji˝
ITER PLAN d.o.o.
SOLAR PLANET d.o.o.
SAVJETOVANJE U INDUSTRIJI d. o. o.
URBIS d.o.o.
PERVAL d. o. o.
MARBAT D.O.O.
SANADENS D.O.O.
TOPLI DOM d.o.o.
LUKOVO d.o.o., u likvidaciji
KRANAM d.o.o.
FRIGOS d.o.o.
STUDIO MILAS d.o.o.
ASING d.o.o.
LASING d.o.o.
DALMAGRAD d.o.o.
MEDITOR d.o.o.
TERMOPROJEKT d. o. o.
AKING d.o.o.
MARKING d. o. o. Slavonski Brod
TEMPORAMA d.o.o.
PARTEC d.o.o.
Telematika d.o.o.
ELEKTRO PROJEKTI I SUSTAVI d.o.o.
VERUS PROJEKT d.o.o.
MEDITERAN SAVJETOVANJE d.o.o.
DISTOMAT d. o. o.
EURO DISTOMAT d.o.o.
MARINE DESIGN d.o.o.
HEROS d.o.o.
SANSINO d.o.o.
PETI ELEMENT d.o.o.
MARCON d. o. o.
ENTER ING d.o.o.
KONČAR INŽENJERING D.O.O.
LONČAR INŽENJERING d.o.o.
ENELING d.o.o.
PARIES INTERIJERI d.o.o.
MATRICA ARHITEKTURA d.o.o.
KALORIJA ZAGREB d.o.o.
TEHNOPLAST d.o.o.
TEHNOPROJEKT d.o.o.
TEHNOPROM d.o.o.
POSAVLJAK – GRADNJA d.o.o.
TELECONTROL d. o. o.
BAST d.o.o.
KSENING d.o.o.
ZAMOLO M d.o.o.
SALUS d.o.o.
FOTON PROJEKT d.o.o.
HERMAN PROJEKT d. o. o.
INSTEL d. o. o.
KROV d. o. o.
MALA PONISTRA d.o.o.
PROJEKTNI STUDIO A DVA d.o.o.
VUKOVAR GRAĐENJE d.o.o.
INŽENJERSKI PROJEKTNI BIRO d.o.o.
INŽENJERSKO PROJEKTNI BIRO d.o.o.
KULIĆ-INŽENJERSKI BIRO d.o.o.
PROJEKTNI BIRO SPLIT društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i inženjering
PROJEKTNI BIRO VINSKI d.o.o.
PALIER d.o.o.
PALIJAN d.o.o.
PRESLICA d.o.o.
TOMISLAV ČOP d.o.o.
ANDRIS d.o.o.
SIGMA-PROJEKT d.o.o.
MIVOR TRADE d.o.o.
TRAVEN d. o. o.
MARMI d. o. o.
NOVAK INŽENJERING d.o.o.
NOVAK INŽENJERING d.o.o.
ZVONIK INŽENJERING d.o.o.
KLIMATERM d.o.o.
POLIMAT d.o.o.
INVESTING d. o. o.
INVESTINŽENJERING d.o.o.
KLIMAX d. o. o.
REMING d.o.o.
REMING D.O.O.
TEMING d.o.o.
KLIMA-PROJEKT d.o.o.
PROJEKTNI STUDIO DVORI d.o.o.
PETRINIA d.o.o.
MARČINKOVIĆ d.o.o.
INVEST-PROMET d.o.o.
PROMET I PROSTOR D.O.O.
PROSTOR d.o.o.
PROSTOR d.o.o.
PROSTOR-GRADNJA d.o.o.
GEOCENTAR, OBRT ZA GEDETSKE POSLOVE, VL. BORIS OSREČAK
“GEOBIRO” Samostalna geodetska poslovnica, Josip Stojanović, Sisak, J. Križanića 3
OBRT ZA ELEKTROTEHNIČKO INŽENJERSTVO I IZDAVANJE ATESTA “LUKA-ELEKTRO” VL.MLADEN BERISLAVIĆ
MARHI d.o.o.
KATASTARSKO-GEODETSKI OBRT, MATE ŠOLA
” GEOMJERA ” KATASTARSKO – GEODETSKA DJELATNOST VL. PAVLINA DAMIR
” MJERNIK” IZVOĐENJE GEODETSKO-KATASTARSKIH RADOVA, VL. ANTE KUTIJA
“Biro-konzalting za geodetsko katastarske poslove i geodetsko projektiranje”, Pakrac, Kralja Tomislava 21, vl. Franjo Širac
“GEO – BEBEK” Obrt za geodetsko katastarske poslove – vlasnik BRANKO BOŽIĆ
“GEOPLAN” GEODETSKO – KATASTARSKI POSLOVI – VL. DIPL. ING. ANTUN ŠKARICA
“KVADRAT” GEODETSKO-KATASTARSKI POSLOVI I PROMET NEKRETNINAMA VL. ILIJA GAZILJ
GEOBIRO-POSLOVNICA ZA IZRADU GEODETSKO KATASTARSKIH RADOVA DOBRINJ
Geodetsko katastarski obrt OŽURA, Berislav Ožura
GEODETSKO KATASTARSKI POSLOVI, VLASNIK ESAD KAJTAZOVIĆ
GEODETSKO-KATASTARSKI OBRT, JOSIP SEITER, KARLOVAC, IVANA MEŠTROVIĆA 1D
GEODETSKO-KATASTARSKI POSLOVI, GEA
GEOPLAN, GEODETSKO-KATASTARSKI POSLOVI
OBRT ZA GEODESTKO-KATASTARSKE USLUGE “G E O D E T”,LABIN,UL.SVETA KATARINA BR.4
Poduzetništvo POLIĆ geodetsko-katastarske usluge
RADNJA ZA IZVOĐENJE GEODETSKO KATASTARSKIH RADOVA “PROMJER”
URED ZA GEODETSKO- KATASTARSKE I ZEMLJIŠNO KNJIŽNE POSLOVE “GEO-ANA”, vl. ANA ŠIKIĆ METELKO dipl.ing.geod
GRAS d.o.o.
OBRT H O R V A T ZA GEODETSKO PREMJERAVANJE I PROMET NEKRETNINAMA, VL. DRAGUTIN HORVAT
P. R. I. N. G. PROJEKT d. o. o.
“GEOMETRIX” Obrt za obavljanje geodetskih radova, vl. JAKOV VODOPIJA
“BIROMARKET” USLUŽNI OBRT, VL. BRANKO TOMLJENOVIĆ
“INFORMATIČKI BIRO”, USLUŽNI OBRT, ZLATKO UNETIĆ
“ING-PROJEKT”biro za projektiranje- Sveta Nedjelja, vl. Milica Szabo
GEODETSKI RADOVI, VL. JOSIP PEĆINA
“SANI” REGULACIJA, UPRAVLJANJE, ZAŠTITA, INFORMATIKA I TURIZAM, vl. Ivan Šantek
Vladimir Ivičević, “GEODESK”, detaljni prostorni informacijski sustavi
GEODETSKI OBRT “M J E R N I K ” VL. ŽELIMIR MIJAKOVIĆ
OBRT ZA KONZALTING I INŽINJERING U GRAĐEVINARSTVU “KING” Pazin, Lindarski Križ 98/a, vl.Darko Družetić
“PLAN” DRAGO VARGEK
USLUŽNI OBRT”GEODETSKI-INŽINJERSKI URED-MARINKOVIĆ”VL ANDRO MARINKOVIĆ
“HIDROEKOING” GEOMEHANIČKI I HIDROTEHNIČKI RADOVI, LADISLAV HAVAŠ
“HIDROEKOING”, GEOMEHANIČKI I HIDROTEHNIČKI RADOVI, DR. SC. DRAGUTIN GRDJAN
“A.T.L.” PROJEKTI I SIGNALIZACIJA – TOMISLAV LADAVAC NOVIGRAD
“GEO GAL” GEODETSKO PREMJERAVANJE, JOSIP GALEKOVIĆ
marketing, posred. u trg., konz., projekt., montaža i održ. el. uređ. i inst. STEL, vl. Draško Stipić
Elektroinstalacijski radovi “ELEKTRO-TEAM”, Andrija Šimunija, Koprivnica, A. G. Matoš 24
“GEOS” OBRT ZA GEODETSKE USLUGE, PULA, MEDULINSKA CESTA 5, vl. VLADIMIR BLAŠKOVIĆ
A-PROJEKT d.o.o.
“GEODETSKA POSLOVNICA”, VL. ANKICA KATANIĆ
“AERO – FOTO” OBRT ZA ZRAČNA SNIMANJA, vl. SERGEJ BOGUNOVIĆ
“IMMOBILIA” Obrt za marketing, inženjering i poslovne usluge, vl. SERGIO RICCHIUTO
GEODETSKI OBRT “GEO-S”, vl. SERGIO STRANIĆ
INTEA d. o. o.
INTEA d.d.
ZELES d.o.o.
N 2 obrt za konstruiranje i projektiranje plovila i dijelova
N-V-PRO obrt za građevinsko inženjerstvo, vl. Nebojša Vlatković
DELTA TEH OBRT ZA INŽENJERSTVO, VL. BORIS TINTOR
VIDEO TV ELEKTRONIKA, vl.Slavko Kalazić
GRAMA d.o.o.
GRAMA INŽENJERING d. o. o.
“INFOING INŽENJERING-MARKETING” OBRT ZA IZRADU NACRTA STROJEVA I INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA TE EKONOMSKU PROPAGANDU, VL. DAVOR HORVAT
“LIM ELEKTRONIKA” OBRT ZA ODRŽAVANJE I POPRAVAK INDUSTRIJSKE ELEKTRONIKE, NC I CNC STROJEVA, OPREME I PRIBORA, TRGOVINU I PROJEKTIRANJE, VL. LUKA ROM
MEDUZA obrt za iznajmljivanje predmeta na vodi za zabavu
MEDUZA Obrt za projektiranje, trgovinu, snimanje i prijevoz morem, vl. Duško Borojević
“ESA” električni aparati i uređaji, Dragutin Plahutar, Čret 30, Krapinske Toplice
ASTING d.o.o.
GEODETSKI URED, VL.VLADO KRAJINA
ZLATKO GLOC ING.GEOD.OVLAŠTENI INŽ.GEODEZIJE,URED OVLAŠTENOG INŽ
GEODETSKI URED-IGOR DUBAIĆ
“KOTA” GEODETSKA POSLOVNICA I AGENCIJA ZA POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNINAMA, ŽELJKO KOTRMAN
OBRT ZA PROJEKTIRANJE I KONZALTING EKOTERM MR, ANTUN GALEZ, DIPL.ING
OPTIMA PROJEKT d.o.o.
GEODETSKI URED-GEO-ING-IVICA MIKIČIĆ
“INGIS” PROJEKTIRANJE I UVOĐENJE INSTALACIJA U GRAĐEVINE, IVAN SUDEC
SAMOSTALNA GEODETSKA POSLOVNICA “IZMJERA” STJEPAN KOVAČ, POTOK, ČAVORIJA 93A
SAMOSTALNA GEODETSKA POSLOVNICA “MJERNIK” ZLATKO GLOC, TRG KRALJA TOMISLAVA 10/I
” INŽINJERING I KONZALTING ” OBRT ZA ARHITEKTONSKU I INŽINJERSKU DJELATNOST I TEHNIČKO SAVJETOVANJE, VL. LJILJANA KOVAČ
” V M G ” OBRT ZA TEHNIČKO SAVJETOVANJE i INŽENJERSTVO,RABAC,ul.ISTARSKA BR.10, vl. GOLJA FLORIJAN
TechPRO CONSULT – Obrt za projektiranje i savjetovanje, vl. Dušan Jovanović
“I.P.T.” OBRT ZA ARHITEKTONSKE I INŽINJERSKE DJELATNOSTI I TEHNIČKO SAVJETOVANJE, VL. RAVNIĆ ERNA
OBRTNIČKA DJELATNOST ” D i H inž – trg ” VL. MATO ĐURKOVIĆ
GEODEZIJA, Supetar
“B&Z” OBRT ZA TEHNIČKO SAVJETOVANJE, vl. KATARINA BREBRIĆ SUDIĆ
KAO MLADEN,SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA,GEODETSKI POSLOVI
“MCM SISTEMI” OBRT ZA PROIZVODNJU I POSLOVNE USLUGE, VL. MLADENKO ČAVAR
GEODEZIJA – JAKOPEC, VLADIMIR JAKOPEC
GEODEZIJA – JAKOPEC, VLADIMIR JAKOPEC
“Geoarka” agencija za geodetske radove, projektiranje i turizam vl. Ivan Pavlić
Tehničke usluge iz oblasti arhitekture “TECHNO”
Geodetski i građevinski poslovi “G E O P R O M I N G” vlasnik Žarko Međugorac
KLIMA TREND d.o.o.
” GEO-TON “- GEODETSKO PREMJERAVANJE-vl. TONČI GLASINOVIĆ
GEODETSKI OBRT “TOPOING”, VL. KETI PUŠKARIĆ
HISTI d.o.o. “u stečaju”

“S.T.I.M.” OBRT ZA IZNAJMLJIVANJE MOTOCIKALA I VODENIH SKUTERA, VL. MIRELA STANIĆ
ZAŠTITAINSPEKT d.o.o.
SIMBIUS GRUPA d.o.o.
EUROINSPEKT-TEHNOKEM d.o.o.
BCL-Zagreb d.o.o. – u likvidaciji
EKONOVA-LUKAS d.o.o.
ADRIA INŽENJERING COMMERC d. o. o.
ANTE-INŽENJERSTVO d.o.o.
ATEST-INŽENJERING d.o.o.
CROATIA-TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o.
ISACERT d.o.o.
EKO-Kaštelanski zaljev, ustanova
BETON-TEST d.o.o.
ŠVICAEL d.o.o.
I.G.-LAB. d.o.o. “u likvidaciji”
CROATIAKONTROLA VUKOVAR d.o.o.
KRONOTAHOGRAF IVANIĆ-GRAD d.o.o.
HRVATSKI ZAVOD ZA VINOGRADARSTVO I VINARSTVO
Hrvatski zavod za zaštitu od zračenja
STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED ZAPREŠIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za ekološki i tehnički pregled vozila
CROATIADRVO društvo s ograničenom odgovornošću za vanjsku i unutarnju trgovinu, zastupanje, inžinjering, marketing, ugostitel
HRB
CENTAR ZA EKOLOŠKA ISTRAŽIVANJA d.o.o.
ATEST-HORVAT d.o.o.
ATESTING-CO d.o.o.
KBR-Konzalting d.o.o.
M.B.-TEST POD.ZA ZAVARIVANJE,ISPITIVANJE I USLUGE
BETELGEUS D.O.O.
TUV SUD SAVA – Podružnica Zagreb
OKTAL-Z d.o.o.
AMERICAN BUREAU OF SHIPPING – RIJEKA d. o. o.
Lloyd´s Register of Shipping Podružnica u Republici Hrvatskoj
ZOP-tehnološke usluge d.o.o.
ASCON INSTITUT d.o.o.
CENTAR ZA ZAŠTITU NA RADU d.o.o
BioZyne d.o.o.
IPZ Uniprojekt MCF d.o.o.
CONVERTO VITAM d.o.o.
ALFA-Inspekt d.o.o.
Centar za prometna i tehnička vještačenja i ekspertize, društvo s ograničenom odgovornošću
KLEK-COMMERCE d.o.o.
QUAESTIO MATERIAE d. o. o.
AKUMED RD d.o.o.
METROALFA d.o.o.
ABECEDA SIGURNOSTI d.o.o.
DQS ZAGREB d.o.o.
AGENCIJA HAN VRANA
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, dioničko društvo
AUTO-KONTROLA d.o.o. za tehničko ispitivanje, trgovinu i usluge
BENINI-Ž, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge, u stečaju
Hüsges GmbH-Glavna Podružnica Split za izradu mišljenja za motorna vozila
INDEL – ZAŠTITA d. o. o.
CENTAR ZA KONTROLU HRANE d.o.o.
MB ŠOLA TEST d.o.o.
MILE-KONTROL d.o.o.
ADRIA CONTROL RIJEKA D.O.O.
METRO-ING d.o.o.
TAHO-LAB d.o.o.
BC BAKRAČ KONTROL d. o. o.
EUROAGRAM TIS d.o.o.
IGMAT d. d. Ljubljana, Podružnica u RH
CENTAR MOTOR ZAGREB d.o.o.
DET NORSKE VERITAS ADRIATICA d. o. o.
MULTI-LAB KONTROLA d.o.o.
INGTEST d.o.o.
AUTOREPARATURA d.d. – STP d.o.o.
HGL D.O.O.
JAGMIR MH d.o.o.
ULTRA-IGRO d.o.o.
TEHTRA d.o.o.
HIVIA d.o.o.
CENTAR ZA MJERENJA U OKOLIŠU d.o.o
JORDAN MJERILA d.o.o.
AGRO-KIN d.o.o.
AUTOELEKTRO TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o.
ARDENTER d.o.o.
HZN
A VALIS CERTA d.o.o.
BETON-LAB D.O.O.
EXSTINCTIO d.o.o.
NOBIS BATALA d.o.o.
BODYCOTE MATERIALS TESTING D. O. O. U LIKVIDACIJI
OMEGA-CERT d.o.o.
STRABAG ANLAGENTECHNIK GmbH Glavna Podružnica Zagreb za građevinarstvo
A.B.V. KEMA d.o.o.
DVOKUT – ECRO d.o.o.
EUROPSKI ZELENI PROJEKTI d.o.o.
VCE-CONSULT ZT – GMBH PODRUŽNICA ZAGREB
RIZ-LABORATORIJ d.o.o.
Soehner d.o.o.
ENO – LAB d. o. o.
COMPUTUM D.O.O. U STEČAJU
GEOEXPERT-I.G.M. d.o.o.
MAR-IN d.o.o.
BIOINSPEKT d.o.o.
EUROINSPEKT-OSIJEK d.o.o.
ZAVAR d. o. o.
ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU društvo s ograničenom odgovornošću
ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE ROBE d.o.o.
ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE ROBE d.o.o.
AZ AGENTURA D.O.O.
EMIKEM MODUL d.o.o.
ALTMONT d.o.o.
ADRIA ADVENTOR d.o.o.
AGROSERVIS – S T P d.o.o.
Ekspertiza-Marsonia d.o.o.
EUROINSPEKT CROATIAKONTROLA d.o.o.
Lloyd´s Register EMEA, Podružnica Rijeka
RiEKO – LAB d. o. o.
DALMACIJA-AUTO dioničko društvo za trgovinu, uslužne djelatnosti i proizvodnju
DLB Ekspert d.o.o.
KAMATO KAKVOĆA d.o.o.
INSPEKT-ING d.o.o.
INSPEKT-RGH d.o.o.
KONSPEKT-sigurnost d.o.o.
ABG TEHNIČKI LABORATORIJ d.o.o.
ACTS SAVJETOVANJE d.o.o.
ETALON-PLIN d.o.o.
JUGOINSPEKT BEOGRAD kontrola kvaliteta i kvantiteta robe, Podružnica Rijeka
TESTING d.o.o.
TESTMAT d.o.o.
ALFA ATEST – REGIJA JUG d.o.o.
ALFA ATEST d.o.o.
ATEST d.o.o.
KIT VILI d.o.o.
ADRIATIC SUB d. o. o.
ENERGOATEST ZAŠTITA d.o.o.
JUREN GAMMA d.o.o.
MBT-INŽENJERING d.o.o.
HRVATSKI CENTAR ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO
GEO ISPITIVANJA d.o.o.
SAYBOLT PAN ADRIATIKA d.o.o.
H. E. L. A. N. d. o. o.
NEUTRON TEHNOLOGIJA d.o.o.
BAOTIĆ d.d.
ZANOS d.o.o.
TEH-CONTROL d. o. o.
BUREAU VERITAS CROATIA d. o. o.
KONTROLA I SUPERVIZIJA ROBA d.o.o.
EUROINSPEKT – AGROINSPEKT d.o.o.
BK DESIGN d.o.o.
U R A R d.o.o.
ECOMISSION D.O.O.
SIRIUS d. o. o.
DUVNJAK d.o.o.
CENTAR ZA PLIN HRVATSKE d.o.o.
ELKRON ZAŠTITA d.o.o.
GT GLOBALNA TEHNIKA d.o.o.
INDUSTRIJSKA KONTROLNA KUĆA d.o.o.
TOIĆ d. o. o.
HRID – NAPREDNA NERAZORNA ISPITIVANJA MATERIJALA d.o.o.
VIK-HR d.o.o.
MIYA VODA D.O.O.
TEID d. o. o.
AUTOMATSKI SUSTAVI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE d.o.o.
DEIMOS d.o.o.
IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o.
INMES d. o. o.
CHEM CONTROL d. o. o.
LEONARDO 196 HRASTOVSKO – d.o.o.
POS STUDIO d.o.o.
I M G D d.o.o.
MIMA-TEST d.o.o.
NORMA d.o.o.
INSTRUKTAŽNI CENTAR d.o.o.
ZAGREB-KONTROLA d.o.o. – u likvidaciji
INSPEKT. PAZIN d.o.o.
RAMTECH d.o.o.
INDIKATOR d. o. o.
PRELUM d.o.o.
Hrvatska agencija za hranu
HAA
Nespola d.o.o.
PROMBOS d.o.o.
AQUILA INOVA d.o.o.
ATEX d.o.o.
VIBEK d.o.o.
EUROINSPEKT EUROTEXTIL d.o.o.
TRANSPORT EURO KLUB d.o.o. za pregled, trgovinu i servis vozila
R COMMERCE d.o.o.
INGINSPEKT – OPATIJA d. o. o.
ICR ADRIATICA d.o.o.
DUHAN – STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA d.o.o.
STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA BLATO d.o.o.
ENTEK d. o. o.
ENTEKO D.O.O.
LGM d.o.o.
EKSPERT d.o.o.
SENSUS – EKSPERIMENTALNA MEHANIKA D.O.O.
RAŽ d.o.o.
ATEST-KONTROLA d.o.o.
AGROKONTROLA d.o.o. za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe
EKOTEH DOZIMETRIJA d.o.o.
LAB ANALITIKA d.o.o.
INSPECTORATE (CROATIA) Ltd. d. o. o.
TEHNOISPITIVANJE d.o.o.
EKO INSPECTIO d.o.o.
SER. CO. TEC. d. o. o.
BLOK D.O.O.
BIOKONTROLA d.o.o.
KONTROLTEST INTERNATIONAL d.o.o.
ZITEL d.o.o.
RADIX D.O.O.
KLEK-STIPANOVIĆ D.O.O.
P.I. d.o.o.
N.S.C. d.o.o.
EKO FILKO GRAD d.o.o.
ENERGOKONTROL – d.o.o.
TRGOKOMERC – d.o.o.
ZERO-NDT d.o.o.
ELEKTROSKALA D.O.O.
TQV ADRIA d.o.o.
MM USLUGE d.o.o.
AUSTRIA BIO GARANTIE d.o.o.
KATAKOMBA d.o.o.
TEHNOZAŠTITA d.o.o.
OPT – AGENCIJA
ADRIAINSPEKT d. o. o.
CROATIAINSPECT d.o.o.
FAVIA USLUGE d.o.o.
STOOSCHEM d.o.o.
RS, RUSKI REGISTAR – PODRUŽNICA RIJEKA
SGS TSS D.O.O.
TISAN d. o. o.
QUESTUS SIGURNOST d.o.o.
GGT d.o.o.
ILLUMINARE M.K. d.o.o., “u likvidaciji”
VEST ATEST VUKELIĆ D.O.O.
MAJESTIC ELEKTRONIKA INOVACIJE d.o.o.
CONSTANS d. o. o.
E.C. INSPEKT d.o.o.
CALIDRIS d.o.o.
ENERGOATEST KONTROL d.o.o.
HABITAT d.o.o.
DALEKOVOD ADRIA d.o.o.
CSQA ADRIA d.o.o.
HIDRO.LAB. d. o. o.
ELEMENTA LABORUM STANDARD d.o.o.
EKTA d.o.o.
REVENA PLUS d.o.o.
SPHAREA INSPEKT d. o. o.
Hadron d.o.o.
AGROKONTROLA d.o.o.
PRVA EKOLOŠKA STANICA d.o.o.
BID KONTROLA d.o.o.
GEO-EKO d.o.o.
EVIDENS d.o.o.
GOTAL IFN d.o.o.
EKO-TEHNOLOGIJE d.o.o.
CERTA d.o.o.
KONTROL EKO d.o.o.
V i Z GRAD d.o.o.
MIRTA-KONTROL d.o.o.
LUKA-ELEKTRO d.o.o. u likvidaciji
POMORSKI SAVJETODAVNI SERVIS d. o. o.
DDA-SLAP d.o.o.
EUROINSPEKT – DRVOKONTROLA d.o.o.
LEKSIS GRUPA d.o.o.
ROKOVAČA d.o.o.
Zadruga AGRIBIOCERT
TPA održavanje kvaliteta i inovacija d.o.o.
TPK-ZAVOD d.d.
SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI d. o. o.
TEGLED d.o.o. “u likvidaciji”
VIZOR d.o.o.
SGS ADRIATICA d. o. o.
STANICA ZA VINOGRADARSTVO I VINARSTVO ILOK društvo s ograničenom odgovornošću
THOME ZADAR d.o.o.
CSS d.o.o.
METRON INSTRUMENTS d.o.o.
LTM d.o.o.
TÜV Croatia d.o.o.
ŠVARC d.o.o.
FRENK d.o.o.
STP d.o.o.
STP KUDRA d.o.o.
ISTRATRANS STP d. o. o.
VEKO LABORATORIJ d.o.o.
AGLab d.o.o.
VINA PRO. d.o.o.
SINCRO d.o.o.
STANDARD KONTROLA d.o.o.
ENERGOATEST U LIKVIDACIJI D.O.O.
S.T.P. PROMET d.o.o.
MASSA ET METALLA d.o.o.
APO d.o.o.
INEN d.o.o.
ZIK d.o.o.
NERETVANSKA KONTROLA PLOČE d.o.o.
ZAŠTITA CENTAR d.o.o.
ZAŠTITA-ATEST d.o.o.
ZAŠTITNI SUSTAVI ZAGREB d.o.o.
ANT d.o.o.
CERTO KONTROLA d.o.o.
HAJ-KOM d.o.o.
EKO – RI d. o. o.
CERIUM D.O.O.
SEATEC d.o.o.
ZADAR CONTROL d.o.o.
TÜV AUSTRIA HRVATSKA d.o.o.
GAMA INSPEKT D.O.O.
SEMENSKI D.O.O.
MC ČIŠĆENJE d.o.o.
LABORATORIJ ZA TOPLINSKU ENERGIJU
OTOKS d. o. o.
T.P.O. KONZALTING d.o.o.
ISTRA – KONTROL d. o. o.
INTEGRALNI SUSTAVI d.o.o.
ISI – RIJEKA d. o. o.
EUROINSPEKT d.o.o.
N. D. T. LAMARIN d. o. o.
STUDIO BELLUS d. o. o.
HERKON d.o.o. Mostar – Glavna podružnica Ploče
PROTECTA AQUA d.o.o.
EKO-MONITORING d.o.o.
PROFI TEST d.o.o.
LUKA-TEST d.o.o.
UNITEST d.o.o.
PRST elektro d.o.o. u stečaju
RI – PLAM USLUGE d. o. o.
TEHNIČKA ANALIZA GOMBI d.o.o. “u likvidaciji”
LABOSAN d.o.o.
GENERA Analitika d.o.o.
LT PLAN d.o.o.
EUROSTANDARD d.o.o.
INTERVENTUS d. o. o.
EKO USLUGE d.o.o.
GLOBINSPEKT
ZAGREBINSPEKT d.o.o.
ELEKTROMAREKOVIĆ d.o.o.
JADROCONT d. o. o.
STRELICIJA TREND d.o.o. – u likvidaciji
EUROCONTROL d.o.o.
EUROKONTROLA d.o.o.
D. S. D. d. o. o.
MEGON d.o.o.
INSPECTO d.o.o.
TEHNIČKO SIGURNOSNI SERVIS d.o.o.
LOTRIČ D.O.O.
PANONIJA VERITAS d.o.o.
ENERGO INSPEKT d.o.o.
ING INSPEKT d.o.o.
INGINSPEKT d. o. o.
INSPEKT d.o.o.
INSPEKT d.o.o.
ISTRA – INSPEKT d. o. o.
OMEGA INSPEKT d.o.o.
JURA AQUA d.o.o.
EURO-ETALON d.o.o.
GRAĐEVINSKI LABORATORIJ d.o.o.
GRAĐEVINSKI LABORATORIJ d.o.o.
PROFI LABORIS d.o.o.
MARITIME CONSULT d. o. o.
Zadruga za inženjering, proizvodnju i tehničke usluge EKOTEHNA
NATURA LAB d.o.o. “u stečaju”
MINA-PROJEKT d.o.o.
TEHNIKA-MODA d.o.o.
ECO – PORT d. o. o.
VINOLAB d.o.o.
I. P. INŽENJERING d. o. o.
LABORING d.o.o.
PRECESIJA d.o.o.
KETER TORA d.o.o.
PHOTON d.o.o.
MOTUS d.o.o.
GALEA SALUS D.O.O.
EURO LAB d.o.o.
POTOČNIK PLAN d.o.o.
PERGAM – TEH d. o. o.
VELTEH d.o.o.
JADRANSKA KONTROLA TERETA d. o. o.
SENTE KONTROLA d.o.o.
JUREN d.o.o.
VIRTUS d.o.o.
KONTROLA d.o.o.
TEHNIČKA SIGURNOST d.o.o.
STUDIO SALUM d.o.o.
VATROZAŠTITA d.o.o.
KOSTRENA PROJEKT d. o. o.
PREVENTA d.o.o.
TEHNOPREVENT d.o.o.
EKOPROJEKT d.o.o.
ODRŽAVATELJ d.o.o.
UNIKON društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i kontrolu
PROPAN OPREMA d.o.o.
ISPIT d.o.o.
MONITOR INŽENJERING d. o. o.
ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU d. o. o.
TEHNOPLAM d.o.o.
CENTUM d. o. o.
PRAVI PROJEKT d.o.o.
S.M.I. d.o.o.
METROTEKA d.o.o.
KONTROL BIRO – PRISTER d.o.o.
KONTROL BIRO d.o.o.
“ADRIAPLAST” OBRT ZA INŽENJERING I PROIZVODNJU, VL. TIHOMIR JELOVICA
“ELEKTROTEHNIKA” OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJSKE I ELEKTROMEHANIČKE USLUGE TE IZDAVANJE ATESTA, VL. ŽELJKO SEDAK
S.T.P. “GLINA “, USLUŽNI OBRT, TOMISLAV RAKOVAC
“MTK CONTROL” USLUŽNI OBRT, vl. ZLATAN GLAŽAR
“EKO POINT” OBRT ZA KONZALTING I INŽENJERING U KEMIJSKOM INŽENJERSTVU I ZAŠTITI OKOLIŠA, VL. DARIO MAMILOVIĆ
USLUŽNI OBRT “AM-PLINTEST” vl. ALKA VOLARIĆ
USLUŽNI OBRT “PLINTEST”, VL. DAVOR VOLARIĆ
AUTOSERVIS, ZDRAVKO BERIĆ, NOVA GRADIŠKA, A.STEPINCA 16/A
GRAM D.O.O.
“KOSTELGRAD – KP” Hardware & Software, infracrvena termografija, ing. Krešimir Petrović
MJERENJE ŠTETNIH ZRAČENJA “PE-KI”, VL. DARKO LADIŠIĆ
“E T I” ELEKTROTEHNIČKO INŽENJERSTVO I USLUGE, Dr. sc. ARMIN PAVIĆ, dipl. inž
MARKETING, TRGOVINA NA VELIKO, ČIŠĆENJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA I SERVIS UREDSKIH STROJEVA VL. ROBERT PTIČEK
ADRIATIC GRUPA d. o. o.
RIVA LIBURNA d.o.o.
ADRIAKOM GROBNIK d. o. o.
DISTRIBUTIVNI CENTAR JASTREBARSKO d.o.o.
LOCUSTA OPUS d.o.o.
Slavonija Centar, poslovna zona, Velika Kopanica d.o.o.
KAUFLAND MANAGEMENT d.o.o.
I.S.P. d.o.o.
CORNEUS d.o.o.
ADRIAKOM – KASTAV d. o. o.
MD PROFIL GRUPA d.o.o.
SACCHARUM D.O.O
RECRO ULAGANJA d.o.o.
LTG i partneri ljetovališta d.o.o.
PLOMINSKO INŽENJERING DRUŠTVO d. o. o.
ADRIATIQ ISLANDS GROUP d.d.
Rhenus d.o.o. i dr., komanditno društvo za upravljanje udjelima, Zagreb
ARDEA HOLDING d.o.o.
HIPP d.o.o.
ŠOLINI MAJSTORI d.o.o.
ACQUIRO d.o.o.
ATLANTIC GRUPA d.d.
GOSPODARSKO KOMUNALNI PARK ŠTEFANJE d.o.o.
THYNNUS d.o.o., u likvidaciji
Waterman International d.o.o.
Đuro Đaković Holding dioničko društvo
IGM d.d. Lepoglava “u stečaju”
CESTAR – PZC VARAŽDIN d.d. i dr. k.d.
CAPITAL-ONE d.o.o.
HERMES BRATISLAVA d. o. o. u likvidaciji
ROTO ULAGANJA d.o.o.
BOROVO-POSLOVNI CENTAR d.o.o.
HŽ HRVATSKE ŽELJEZNICE HOLDING d.o.o.
NONNULLUS D.D.
RAZVOJ GRADNJA d.o.o.
NEODIM D.O.O.
ACI GRUPA d.d.
Schauer & Partner d.o.o.
ODORFER kućna tehnika d.o.o.
DAVIS LANGDON d.o.o.
FIMA HOLDING D.D.
LAURENTIS d.o.o.
MANDAT PHARMA d.o.o.
BURA S JUGA d.o.o.
MAGNUM HR GAMMA D.O.O.
T.F.K.ODRŽAVANJE d.o.o.
VELA BOROVICA koncern d.o.o.
Poljoopskrba-Agra d.o.o. – u likvidaciji
ADRIA RESORTS d. o. o.
ALLIED RESOURCE d.d. – u likvidaciji
SEGET-PROJEKT D.O.O.
CASSIOPEIA D.O.O.
ZAGREB-JUG d.o.o.
COMMODATIO d.o.o
M SAN ulaganja d.o.o.
HRVATSKI WELLBEING d.o.o.
SPIRIT NATURA d.o.o.
HERUC d.d.
METROHOLDING d.d.
LO – GO SFERA d. o. o.
MMCARBO d.o.o.
COM GROUP d.o.o.
MUELLER HOLDING D.O.O.
KARFIJAM d.o.o.
GFG GUSTUS d.o.o.
PUTNIČKA AGENCIJA KVARNER EXPRESS – INTERNATIONAL d. D. U STEČAJU
STELLA-VIVA d.o.o.
F. M. H. T. d. o. o.
SANCTIMONIA d.o.o.
AKCIONAR d.o.o.
LUNETA d.o.o.-u likvidaciji
MAGUS d.o.o.-u likvidaciji
GEOPODRAVINA d.o.o.
ADRIS GRUPA d. d.
TS LOGISTIKA D.O.O.
ADRIAKOM OPATIJA d. o. o.
TAMAROT d.o.o. – u likvidaciji
Praevisio d.o.o.
T.M. SAVJETOVANJE d.o.o.
ĐANINO TRGOVINA d.o.o.
HI group d. d. u stečaju
GEONATURA GRUPA d.o.o.
LUXOR MULTISERVIS d.o.o.
LUXOR POSLOVNI SERVISI d.o.o.
BRIJUNI RIVIJERA d. o. o.
HGH d.o.o.
DIGITEL-PRISTOP GRUPA d.d.
RIJEČKI STAMBENI SERVIS d. o. o.
Call & Mail d.o.o. – u likvidaciji
CARDUS SAVJETOVANJE d.o.o.
JADRAN d.d. u stečaju
SKRAČIĆ PRINČEV d.o.o.
MAGNUM HR BETA D.O.O.
BIOZON MEDIA VITA d.o.o.
INTERHOLDING D.D.
ŠIMUNDIĆ I MARIOLOVIĆ d.o.o.
MEMENTO d.o.o.
BAKIN d.o.o.
EXPERTUS d.o.o.
HAURIO d.o.o.
GLOBUS GRUPA d.d.
ZABA TURIZAM D.O.O.
HELENIKA d. o. o.
Arcus d.d.
GARAŽA DUBROVNIK d.o.o.
NEONORMA D.O.O.
NOURICAN ADRIATIC d.o.o.
ADAS d.o.o.
Nevikal d.o.o.
REDEMPTOR DIVISOR D.O.O.
PECTORA d.o.o.
LAV NEKRETNINE D.O.O.
FINADRIA d. o. o.
POVRATNIK d.o.o.
QUASAR d.o.o.
ZETA MEDICAL d.o.o.
DP Logistika d.o.o.
SELEKTA HOLDING d.o.o.
ABRAMENKO GRADNJA d.o.o.
DRACO GRUPA d.o.o.
PENTA ZAGREB d.o.o.
ULJANIK d. d.
GRUPO d.d.
POTER – BANOV d.o.o.
PASTOR-GRUPA d.d.
PORTOS ADRIATIC d.o.o.
PORTUS ADRIA d.o.o.
PUDICUS D.O.O.
LIBURN d.o.o.
HORK d.o.o.
MAGUS PROJEKT D.O.O.
VALAMAR grupa d.d.
HOTO GRUPA D.O.O.
SVETICE GRAĐENJE D.O.O.
POSITUS USLUGE d.o.o.
Validus d.d. “u stečaju”
KONCINA d.o.o.
STUDIO SUPRA d.o.o.
MI LOGISTIKA D.O.O.
VARAŽDINSKI HOLDING d.o.o.
POSLOVNO USLUŽNA GRUPA D.O.O.
JadranCO d.d.
LUMINUS d.o.o.
KAMENJAK d.o.o.
SAVJETODAVNO – UPRAVLJAČKI OBRT “VESELČIĆ” vl. DRAGO VESELČIĆ

GASTRO ZAGREB-OBRT ZA POSLOVNE USLUGE I SAVJETOVANJE, VL. DAMIR TONIĆ

MADISON CONSULTING d.o.o.
ADMEDIA – d.o.o.
SIERRA D.O.O.
OHOHO d.o.o.
SIMFONIJA d.o.o.
ALPHERA d.o.o.
VOX HADRIATICA društvo s ograničenom odgovornošću za marketing i odnose s javnošću
RELATUM d.o.o.
HAUSKA i PARTNER d.o.o.
CALLISTO d.o.o.
VERBUM PUBLICUM d.o.o.
MM MEDIJI d.o.o.
PREMISA d.o.o.
KOMOSTRA d.o.o.
PRevent d.o.o.
“MORE IDEJA” OBRT ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I SAVJETOVANJE VL. MARIJANA BATINIĆ
AMBRELA KOMUNIKACIJE, OBRT ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I DJELATNOST PRIOPĆAVANJA, VL. MARINA KARAMATIĆ SOPIĆ
MAGUS,obrt za odnose s javnošću i djelatnost priopćavanja, vl. Maja Videc Bakal
Obrt za odnose s javnošću “BESIDA”, vl. Eni Ambrozić
Obrt za odnose s javnošću “PUBLIC RELATIONS AGENCY”, vl. MIRIAM KERVATIN
OBRT ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROMOCIJU TURIZMA “PROMOTIV”, vl. BOJAN ŠENKINC
SOFIA I VLADIMIR d.o.o.
SOFIS SAVJETOVANJE d.o.o.
A D d.o.o.
A E J O D.O.O.
AC ASSOCIATED CONSULTANTS d.o.o.
ACE International Consultants Adriatic d.o.o.
ADRIATIC – ENERGIJA VJETRA d.o.o.
ADRIATIC CONSULTING d.o.o.
ADRIATIC EXPERT d.o.o.
ADRIATIC KAPITAL d.o.o.
TUVADRIA d.o.o. – Glavna podružnica Split, za poslovno savjetovanje
KA-DU Savjetovanje d.o.o.
ADRIA NAFTAINSPEKT d.o.o.
Centar LJ. BASTAIĆ d.o.o.
AMROP ADRIA d.o.o.
CAPEX – ADRIATIC d.o.o.
CORAM-ROMB d.o.o.
ECOING-BIS d.o.o.
ORG-BIRO d.o.o.
HOTEL MENADŽMENT SERVIS d.o.o., putnička agencija
INSTITUT ZA MENADŽMENT d.o.o.
VI-GU MENADŽMENT d.o.o. “u likvidaciji”
ALIENUS-Eurosavjetnik d.o.o.
KOTEKS-ESOP d.o.o.
ORGADATA društvo s ograničenom odgovornošću za organiizacijske, ekonomske i tehnološke usluge u likvidaciji
RAZMA BM d.o.o.
BMC POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.
BMK i PARTNERI d.o.o.
BMM consulting outsource d.o.o.
JAIĆ-CONSULTING d.o.o.
MALI MLIN d.o.o.
MEEL USLUGE d.o.o.
FABIUS d.o.o. “u likvidaciji”
MOBIUS d.o.o.
VERIVERBIUM d.o.o.
GEAT-PT ZA USLUGE
PIŽ poslovne usluge, društvo s ograničenom odgovornošću u likvidaciji
IN – VOZILA d.o.o.
ACTIO PLUS d.o.o.
ADORNO POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.
AERO PARTNER d.o.o.
ISA-INFORMATIČKO SAVJETOVANJE d.o.o.
LABORATORIJ HRANE I PIĆA d.o.o.
MILENIJ HOTELS MANAGEMENT d. o. o.
ABACULUS ZNANJA d.o.o.
CALCULUS d.o.o.
GRANULUM SALIS d.o.o.
HUMULUS d.o.o.
INFOCUMULUS d.o.o.
CENTAR ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA GRADA NOVSKE
AKTUARSKI IZRAČUNI d.o.o.
HYDRO-ECO-INŽENJERING d.o.o.
VJESNIK-USLUGE d.o.o.
Oil and Gas Consulting d.o.o.
OMV Gas Adria d.o.o.
PETROL & GAS d.o.o.
GASPO d.o.o.
PIRAMIDA PROJEKTI d.o.o.
GO-BAR-DIN d.o.o.
ALKION d. o. o.
APOXIOMEN d.o.o.
RE-FORMA d.o.o.
CENTAR ZA RAZVOJ OSOBNOSTI d.o.o.
LOBNIK d.o.o.
D PET REGIONALNI RAZVOJ I KONKURENTNOST d.o.o.
IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o.
JUNCTIO REGIONUM d.o.o.
REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA BJELOVARSKO – BILOGORSKE ŽUPANIJE d.o.o.
Regionalna razvojna agencija d.o.o.
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PORIN d. o. o.
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE d.o.o.
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE d.o.o. , “u likvidaciji”
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA VALLIS AUREA d.o.o. “u likvidaciji”
REGIONALNE KONZULTACIJE d.o.o.
Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje Jugoistočne Europe
REGIONALNI SAVEZ ZADRUGA PODRUČJA OD POSEBNE DRŽAVNE SKRBI/INTERESA
TPZ REGIONALNI KLASTER KUNA
EKO-KVALITETA d.o.o.
SINI-KVAL d.o.o.
CULMENA d.o.o.
VALMED d.o.o. u likvidaciji
AUCTOR GRUPA d. o. o.
AUCTOR KAPITAL d.o.o.
AUCTOR PROJEKT D.O.O.
Becton Dickinson Croatia d.o.o.
CONNECTO ARTIS d.o.o.
D3 MEGA FACTOR d.o.o.
DICTOR d.o.o.
DIRECTO PLUS d.o.o.
DUCTO PROJEKT d.o.o.
C O I N d.o.o.
BARBIERI NAUTIKA d. o. o.
CLAVUS d.o.o. za usluge i nekrertnine
AUDAX SAVJETOVANJE d.o.o.
CODEX SORTIUM d.o.o.
EuroLex savjetovanje d.o.o.
FOREX SOLUCIJE d.o.o.
LEX SPORTIVA d.o.o.
MAX SOLLERS d.o.o.
Six Sigma adriatic d.o.o.
T.B. – LEX savjetovanje d.o.o.
Verax savjetovanje d.o.o.
RIP-EKO d.o.o.
PERIPATOS d.o.o.
POST SCRIPTUM d.o.o.
SCRIPTIO NOTA d.o.o.
ATRIBUT d. o. o.
Coniunctis viribus d.o.o.
HEINZ KOVAČIĆ d.o.o.
RENZ KONZALTING d.o.o.
GIGI A-T d.o.o. u likvidaciji
BAZAR PROFERO d.o.o.
ARKUN – POSLOVNO POSREDNIŠTVO d.o.o.
D.K.D. POSLOVNO SAVJETOVANJE I POSREDOVANJE d.o.o.
CARDACES d.o.o.
Coface Hrvatska d.o.o.
i3 Pharmaceutical Services d.o.o.
LUCRI FACERE d.o.o.
ENGINIVO ENGINEERING – UND INNOVATIONSGESELLSCHAFT D.O.O.
Frimmel/Anetter Rechtsanwaltsgeselschaft mgH – Podružnica Zagreb
DELFIN-RAZVOJ MANAGEMENTA d.o.o.
DELFIS d.o.o. – u likvidaciji
VAJCL I DR. j.t.d.
ALA ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE
DEMANO CONSUASOR d.o.o.
GSV SUADEO d.o.o.
MELIOR CONSUASOR d.o.o.
PRIMO CONSUASOR d.o.o.
ZZ CONSUASOR d.o.o.
BOHN, DOMAZET I PARTNERI d. o. o. u likvidaciji
BOHUNICKI MEDIC d.o.o.
BOHUSLAV ŠVIHRA d.o.o. – u likvidaciji
Gryphus d.o.o.
RAPHUS d. o. o.
TRIUMPHUS ULAGANJA d.o.o.
WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH – Podružnica Zagreb
CLAM SAVJETOVANJE D.O.O.
CLARUS d.o.o.
CLARUS GRUPA d.o.o.
CLAVIS AUREA d.o.o.
ACCURO CLASSIS d.o.o.
STEFFCO d.o.o.
LOCETIS d.o.o.
LEJO d.o.o.
AVICENA d.o.o.
Capgemini Consulting Österreich AG, Business consulting, Branch office Zagreb
GA-BE d.o.o.
EDUKOCERT d.o.o.
EDUKOCERT d.o.o.
19 AN-nekretnine d.o.o.
DP savjetovanje d.o.o.
HIPP SN d.o.o.
INGENIERIA ESTUDIOS Y PROYECTOS, NIP S.A. podružnica Zagreb za savjetovanje, građevinske projekte i nadzor radova
MAP Savjetovanja d.o.o.
WEIP Savjetovanje d.o.o.
CityEXPRESS d.o.o., u stečaju
CITYEXPRESS ISTRA D.O.O.
CITYEXPRESS MID D.O.O.
TD-ML SAVJETOVANJE d.o.o. – u likvidaciji
MLR2 d. o. o.
S.P.O. d.o.o.
GOLIEN I BREKINJA d.o.o.
MEKIĆ d.o.o.
NEKIĆ-C.I. d.o.o.
DISPENSATIO AERARII d. o .o.
MEĐUNARODNI CENTAR GAVRIIL POPOV d.o.o.
ŠI-TEHNOCOM d.o.o.
KAPP Beteiligungs d.o.o.
LAGUNA INVEST d. o. o.
LAGUNA NOVIGRAD – UPRAVLJANJE d. o. o.
ARATA BIZ D.O.O.
GAL Media d.o.o.
REYES NEKRETNINE d.o.o.
D&D ZASTUPANJE U OSIGURANJU d.o.o.
GRAND ZAGREB SAVJETOVANJE d.o.o.
HRVATSKI ZAVOD ZA POLJOPRIVREDNU SAVJETODAVNU SLUŽBU
MAMULA I DR.JTD ZA USLUGE
URED ZA KONTROLU KVALITETE d.o.o.
Ured za podršku d.o.o.
Ured za poslovnu i privatnu sigurnost d.o.o.
URED ZA VAS d.o.o.
ZAVOD ZA EKONOMIKU – CENTAR ZA PODUZETNIŠTVO D.O.O.
Tajnik d.o.o.
ALEXANDER HUGHES d.o.o.
WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o.
LOŠINJANKA D.O.O.
COPA CONSULTING-PARTNER d.o.o. za consulting unapređenja rada i tehnoloških procesa – u stečaju
GLOBALNI TEHNOLOŠKI RESURSI d. o. o.
VULPECULA ALFA d.o.o.
VULPECULA BETA d.o.o.
CONFORMARE PRAVI ŽIVOT j.t.d.
RAB KAPITAL d.d.
JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA RAB – INVEST u likvidaciji
GEBS d.o.o.
Strawberry d.o.o.
VDF d.o.o.
ANGAŽIRANO JASNO NAPREDNO ANALIZIRANJE d.o.o.
ANGELICA d. o. o.
ANGLO EASTERN (IOM) LIMITED GLAVNA PODRUŽNICA SPLIT
A.R. INTELEKT d.o.o.
5 S.T.A.R. d.o.o.
IDS SCHEER d.o.o.
Schauer Consulting KG, Podružnica za usluge, Zagreb
VAUDA d.o.o.
DUHAN-KONZALTING-ZAGREB d.o.o. u likvidaciji
EXPOXXI VENUE MANAGEMENT d.o.o.
APRIORI KOMUNIKACIJE d.o.o.
Callidus patronus adeptiorum d.o.o.
CONSILIOR D.O.O. “U LIKVIDACIJI”
CONSILIOR VITA d.o.o.
DENS SUPERIOR d.o.o.
FIORIN d.o.o
BAN d.o.o.
BAN-COM d.o.o.
ADAM KONRAD D.O.O.
BELLE CONSILIUM d.o.o.
CAPE CASUM SCIENTIA d.o.o.
EXPEDITE CONSULTUS d.o.o.
HGE consilio d.o.o.
HRVATSKE ŠUME CONSULT d.o.o.
AMERICAN APPRAISAL HRVATSKA društvo s ograničenom odgovornošću za procjenu nekretnina i poslovno savjetovanje u likvidaciji
CODRIN AGRO SERVIS d.o.o.
FILAN ARTES d.o.o.
IN AQUA d.o.o.
HVARSKA ULAGANJA d.o.o.
ALPHEUS d.o.o.
VODOPRIVREDA VINKOVCI – ZALUŽJE ESOP d.o.o.
GVOZDANOVIĆ POSLOVNA SAVJETOVANJA d.o.o.
NEUROLINGVISTIČKO PROGRAMIRANJE RIJEKA d. o. o.
TRIFOLIJ d.o.o.
GOLF ADRIA d.o.o.
COD-ING društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, projektiranje, usluge i trgovinu
IRUS d.o.o.
A.G.S. KONZULTANT d.o.o.
DE LUX L.G. d.o.o.
PROSUDBA d.o.o.
PROSUDITELJ d.o.o.
CALESCO d.o.o.
EKO ESCO d.o.o.
HEP – ESCO d.o.o.
INNOTESCO d.o.o.
A. B. M. EKOLOGIJA d. o. o.
ANALOGIKA d.o.o.
ICC GRUPA d.o.o.
OZALENA d.o.o.
AGENCIJA ZA PROMICANJE IZVOZA I ULAGANJA
ATEROSKLEROZA d.o.o.
LOZADA USLUGE d.o.o.
O.P.M. KONCEPT d.o.o.
KO.P.P.S. d.o.o.
LUČKI ESOP OSIJEK d.o.o. trgovačke i uslužne djelatnosti
STEP osiguranje kvalitete d.o.o.
TIK d. o. o.
GRILL GRUPA d.o.o.
KRISTL GRADNJA d.o.o.
MEDIKOL GRUPA d.o.o.
DANUVIUS CONSULTING d.o.o.
TENCHINI d. o. o.
TENDO USLUGE D.O.O.
TENEO d.o.o.
TENFORE d.o.o. – u likvidaciji
SATEL JEDAN d.o.o. – u likvidaciji
SATIS d.o.o.
UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS ADRIATICA d.o.o.
URBANA OPREMA d.o.o.
URBIA d.o.o.
ACCELERO d.o.o.
VRH-RIKA PROJEKT d.o.o.
MEDKONTUR d.o.o.
GMR d.o.o.
6 SIGMA – POSLOVNO UPRAVLJANJE d.o.o.
GLOBAL HOLDING d.o.o.
ASCENDO ALPHA d.o.o.
CET FUNDO d.o.o.
D’ABUNDO d.o.o.
Recognita d.o.o.
RECONCILIO-NEKRETNINE d.o.o.
Recro Utilis Zadruga
ADA DIRECT d.o.o.
CAVO d.o.o.
IBL CROMING d.o.o.
KOMPAKT FORMA d.o.o.
SMART FLEX admin d.o.o.
ADITUS d.o.o.
ADRIA LITUS d.o.o.
BITUMEN d.o.o.
CONSTITUO d.o.o.
RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB-TPZ d.o.o.
SH. MARKETING & KONZALTING d.o.o.
SHALLOM d.o.o.
SHM d.o.o.
SHOPAGRO d.o.o.
DM-DRAKSLER d.o.o.
MG d.o.o.
MG USLUGE d.o.o.
MG-USLUGE d.o.o.
TABAK CENTAR Društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
TABOR SAVJETOVANJE d.o.o.
MIKLAVJA LC d. o. o.
IRIKON d.o.o.
ASPIRIA d.o.o.
CABIRI d. o. o.
CENTAR SIRIUS d.o.o.
ŠIPRAK I SABOLOVIĆ d.o.o.
DELTA DYNAMIS j.d.o.o.
RS SYNERGIA D.O.O.
SYNERGOS EKO d.o.o.
SYNERGOS ULAGANJA D.O.O.
SYNESIS d.o.o.
SYNOVIA d.o.o.
P.U.T. ZRINKA d.o.o.
ICF CONSULT D.O.O.
ICF d.o.o.
ICF GRUPA d.o.o.
ICF TIM d.o.o.
GDS SAVJETOVANJE d.o.o.
INOVATIVNI CENTAR JALŽABET d.o.o.
AQUA ET IGNIS d.o.o.
KOŠMIR d.o.o.
BJEDOV d.o.o.
JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE za koordinaciju i razvoj
LIBERTAS SCIENTIAE d.o.o.
MARIJA ERIKA SCHWEPPER d.o.o.
CONVALARIA d.o.o.
CONVALO d.o.o.
CONVENA d.o.o.
CONVENTUM d.o.o.
CONVENTUS j.d.o.o.
CONVERSATIO CENTAR d.o.o.
YACHT – POOL INTERNACIONAL D.O.O.
AUSTIN POCK & PARTNER PODRUŽNICA ZAGREB
Austin Pock & Partners d.o.o.
FIBOTO D.O.O.
FIBULA d.o.o.
Poslovno savjetovanje MEMS d.o.o.
FIDELIS – SERVIS d. o. o. u likvidaciji
FIDELIS d.o.o.
FIDELITAS AUREA d.o.o.
FIDERA IN d.o.o.
FIDES CONSTANTIA USLUGE d.o.o.
FIDES d.o.o.
BARANJSKI ESOP-ODVODNJA d.o.o.
DESMI društvo za trgovinu, građevinarstvo i ekonomske usluge s ograničenom odgovornošću u likvidaciji
ĐAKOVŠTINA-NOVI ESOP D.O.O.
DISOSKI d.o.o.
IPSOS d.o.o.
LESOSIO d.o.o.
MEDVIĐA D.O.O.
JUSUF USLUGE d.o.o.
JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d. o. o.
JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.o.o.
EPITYCHIA d.o.o.
AGIZ-INSTO d.o.o.
ONYX RAGUSA d.o.o.
POLYXO d.o.o.
TVRTKA NA ENGLESKOM JEZIKU: McKinsey & Company, Inc. Croatia Branch Office Zagreb
AFEKT d.o.o.
AhA – Efekat d.o.o.
McWILLIAMS d.o.o.
ALIQUANTUM IDEA d.o.o.
ALIQUANTUM POSLOVNO SAVJETOVANJE d. o. o.
Blue Sea Capital d.o.o.
BLUE WET UPRAVLJANJE d.o.o.
ABUTOR INFORMACIJE d.o.o.-u likvidaciji
AC MANAGEMENT d.o.o.-u likvidaciji
AKHO LYSEIS d.o.o.-u likvidaciji
BUHIN SAVJETOVANJE d.o.o-u likvidaciji
S forum d.o.o.
S IMMORENT GAMMA d.o.o.
CM – EXPERT d.o.o.
CM – INTERNATIONAL d.o.o.
CM – KONZALTING d.o.o.
CMC d. o. o.
CMC GH SISAK d.o.o.
CME d.o.o.
CMN KONZALTING d.o.o.
CMS d.o.o.
CMS SAVJETOVANJE d.o.o.
ACM Grupa d.o.o.
PCM TEAM društvo za poslovni consulting i marketing, društvo s ograničenom odgovornošću ˝u likvidaciji˝
TICMA d.o.o.
MICKO D.O.O. U LIKVIDACIJI
DIDICO d.o.o.
CANDIDE d.o.o.
DUVIDIDONIA d.o.o.
CENTAR ZA ODRŽIVI RAZVOJ OTOKA SJEVERNOG JADRANA u likvidaciji
MOJ ODMOR d.o.o.
M.P.C. – DIJASPORA d.o.o.
CONEX društvo s ograničenom odgovornošću za consulting, ekonomski inženjering, marketing i vanjskotrgovinsko poslovanje
CONKOM inženjering i konzalting d. o. o. u likvidaciji
EGIS INTERNATIONAL S.A. za inženjering i savjetovanje Podružnica Zadar
HOSTING INTERNATIONAL d.o.o.
ICI – Investor Consulting International d.o.o.
BILUM d.o.o. ˝u likvidaciji˝
NAUTILUS d.o.o.
SVE ZA VAS d.o.o.
BEK-RA I PARTNERI d.o.o.
K. W. društvo s ograničenom odgovornošću za poslovno savjetovanje
W.A. PROJEKT d.o.o.
PREMIER MEDIA d.o.o.
PROCJENITELJ SIGURNOSTI d.o.o.
A.S.V.-MARKETING d.o.o.
LOGIČKA MATRICA d.o.o.
LOGIKO d.o.o.
LOGISTIČKE TEHNOLOGIJE d.o.o.
KRAŠ-ESOP d.o.o.
RADOŠ-TIM d.o.o.
RAUNIG d.o.o.
ARBITER ELEGANTIAE d.o.o.
K.H.T. d.o.o.
ADRIA ENERGIE INVEST D.O.O.
BALANS ENERGIJE d.o.o
BIOGAS ENERGO d.o.o.
CREA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u energetici u likvidaciji
CONSULTO D.O.O.U LIKVIDACIJI
PLOMIN HOLDING d. o. o.
D.I.F. Inkasso Gmbh
I.T.F. d.o.o.
K.F. d.o.o.
YOUNGNETWORK MERITOR MEDIA d.o.o.
MEDIJSKA MREŽA d.o.o.
MREŽA ZNANJA – RAZVOJNO SAVJETOVANJE d.o.o.
MREŽA ZNANJA d.o.o.
MREŽA ZNANJA-POSLOVNO SAVJETOVANJE D.O.O.
MREŽA ZNANJA-RAZVOJ MEDIJA D.O.O.
ADRIATIQUE GROUP d.o.o.
MAKRO KUM d.o.o
DOKUMENTALIST d.o.o.
PRAKTIKUM SUSTAVI d.o.o.
KOCERA USLUGE d.o.o.
T.J.K. TEHNOLOGIJA d.o.o.
MUNDUS SOLIS d.o.o.
MUNITOR d.o.o.
MUNITORIS d.o.o.
MUNITUS d.o.o.
ARGUMENTUM KOMUNIKACIJE d.o.o.
ARS-COMUNICANDI d.o.o.
BIOMUNDUS d.o.o.
VEGA d.o.o.
LAS VEGAS MACAO ISTRA d.o.o.
OGNJENOVIĆ i LOVEGROVE d.o.o.
AGRO-EKONOMSKI CENTAR d.o.o.
A.O.R. POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.
BENCHMARK d.o.o.
Hochmüller & Partner d.o.o.
RICHMOND ULAGANJA D.O.O.
UTERE FELIX d.o.o.
IMPAR d.o.o.
IMPEDIA d.o.o.
IMPERATIV d.o.o.
IMPERIOSUS d.o.o. – u likvidaciji
1712 ANALIZA d.o.o.
ANALIZA 360 d.o.o.
PCA – prikupljanje cijena i analiza d.o.o.
PROALTUM d.o.o.
RHEA d.o.o.
RHEA d.o.o.
Rhein Vision d.o.o.
RHENUS d.o.o.
CED d.o.o. – u likvidaciji
CEDRA Čakovec
PROCEDO d.o.o.
URS Polska Sp. z o.o. – Podružnica Zagreb; Prijevod skraćene tvrtke podružnice na engleski jezik: URS Polska Sp. z o.o. – Bra
URSUS d.o.o.
RRIF-PLUS d.o.o.
VTB EVALUATOR d.o.o.
VTO MARKER d.o.o.
VTT KVALITETA UPRAVLJANJA d.o.o.
KOPARTNERA d.o.o.
KOPEL-OE d.o.o.
KOPKO d.o.o.
AGERSBORG d.o.o.
ASC – Poslovna podrška d.o.o.
ADP-ESOP d.o.o.
OTRA d. o .o.
INVITO SAVJETOVANJE d.o.o.
INVIXIO d.o.o.
Ludan Environmental d.o.o.
SANVID d.o.o. – u likvidaciji
SOL INVICTUS d.o.o.
ASSERIA HOLDINGS 1 d.o.o.
ASSERIA HOLDINGS 2 d.o.o.
ASSERIA HOLDINGS 3 d.o.o.
ASSERIA HOLDINGS 4 d.o.o.
ASSERIA HOLDINGS 5 d.o.o.
ASSERIA HOLDINGS d.o.o.
BT SOLUTIONS LIMITED Podružnica Hrvatska
CORTINA HBA d.o.o.
ELANIJA HOLDING d.o.o.
IUS et CENSEA j.d.o.o.
AETHERIUS PRIMUS d.o.o.
AETHERIUS SECUNDUS d.o.o.
ALTIUS d.o.o.
ALTIUS SAVJETOVANJE d.o.o.
AQUARIUS ZAGREB d.o.o.
A.T. SAVJETNIK, SURADNIK I PARTNERI d.o.o.
AD1PARTNERS 2011 D.O.O.
CONSULTO PARTNER d.o.o.
CONSUS PARTNER d.o.o.
CROESUS PARTNERI d.o.o.
DEISSENBERGER & PARTNERS d.o.o.
BKI d.o.o.
HD NAVIGATIO D.O.O.
HD Pro d.o.o.
HDK i partneri j.t.d. – u likvidaciji
PHD Consultor d.o.o.
MAGNET d. o. o.
SIGNET GRUPA D.O.O.
KEGLA d.o.o.
TO ONE d.o.o.
TO ONE GRUPA d.o.o.
LPC – d.o.o.
ADIVO ALPE ADRIA d.o.o.
ZETEL ZAGREB d.o.o.
AGREX d.o.o društvo za usluge, unutarnju i vanjsku trgovinu ˝u likvidaciji˝
REGIS-KLIMA d.o.o.
H-ABDUCO d.o.o.
IGH-ESOP d.o.o.
MIH-MAT d.o.o.
CONFIDA – ZAGREB d.o.o.
HIPA d.o.o.
HIPALAB d.o.o.
HIPOKRAT UPRAVLJANJE d.o.o.
HIPOTEZA d.o.o.
ŠOLA VITA d.o.o.
BELAK EXCELLENS d.o.o.
C.P.I. EXPERTUS d.o.o.
CITY EXPRESS SPLIT D.O.O.
CONSILIUM EXPERT d.o.o.
CONSILIUM EXTRA d.o.o.
CULTOR SAVJETOVANJE d.o.o.
FACULTAS d. o. o.
RK-KOMPRO d.o.o.
FASTEP-INŽENJERING d.o.o.
DAMACO d.o.o.
USLUGA I SAVJETOVANJE ZA TVRTKE C. G. d. o. o.
PERZEFONA d.o.o.
Savjetodavne usluge i posredovanje-Krklec Nevenka d.o.o.
SUNCE-KRO d.o.o.
LATERALUS d.o.o.
PROXIMUM d.o.o.
CONSULTUM UTILIS d.o.o.
Quadrans d.o.o.
QUADRUM CONSULTING d. o. o.
QUAESTUS PARTNERI d.o.o.
QUAESTUS SAVJETOVANJE d.o.o.
QUALIS d.o.o. u likvidaciji
QUALITAS d.o.o.
QUALITAS TOTALIS d. o. o.
QUANTI TEHNOLOGIJE d.o.o.
QUANTUM GROUP d. o. o.
METRO-ING d.o.o.
METRO-ING TEHNOLOGIJE d.o.o.
MOJ PORTAL VIZIJA d.o.o.
RAZVOJ PROJEKATA I SAVJETOVANJE d.o.o.
VRHUNSKE UPRAVLJAČKE USLUGE D.O.O. U LIKVIDACIJI
CARPONA USLUGE d.o.o.
CORPORA d.o.o.
SUPERPOZICIJA d.o.o.
INTEGRITET SNAGA AUTORITET-ISA d.o.o. “u likvidaciji”
INORA ABC d.o.o.
JOBIS d.o.o.
JOCOR d.o.o.
VA d.o.o.
MIRAN DAN D.O.O.
NOVI DAN d.o.o.
FORUM TOPLICE d.o.o. “u likvidaciji”
ATLANTIC GRUPA ULAGANJA D.O.O.
INFOSEC GLOBAL d.o.o.
LBC GROUP d.o.o.
MC GRUPA d.o.o.
ESOP-KARAŠICA d.o.o.
AEQUITAS UPRAVLJANJE d.o.o.
ALTERNATIVE UPRAVLJANJE d.o.o.
BASTION UPRAVLJANJE d.o.o.
CON – CREDIO d.o.o. za savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
DOGUS MARINA UPRAVLJANJE d.o.o.
ADRIASTAR HOTELI I LJETOVALIŠTA d.o.o.
DOBRI LJUDI d.o.o.
ELECTUS LJUDSKI POTENCIJALI d.o.o.
WIENA KREDIT d.o.o.
K.I.K. USLUGE d.o.o. za proizvodnju, vanjsku i unutarnju trgovinu
Emerging Markets Consultants d.o.o.
AAM Management Information Consulting d.o.o.
BI SUVREMENA SAVJETOVANJA d.o.o.
AL-TEH d.o.o.
GUSIĆ d.o.o. “u likvidaciji”
Argus savjetovanje d.o.o.
AUGUST d.o.o.
Grulović savjetovanje d.o.o.
JOKAIR d.o.o.
VRBAN I JOKOVIĆ d.o.o.
UMQUAM d.o.o.
RAUCHEGGER I PARTNERI d. o. o.
NAPRID BILI d.o.o.
ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS d.o.o.
MEĐIMURJE ZAING d.o.o. Čakovec
INTEL-SEC d.o.o.
ACT CENTAR ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. – u likvidaciji
CARGO CENTAR ZAGREB d.d.
CENTAR ZA EKONOMIKU d.o.o.
CENTAR ZA EUROPSKO SAVJETOVANJE d.o.o.
CENTAR ZA IMOVINSKA ISTRAŽIVANJA d.o.o.
CENTAR ZA INFORMATIKU I POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.
CENTAR ZA INFORMATIKU I TELEKOMUNIKACIJE d.o.o.
CENTAR ZA INTELEKTUALNI KAPITAL d.o.o.
CENTAR ZA INVESTICIJE d.o.o.
VALALBA d.o.o.
VILLALBA PROMET d.o.o.
HEN-MAR d.o.o.
HENDAL d.o.o.
HENNA d.o.o.
ALLEGHENY FINANCIAL d.o.o.
ALLEGHENY PROPERTIES D.O.O.
ATHENA AND KAPPA d.o.o.
INGRESSUS VIRIDIS D.O.O.
ACHBERGER d.o.o. “u likvidaciji”
OZIRIS AGENCIJA d.o.o.
REGNUM REA d.o.o.
EXORDIUM d.o.o.
EXORDIUM d.o.o.
EXORS d.o.o.
HEXO d.o.o.
TEXO PROJEKT d.o.o.
VERNEXO d.o.o.
Tex consult d.o.o.
Lyoness Management GmbH, Podružnica Zagreb Podružnica na engleskom jeziku: Lyoness Management GmbH, Branch office Zagreb
ALPHA CAPITALIS d.o.o.
ETHICA D.O.O.
WT INFRASTRUKTURA d.o.o. – u likvidaciji
RACAN BIO. INŽENJERING d.o.o.
ŠTED NOVA d.o.o.
ŠTED-KAPITAL d.o.o.
AGENCIJA DIGNITAS d.o.o.
DIGNITAS d.o.o.
IDIA dignitas d.o.o.
Incognito media d.o.o.
METACOGNITA d.o.o.
GYAS d.o.o.
ARGYRA d.o.o.
KEM-KO d.o.o.
ZEM-CONSULTING d.o.o.
OKTEL – OPTIMIZIRANE TELEKOMUNIKACIJE d.o.o.
UZMI ME U OBZIR d.o.o.
AMETROS d.o.o.
CETRA d.d.
CETRAS d.o.o.
NEA PRAGMATA d.o.o
BRUNNEA d.o.o.
AUDENTA SAVJETOVANJE D.O.O.
GAUDEO d.o.o.
GAUDER društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i trgovinu – ˝u likvidaciji˝
Dr. PENDL & dr. PISWANGER d.o.o.
DR. PENDL & DR. PISWANGER POSLOVNI ODABIR d.o.o.
DURATA PROJEKT D.O.O.
ADURO IDEJA d.o.o.
BOGADURA putnička agencija d.o.o.
DUBROVAČKA RAZVOJNA AGENCIJA DURA d.o.o.
EUREKA d. o. o.
EUREKA INVENTUM d.o.o.
EUREKA SAVJETOVANJE I INŽENJERING d. o. o.
PROMO-MEDIA d.o.o.
SI-MO-RA d.o.o.
EFFECT d.o.o.
EFFECTUS d.o.o.
MODUS EFFICENS d.o.o.
1×2 d.o.o.
2 BETA DOMESTIC d.o.o.
VELOX d.o.o.
CRO CERT d.o.o.
CRO TEHNA, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i ugostiteljstvo
TRABECULA d.o.o.
Ohm LAB d.o.o.
MAC KILLOP d.o.o.
MMC KERMAS D.O.O.
PC KIBERNETIKA d.o.o.
HMO d.o.o.
ECHO MUNDI d.o.o.
BIOTECHNICON PODUZETNIČKI CENTAR d.o.o.
CHAMBER TECH D.O.O.
ELITECH d.o.o.
FUSION TECH d.o.o.
IMAGE MAKER d.o.o.
ORCOLA d.o.o.
AR FORCE d.d.
ZORC SAVJETOVANJE d.o.o.
JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
DIGIDENT d.o.o.
RAGUSEA INVESTICIJE d.o.o.
ADRIA RAZVOJNI PROJEKTI d.o.o.
BDVAM-K d.o.o.
EKO POTESTAS ENERGIJA d.o.o.
ARGUO D.O.O.
CALIX DUO d.o.o.
CONTINUO PROFICIO REFICIO d.o.o.
DENUO d.o.o.
HORWATH i HORWATH CONSULTING ZAGREB d.o.o.
PRICEWATERHOUSECOOPERS SAVJETOVANJE D.O.O.
TPA Horwath d.o.o.
ARIEL d. o. o.
ARHITEKTONSKI STUDIO LULIĆ I PRUGOVEČKI d.o.o.
MICRO WORLD d.o.o.
MAPA ZNANJA D.O.O.
MAPE MEDIJSKI SERVIS d.o.o.
DKM2 d. o. o.
Schönherr Rechtsanwälte GmbH – Podružnica Zagreb
AVI AXIS d.o.o.
AXIS HRM d.o.o.
AXIS NAVIS d. o. o.
BIRO PRAXIS d. o. o.
IT PRAXIS d.o.o.
FUN-AGENT d.o.o.
EHTP Konsulting d. o. o.
ZIM-CO d.o.o.
COBAL SOLUTIO d.o.o.
INTEL SISTEM d.o.o.
DA KONCEPT D.O.O.
Gemini Consulting d.o.o.
GEMINI d. o. o.
GEMINUS d.o.o.
GEMINUS E&V d.o.o.
ANALITIK PLUS d.o.o.
IPK POSLOVNI CENTAR D.D.
ARHIVANALITIKA d.o.o.
IV Ci d.o.o.
IN. NO. TEM. d. o. o.
AC PLUS d.o.o.
HASCH & PARTNER d.o.o.
HASIBO d.o.o.
CENTAR ZA VIRTUALNE POSLOVNE USLUGE D.O.O.
MAGISTRA, ZADRUGA ZA INTELEKTUALNE USLUGE
NRECL d.o.o.
CLINRES d.o.o.
MNR Sistemi d.o.o.
PASTIR d.o.o.
Vila mjesto d.o.o.
MED-EKSPERT d.o.o.
CREBRO d.o.o.
HOTEL REBRO d.o.o.
Prima PHOENIX društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i tgovinu
PODUZETNIČKA ZONA KNEGINEC d.o.o.
GRGIĆ AUXILIUM d.o.o.
Sophia d.o.o. – u likvidaciji
4P Futura d.o.o.
DIMENZIJA FUTURA d.o.o.
INTEGRA FUTURA d. o. o.
NAPREDAK FUTURA d.o.o.
PETER FUCHS d.o.o.
KLINPHARMA d.o.o.
EXPERTBIRO d.o.o.
otb Komunikacije i Upravljanje d.o.o.
SPORTBIRO d. o. o.
CORDELLIA d.o.o.
IMH Engineers d.o.o.
E.O. Consultores d.o.o.
PEN-RAT d.o.o.
ŠTRUML d.o.o.
MEŠTRI d.o.o.
RRIF d.o.o.
RRIF KONZALTING d.o.o.
AVUS d.o.o.
DIVUS USLUGE d.o.o.
NOLL NOVUS d.o.o.
NOVUS ASSIDUUS d.o.o.
AGALMA d.o.o.
AGAPE d.o.o.
FIRMO d.o.o.
QUINTILES ZAGREB d.o.o.
SAXUM d.o.o.
A.P. SAVJETOVANJE d.o.o.
AAVA savjetovanje d.o.o.
ABIS SAVJETOVANJE d.o.o.
ABSORBEO SAVJETOVANJE d.o.o.
ABUTOR SAVJETOVANJE d.o.o.
COENG SAMOBOR d.o.o.
KARAČONJI d.o.o.
PALATINUS k.d.
SLAKOPER, k.d.
A.T.S. INTERNATIONAL d.o.o.
ZONA POJEZERJE d.o.o.
AMBACIA d.o.o.
INTELLECTUS PM d.o.o.
STRATEGOS PMV d.o.o.
CODD d.o.o.
WIFI d.o.o.
WIN-PROJEKT d.o.o.
PLAN-B d.o.o.
EPSILON PROJEKT d.o.o.
AGINOnet d.o.o.
CONEFING GRUPA d. o. o.
Cafe Reklam d.o.o.
GRADNJA – KONZALTING d. o. o.
AKTUARIJAT SANJKOVIĆ d.o.o.
AQUA LIBERA d.o.o.
ATDS-SAVJETOVANJE d.o.o.
SIT TONKA d.o.o.
CONSILIUM AMICUS d.o.o.
COPERNICUS KAPITAL d.o.o.
EQUUS AMICUS d.o.o.
POSLOVNA LIGA BMM d.o.o.
Karzen i Karzen d.o.o.
LACTI SAVJETOVANJE D.O.O.
BASIS d. o. o.
ROTOKOR d.o.o.
ARCADE TAURUS d. o. o.
AURUM PACTUM d.o.o.
PROEFEKT d.o.o.
REFERENT D.O.O.
T.E.L. d.o.o.
CENTAR EKONOMSKOG RAZVOJA-CER d.o.o.
EKO-CERTIFIKAT d.o.o.
GLOBAL d.o.o.
GLOBAL KAPITAL d.o.o.
Global Tax Reclaim d.o.o.
Administrativni projekti Oz d.o.o.
AZN POSLOVNI SUSTAVI – d.o.o.
CENTAR POSLOVNIH USLUGA d.o.o.
ANQUIRO d.o.o.
AURANTIUM d.o.o.
AGILOS SAVJETOVANJE d.o.o.
AQUILONIS d.o.o.
BAILO SAVJETOVANJE d.o.o.
ABBEY d.o.o.
PRESS CLIPPING d.o.o.
PUPPIS d. o. o.
A.B.C.D. d.o.o.
KoJI savjetovanje d.o.o.
Buvaterv d.d., Podružnica u Republici Hrvatskoj
PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji
ABSENTIS d.o.o.
ABSOLVERIS d.o.o.
IKICA-NIVES d.o.o.
HISTRIA AQUA KONZALTING d.o.o.
HISTRIA AUREA d.o.o.
LEAERA d.o.o.
ALCRO d.o.o.
IZVAN UREDA d.o.o.
IZVANA d. o. o.
A.J.LINK d.o.o.
D.A.J.D.D. d.o.o.
AMPELOS d.o.o.
AMPLIFICO d.o.o.
PATENTSISTEM d.o.o.
PATIENTIA d.o.o.
CENTAR ZA MEDITERANSKE KULTURE d. o. o. u likvidaciji
ESOP CESTE KARLOVAC d.o.o.
Europske komunikacije d.o.o. – u likvidaciji
O’ SULLIVAN d.o.o.
RAKON d.o.o.
ARAK SAVJETOVANJE društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
AMD 1 d.o.o.
LAMDA SAVJETOVANJE d.o.o.
GAJGER d.o.o.
ADVERSUS d.o.o.
DIVERSUM CENTAR d.o.o.
TERSUS d.o.o.
UNIVERSUM d.o.o. “u likvidaciji”
VERSUS USLUGE d.o.o.
CiV SAVJETOVANJE d.o.o.
PP MONDO d.o.o.
GEOMAT d.o.o.
Holos NEOM d.o.o.
NMK DENTIS d.o.o.
Klinkhammer LS+ d.o.o. ˝u likvidaciji˝
LADAKH D.O.O.
C J GOLF PROJECT MANAGEMENT d.o.o.
SJAJ GRUPACIJA D.O.O.
DEODARE D.O.O.
BELAK CONSULTING d.o.o.
CENTAR ZA RELAKSACIJU d.o.o.
PEAN-KOMUNIKACIJE d.o.o.
A.P. – ESOP d.o.o.
JADRANKA – ESOP d. o. o.
INTERVJU d.o.o.
LUX PROPERTY GROUP d.o.o.
DOBAR DAN – POSAO d.o.o. u likvidaciji
PRVI POSAO D.O.O. – U LIKVIDACIJI
Tu Tražim posao d.o.o.
ERA ERIS D.O.O.
BIJELI ZEC D.O.O.
Lutece Zernov Sport d.o.o.
DIRIGENS napredna ispisna rješenja d.o.o.
DORON NET d.o.o.
JEDAN NA JEDAN d.o.o.
NOVA SINTEZA d.o.o.
TOUW savjetovanje d.o.o.
PSC ANTARES d. o. o.
IQM INTEREUROPE d.o.o.
ANNABELLA d.o.o.
P.AL.ZER. d.o.o.
AG PRIMUS d.o.o.
AZIMUT d. o. o. “u stečaju”
AZIMUT SAVJETOVANJE d.o.o.
EZOP d.o.o.
Kales Airline Services d.o.o. – u likvidaciji
IGH URBANIZAM d.o.o.
DUBROVNIKMERKUR d.o.o.
I’ K – A – J društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i inženjering ˝u likvidaciji˝
RON. PROJEKT d. o. o.
TI. TON. GRUPA d.o.o.
ZAAJ d.o.o.
PODUZETNIČKI INKUBATOR VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE d.o.o.
RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE – KARLA d.o.o.
Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA
RAZVOJNA AGENCIJA ZADARSKE ŽUPANIJE – ZADRA d.o.o.
DOLKA SPORT d.o.o.
RA KAPITAL d.o.o.
OPTIMIZACIJA d.o.o.
MOJ IZBOR d.o.o. “u likvidaciji”
NOVI IZBOR d.o.o.
PRVI IZBOR d.o.o.
RAZBOR d.o.o.
TULIPAN SAVJETNIK d.o.o.
PASTULACA d.o.o. – u likvidaciji
PC PRIVREDNI CONSTULTING d.o.o.
JUKAN d. o. o.
HRVATSKA BRODOGRADNJA – JADRANBROD d.d.
JANBO-BIT d.o.o.
AREIOS d.o.o.
AVIOS d.o.o.
HELIOS ISTRA D.O.O.
EPOHA d. o. o.
MULDOON I WAITES d.o.o.
INKO-energetika d.o.o.
INKON GRUPA d.o.o.
B i Z LINK d.o.o.
KAISER DVA d.o.o.
METSPA d.o.o.
KOZMOS d. o. o.
PUGNATOR d.o.o.
Auto Moto Fest d.o.o.
OSIJEK DANAS d.o.o.
OSIRIS d.o.o.
AG-TRADE d.o.o.
OMH Razvitak d.o.o.
GELGRA d.o.o.
SJAJ d.o.o.
SJAJNE IDEJE d.o.o.
DEBELO BRDO D.O.O.
INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA d. o. o.
KORAK NAPRIJED d.o.o.
STUHNE I PARTNERI d.o.o.
BREVI MANU d.o.o.
EXTRANUTRI D.O.O.
JARDIN d. o. o.
Nobilo I Cetinski d.o.o.
JANEKO d.o.o.
RAVNOTEŽA SAVJETOVANJE d.o.o.
CAPER d.o.o.
CAPITALIS d.o.o.
AZTEK INTER-NATIO d.o.o. u likvidaciji
ALFA BIK d.o.o.
GUC ZADAR d.o.o.
STÖCKLIN LOGISTICS SOUTH EAST EUROPE d.o.o.
CUMCO d.o.o. – u likvidaciji
ENODIS d.o.o.
KONTINUUM d.o.o.
D-ORBIS Savjetovanje d.o.o.
EUROPSKI PROJEKTI I FINANCIJE d.o.o.
ADRIA KONZALTING d.o.o.
ADUT KONZALTING d.o.o.
AUTO KONZALTING d.o.o.
BETA KONZALTING d.o.o. – “u likvidaciji”
CENTAR ZA ULAGANJA EURO KONZALTING d.o.o.
CONSULT-ING d.o.o. za poslovni konzalting
DEKOVIĆ INVEST KONZALTING d.o.o.
DENSON KONZALTING d. o. o.
ACUTUM d.o.o.
CONFUTURA d.o.o.
FUTURA DENTAL d.o.o.
FUTURA EDUKACIJA d.o.o.
FUTURA SAVJETOVANJE d.o.o.
TREĆI MILENIJ d.o.o.
TREMOLO d.o.o.
AKULA SAVJETOVANJE d.o.o.
JULIA BERG CONSULTING d. o. o.
CAIETANA d. o. o.
ETHOS d.o.o.
METHODUS d.o.o.
VAN GOETHEM PLEMENITI METALI d.o.o.
RICH d.o.o.
ARS ILLYRICA d.o.o.
OSJEĆAJI d.o.o.
ADASTRA MEDIA d.o.o.
HI-TECH KREATIVNA RADIONICA d.o.o.
MANI-TOM d.o.o.
MARINA TKON d. o. o.
VJEŠTAK TKALEC d.o.o.
RWE Hrvatska d.o.o.
ERWIN ROTH d.o.o.
COLUMBUS ALES d.o.o.
NIMBUS PROJEKTI d.o.o.
ECOFIN d.o.o.
EPPS usluge d.o.o.
SCHABER I MUSTAĆ d.o.o
SCHIEDEL d.o.o. u likvidaciji
DIGITALIUM d.o.o.
G-JIMI d.o.o.
DEBAK D.O.O. U LIKVIDACIJI
PIPCO d. o. o.
Blažević Nikola d.o.o.
CHARTA AMBALAŽA d.o.o
FER INVEST d.o.o.
FERAL TRADE d.o.o.
FERATI d. o. o.
FEREX d.o.o.
FEREX USLUGE d.o.o.
ADRIATIKA BRODOVI d.o.o.
ANODOS SAVJETOVANJE ZAGREB D.O.O.
B. Lu. KOD d.o.o.
CONTACTUS d.o.o.
CONTACTUS SAVJETOVANJE d.o.o.
DARDU KONZULTACIJE d.o.o.
ADRIA BUSINESS CONSULTING d.o.o.
BERNHARD – financijsko savjetovanje d.o.o.
KONHA SAVJETOVANJE d.o.o.
FI.DO. Navigo d.o.o.
Usluge Axia d.o.o.
EXQUIRO d.o.o.
EXQUIRO SAVJETOVANJE d.o.o.
Poslovno savjetovanje TUK d.o.o.
ŽIMAČKI d. o. o.
AD HOC SIGURNOST j. d. o. o.
AGENCIJA ZA RAZVOJ I KONTROLU SIGURNOSTI d.o.o.
AGENCIJA ZA SIGURNOSNE USLUGE d.o.o, “u likvidaciji”
DIZEL CONSULTOR d.o.o.
SAIVA d. o. o.
COIN d. o. o.
EkoIntel d.o.o.
TITA GRUPA d.o.o.
KRONAUER SAVJETOVANJE D.O.O
BURZA IDEJA d.o.o.
MODEL-OSIG d.o.o.
FLAGRA d. o. o.
FLAMMEUS STAR d.o.o.
LVS KONZALTING d.o.o. u likvidaciji
ALVEARIUM d.o.o.
DA SILVA d.o.o.
ALKOTEC d.o.o.
Zavod d.d.
ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST HRVATSKE d.o.o.
Zavod za poslovne analize i savjetovanje d.o.o.
CYRNUS d.o.o.
NEGOTIATOR d.o.o.
Mos Negotii d.o.o.
STUDIA NEGOTIA d.o.o.
STUP, SAVIĆ I NEGRO j.t.d.
PRAVA FORMULA d.o.o.
SOCIUS FIRMUS d.o.o.
COMMUNICO d.o.o.
Dexia Kommunalkredit Adriatic d.o.o.
MASS-MEDIUM CENTAR d.o.o.
C.D.V. d.o.o.
L.I.R.I. d.o.o.
ADVANTICA d.o.o.
ADVENS d.o.o.
ADVENTURA d.o.o.
ADVERTA d.o.o.
ADVERTO SAVJETOVANJE d.o.o.
T&L Advisors d.o.o.
KALAVOJNA VINO LEKTOR d.o.o.
MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR Lokalna razvojna agencija d.o.o.
RAZVOJNA AGENCIJA GLINA d.o.o.
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA SLAVONSKOG BRODA d.o.o.
RAZVOJNA AGENCIJA OSIJEK d.o.o.
RAZVOJNA AGENCIJA SENJ d.o.o.
Razvojna agencija VIDRA
RAZVOJNA AGENCIJA VUKOVAR d.o.o.
SPLITSKA RAZVOJNA AGENCIJA d.o.o.
MEDVEŠEK PUŠNIK D.O.O.
MEDVJEDIĆ d.o.o.
VEDVEL USLUGE d.o.o.
ARS TOTALIS d.o.o.
NORDIC CONSULTING GROUP d.o.o.
DIUTINUS d.o.o.
DIMIDIUM d.o.o.
HEREDIUM d.o.o.
INDIUM d.o.o.
JABLANAC HEREDIUM d. o. o.
MERDIUS d.o.o.
PALLADIUM d.o.o. – u likvidaciji
SLIKA d.o.o.
3SM PROIECTUS d.o.o.
TUSSILAGO d.o.o.
INCEMA d.o.o.
TEMPORI PARCEM d.o.o.
DRUGA INCUNABULA d.o.o.
ONIKS FINIS d.o.o.
protected Usluge d.o.o.
ZICTER d.o.o.
PM MENTOR ULTRA d.o.o.
NYK SHIPMANAGEMENT PTE LTD., savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem brodovima, Glavna Podružnica Split
ALFA CONSILIUM D.O.O.
BREKALO CONSILIUM d.o.o.
CONSILIUM COMMODUM d.o.o.
CONSILIUM d.o.o.
CONSILIUM DARE d.o.o.
CONSILIUM GRUPA d.o.o.
CONSILIUM INTERNATIONALE d.o.o.
CONSILIUM SUBTILE D.O.O.
EUROCONSILIUM d.o.o.
SABARIA d.o.o.
SABION DVA d.o.o.
VICIS d.o.o.
VICTORIA AMICUS d.o.o.
VICTRIX d.o.o.
VICTUM d. o. o.
VICTURUS SIV d.o.o.
SALDA d.o.o.
APERION-ZAPREŠIĆ d.o.o.
LUMBRELA d. o. o.
CENTIZIO d.o.o.
MARTIZO d.o.o.
AFFECTIO d.o.o.
ALECTUS d.o.o.
ARS PROIECTA D.O.O.
COLLECTUS INTERNATIONALIS d.o.o.
Cubus Lux Usluge d.o.o.
MD-KEL d.o.o.
LAZIA d.o.o.
DIRECT COSTING d.o.o.
EURO – T Centar za razvoj turizma d. o. o.
FIM AKTIV d.o.o.
COMPES SAVJETOVANJE d.o.o.
EUFONDIA D.O.O.
GEOSYSTEM D.O.O.
SYSTEM CONSULTOR d.o.o.
SPHINX d.o.o.
SVANTEVID d.o.o.
SVARUN PROJEKT d.o.o.
UNCUS d.o.o.
ARCHIDUX D.O.O.
ATELIER BOSCHI d.o.o.
INIZIATIVE ISTRIANE trgovina i zastupanje d. o. o. u likvidaciji
Laurea International d.o.o.
MADING d.o.o.
MADOMI d.o.o.
DECUMANO d.o.o.
MI SECUNDUS d.o.o.
PECUNIA savjetovanje d.o.o.
SECURICOM INTERNATIONAL d.o.o.
REZIDENCIJA 3 d. o. o.
REZIDENT d.o.o.
REZIDUAL d.o.o.
REZULTANTA D.O.O.
AMO MARE D.O.O. “U LIKVIDACIJI”
CONSULTUS NAVIGO d. o. o.
ČakRa d.o.o.
G. MAKRIS d.o.o.
MAKRIL d.o.o.
HECKER SAVJETOVANJE d.o.o.
EKONOMSKA SIGURNOST D.O.O. – U LIKVIDACIJI
EKONOMSKI ZAVOD d.o.o.
EKONOMSKO KONZULTANTSKI ZAVOD
EKONOMSKO TEHNIČKI PROJEKT d.o.o.
ENERGETSKO EKONOMSKO SAVJETOVANJE d.o.o.
PROSPERITY društvo s ograničenom odgovornošću za ekonomsko – tehnički i ekološki konzalting u likvidaciji
LIJERA d.o.o.
AZELIJA ADRIA D.O.O.
IPK Osijek d.d.
LUMEN-LIPKA d.o.o.
ADAMAS projekt d.o.o.
ALBUS PATRONUS j.d.o.o.
ALEKS PROJEKT d.o.o.
ALTUS PLAN D.O.O.
ARIES PROJEKT d.o.o.
ARIKOS Plus d.o.o.
ARUS POSLOVNE USLUGE d.o.o.
IDA d. o. o.
SKALA d.o.o.
3E Turizam d.o.o.
PUTZ I PARTNER D.O.O. U LIKVIDACIJI
ČUDINA, d.o.o. za poslovne djelatnosti
ROKER RnD d.o.o.
ARGONAUT j.d.o.o.
EGONEO d.o.o.
ENERGONET d.o.o.
DIJALOG ZAGREB d.o.o.
KRUG ZNANJA d.o.o.
IUVENTUS d.o.o.
EURO POTICAJI d.o.o.
DKIG SINJ d.o.o.
AD PLASTIK-ESOP d.o.o.
ATLANT-ESOP D.O.O. – “U LIKVIDACIJI”
DALMACIJAVINO-ESOP d.o.o.
ELEKTROCARBON-ESOP d.o.o.
VUPIK-ESOP d.o.o. u likvidaciji
ŽELJEZNIČKO PROJEKTNO DRUŠTVO-ESOP d.o.o.
POTICAJ DOGAĐAJ SAVJET d. o. o.
DLB MEDIA d.o.o.
DLS d. o. o.
SEKVOJA CENTAR d.o.o.
SEKVOJA PROJEKT d.o.o.
EKON-HF d.o.o.
CENTAR ZA PODUZETNIŠTVO
CENTAR ZA PODUZETNIŠTVO d.o.o.
CENTAR ZA PODUZETNIŠTVO GRADA KNINA U LIKVIDACIJI
CENTAR ZA PODUZETNIŠTVO ZAGREB d.o.o.
HRVATSKI CENTAR ZA RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO d.o.o.
SWING CONSULTING d.o.o.
SWING POSLOVNE USLUGE d.o.o.
Korper, Haramija & Topić d.o.o. u likvidaciji
BOŠNJAK GRUPA LAV d.o.o.
GOLF PARK d.o.o.
NVF PLUS d.o.o.
BOBLAB d.o.o.
Šumarska savjetodavna služba
MMV GRUPA d.o.o.
AGRAM CERTUS d.o.o.
CERTUS REGIMEN d.o.o.
CERTUS VITA d.o.o.
CUSTOS CERTUS d.o.o.
DISERTUS d.o.o.
ADRIA PRIZMA d.o.o.
GUARDIAN d.o.o.
Planet Lingua d.o.o.
VANGUARD SAVJETOVANJE d. o. o.
FILIP I LUNA PHARMA d.o.o.
LYRA PHARM d.o.o.
STANDARD PHARMA d.o.o.
WPD WINDMANAGER CROATIA D.O.O.
MENA savjetovanje d.o.o.
MENALGO ISTRA d.o.o. “u likvidaciji”
IKSION d.o.o.
CONSULTO – PLUS d.o.o.
CONSULTO GRUPA D.O.O.
CONSULTOR ASTRA d.o.o.
CONSULTOR d. o. o.
CONSULTOR d.o.o.
CONSULTOR d.o.o.
CONSULTOR d.o.o.
HILTON IMPERIAL d.o.o.
KOBER CONSULTO d.o.o.
TESSERA d.o.o.
Afirmatest j.d.o.o.
VOBCO d.o.o.
ADG NEKRETNINE d.o.o.
EUROCONSULTING NEKRETNINE d. o. o.
DORADA TEKSTILA d.o.o.
SICON d.o.o.
INVESTCO d.o.o.
ITC d.o.o.
QA SISTEMI d.o.o.
DINO OREŠKI D.O.O.
IMPULS d.o.o.
IMPULS PARTNER d.o.o.
IMPULSOR ADRIATIC d.o.o.
INFO PULS d.o.o.
BŽ d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu i međunarodnu špediciju
Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj
CARTA MAGICA D.O.O.
MAGIC-PARTNER D.O.O.
SUB DIVO d.o.o.
SUBITUS LUCRUM d.o.o.
SUBLECTO d.o.o.
SUBLIMIS d.o.o.
SUBLIMIS SAVJETOVANJE d.o.o. u likvidaciji
SUBRA CONSULTING d.o.o.
GRADIŠČANKA zadruga za proizvodnju, trgovinu i usluge
GRADIŠČE GK d.o.o.
NOUS CONSULTING & INVESTMENT GROUP d.o.o.
Textile House Trgovine d.o.o.
AGRAM PACIFIK d.o.o.
ARBORETUM PROJEKT d.o.o.
CASTRUM PROJEKT d.o.o.
CENTUM PERCENT d.o.o.
CERTIM PROVENTUS d.o.o.
CONCESSUM POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.
POSLOVNO SAVJETNIŠTVO E.ROTH d.o.o.
CEPOS d.o.o.
DEPORT d.o.o.
EKO DEPOSITUM d.o.o.
K-AGRO d.o.o.
NAVIGATOR SAVJETOVANJA d.o.o.
PRIACT d.o.o.
BI ALTUS d.o.o.
KOMPLET-NET d.o.o.
MET-MAR d.o.o.
PET-EKO d.o.o.
IHT usluge d.o.o.
Horizonte Venture Management Zagreb d.o.o. – u likvidaciji
GARAMM d.o.o.
ZAGFRAN d.d.
UZUN i dr.j.t.d.
ZG GAMA-2007 d.o.o
PRAHIR d.o.o.
A.C.T. d.o.o.
IKA 21 d. o. o.
BIO-EKO-AGENCIJA d.o.o. “u likvidaciji”
ODRAZ TIM d.o.o.
CELSUS d.o.o.
NADZOR d.o.o.
Arthur D. Little d.o.o. – u likvidaciji
ORBITUM internet komunikacije d.o.o.
AD ORBIS d.o.o.
MIRBEX d.o.o.
VELA-MARBEL d.o.o.
PRIM-USLUGE d.o.o.-u likvidaciji
SDH d.o.o. – u likvidaciji
DNB d.o.o. “u likvidaciji”
GUYOKRMA CROATIA d.O.O.
Vladimir Popović d.o.o.
VLAHOVIĆ GRUPA d.o.o.
HM Sun d.o.o.
HMDC FORTUNA d.o.o.
G.P.M. d.o.o.
ASSA – OM, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
CATELLA d.o.o.
DEDICATO d.o.o.
DEPRECATOR d.o.o.
DEPRECATOR d.o.o.
RUDDY društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje
FALKENSTEINER Hotelmanagement NOVI d.o.o.
GODIVA d. o. o.
PAGODA d.o.o.
GREEN PORT D.O.O.
SUPER INFO d.o.o.
PARADIGMA – INTEGRIRANE KOMUNIKACIJE d.o.o.
PRIRODNO d.o.o.
RV USLUGE d.o.o.
BIBA-ZAGREB d.o.o.
ANTARKTIKA d.o.o.
APEX ALBA d.o.o.
VENALIS-VG d.o.o.
B. L. društvo s ograničenom odgovornošću za poslovno savjetovanje
B. O. L. A. N. d. o. o.
Ri. Stat. Savjetovanje d. o. o.
SORIA USLUGE d.o.o.
SORIĆ AGENCIJA d.o.o.
SORIX d.o.o.
SORS d.o.o.
SORTITUS SAVJETOVANJE d.o.o.
CONSORS d. o. o.
CONSORTIUM d.o.o.
NEUMANN SAVJETOVANJE d.o.o.
NEUROMED d.o.o.
NEURON EDUKACIJE d.o.o.
NEURONET d.o.o.
iLife d.o.o.
POLIFEM SAVJETOVANJE d.o.o.
STELLIFER d.o.o.
VELIFER d.o.o.
DARY d.o.o.
AGROTIM d.o.o.
BOTIDO d.o.o.
ZANE d.o.o.
ZANOFF d.o.o.
NEWBOROUGH d.o.o.
K – FAKTOR d.o.o.
ALDI prodaja d.o.o.
HUOMEO d.o.o
CENTAR RAZVOJA, INOVACIJE, SAVJETOVANJA I KREATIVNOSTI d.o.o.
EKSKLUZIVNI SAVJETNICI d.o.o.
CENTAR ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ d.o.o.
CENTAR ZA STRATEGIJU I RAZVOJ d.o.o.
Conceptio Razvoj d.o.o.
DINAMIČNO DIGITALNI RAZVOJ D.O.O.
DOGUS MANDALINA RAZVITAK d.o.o. – u likvidaciji
EKO RURIS ZADRUGA ZA RURALNI RAZVOJ
FONTIS RAZVOJ d.o.o.
Fotoin Mobilni Razvoj d.o.o.
RZM IT usluge d.o.o.
InterFinance d.o.o.
INTERFOKUS d.o.o.
CROATEH d.o.o.
FRANMAR SUPERBIA d.o.o.
GRUPE FDG d.o.o.
DIV LABORATORIJ d.o.o.
DIVAN d.o.o.
AMYGDALUS d.o.o.
WYG SAVJETOVANJE d.o.o.
GNOMA d.o.o.
MIU savjetovanje d.o.o.
ATOMIUM d.o.o.
FORTIS-PREMIUM d.o.o
MODUS EXIMIUS d.o.o.
U POKRETU d.o.o.
PLIMA USLUGE d.o.o.
RED DEER DEVELOPMENTS d.o.o.
BIOGEN d.o.o.
COGEST RIJEKA d. o. o.
DEOLOGEO d.o.o.
BOMACO d.o.o.
DALBANK CONSULTING d.o.o. – u likvidaciji
Lundbeck Croatia d.o.o.
NOVAK CONSULTO d.o.o.
OTOK CONSULTUS d.o.o.
CALX ORA d. o. o.
SANSEGO d.o.o.
DOSTAVA MAKARSKA d.o.o.
CREDOS CONSULT D.O.O.
GEORG d.o.o.
CRUP d.o.o.
LUCRUM PLUS d.o.o.
TRANSFER-M.P. d.o.o.
OPUS – M d.o.o.
CAIB INVEST D.O.O.
SNI PLUS d.o.o.
JASNICA d.o.o.
GPZ STANDARD d.o.o.
METZ SAVJETOVANJE d.o.o.
BRZO-STOP d.o.o.
AGROCREPINA d.o.o.
VIDYA SAVJETOVANJE d.o.o.
TechnoMax upravljanje d.o.o.
SVI OCEANI d.o.o
SVIHOR d.o.o.
SVIJET PROMOCIJA d.o.o.
DALEKOVOD PROFESSIO d.o.o.
DISSIMILIS d.o.o.
DUX MISSION d.o.o.
VOSS & PARTNERS d.o.o. – ˝u likvidaciji˝
OREUS d.o.o.
SIDEREUS d.o.o.
MUSTAPIĆ d.o.o.
PODUZETNIČKI INKUBATOR BIOS d.o.o.
Poduzetnički inkubator BRODIN d. o. o.
PODUZETNIČKI INKUBATOR SAMOBOR D.O.O.
SUPERBRANDS ADRIATIC d.o.o.
LADARICE D.O.O.
AER ALADIN d. o. o.
SN HOLDING d.d.
ALIA SAVJETOVANJE d.o.o.
HUMANI RESURSI d.o.o.
VURI – RIVERSIDE d.o.o.
MEĐIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA d.o.o.
MEĐUNARODNA RJEŠENJA ZA UPRAVLJANJE UGOSTITELJSTVOM d.o.o.
MEĐUNARODNE POSLOVNE STRATEGIJE d.o.o.
PARAFRAZA d.o.o.
EX GEMO d.o.o.
ASTRA LILIA d.o.o.
MARINA LILLEVYALI d.o.o.
3 Teh d.o.o.
AVITEH d.o.o.
F.L. SMIDTH d.o.o. “u likvidaciji”
MIBOS D.O.O.
VE-MiB d.o.o.
OBALA d. o. o.
AGRO-SINTAKSA d.o.o.
FILAKS d.o.o.
DUBAR SAVJETOVANJE j.t.d.
AFFABILIS d.o.o.
AETERNUM VESTRUM d.o.o.
CRINIS d.o.o.
CRISOL d.o.o.
CRITERIA d.o.o.
AUCRIS ZAGREB d.o.o.
PLAVA LACRIMA d.o.o.
DULCIS d.o.o.
WRHOVSKI d.o.o.
DOMINGO d.o.o.
GINGOLA d.o.o.
Kursor komunikacije d.o.o.
KURTOVIĆ USLUGE d.o.o.
T.T.T. d.o.o.
talent.točka d.o.o.
INTEGRALNA TEHNOLOGIJA OBRADE OTPADA d.o.o.
JANUS – PIM d.o.o.
EPIMA d.o.o.
TKALČIĆ d.o.o.
INFENSUS d.o.o.
CENTAR TUBIN d.o.o.
DEDICO d.o.o. – u stečaju
PPa d. o. o.
PPP CENTAR d.o.o.
PPR d. o. o.
APPON d. o. o.
RONČEVIĆ i dr. j.t.d.
RONDEL d.o.o.
A.P. IMMOBILIARE d.o.o.
COMMODO SAVJETOVANJA d.o.o.
ARGENTUM STUDIO d.o.o.
ENERGEA GRUPA d.o.o.
REGEA
LAB G D.O.O U LIKVIDACIJI
O. N. K. VAL d.o.o.
AC IXION d.o.o.
ACANTHUS MAXIME d.o.o.
FINHOL d.o.o.
SINHRON GRUPA d.o.o.
EN-ECO SAVJETOVANJE d.o.o.
Dipatris d.o.o.
BIT SAVJETOVANJE d.o.o.
HRIG d.o.o.
BORIS KAHRIMAN d.o.o.
PREMA CHRIS d.o.o.
MIKIĆ i dr. j.t.d.
Particeps d.o.o. ” u likvidaciji “
Etekon d.o.o.
ETERNUS USLUGE d.o.o.
ARETE d.o.o.
ARETE d.o.o.
ARETE SAVJETOVANJA I PROJEKTI D.O.O.
BRANITELJSKA ZADRUGA PLETER – RIJEKA
KOWIAN D.O.O.
EVOLVO GROUP d.o.o.
LUNA SOLVO d.o.o.
PERSOLVO d.o.o.
SOLVER d.o.o. Kaštel Gomilica
SOLVIT d.o.o.
CERTIFIKAT d.o.o.
TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE d.o.o.
ARTIS REI d.o.o.
BONUS REI D.O.O.
REINSPECT d.o.o.
FINARS RJEŠENJA d.o.o.
POSLOVNA RJEŠENJA d.o.o.
SAPERA POSLOVNA RJEŠENJA d.o.o.
SMART RJEŠENJA d.o.o.
SEEDEV d.o.o.
MULTAE PROBATAE SOLUTIONES D.O.O.
IBIDEM d.o.o.
POKAŽI PUT D.O.O.
APOK d. o. o.
FORTE-SEDAM d.o.o.
D.S. GRAF – ING d.o.o.
S.M.D.S. – CONSULTING d.o.o.
AGRO-TOK d.o.o.
HE-TO TRADE d.o.o.
Aurora-pax d.o.o.
OTP CONSULTING d.o.o.
SSST d.o.o.
IGRIĆ-MAVRIN d.o.o.
LAVRIČ d. o. o.
MALA RADIONICA SAVRŠENSTVA d.o.o.
IDEALAN OTOK d.o.o.
M.E.S. d.o.o.
EURO POL D.O.O. U LIKVIDACIJI
NEO ERGON d.o.o.
TRI ER d.o.o.
XEOPS d.o.o.
XEPCIO d.o.o.
EXERCITIUM SAVJETOVANJE d.o.o.
EXERTUS ULAGANJA d.o.o.
NB CRETUM d.o.o.
VB CONSULTORIS d.o.o.
BOV-KAT d.o.o.
EMOTIV d.o.o.
ARUPIUM d.o.o.
FAKTOR d.o.o.
EURO FAKTOR d.o.o.
ZISCHKA d. o. o.
OFFICIUM OPTIMUS d.o.o.
RAZVOJ NEKRETNINE d.o.o.
ILLYRIA CAPITAL d.o.o.
ILLYRICUM SAVJETOVANJE d.o.o.
GEOLEGES d.o.o.
VRTLI d.o.o.
RT CONSZULTING d.o.o. “u stečaju”
LAUS DEO D.O.O.
EXIDEO D.O.O.
INSIDEO SAVJETOVANJE D.O.O.
SPIKA SPORT d.o.o.
SPIN Grupa d.o.o.
SPIRALA IZVRSNOSTI d.o.o.
SPIRIDON D.O.O.
SPIRIT GRUPA d.o.o.
VOPI d.o.o.
Jedinstvene usluge d. o. o.
Jedna od tri d.o.o.
EURO-REGIJA d.o.o.
TEHNO-RAZVOJ d.o.o.
KOTA d.o.o.
KOTA STO d.o.o.
KOTACIJA D.O.O.
BIRBO d.o.o.
CONSULT INVENT d.o.o. “u likvidaciji”
XYLO DENDRON d.o.o.
T.B. TRADE d.o.o.
F.I.M.I.S. d. o. o.
BILAVER SAVJETOVANJE d.o.o.
BILI GALEB d.o.o.
ERNIR d.o.o.
DV plus d.o.o.
DVA Z d.o.o.
Masterplan društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, trgovinu i usluge
ASEE d.o.o.
ASERVO d.o.o.
ASETA USLUGE d.o.o.
ERUDO CONSULTUM d.o.o.
IBERUS PLUS d.o.o.
IN POSTERUM D.O.O.
JUNIPERUS d.o.o.
AIA Internacional d.o.o.
AIM D.O.O.
UTOPIJA V.R.V. d.o.o.
SIERRA SPAIN – Podružnica Zagreb
HRESTAK-MID d.o.o.
POYEL d.o.o.
INMEDIAS SAVJETOVANJA d.o.o.
FINMAX ZAGREB d.o.o.
FINMETRIKA d.o.o.
LOJALNOST d.o.o.
GILLINGS d.o.o.
B. D. S. d. o. o. u likvidaciji
ADRIA PROJEKT SAVJETOVANJE d.o.o.
POGIVA d.o.o.
FSF d.o.o.
MDH PROJEKT d.o.o.
MILBO TRGOVINA d.o.o.
RUŽA ZORIĆ d.o.o.
ULMUS ABC d.o.o.
B. N. d. o. o.
D.D.D. NABAVA d.o.o.
KERDOS d.o.o.
ADRIATIK ASISTENT d.o.o.
KUFNER GRUPA d.o.o.
JUGOISTOK d.o.o.
ADRIA LNG d.o.o.
BONUM GRUPA d.o.o.
KUSTOS d.o.o.
HAVIČ društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
TOP INŽINJERING d.o.o.
ALPHAKAT d.o.o.
JOSEF ČIHAK d.o.o. – u likvidaciji
C. A. C. d. o. o.
C. A. P. I. R. d. o. o.
C. R. P. d. o. o.
C. U. P. F. d. o. o.
A. GRUPA CONSULTING D.O.O.
MANPOWER SAVJETOVANJE d.o.o.
KRIFIN d.o.o.
MIRIFICUS d.o.o.
S.V.O. d.o.o.
MI-DA d.o.o.
APEX NAVIS d.o.o.
RAZDEVŠEK d.o.o. “u likvidaciji”
RAZVOJNE STRATEGIJE D.O.O.
RAZVOJNI CENTAR ZA POTENCIJALE d.o.o.
BULB STUDIO d.o.o.
TEOREM d. o. o.
PROJEKT M – ODNOSI S JAVNOŠĆU d.o.o.
L QUADRUM d.o.o.
SCAM IGO društvo s ograničenom odgovornošću za consulting i marketing
FINEKS RAGUSA d.o.o.
DODECAPOLIS d.o.o.
HoReCa SAVJETOVANJE d.o.o.
UTJECAJ d.o.o.
EMPIRIJA PLUS d.o.o.
EMPIRIKA D. O. O.
EMPIRIUM EKSPERT d.o.o.
DARFIN d.o.o.
TOP-GROUP d.o.o.
KONTO RPS d.o.o.
EDELSTIEN d.o.o.
Dr. Rantasa Savjetovanje d.o.o.
Dr. ROLLER d.o.o.
CEREBELLUM d.o.o.
CEREBELLUM d.o.o.
CHARTERED d. o. o.
VALZOR d.o.o.
CONSILIATOR d.o.o.
CONSILIIS d.o.o.
CONSISTENTIA d.o.o.
JANUS CONSILIUM d.o.o.
KRIS CONSILIUM d.o.o. – u likvidaciji
NORMA PROJEKT d.o.o.
NORMAM d.o.o.
MICRO GRUPA d.o.o.
ME MO d.o.o.
DOURO d.o.o.
KVADRA SAVJETOVANJE d.o.o.
IMG-TREZOR d.o.o.
MILLIARIUS d.o.o.
V.I.K.M.A. d.o.o.
BOŠNJAK GRUPA d.o.o.
AGREGATOR d.o.o.
MJERITELJSKO SAVJETOVALIŠTE d.o.o.
MJESTO SREĆE d. o. o.
LONGUS d.o.o.
M.T. KONZALTING d.o.o.
M.T.P. D.O.O. U STEČAJU
R.M.T. ADRIA d.o.o.
AURORA DOMENICA d.o.o. “u likvidaciji”
AKCELERATOR d.o.o.
AKCENTRIS d.o.o.
PROMOCIJE KRK d. o. o.
EUPRAGIA d.o.o.
EUPT PROJEKT d.o.o.
ANTRUM d. o. o.
UHY SAVJETOVANJE d.o.o.
RE. PE. d.o.o.
EL KONCEPT d.o.o.
APHELION RE d.o.o.
PROSPHERA d.o.o.
STRATOSPHERE d.o.o.
INDIGO GRUPA d.o.o.
INDIRECT d.o.o. – u stečaju
Agro LDCII d.o.o.
MIRAN DOL d.o.o.
EIUS d.o.o.
THESEIUS TRENING d.o.o.
MR-usluge d.o.o.
MRAK usluge d.o.o.
ELUMBIS d.o.o.
Hrvatska agencija za promicanje ulaganja – u likvidaciji
HRVATSKA POSLOVNA ŠKOLA d.o.o.
Hrvatski centar za čistiju proizvodnju
ALTER EGO d.o.o.
DUX LEONE d.o.o.
CONEXX-ZAGREB D.O.O.
ADUSTUM d.o.o.
Međunarodni Marketinški Studio društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i pružanje poslovnih usluga
Energetske transmisije d.o.o.
PROVENTUS TRANSMISIJE d.o.o.
TRANSMOVEO d.o.o.
SENTIA INT. d.o.o. “u stečaju”
TOR SISTEM d.o.o.
REBERNIŠAK SREMIĆ GRUPA d.o.o.
VRATA ZNANJA d.o.o.
RESPECTUM SOLUM d.o.o.
RESPICIO d.o.o.
H. Z. P. C. d. o. o.
GK treninzi d.o.o.
EXCELIS ADRIA D.O.O.
EXCELLENTIA d. o. o.
EXCELSA d.o.o.
OTKRIVENA HRVATSKA d.o.o.
MBOS SAVJETOVANJE d.o.o.
M.S. AGENS d.o.o.
R.M.S. HOTELSKO SAVJETOVANJE d.o.o.
AEQUITAS d. o. o.
AGILITAS d.o.o.- u likvidaciji
SANCTOR MAG d.o.o.
AKCIJA d.o.o.
AERO ROLLER d.o.o.
BENNET D.O.O.
VESMAR QUALITAS d.o.o.
QUIPPE d.o.o.
AQUIS d.o.o.
EQUILOR SAVJETOVANJE d.o.o.
EQUITAS d.o.o.
EXACTUS SAVJETODAVNI CENTAR d.o.o.
GIAXA d.o.o.
RMI savjetovanje d.o.o.
CREDITOR URBIS d.o.o.
EURO URED d. o. o.
IMEKO d.o.o.
SINERGUS IMG d.o.o.
M.A.D. CONSULTING & INVESTMENT GROUP d.o.o.
MIDIA INVESTMENTS d.o.o.
Travelink Investmens d.o.o.
HEUREKA SERVIS d.o.o.
VARAŽDINSKA POSLOVNA ŠKOLA društvo s ograničenom odgovornošću
VENIT EXANTE d.o.o.
DOMINO-ALFA d.o.o.
MIV PROJEKT d.o.o.
VV POSLOVNA SAVJETOVANJA d.o.o.
ALTER ARS d.o.o.
ALTERCO d.o.o.
Farmavita Regulanet d.o.o.
ULTIMA MEDIA d.o.o.
ULTIMO d.o.o.
ULTRA LINK d.o.o.
AD CONSULTING d. o. o.
ADRIA CONSULTANTS D.O.O.
SONARA II d. o. o.
SONDE KONZALTING društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
SONESTA d.o.o.
SONET d.o.o.
ADRIAL d.o.o.
CONFIDO PROJEKTI d.o.o.
NAGLASAK d.o.o.
SAVJETOVANJE HERAK d.o.o.
DPR, društvo s ograničenom odgovornošću za poslovno savjetovanje
TEXTOR A. C. d.o.o.
TEXXOL d.o.o. za usluge
ČETIRI – TI. d.o.o.
IMCD D.O.O.
KLT I PARTNERI D.O.O.
BIŠKA SPORT d.o.o.
PREMUŽ d.o.o.
KREAIDEA d.o.o.
TOMISLAV LEKO d.o.o.
TTS d.o.o.
VAŠ URED d. o. o.
UNIVERZALNO APLICIRANJE d.o.o.
AUDAX d. o. o.
AUDIT D.O.O.
AUDITOR 9001 d.o.o.
INFO-ARENA d.o.o.
INFO-PROMOCIJA d.o.o.
LEOPARD d.o.o.
MIDA KONZALTING d.o.o.
MIDACO d.o.o.
MIDIA CONSULTANT d.o.o.
MIDIS d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
STADION d.o.o.
IES CO d.o.o.
KONZALT-AGENT d.o.o.
M KAPITAL d. o. o.
BONOM KONZULTANT d.o.o.
ISTRACOM KONZALTING d. o. o.
SELECTUM KONZALTING d.o.o.
SPEM komunikacijska skupina Zagreb d.o.o.
KEMOMETRIKA d.o.o.
ADICIO d.o.o.
ARANCIO d.o.o.
ASKON INTERNACIONAL d.o.o.
HORIZONT INTERNACIONAL d.o.o.
ISSA SAVJETI d.o.o.
DISSERO d.o.o.
JOOB-GRUPA d.o.o.
PROJEKT VLADIMIR d.o.o.
LJUBAV d.o.o.
LJUBLJANA d.o.o.
SINAPSA d.o.o.
POSLOVNA RIZNICA d.o.o.
RUJ-JAGODA d.o.o.
DECENTIA SAVJETOVANJE D.O.O.
ADECCO SAVJETOVANJA d.o.o.
EtOH d.o.o.
DARKO SAGRAK d.o.o.
BARBARA WEST d.o.o.
OMICRON d.o.o.
MOVEO GLOBALE d.o.o.
ADMOVEO d.o.o.
DOMOVINA d.o.o.
IN.PI.SI. d.o.o.
BOROVIK d.o.o. – “u lividaciji”
ARCUS GRUPA d.o.o.
BONUS GRUPA d.d.
MAŠTA d.o.o.
MAŠTOGRAD d.o.o.
SAVJETOVANJE TOMAŠKOVIĆ d.o.o.
TREŠNJEVKA USLUGE d.o.o.
EUROGOL USLUGE d.o.o. za trgovinu i usluge
KAPTOL USLUGE d.o.o.
PROTOKOL USLUGE d.o.o.
ADRENALIN d.o.o.
LEX MARIS d.o.o.
LUX MARIS d.o.o.
KLAČINA d.o.o.
SIDEROS INTERNACIONAL d.o.o.
SIDRADO d.o.o.
PLASMAN GRUPA d.o.o.
STROM MBL d.o.o.
TEPEO d.o.o.
AVALON TIM d. o. o.
EKSPANZIJA d.o.o.
EKSPERT PROJEKT D.O.O.
EKSPERTNI POSLOVNI SERVIS d.o.o.
PRO EKSPERT d.o.o.
PROMOTIVNA AGENCIJA ZA EKSPORT-IMPORT d.o.o.
ACSI SAVJETOVANJE d.o.o.
TOMVAL d.o.o.
KaDe Fides d.o.o.
KADROVI d.o.o.
KADROVIK d.o.o
MOKED ENOSH INTERNATIONAL (1992
Expletus Gratia d.o.o. – u stečaju
EXPLORA d.o.o.
EXPLORO d.o.o.
ARBITRAŽA d.o.o.
MMV SAVJETOVANJE ZA RAZVOJ d.o.o.
ELSI team d.o.o.
WIRI d. o. o.
ABAKON d.o.o.
V. A. KONZALTING d. o. o.
GAVEA d.o.o.
SVEA KANAL d.o.o.
IDEJNI PROJEKT d.o.o.
MORA d. o. o.
MORALIS d. o. o.
MORAN D.O.O.
MORANA d.o.o.
MORE MIR d.o.o.
MORE STUDIO d.o.o.
ATRIA d.o.o.
ALBATROS d.o.o.
LITE SAVJETOVANJE d.o.o. – u likvidaciji
LITERATI d.o.o.
A. P. d. o. o.
B. P. CONSULTING d. o. o.
GIU T. G. K. H.
S-PLUS CONSULTING d.o.o.
CLEMENTIA D.O.O.
OBTINGO d.o.o.
BONUS SLUNJ d.o.o.
TETIDA j.d.o.o.
TETRAGRAM d.o.o.
CENTAR ZA TEHNOLOGIJU I KVALITETU d.o.o.
HSE Adria d.o.o.
napredne komunikacije d.o.o.
NAPRO d. o. o.
TOTUM d.o.o.
MTM d.o.o.
IZUZETAK d.o.o. za trgovinu i usluge
DUMIČIĆ POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.
ADMODUM d.o.o.
RUDAN d. o. o.
Maestra d.o.o.
DIK-PROJEKT d.o.o.
A-KOD d.o.o.
EUKLEIA-KONZALT d.o.o.
ALFA ANALITIKA d.o.o.
LTD savjetovanje d.o.o.
PRAECEPTOR d. o. o.
PRAESTO d.o.o.
PRAETORIANI d.o.o.
PraktiPon d.o.o.
PRAKTIS SAVJETOVANJA d.o.o.
IPS konzalting d.o.o.
KERSTENS KONZULTACIJE D.O.O.
Euro-Phoenix d.o.o.
AT ADRIA d.o.o.
PEVALEK SAVJETOVANJE d.o.o. u likvidaciji
OBDURO d.o.o.
HELD-ing d.o.o.
I. N. E. C. O. d. o. o.
M. C. G. d. o. o.
EURO IDEAL TIM d.o.o.
IMAM IDEJU d.o.o.
PAR IDEJA d.o.o.
FIRMITAS d.o.o.
ŠUŠNIĆ d. o. o.
UGLED PR 1 d.o.o.
RUKA 6 d.o.o.
STACCATO d.o.o. “u stečaju”
BROD INSPEKT d.o.o.
ALETOKS d.o.o.
J.V.K. d.o.o.
NOICON d. o. o.
INGENUITAS d.o.o.
ABG CAUTELA d. o. o.
Babel d. o. o.
ACTIO d.o.o.
ACTIVA GRUPA d.o.o.
DIRECTIO d.o.o.
GEOING d.o.o.
SELPRING d.o.o. – u likvidaciji
CREATIO REALISATIO d.o.o.
FISA d.o.o.
FISCHER FARMA TRENING d.o.o.
DOGADIN d. o. o.
NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE d.o.o.
BRGAN-CONSULT d.o.o.
FINPLUS d.o.o.
FINPOL d.o.o.
IGMAN d.o.o.
DELTA SIGMA d. o. o.
ENIGMA D.O.O.
PIGMALION d.o.o.
PHIMAX d.o.o.
MORESMO PRODUKT d.o.o.
CROSSKEYS D.O.O.
TIBERIO d. o. o.
VESTIBUL d.o.o.
ROBAG d.o.o.
MAAT d.o.o.
MULTI PLUS d.o.o.
MULTI URED d.o.o.
INICIJATIVA d. o. o.
INIGO 2008 d.o.o.
CURATOR BONORUM d.o.o.
G.T. ING d.o.o.
TMC Hotels and Resorts d.o.o.
TOMACO-TMC d.o.o.
HOSPITALIJA OMNIS d.o.o. – u likvidaciji
ID TEH D.O.O.
NOVI SMJER d.o.o.
VOLENS d. o. o. – u likvidaciji
VOLONES d.o.o.
LOKAL INFO CENTAR d.o.o.
LOKOVŠEK d. o. o.
LUCIANO d.o.o.
LUCIDUS d.d.
LUCIS d.o.o.
SCA Higijenski Proizvodi d.o.o.
SCANDI EURO d.o.o.
SCAPUS d.o.o.
PRUDENS CONSILIUM – d.o.o.
PRUDENS CONSULTING d. o. o. u likvidaciji
MIR COMET d.o.o.
PENMARCH d.o.o.
TECUMVIVA D.O.O.
ALEA ROTUNDA d.o.o.
EXUNDO POTENS d.o.o.
BUNAR d. o. o.
ARBUN D.O.O.
PETI KVADRANT d.o.o.
PROČIŠĆAVANJE KVARNER d. o. o.
Tiemann d.o.o.
VITA BREVIS CARPE DIEM d.o.o.
NOVATECH ISTRAŽIVANJE d.o.o.
UNIX-PLUS d.o.o. za trgovinu i usluge
STARA VOŠTARNICA d.o.o.
KAJMI d.o.o.
PEGASUS d.o.o.
PEGASUS INOVATIVNE TEHNOLOGIJE d.o.o.
INFOBLIK d.o.o.
PROKONZULT uslužne djelatnosti d. o. o.
ENERGO-EKO d.o.o.
LETITIA AURUM d.o.o.
ENERGETSKE USLUGE d.o.o.
Internetsko savjetovanje Agram d.o.o
B. B. ING d. o. o. u likvidaciji
D. B. M. PROJEKT d. o. o. u likvidaciji
ALLGOR USLUGE d.o.o.
CENTAR ULAGANJA d.o.o.
KVARNER ULAGANJA d. o. o.
ZEUGMA d.o.o.
TAGET d.o.o.
TAGORAS d.o.o.
ALTAGENA d.o.o.
Igra Sataga d.o.o.
PLANTAGO d.o.o.
PROTAGONUS d.o.o.
MOLINO I PARTNERI d. o. o.
MOLIOR PEROJ d.o.o.
MOLLIER KONZALTING d. o. o.
JUPITER PLUS d.o.o.
KAJA CONSULTING d.o.o.
POŠTAK D.O.O.
Z – PAPEŽ d.o.o.
Z E R O d.o.o.
ANALITIKO GRUPA d.o.o.
COMITIUM d.o.o.
Competitio savjetovanje d.o.o.
COMPOSITIO GRUPA d.o.o. – u stečaju
EBS – TRANS d. o. o.
EBS poslovno savjetovanje d.o.o.
EUTIMIJA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i turizam
MBN MARKKONT d.o.o.
MARANZANA d.o.o.
PANZA ARTIS d.o.o.
RIGODANZA U LIKVIDACIJI D.O.O.
ARGENTUM d.o.o.
CENTAR CONSULTING d.o.o.
CONSENSUS d.o.o.
CONSULE SERVIS d.o.o.
CONSULMARINE d.o.o.
CONSULO d. o. o.
CONSULT BIRO-TURIST D.O.O.
CONSULTATIO PRIMO
CONSULTEAM ZAGREB d.o.o.
T.A.C.T. d.o.o.
MOGABO d. o. o.
Mogu d.o.o. – u likvidaciji
JA MOGU SVE d.o.o.
NOVE MOGUĆNOSTI d. o. o.
EPIK d.o.o.
EPITOM d.o.o.
INTENDO POSLOVNA LOGIKA D.O.O.
VIGIKOM MEDIA d.o.o.
CALAMUS d.o.o.
HIT d.o.o. – u likvidaciji
KOMPOZIT d.o.o.
TANA PATENTS d.o.o.
DIREKTNA PRODAJA D.O.O.
GRENADIR d.o.o.
H – usluge d.o.o.
SREBARNA d.o.o.
SREBRNI TIGAR d.o.o.
SREDIŠNJA ZADRUGA BRANITELJ zadruga za usluge u zadrugarstvu, obrtu, malom i srednjem poduzetništvu i obiteljskom gospodarstv
CCS d.o.o.
CCS ULAGANJA d.o.o.
BRETANIDA d.o.o.
LAMBDA d.o.o.
SIQ CROATIA d.o.o.
PERPETUA SOLUTIO d.o.o.
PERPETUO d.o.o.
GRMEJ d.o.o.
Ars Factum d.o.o.
PIK – ESOP d. o. o.
PIKSIDA d.o.o.
J.E. AUSTIN d.o.o., u likvidaciji
B.e.N. SAVJETOVANJE d.o.o.
LEO MARIS d.o.o.
LEOFIL d.o.o.
S.T.M. ULAGANJA d.o.o.
UNESA d.o.o.
TUNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o.
DALEKOVOD OIE d.o.o.
MAR – CON d. o. o.
CONTENTA DIGITAL d.o.o.
D.D.D. DIGITALNI PROIZVOD d.o.o.
FODI d.o.o.
SPADIX d.o.o.
NIT-SAVJETNIK d.o.o.
CENTAR ZA POSLOVNE PROJEKTE d.o.o.
Deloitte Savjetodavne Usluge d.o.o.
MEUS MEL D.O.O.
DMD d.o.o.
VEZA SAVJETOVANJE d.o.o.
COMEX GROUP d.o.o.
GAVIN ULAGANJA d.o.o. – u likvidaciji
ADELBERGER D.O.O.
TEHNO – NED d. o. o.
MED SAN d.o.o.
INCIPIO SAVJETOVANJE d.o.o.
PERCIPIO d.o.o.
PETA DISCIPLINA D.O.O.
ASSERIA CAPITAL d.o.o.
UXOR GRUPA D.O.O.
LUXOR PROMET d.o.o.
NEVEN AHEL d.o.o.
ŽITOZAJEDNICA d.o.o.
APOLLO CENTAR d.o.o.
MED CONSULTING d.o.o.
AUTOFLOTA d.o.o.
ANIMI SAVJETOVANJE D.O.O.
Beta Ulaganja d.o.o.
ENERGANE ULAGANJA d.o.o.
EX VIVO ULAGANJA d.o.o.
GROSS I SUBAŠIĆ ULAGANJA d.o.o.
GT ulaganja d.o.o.
RAST 92 d.o.o.
RAST I RAZVOJ d.o.o.
RASTI d.o.o.
MAG MARIS d.o.o.
HQ BUSINESS CONSULTING d.o.o.
CONCENTUS d.o.o.
CONCEPTA d.o.o.
DELCON d.o.o.
FILCON INTERNATIONAL d. o. o.
INGENIUM d.o.o.
NIDUS d. o. o.
SILKOP d.o.o.
Mea modo d.o.o.
OPERA MEA d.o.o.
IVECO CONSULT d. o. o.
Ivero konzalting d.o.o.
IVERO TRGOVINA D.O.O.
KATARZA d.o.o.
PROFECTUS GRUPA d.d.
VECTIS PROFECTUS d.o.o. “u likvidaciji”
VEHO d.o.o.
PROVEHO d.o.o.
CONSULTUS d.o.o.
TALAMUS d.o.o.
CAPUT d.o.o.
POSLOVNO PLANIRANJE M.D. d.o.o.
MOS MORIS D.O.O.
EUROPSKI MEDICINSKI CENTAR d.o.o.
EUROPSKI PROJEKTI I SAVJETOVANJA d.o.o.
ZVRK d.o.o.
AP d.o.o.
OSKAR d.o.o.
ALISI RIJEKA d. o. o.
PROFEDU d.o.o.
PROFESIONALNA PRODAJA d.o.o.
PROFESIONALNO SAVJETOVANJE j.d.o.o.
AGRAM EDUCA d.d.
MUZE d.o.o.
B.P. POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.
B.P. POSLOVNO SAVJETOVANJE D.O.O.
DIGNUS POSLOVNI SUSTAVI D.O.O.
ETO III
ETOS USLUGE d.o.o.
EL-POS d.o.o.
VENTUS FLATUS D.O.O.
ELEMENTUM UPRAVLJANJE d.o.o.
ALBERTO USLUGE d.o.o.
TRIGON BALTIC PROPERTIES VILE d.o.o.
KATA d.o.o.
PROJEKT ORGANIZATOR d.o.o.
ALEMAR d.o.o.
VOCATUS d.o.o.
OPTEGO d.o.o.
HORA EST d.o.o.
MORIS EST d.o.o.
G M C d.o.o.
KONSTRUKCIJA KONZALTING MORE d.o.o.
BEGOVIĆ d.o.o.
NOVI PUT d.o.o.
OROBANCHE KONZALTING d.o.o.
ORDINATIO EXPERTI d.o.o.
BORD d. o. o.
BORD D.O.O.
INFOIDEJA d.o.o.
Irmal d.o.o.
ZA BOLJE SUTRA d.o.o.
KREŠIMIR CVITANOVIĆ d.o.o.
OBITELJSKO GOSPODARSTVO d.o.o.
P.D.I. d.o.o.
S.D.I. SAVJETOVANJE d.o.o.
AFFLUENS d.o.o.
CALLIDUS d.o.o.
CALLIDUS SAVJETOVANJE d.o.o.
NOS d.o.o.
NOSTROMO d.o.o.
OMNI GRUPA d.o.o.
ORAŠAC PROJEKT d.o.o.
PIA SAVJETOVANJE D.O.O. U LIKVIDACIJI
PIA SAVJETOVANJE I USLUGE d.o.o.
ISOROPIA d.o.o.
BI-POS d.o.o. – “u stečaju”
RES ENERGETSKI PROJEKTI d.o.o. – u likvidaciji
KBD d.o.o.
ZVIJEZDA MORA d.o.o., “u likvidaciji”
OSEC d. o. o.
AZTEK d.o.o.
PAPAVER d.o.o.
BAGREM d.o.o. “u likvidaciji”
AMOR POSLOVANJE NEKRETNINAMA d.o.o.
GLAVINIC SAVJETOVANJE d.o.o.
PAVUNA d.o.o.
KAGOR d.o.o.
ISOT d.o.o.
QUEO d. o. o.
QUESTIO ISTRAŽIVANJA ZADRUGA ZA SAVJETOVANJE I USLUGE
CONEXUS MEDIA d.o.o.
NEXUS SAVJETOVANJE d.o.o.
OTVORENE KOMUNIKACIJE d.o.o.
OTVORENO d.o.o.
AUGEO d.o.o.
TEB EKON d.o.o.
OBLIGATIO d.o.o.
OBLIGO KONCEPT d.o.o.
KREATIVNI OBLAK d.o.o.
BONUM d.o.o.
DIGNUM CENTAR d.o.o.
MD POSLOVNA SAVJETOVANJA d.o.o.
OPEN IT d.o.o.
OPERATIVNO SAVJETOVANJE D.O.O.
OPERIS PROJEKT D.O.O.
OPERTUM SAVJETOVANJA d.o.o.
CVITA d.o.o.
OSTOJA HOLDING d.o.o. “u likvidaciji”
ČIZMIĆ SPORT d.o.o. ˝u likvidaciji˝
ITONIA d.o.o.
COGITO d.o.o
HOTEL MIRAMARE UPRAVLJANJE društvo s ograničenom odgovornošću trgovina i građenje
HOTEL PARTNER INTERNATIONAL D.O.O.
PARKING TIM d.o.o.
KORAK VIŠE d.o.o.
PODUZETNIČKI PARK VELIKA PISANICA d.o.o.
PODUZETNIK VRBOVEC d.o.o. – u likvidaciji
Tehnološki park Varaždin d.o.o.
TEHNOLOŠKI PARK VINKOVCI d.o.o.
ZADRUGA DALMATIA RURALIS
G.P. PROJEKT d.o.o. u stečaju
ADRIOMIR d.o.o.
ADRION d.o.o.
FRAGMENT d.o.o.
SAPIENTIA d.o.o.
DR. BALLOK MODA d.o.o.
HB REAVIS Croatia d.o.o.
DRIOPE d.o.o.
HO-LA SAVJETOVANJE d.o.o.
VREĆICA d. o. o.
EKO-VET GRUPA d.o.o.
HERMAN LDM d.o.o.
CICERON KOMUNIKACIJE d.o.o.
IN KONZALTING d.o.o.
VAL IDEA d.o.o.
INTELIGENTNO SAVJETOVANJE d.o.o.
POLIVALENTNOST d.o.o.
CONSTANTER d.o.o.
LISSE Marketing, konzalting d.o.o.
MESSERER d. o. o.
COLLEGE SPORT d.o.o.
INTEGER SAVJETOVANJE j.d.o.o.
LEGE ARTIS d.o.o.
ANMEND d.o.o.
KONMEN d.o.o.
VIRIDIS EDIFICIUM d.o.o.
Citat d.o.o.
CITATIS SAVJETOVANJE d.o.o.
SANFACTO d.o.o.
Promo.fil d.o.o.
RGF d.o.o.
GT Audio j.d.o.o.
WULFENIA CONFIDA d. o. o.
WULFENIA d. o. o.
T.S. KOBAŠ d.o.o.
EXTERNUS CONSULTING d.o.o.
Supernus d.o.o.
E.R.C. KONZALTING d.o.o.
CALLEO d.o.o.
LOMOSAN d.o.o.
KULTURNA RECEPCIJA d. o. o.
GA Consulting d.o.o.
ORINOCO d.o.o.
GORENC i dr. j.t.d. – u likvidaciji
ADRIA BONUS d.o.o.
BONUS d.o.o.
Bonus intelekta d.o.o.
BONUS SAVJETOVANJE d.o.o.
KONTAKT KONZALTING d. o. o., u likvidaciji
MIT KONZULTACIJE d.o.o.
JADRAN LUX PAG d.o.o.
ON LINE ANDAUTONIJA d.o.o.-u likvidaciji
HAB SOLUCIJE d.o.o.
APLIKOMP d.o.o.
Assono d.o.o.
CRONOMAR d.o.o.
PULIS Poslovne usluge d.o.o.
PULMONARIA d.o.o.
DALIJA d. o. o.
NEČUJAM d.o.o.
DUPLA KRUNA d.o.o.
DUPLON d.O.O.
EuroBauPlan d.o.o.
ZENADIAN d.o.o.
ZENING d.o.o.
ZENIT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge – u likvidaciji
PLAVA JABUKA D.O.O.
UPC savjetovanje d.o.o.
PRAUSNPERGER B&P d.o.o.
HRAM d. o. o.
HRAMINA d.o.o.
RELEVO d.o.o.
RELTA D.O.O.
ARTEMIA d. o. o.
ARHA GRUPA d.o.o.
ARHANTI d.o.o.
ADRIA TURISTIČKI PROJEKTI d.o.o. – u likvidaciji
AKTIS MORE d.o.o.
AKTIVIST d.o.o.
ZELENO NASELJE-TGD d.o.o.
CORUS SAVJETOVANJE d.o.o.
FORUM INVEST d.o.o.
GABIT d.o.o.
CAMAO d.o.o.
BRU.PA D.O.O.
BRUMA D.O.O.
POLLUX PROMET d.o.o.
REX PECTUS d.o.o.
STRIX POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. – u likvidaciji
VERTEX PROJEKT d.o.o.
BERGAMOT d.o.o.
ECOENERGA d.o.o.
AKTER SAVJETOVANJE d.o.o.
DVOKLIK d.o.o.
MI QUARTUS d.o.o.
QUORUM INTERNATIONAL SEARCH d.o.o.
J.P.P. PAPA d.o.o.
ŽIVOT NA SJEVERU d.o.o.
KANASTA d. o. o.
KANCO d.o.o.
DAGDA d.o.o.
KRUG D.O.O.
ISG savjetovanje d.o.o.
Alfaro d.o.o.
ROKLICER BROKER-PRODUKCIJA d.o.o.
JAGUŠT d.o.o
LAGUM d.o.o.
TRIPLE S LEARNING d.o.o.
PAIZ D.O.O.-U LIKVIDACIJI
MAR-MAR d.o.o.
LITTERA NOVA D.O.O. U LIKVIDACIJI
ARCIS d.o.o.
POLJOPRIVREDNO TURISTIČKA ZADRUGA MIR OPATIJA
ADRIA ETA d.o.o.
JAKINO d.o.o.
JAKO DOBAR SAVJET D.O.O.
JAKOV VIKTOR d.o.o.
ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o.
DEVOTUS d. o. o.
ADENDA d. o. o.
AGENDA NOVA d.o.o.
ASCENDANT d.o.o.
BENDER d.o.o.
IBO SAVJETOVANJE d.o.o.
OMNIA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o.
enfiteh 21 d.o.o.
TRANSFER-BIRO d.o.o.
M.C. SAVJETOVANJA d.o.o.
M.C. UNIVIT d.o.o.
DESTINATUM d. o. o.
ARCUS DALMATIA d.o.o.
D.D.D. DESTINACIJA DALMACIJA d.o.o.
COMMINUS d.o.o.
IMMI d.o.o. za promet i usluge
ESSA d.o.o.
TM PRO TIM d. o. o.
ISTRA KONZALTING ULAGANJA d.o.o.
M DEUR savjetovanje d.o.o.
2SM d.o.o.
DJT d.o.o.
REVIVISCO d.o.o.
POSLOVNA IZVRSNOST d.o.o.
SOCIUS d. o. o.
PAKTOR d.o.o.
ADRIA AVISTA d.o.o.
CHRYSALLIS d.o.o.
ECORYS HRVATSKA d.o.o.
D.Š. SAVJETOVANJE d.o.o.
VOX NOVA d.o.o.
VIKANO d.o.o.
TEPIDUS d.o.o.
JADRAN MARINA d.o.o.
TOM GRUPA d.o.o.
CENTAR KONZULTANATA d.o.o.
KONZULTANT BIRO d.o.o.
KONZULTANT D.O.O.
COMPORTO d.o.o.
Ari 9000 d.o.o.
FRED GRANDIS d.o.o.
PARD GRUPA d.o.o.
HADRIAN d.o.o.
JASNO d.o.o.
JASNO I GLASNO d.o.o.
DEFIVE d.o.o.
TEHNOLOŠKI PARK ZAGREB D.O.O.
LEKCIO d.o.o.
SAN-SAD d.o.o.
MC MIHALJEVIĆ d.o.o. – u likvidaciji
KLUB NOVA d.o.o.
STOG d.o.o.
PRVI KORAK d.o.o.
PRVI PARK d.o.o.
PRVI POVRATNIK d.o.o.
PILGRIM d.o.o.
GITARSKI CENTAR d.o.o.
SURADNIK d.o.o.
SAFE SURADNIK d.o.o.
Virtualni suradnik d.o.o.
ENCONING A & E d.o.o.
SPE CONEXI D.O.O.
SPECIJALIST d.o.o.
BENTRADE d. o. o.
VIZIUS d.o.o.
POBJEDA-POBJEDA D.O.O. U LIKVIDACIJI
KAPIRINJA d.o.o.
LSV CONSULTING d. o. o.
MISLIONA d.o.o.
LUNT d.o.o.
GREJP d.o.o.
ADRIA NOVIS CHARTER d.o.o.
IVO HOLDING d.o.o.
INCUBO d.o.o.
LUMEN SOLIS D.O.O.
ESOP CESTE d.o.o.
CONSLUTEAM ZAGREB SAVJETOVANJE d.o.o.
IS Inkaso Servis d.o.o.
KOD TONETA D.O.O.
SAVJETNIK d.o.o.
SAVJETOVALIŠTE TAURA j.d.o.o.
SAVJETOVANJE ANADI d.o.o.
SAVJETOVANJE d.o.o.
SAVJETOVANJE FIDELITAS d.o.o.
SAVJETOVANJE I POSREDOVANJE d.o.o. za poslovno savjetovanje
NOVUS d.o.o.
RIKAR d.o.o.
GOTIKA d.o.o.
GOTIKA D.O.O.
DEKALION d.o.o.
LIBECOD d.o.o.
MEDIACODEX d.o.o. u likvidaciji
ŠEST STUPNJEVA d.o.o.
PLENUS GRUPA D.O.O.
TENZOR d.o.o.
BALLUX D.O.O.
CALLURO d.o.o.
BERCON d.o.o.
INTERCON d.o.o.
InterConsult d.o.o.
OLIDUS TRGOVINA d.o.o.
ARTA VELA d.o.o.
CONTENTE ARGUMENTUM D.O.O.
QUANTUM VIRTUS d.o.o.
ELIAS POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.
VOX ISTRA d.o.o.
VOX ORIENS d.o.o.
MEGAPOLIS d.o.o.
MEGAPROJEKT d.o.o.
TATA GRUPA d.o.o.
TATA Zastupanje d.o.o.
MPS d.o.o.
PALIMPSEST d.o.o.
ŽDRAL-POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.
C.B.M. d.o.o.
NAUTICUS NODUS d.o.o.
PODUZETNIČKI CENTAR VINODOL d. o. o.
FAMA USLUGE d.o.o.
EKO-VET PROIZVODNJA d.o.o.
DANTEM Hrvatska d.o.o.
LENUCI d.o.o.
Protenus d.o.o.
EURO VIRTUS D.O.O.
VIRTUALNI ASISTENT d.o.o.
CROESUS SAVJETOVANJE d.o.o.
OPUSCULUM d.o.o. “u likvidaciji”
VISCUM d.o.o.
MEĐUNARODNI POSLOVNI CENTAR D.O.O.
CETIPS d.o.o.
OŽANIĆ INŽENJERING d.o.o.
KVB d.o.o.
CARNIOLA POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.
ROSA VENTI d.o.o.
COVENTINA d. o. o.
RITAM ŽIVOTA d.o.o.
RITUS OBJEKTI D.O.O.
EDUCA INTERNATIONAL d.o.o.
EDUCATOR savjetovanje d.o.o.
VINIA EDUCA D.O.O.
Z-ULAGANJE d.o.o.
KOPRIVNIČKI PODUZETNIK d.o.o.
MEMO savjetovanje d.o.o.
Odmarališta iO Adria d.o.o.
ODMOR d.o.o.
ODMOR d.o.o. – u likvidaciji
OKRUGLI STOL d.o.o.
PREOKRET d.o.o.
PG SAVJETOVANJE I USLUGE d.o.o
TYLIGO d.o.o.
Matsin savjetovanje d.o.o.
O.K.C.C. d.o.o.
ZELENA MOĆ d.o.o.
ZELENA VOZILA d.o.o.
MK POSLOVNI SAVJETI d.o.o.
PROAGO d.o.o.
DA ZA EDUKACIJU d.o.o.
DOD EDUKACIJA d.o.o.
ELEMENTA KOMUNIKACIJE d.o.o.
EURO KOMUNIKACIJE d.o.o.
VER DE FRIE d.o.o.
VERA CAUSA d.o.o.
SPALLDI d.o.o.
SPARTA d.o.o.
SPARUS d.o.o.
SPATHA
METODA d.o.o.
POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR d. o. o.
NEPCO d.o.o.
NEPTUN GRUPA d.o.o.
Neptunium savjetovanje d.o.o.
EMPORION d.o.o.
EMPORION INTEGRA d.o.o.
EMPORION USLUGE d.o.o.
TEUS d.o.o.
LINTEUM SAVJETOVANJE d.o.o.
ESTUARIJ d.o.o. – u likvidaciji
TUBULUS d.o.o.
R.C. USLUGE d.o.o.
ODABERI d.o.o.
FABIDANI d.o.o.
FABIT USLUGE d.o.o.
FABRICA d.o.o.
OJALA d. o. o.
MANOX D.O.O.
PRELIPP d. o. o. u likvidaciji
ROKO LOGISTIKA d.o.o.
GLOBALNO PARTNERSTVO d.o.o.
HUMANITUS USLUGE d.o.o.
TPK d.d.
UMA d.o.o.
UMBILICUS d.o.o.
ITEGO ELEMENT d.o.o.
DASKAL d. o. o.
ORAPS d.o.o.-u likvidaciji
ARIETIS d.o.o.
KLENIKO SAVJETOVANJE d.o.o.
KLEOS D.O.O.
TAURO d.o.o.
TAURUS CONSILIUM d.o.o.
TAURUS SAVJETOVANJE d.o.o.
RIFIN d.o.o.
LAG d.o.o.
ENATOM d.o.o.
NASLJEDNIK d.o.o.
NASTAVAK TRENDA d.o.o.
DR. UHER
KASALO SAVJETOVANJE d.o.o.
KASPAR PAPIR d.o.o.
KASTRA d.o.o.
FIGA D.O.O.
ISC d.o.o.
FOSSA d.o.o.
MOTIO VIS d.o.o
MOTIVACIJSKI GOVORNIK d.o.o.
POSLOVNI BIRO PBIRO d. o. o.
MAGIČNA SVJETLOST d.o.o.
SKLAD d.o.o. “u stečaju”
Mahler d.o.o. – u likvidaciji
WAHL CESAREC savjetovanje d.o.o.
BOSANČIĆ SAVJETOVANJE d.o.o.
EDUKA KONZALTING d.o.o.
PANDŽIĆ d.o.o. za poslovno savjetovanje
PALM NEKRETNINE d.o.o.
KOAH d.o.o.
VADAS SAVJETOVANJE d.o.o.
Vadea d.o.o.
FLUCTUS MARKETING d.o.o.
FLUENS SVIJET D.O.O.
LUP PROJEKT d.o.o.
RADOST ŽIVLJENJA d.o.o.
JUNONA A.N. d.o.o. “u stečaju”
NAVIMPLANT d.o.o. – u likvidaciji
HALDENA SAVJETOVANJE D.O.O.
MULTIPLICO USLUGE d.o.o. za usluge
HOMA d.o.o.
MOJ URED d.o.o.
MARIS LUPUS d.o.o.
TERRA LUPUS d.o.o. za savjetovanje, trgovinu i usluge
ADMIRANDUS d.o.o.
PROFUNDUS SOLUTIO d.o.o.
PROZERPINA d.o.o.
PRPIĆ d.o.o.
LIDER d.o.o.
DEBITOR d.o.o.
KULMA d.o.o.
CINKOM d.o.o.
THE FARE PARTNERS d.o.o.
THEATRON d.o.o.
MEDICINSKA SESTRA d.o.o.
INTENSA VITA D.O.O.
MENSA OVATIO d.o.o.
EUROCONSULTANTS HRVATSKA d.o.o.
LEGAL BUSINESS CONSULTANTS d.o.o.
AMBICIJA d.o.o.
SIBAK International d.o.o.
VEDANO DVA d.o.o.
VEDRA d.o.o.
BISTRA ZORA D.O.O.
i ZONE d.o.o.
POSLOVNE ZONE d.o.o.
CSB d. o. o.
ZILANT d.o.o.
ZILCOM d. o. o.
SINDAM d.o.o. za savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
STELE društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem u likvidaciji
SAFEGE d.o.o.
GRAVIS ATRIUM d.o.o.
ALTIN USLUGE d.o.o.
ENERGEN USLUGE d.o.o.
MERIDIAN USLUGE d.o.o. – u likvidaciji
ERIX d.o.o.
FAUTRIX d.o.o.
IDEA MATRIX d.o.o.
MATRIX d.o.o.
TURZA CREATIO d.o.o.
EXPERT TEAM d.o.o.
EXPERTISE d. o. o.
EXPERTUS d.o.o.
EXPERTUS d.o.o.
FRUGALITAS d.o.o.
USUS FRUCTUS d.o.o.
BINS D.O.O.
MCS Marine Claims Service d.o.o.
ANTEA d. o. o.
I.M.A. INTERNATIONAL
M.I.T. GRUPA d.o.o.
PER ASPERA d.o.o.
IDEA Edukacije d.o.o.
IDEA PRIMO d.o.o.
KALIX d.o.o.
FRENDA d. o. o.
TIHAL d.o.o.
TIHON d.o.o.
VELI JOŽE d. o. o.
OBUĆA – MARKETING i KONZALTING d.o.o.
PROFI KOD d.o.o.
KODA SAVJETOVANJE d.o.o.
SAFENAMES d.o.o.
AON POSLOVNO SAVJETOVANJE D.O.O.
FONS ARTIUM j.d.o.o.
MI TERTIUS d.o.o.
AZRA d.o.o.
JCI CROATIA d.o.o.
PAYER društo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu
ASOP d.o.o.
Poslovne Transformacije Partneri d.o.o.
Thorium Consult d.o.o.
UPRAVLJANJE HOTELIMA D.O.O.
GALLINA UPRAVLJANJE d.o.o.
HONOR društvo s ograničenom odgovornošću za poslovne djelatnosti
Ponekad IP d.o.o.
SOKOLICA d.o.o.
PODUZETNIČKI CENTAR ĐAKOVO d.o.o.
AMECRO d.o.o.
VILA MARJAN d.o.o.
MARIVIAM d.o.o.
UPT-P d.o.o.
NATHAN D.O.O.
STATHEROS d.o.o.
IQ PLUS d. o. o.
LINA CONSULTING d.o.o.
PROMOCIJA d.o.o.
MCE & T d.o.o.
MCE UPRAVLJANJE D.O.O. U LIKVIDACIJI
COMPERIO LIMS d.o.o.
SUNCE d.o.o.
SUNCE TRGOVINA d.o.o.
ADRIATICA SAVJETOVANJA d.o.o.
AENONA SAVJETOVANJE d.o.o.
AGRARNO SAVJETOVANJE d.o.o.
ALIMINE SAVJETOVANJE D.O.O.
ALPHA POSLOVNO SAVJETOVANJE D.O.O.
APOLLO SAVJETOVANJE d.o.o.
AQUA SAVJET d.o.o.
ARGO SAVJETOVANJA d.o.o.
JAGLENAC d.o.o.
IBEROSTAR ADRIATICA d.o.o.
CONLIBERA d.o.o.
Delibero d.o.o.
HELENA PLUS D.O.O.
GALEČIĆ-MB d.o.o.
EKO PRODUKCIJA d.o.o.
H.S. TEHNIČKO UPRAVLJANJE d.o.o.
EETEK d.o.o. – u stečaju
VAN MEETEREN d.o.o.
MACOM D.O.O.
PODUZETNIČKI CENTAR NOVSKA d.o.o. u likvidaciji
POPINA d.o.o.
NEMO d.o.o.
DEVELOR d.o.o.
GENERAL CONSULTING d. o. o. u likvidaciji
GRÜLL CONSULTING d.o.o.
HL CONSULTATIO d.o.o.
SOVA G & G d.o.o.
SOVA GRUPA D.O.O.
SOVA LINK D.O.O.
SIGAL d.o.o.
SIGA-RAZVOJ d.o.o.
SIGMA POSLOVNI PARTNERI d.o.o.
SIGMA POSLOVODSTVO d.o.o.
INCREMENTUM d. o. o.
ITS PARTNER d.o.o.
DALMATINSKI SATELITSKI SERVIS d.o.o.
VG Poduzetnički centar d.o.o.
LEGATUS d.o.o. u stečaju
LEUKOS d. o. o.
MILEUSNIĆ I KRAJAČIĆ d.o.o.
VIS CONSILIUM D.O.O. U LIKVIDA
DIZAJN STUDIO d.o.o.
VB SAVJETI d.o.o.
Promofin d.o.o.
KRALJ i KRALJ d.o.o.
MTS d.o.o.
Mecons d.o.o.
STO POSTO SAVJETNIK D.O.O.
T. C. i partneri d. o. o.
STUDIO MEL d.o.o.
MELIOR POSLOVNO SAVJETOVANJE D.O.O.
MELIORA d.o.o.
Kudikamo d.o.o
NEXE GRUPA d.d.
KLJUČ SAVJETOVANJE d.o.o.
KLJUČNA TOČKA d.o.o.
SISTEMPROJEKT d.o.o.
SISTO d.o.o.
PERKOV SAVJETOVANJE d.o.o.
SEMNONES j.d.o.o.
SIKON d.o.o.
S.T. KAPITAL d.o.o.
BALA d.o.o.
NENYA d.o.o.
NEO CONSULTING d. o. o.
MEDIA ACTOR d.o.o.
KUNOVAC D.O.O.
CAPTURIS D.O.O.
ADRIA ISTRA d.o.o.
PARADOXA PARIS d.o.o.
INTER FACTUM d.o.o.
AKVIRO LIA D.O.O.
APCOA d. o. o. u likvidaciji
SAG CONSULTING d.o.o.
PRESSAGENT d.o.o.
PRENESENO ZNAČENJE D.O.O.
TVORNICA ZNANJA d.o.o.
ZONA ZNANJA d.o.o.
FOIP 1974. d.o.o.
LOBIS d.o.o.
SALSEN d.o.o.
GESTOR DOO U LIKVIDACIJI
FILM I DIZAJN DOO
MEHANIČKE I ROBOTIČKE STUDIJE d.o.o.
SG PLASTIK d.o.o., “u likvidaciji”
DOBITAK d.o.o.
REGULA-TRIBUTI d.o.o.
DAG d.o.o.
MANGAL d. o. o.
VID ARS d.o.o.
Nula devet d.o.o.
O.K. MUSICORUM d.o.o.
REGALIS d. o. o.
MS PROJEKT CENTAR d.o.o.
DRUGI NIVO d.o.o.
KARANOVIĆ I NIKOLIĆ d.o.o.
VITANI SCT j.d.o.o.
IPK Osijek d.d. “u stečaju”
VEMICO GRUPA d.o.o.
ARGES d.o.o.
LO MARE d.o.o.
SPOZNAJA d.o.o.
AQUA SOL d.o.o. “u likvidaciji”
STRATEŠKI PLAN – ENERGETSKI PROJEKTI d.o.o.
STRATEŠKI PLAN d.o.o.
EKO-TUSTICA d.o.o.
CARDUELIS d.o.o.
KALABAROVO D.O.O.
SAPPHIR d.o.o.
D. Š. USLUGE d. o. o.
NEVA – PROM d.o.o. – u likvidaciji
NEVEN d.o.o.
GRIČ NEKRETNINE d.o.o.
KVALIKON d.o.o.
KVALITETNO SAVJETOVANJE d.o.o.
ZAŠTITA – PROJEKT d.o.o.
IFC d. o. o.
EURO CONTEGO d.o.o.
SIVAČKI MILAN D.O.O.
Jelić konzalting j. d. o. o.
KVARNER HOTELI d. o. o.
Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o.
ZAREZ 88 d.o.o.
GALEN BIRO d.o.o. – u likvidaciji
IN BREVI d.o.o. – u likvidaciji
GLAS ISTRE d. o. o. “u stečaju”
SYMBIOSIS d.o.o.
MERCURIUS d.o.o.
HOSTING ADRIATICA d.o.o.
OG Adriatic d.o.o.
INCEPTUM d.o.o.
INCOME GRUPA d.o.o.
HORVAT I KĆERI d.o.o.
SITA RANI d.o.o.
NOA VIA d.o.o.
AS MEDIA d.o.o.
CLS Media d.o.o.
KUC d.o.o.
KAŠNJAR POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.
KAŠTELA MONT d.o.o.
KRAMBERGER TREND d.o.o.
LAMBERT SAVJETOVANJE d.o.o.
REDEMPTOR d.o.o.
EKO-ENERGO PROJEKT d.o.o.
PODUKA zadruga za poduku i savjetovanje u poduzetništvu
CONTY 22 d.o.o.
SAMSAR društvo s ograničenom odgovornošću
SALDO d. o. o.
INVESTKONTAKT d.o.o.
PELIKAN CONSULT D.O.O.
PELIKON PROJEKT d.o.o.
KM tehničko savjetovanje d.o.o.
ZORBA CO. d.o.o.
MADSEN D.O.O.
SEDMI PLAN j.d.o.o.
ŠESTINE SAVJETOVANJE d.o.o.
MAVOTA d.o.o.
KELLO d.o.o.
KELONA D.O.O.
KELTA d.o.o.
FASI d. o. o.
AGRO EKO d.o.o.
OŠTRA STINA D.O.O.
BRANDES d.o.o.
MOBILITI d.o.o.
MOBILNI MEDIJI D.O.O.
LERNA d.o.o.
KOROSEC d.o.o.
VALPOVAČKI PODUZETNIČKI CENTAR d.o.o.
VALPOVO ESOP D.O.O.
ZONA STO d.o.o.
ZONA ZABAVE d.o.o.
KOR d. o. o.
KORAK DALJE d.o.o.
KORAK PO KORAK d.o.o.
KORAL d. o. o.
KREANCA SUSTAVI d.o.o.
GSE d.o.o. – u likvidaciji
VIGORE CONSILII d.o.o.
Travelink Hotels d.o.o.
ZASSA d.o.o.
RIMAC PLAN d.o.o.
RIMOR d.o.o.
ADRIAN d. o. o.
SNAGA PRIRODE d.o.o.
M. F. K. ADRIA d. o. o.
S. F. GRUPA d. o. o.
ROVEX d.o.o.
OTRANT d.o.o.
MT MARINE TECH d. o. o.
IN CAPITA d.o.o.
I.T.A.L. COM d. o. o.
KONCEPTOR d.o.o.
GTP KONCEPT d.o.o.
FIN – ING d. o. o.
FIN projekt d.o.o.
CEROT d.o.o.
CERT d.o.o.
EDUKATOR d.o.o.
OSTENTUM d.o.o.
OSTEON d.o.o.
EKO-PLAN d.o.o.
TECTOR SUSTAVI d.o.o.
STRBA d.o.o.
CEOC PANON d.o.o.
MEGA-SEAT d.o.o.
FILIPOVIĆ d.o.o.
Liora d.o.o.
KREATIVNA STVARNOST d.o.o.
DAVOR POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.
EDIKON POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.
CONFIDENTIA SAVJETOVANJE d.o.o.
AURIS ADRIA d. o. o.
LJOKA PROJEKT d.o.o.
INERCIJA d.o.o.
NUDA VERITAS d.o.o.
PIGNUS d.o.o.
ERIDAN d. o. o.
PROJEKT MEJAŠI d.o.o.
COFAR d. o. o.
EUNOMIA d.o.o.
CURATOR d. o. o.
FERRY d.o.o.
LIGNUM d. o. o.
LIGO POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.
EPROMA d.o.o.
PADEMOD d. o. o.
MAČJE OKO d.o.o.
ZLATNO OKO d.o.o.
OKOMITO d.o.o.
EPTISA ADRIA d.o.o.
CONSEPTIA D.O.O.
INVECO d. o. o.
INVENTA d.o.o.
INVEST CONSULT d.o.o.
BRODARICA NET d.o.o.
FORMA NET d.o.o. za usluge
SA – CON d.o.o.
IMMOBILIS d.o.o.
VIA FACTI d.o.o.
VIA MARIS d.o.o.
VIA NATURA d.o.o. – u likvidaciji
VIA PROVENTUS d.o.o.
SPR d. o. o.
SINUS IRIDIUM d.o.o.
ARKA d.o.o.
VERTEBRA d.o.o.
WINTER STIL d. o. o.
PI CENTRUM d. o. o.
DIGNUS SAVJETOVANJE d.o.o.
MAGNUM M. d. o. o.
MAGNUM OPUS D.O.O.
LIBE d.o.o.
LIBERTAS ADRIATICA D.O.O.
FINCO d.o.o.
DEFINITOR D.O.O.
ZEFIR d.o.o.
AGINO d.o.o.
RETE ZAGREB d.o.o.
MIKIĆ i dr., j. t. d.
BONLINE d.o.o.
LUNA CONSULTUM d.o.o.
SELECTA SAVJETOVANJE d.o.o.
SELECTIO d.o.o.
SELKOM d.o.o.
ZAFARANO D.O.O.
KALENDAE d.o.o.
KENTON & MILES d.o.o.
Lamassu d.o.o.
JAVA d.o.o.
JAVNA USTANOVA RERA S.D.
MAKSIMUM d.o.o.
OPTIMUM d.o.o.
SEMENOV d.o.o.
SEMI GRUPA d.o.o.
SEMINARIUM d.o.o.
SEMPER d.o.o.
SEMPER MELIOR d.o.o.
PORZANA d.o.o.
AME D.O.O.
NB-INVEST d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu, prijevoz i usluge
MIŠO SAVJETOVANJE d.o.o.
INTEGRA 2000 d.o.o.
INTEGRA d.o.o.
INTEGRA D.O.O.
SPEM d.o.o.
Drugi park d.o.o.
ARNA d.o.o.
ADARNA d.o.o.
TOLEDO d.o.o.
EVOLARE d.o.o.
FEF d.o.o.
VV Konzalting d.o.o.
Slobodna gospodarska zona Varaždin d.o.o.
HOPLITE d.o.o.
HB Savjetovanje d.o.o.
INTELEKTA d.o.o.
Z.A.B. d.o.o.
PTIC d.o.o.
KAIROS d.o.o.
TEGOS KONZALTING d.o.o.
NOVI GRAD ULAGANJA D.O.O.
KAMBA SAVJETOVANJE d.o.o.
Genialis d.o.o.
POSLOVNI EDUKATOR d.o.o.
MORSKI CVIJET d.o.o. – ˝u likvidaciji˝
CREATIVA d.o.o.
CREATIVA TEST d.o.o.
COMPETENTIA d.o.o.
STRATEGIJSKI EKONOMSKI PARTNERI d.o.o.
OPTIVUS d.o.o.
OREČ d.o.o.
OR CENTAR d.o.o.
ULJAR d. o. o.
LIPAR SAVJETOVANJE d. o. o.
SUPORTA D.O.O.
PORAST d.o.o.
JELNIKAR d.o.o.
ZELENO NEBO d.o.o.
ŽUTO NEBO d.o.o. – u stečaju
SEDAM SAVJETOVANJE d.o.o.
SEDUM d.o.o.
QUARTUS PROJEKT d.o.o.
RI – GRUPA d. o. o.
IDRIS d. o. o.
KARIJERA PROSPERA d.o.o.
LEGRUS PROSPERITAS d.o.o.
PROSPERA SAVJETOVANJE d.o.o.
PROSPERITAS d.o.o.
PROSPERUS SOLUCIJA D.O.O.
STATUS PROSPER d.o.o.
PROVA – KON d.o.o.
INTEGRALNI SISTEM d.o.o.
FRIZIJSKA FARMA d.o.o. “u likvidaciji”
NIKOS PROFIL d.o.o.
PROFIL POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.
ZADRUGA ZELENA SKRB – RIJEKA
FINCON d.o.o. “u likvidaciji”
TERRARUM d.o.o.
ZION ALTUS d.o.o. za usluge
PLASTIKA I ALATI D.O.O.
INTERKAPITAL d.d.
MERKANTIL d.o.o.
MAKRO-KEM d.o.o.
VICUS OSTROG j.d.o.o.
Zagrebačke otpadne vode – upravljanje i pogon d.o.o.
MARIJA KLAUDIJA d.o.o.
OPUS LAUDIS d.o.o.
INOVACIJA d. o. o. u likvidaciji
Tehnološko – inovacijski centar Rijeka d. o. o.
PRO-MA-KON d.o.o.
PORTAS d. o. o.
Terra libertas d.o.o.
MAGNUS OPERA D.O.O.
INITUM d.o.o.
MERITUM SAVJETOVANJE d.o.o.
PLACITUM D.O.O.
PROMERITUM d.o.o.
NAVIGO DALMATIA d.o.o.
EUROTEST ISPITIVANJA d.o.o.
SATURO PRIMO d. o. o.
Frankopan Star d.o.o.
FRANKOPANSKA d.o.o. u likvidaciji
VETERINARSKA MREŽA d.o.o.
ZADRUGA PODUZETNIČKA MREŽA
OPTIMUS STOP d.o.o.
PROVENTUS STRATEGIJE D.O.O.
Gratia agere d.o.o.
STRIBOR d.o.o.
SAVJETURA d.o.o.
OPERTUM SAVJETOVANJA d.o.o. “u stečaju”
IN SITU d.o.o.
POSREDNIŠTVO d.o.o.
SINERGIJA NAKLADNIŠTVO d.o.o.
LEGRUS d.o.o.
NUKON d.o.o.
CONTEST d.o.o.
TANGENTA CONSULTING d.o.o.
KAPITALING d.o.o.
ISTARSKA KULA d.o.o.
LENDEL d.o.o.
PARPANUS d.o.o.
Visteon Adria d.o.o.
MURUS PETRA d.o.o.
PARTENON PROGRAM MANAGEMENT d.o.o.
PROFIT SAVJETOVANJE d.o.o.
Intellectus Capitalis d. o. o.
SAVJETOVANJE JADRAN d.o.o., u likvidaciji
DELTA SAVJETOVANJE d.o.o.
KORES SAVJETOVANJE d.o.o.
ERACON PROJEKT d.o.o.
NOVACON d.o.o.
PROMACON d.o.o.
T&MC SERVISI d.o.o.
NETA-USLUGE d.o.o.
MONETA PRIMA d.o.o.
MONETALIS d.o.o.
PLANETARIS d.o.o.
MEGATREND d.o.o.
B. SERVISI d.o.o.
M. S. K. SERVIS d. o. o.
META-KOMUNIKACIJA d.o.o.
PARAGRAF d.o.o.
SMI – BRAL d.o.o.
KATUS d.o.o.
TOČKA PROMJENE d.o.o.
PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.
TALIA – BIRO d.o.o.
MEGA HOLDING d.o.o.
VALAMAR ADRIA HOLDING d.d.
PLAVI LONAC D.O.O.
CARICA NOVA d.o.o.
PROVIDEO d.o.o.
RIDEO SAVJETOVANJE d.o.o.
POSLOVNO SAVJETOVANJE BAKIĆ d.o.o.
DIMO STUDIO d.o.o.
KERNER SAVJETOVANJE d.o.o. – u likvidaciji
DOMENA ANA d.o.o.
MORSKI DRAGULJ d.o.o.
SENSE ESCO d.o.o.
KARMEN POSLOVNO SAVJETOVANJE D.O.O.
ROBOTICA VREĆICE D.O.O.
PODUZETNIČKI CENTAR SVETA NEDELJA d.o.o. u likvidaciji
KONTAKT PLUS d.o.o.
PLANET PLUS d.o.o.
NARDELLI d. o. o.
MIRO-TRADE d.o.o.
INTENTUS d.o.o.
INTUS d. o. o.
NAVIGO CAPITAL D.O.O.
TROGLAV d.o.o.
KREATIVNA KOLABORACIJA d.o.o.
KREATIVNA ULAGANJA d.o.o.
KREATIVNA VJEVERICA D.O.O.
ZAGRIZI d.o.o.
MARKETING-MIKS d.o.o.
PROTOCOLLUM d.o.o.
PODUZETNIČKI CENTAR PAKRAC d. o. o.
PODUZETNIČKI CENTAR SAMOBOR d.o.o.
PROMETEJ d.o.o.
PROTEJ d.o.o.
PRO CONSILIUM d.o.o., putnička agencija
ENOTO USLUGE d.o.o.
LATINO USLUGE d.o.o.
PARI PASSU D.O.O.
POSLOVNI PARK ISTRA d. o. o.
ZAGROS IMPERIUM d.o.o.
VINDEX d.o.o.
VINDEX društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i poslovne usluge
MARAKA SAVJETOVANJE d.o.o.
TRI KORAKA d.o.o.
KALIBRO d.o.o.
KALINA d.o.o.
JAVNI SEKTOR d.o.o.
VIKTORIA-KONTO d.o.o.
PROJEKTNA INTELIGENCIJA d.o.o.
STULIC IT d.o.o.
PROVECTUS CAPITAL d.o.o.
Nova Liburnija d. o. o.
MEDIA SEDAM STUDIO d.o.o.
LOGOS TERMODINAMIKA d.o.o.
ISTRA JADRAN CONSULTING d.o.o.
COMMENTOR d.o.o.
SOLUTIO OPTIMA d.o.o.
RUBICON d.o.o.
RUBICON NEKRETNINE d.o.o.
HART PEROVIĆ D.O.O.
CONESTA d.o.o.
TRIVIA SAVJETOVANJE d.o.o.
PALAM d.o.o.
TRIPALO SAVJETOVANJE d.o.o.
PROMJENA U IZAZOV d.o.o.
MODULACIJA D.O.O.
MIG PROJEKT d.o.o.
FERT d. o. o.
PLANUS ADRIA d.o.o.
PREHNIT d.o.o.
INTER GAMA d.o.o.
LAUTER GAMA d.o.o.
CENTURIUM d.o.o.
FORMA NORIS d.o.o.
INTENDO d.o.o.
ELEOS SAVJETOVANJE d.o.o.
KOLEOS d.o.o.
TERRACTA SAVJETOVANJE d.o.o.
STELLIGER d.o.o.
ZAKLAN d.o.o.
KLIJENT d.o.o.
EUROCONSULTING d. d.
PROCON TEHNIKA d. o. o.
PROCONSUL d.o.o.
PROCONSULT d.o.o.
MUREX d.o.o.
CEI Zagreb d.o.o.
STUDIO ENIGMA d.o.o.
KEMORAL d.o.o.
LITITATIO D.O.O.
POSLOVNI ASISTENT d.o.o.
MODRO MORE d. o. o. u likvidaciji
METRO CONSILIUM d. o. o.
PODUZETNIČKI CENTAR SENJ
PRIOR d.o.o.
PRIORES GRUPA d.o.o.
PRIORITET d.o.o.
SUPERIOR PERITUS d.o.o.
KALLEA MEDIA d.o.o.
PERISKA TURIST d.o.o. “u likvidaciji”
PARTNER KAPITAL D.O.O. – U LIKVIDACIJI
PREZENTACIJA d.o.o.
EUROCERTUS d.o.o.
FINVERS d. o. o.
GALLA d.o.o.
VIDOVA GORA d. o. o.
GRUPA DESET d.o.o.
NOVI NAČIN d.o.o.
Poduzetnički centar Jastrebarsko d.o.o. – u likvidaciji
M. V. R. d. o. o.
VIRIBUS TRANS d.o.o. za trgovinu i poslovne usluge
MACTUS D.O.O.
INTER – PARTNER d.o.o.
MEDROM d.o.o.
LOVORIKA d.o.o.
OPORTUNITAS d.o.o.
OPORTUNITAS USLUGE d.o.o.
KAROL CONSULTING d.o.o.
POSLOVNI CENTAR BRANIMIR d.o.o.
KORUNIĆ d.o.o.
DANTE GRUPA d. o. o.
PODUZETNIČKI CENTAR PLETERNICA d.o.o.
SLOBODNA ZONA KUTINA d.o.o.
MATERIA VERE d.o.o.
ORIGO VERA d.o.o.
RESISTO d.o.o.
MANEO d.o.o.
MANEO d.o.o.
DORNATIVA d.o.o.
SOLUTIO d. o. o.
SOLUTIO LAB d.o.o.
KREATOR RAZVOJA d.o.o.
GALINDO SAVJETOVANJA d.o.o.
EUROMAGALIA D.O.O.
TERRA CONSILIUM d.o.o.
VALENS CONSILIUM d.o.o.
MEDIA CAPITAL d.o.o.
TRIGON CAPITAL d.o.o.
LAUTUS AQUA d.o.o.
SENSUM d. o. o.
TREZOR-DAR d.o.o.
PLUMERIA d.o.o.
POSLOVNA UČINKOVITOST d.o.o.
PRO AUDIT d.o.o.
LOGOTOK d.o.o.
INSTIGO d.o.o.
RADOSNICA d.o.o.
GORICA KONZALTING d.o.o.
PROTOMNIA d.o.o.
VELO MISTO d.o.o.
METAL TEHNIKA d.o.o. za trgovinu i usluge
SALUS CORONA D.O.O.
T. J. D. CONSULTING d. o. o. – u likvidaciji
RENDULIĆ d.o.o.
VARTEKS ESOP d.o.o.
DALMACIJA AGENT d.o.o.
Valamar poslovni razvoj d.o.o.
VIR POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.
NOTITIA d.o.o.
SANE CONGREGO d.o.o.
MIRA-MAKS d.o.o.
PRO SENSUS d.o.o.
TITIUS d.o.o.
CAMISA d. o. o.
MAMIS SAVJETOVANJE d.o.o.
ZOE CONSILIUM d. o. o.
LOVRIJENAC 1000 d.o.o.
STATUS NEKRETNINE d.o.o.
SPECULUM d.o.o.
KEDOBET D.O.O.
Delticom AG – Podružnica Zagreb
MONEO d.o.o.
MONEO d.o.o.
MONEO SAVJETOVANJE d.o.o.
FORTIS SAVJETOVANJE d.o.o.
LABORIS SAVJETOVANJE d.o.o.
MORES SAVJETOVANJE d.o.o.
PERITUS SAVJETOVANJE d.o.o.
PROMERITUS SAVJETOVANJE d.o.o.
PROVENTUS SAVJETOVANJE d.o.o.
STRATOS Savjetovanje d.o.o.
MAKSIMILIANO d.o.o.
MODERNA-USLUGE d.o.o.
KOMPAKTNO SAVJETOVANJE d.o.o.
FILIMONISTOREA d.o.o.
SIMON I SIMON d.o.o.
SUPERA KVALITETA d.o.o.
TERRA – VEGO d.o.o.
M + INTERNATIONAL SERVICES d.o.o.
SANEVIS d.o.o.
PRO FUTURO d.o.o.
INVESTICIJSKI INŽENJERING d.o.o.
MODERNI CIJEVNI SUSTAVI d.o.o.
LAUTE društvo s ograničenom odgovornošću, trgovina i savjetovanje
GLOBALNI SUSTAVI d.o.o.
MAGIS MAGIS d.o.o.
MAGIS MEDIA d.o.o.
PRODIGUS d.o.o.
Enell i Partneri d.o.o.
LOGOS d. o. o.
ŠTAMPAR d.o.o.
PARTNER TRUST d.o.o.
TRANS GLOBAL TRUST d.o.o.
ZLATNA LAGUNA d.o.o.
MILETIĆ d.o.o.
MILETIĆ d.o.o.
TERMOBIRO d.o.o. – u likvidaciji
T&MC Internacional d.o.o.
DALMACIJA PROJEKT d.o.o.
LiMit d.o.o.
SOLLERS ASSIST d.o.o.
DOBRO DOBA d.o.o.
NOVI LIMEL D.O.O.
ZELOT d.o.o.
STRATEGO GROUP d.o.o.
ORAVEDA d.o.o.
MARGIANA d.o.o. – u stečaju
Poljoprivredna Zadruga Klaster Agris – Projekt
IN DIVIDO d. o. o.
MARIVID d.o.o.
MATIVICON D.O.O.
PARTUS PLUS D.O.O.
RADILICA d.o.o.
STELLA SPLENDIDA d.o.o.
KANTAR D.O.O. U LIKVIDACIJI
PETIMENA RIJEKA d.o.o.
TRIKORD d.o.o.
IVAN POLAN d.o.o.
ZVONIVAN POSLOVNO SAVJETOVANJE D.O.O.
MARTINGAL d.o.o.
MASLINA d.o.o.
MULTIPARTNER d. o. o.
STILUS d.o.o.
BRITANIKA d.o.o.
KORITA D.O.O.
PLAVA MILJA d.o.o.
TRISET d.o.o.
MAKOL – CONSULTING d. o. o.
PINS d. o. o.
MEDICINSKI SERVISI d.o.o.
INSTAR SAVJETOVANJE d.o.o.
PERMAR SAVJETOVANJE d.o.o.
Provisor savjetovanje d.o.o.
RIGOR SAVJETOVANJE d.o.o.
VIR SAVJETOVANJE d.o.o.
MOTUS REGO j. d. o. o.
IMOTA d.o.o.
NOVALIUS d. o. o.
MEDIALIS USLUGE d.o.o.
POLJANEC SAVJETOVANJA d.o.o.
JANUS CENTAR d.o.o.
S. C. SAVJETOVANJE I USLUGE d. o. o.
PROPAGATIO d.o.o.
KOMPETENCIJA d. o. o.
POLLUX d.o.o. “u stečaju”
MODUS d.o.o.
MODUS MELIOR d.o.o.
MI PRIMUS d.o.o.
PRIMUS d.o.o. za trgovinu i usluge
TAKTIKA d. o. o.
PARTUM USLUGE D.O.O.
IZVORNI RAZVOJ d.o.o.
STUDIO DAMIR d.o.o.
MEGA Grupa d.o.o.
GRANAKON d.o.o.
PRIMAKON d.o.o.
SAVJETOVANJE VISENTIN d.o.o.
JADRANSKA TURISTIČKA KARTICA d.o.o.
TRAG INFORMACIJE d.o.o.
Litus Maris d.o.o.
NOVI AGRAR D.O.O.
LUCTOR d.o.o.
SOLAR MODUS d.o.o.
FROBOSE d.o.o.
TOBOS d.o.o.
PROTERON SAVJETOVANJE D.O.O.
TOMIDO d. o. o.
TERMES d.o.o.
TERMES GRUPA d.d.
TUDORIĆ USLUGE d.o.o.
FRATERNITAS d.o.o.
TEHNOLOŠKO UPRAVLJANJE PROJEKTIMA d.o.o.
MARIS KONZALTING d.o.o.
MAZIN PROJEKT d.o.o.
POMAK PLUS d.o.o.
RIVA-CONSULIUM d.o.o.
MOJE SAVJETOVANJE d.o.o.
PROFICON d.o.o.
STARA GRADSKA JEZGRA d.o.o.
PRONOVA D.O.O.
Svetice grupa d.d.
UGT d. o. o. “u likvidaciji”
MEDISELECT d.o.o.
PROFICIO d.d.
MANDRAGORA d.o.o.
SOLERS CENTAR d.o.o.
KONTROLING d.o.o.
STATER d.o.o.
PINTA d.o.o. – u likvidaciji
VENETIA SERVIS d.o.o.
PANGO D.O.O.
PROTINUS d.o.o.
CROMOST d.o.o.
UNICORNIS d.o.o.
REDEA d.o.o.
FILEO d.o.o.
SILOG d.o.o.
MORES TEMPORUM D.O.O.
NAUTICA d.o.o. “u stečaju”
MODERATUS d. o. o.
EUROEDUKA d.o.o.
MOJA OBITELJ d.o.o. – u likvidaciji
P. & P. konzalting d.o.o.
STUDIO PRO V. d.o.o.
LOLIGO D.O.O.
Libertus usluge d.o.o.
PRO RATA d.o.o.
LARION d.o.o.
ENERGO CONSTANTA d.o.o.
ZELOVO D.O.O.
Sinergijske Solucije d.o.o.
INTELLEKT MEDIA d.o.o. u likvidaciji
MARI TERRA d. o. o.
JADRAN SOLAR d.o.o.
VENDITA d.o.o.
Euromedical d.o.o.
VALOSCA d.o.o.
MIRASI d.o.o.
RENOME PLUS d.o.o. “u likvidaciji”
STUDIUM SPONTE d.o.o.
M. M. SAVJETOVANJE d. o. o.
FLORIS d. o. o.
TRAJECTUM d.o.o.
EKONOMIK d. o. o.
VITA MAGUS d.o.o.
VIRTUS TIM d.o.o.
INITIA d.o.o. – u likvidaciji
DENSUS d.o.o.
KREATIVNI MULTIMEDIJ D.O.O.
NOMM savjetovanje d.o.o.
TIM SAVJETOVANJE d.o.o.
URANIUM SAVJETOVANJE d.o.o.
TRIBOTEHNIKA d.o.o.
EUROLED d.o.o.
SIMULUS GRUPA D.O.O.
REDEN SAVJETOVANJE d.o.o.
Virtus poslovno savjetovanje d.o.o.
VIRTUS USLUGE d.o.o.
STONASAT d.o.o.
MAXIMA d.o.o.
ORTEGA d.o.o.
VERNAR ADRIA d.o.o.
SALUS POPULI d.o.o.
FILOGINIJA d.o.o.
VICTUS MEDIA D.O.O.
PROGRESSIO d.o.o.
Fortempo d.o.o.
SIMBOL MUSIC d.o.o.
KAPO CONSULTING d.o.o. – u likvidaciji
PREKSI d.o.o.
Medora d.o.o.
PARTNER KONZALTING d. o. o.
SOLAR KON d.o.o.
VIGOR KOMUNIKACIJE d.o.o.
SANJIN STIL d.o.o.
TEHNIKA ESOP d.o.o.
LIBRA SAVJETOVANJE D.O.O.
MARE NOSTRUM d.o.o.
MEDIA LINK d.o.o.
ADALTA d.o.o.
SOLIDA NOVA d.o.o.
SIGNUM d. o. o.
SIGNUM d.o.o.
Optimus Artis d.o.o.
PLAVA RIBA d.o.o.
TRENING CENTAR d.o.o.
BIONT d.o.o. “u likvidaciji”
PORTA MARITIMA d.o.o.
FORSTER d.o.o.
ELEMENTA d.o.o. “u stečaju”
TRASA d.o.o.
SINERGIJA d.o.o.
SINERGIJA d.o.o.
SINERGIJA d.o.o.
SINERGIJA ULAGANJA d.o.o.
SAN STUDIO d.o.o.
LUKAS SOLUTUS d.o.o., u likvidaciji
PREDNOST D.O.O.
PRO LINE d. o. o.
POSSUM d.o.o.
DANVES d.o.o.
VELEBIT MARINE d.o.o.
PROVIDENTIA d.o.o.
DELINEO d.o.o.
SINTEGRA SAVJETOVANJE d.o.o.
MARKACIJA d.o.o.
TERRAE POPULI d.o.o.
SIMERA j.d.o.o.
GORDIAN d.o.o.
VERANTIUS d.o.o.
NETEKO d.o.o.
PETRA d.o.o.
PERITUS d. o. o.
MAGI – ING d. o. o.
MONSUN d.o.o.
SUPERA POSLOVNO UPRAVLJANJE d.o.o.
MEDICONS d.o.o.
J. D. J. d. o. o.
INŽENJERSKI BIRO d.d.
VALADRIA d.o.o.
MITESA d.o.o.
POTESA D.O.O. U LIKVIDACIJI
KONEX d.o.o.
KSEDO d.o.o.
MARIBU d.o.o.
KONTINENTAL SAVJETOVANJA d.o.o.
PROM – VIRO d.o.o.
GLAVA d.o.o.
GLAVAN SAVJETOVANJE D.O.O.
SENJANOVIĆ d.o.o.
SARDIANA d.o.o.
LARUS PROJEKT d.o.o.
PROJEKTNE STRATEGIJE D.O.O.
Tehnološki centar Split d.o.o.
PROFICERE d.o.o.
Mare Mentis d.o.o.
ISTARSKI SAJAM d. o. o. “u stečaju”
USLUGE GAMI d.o.o.
LUKOVAC d.o.o.
MULTUM ARTIS d.o.o.
STABILIS consultum d.o.o.
SUSRETIŠTE d.o.o. “u likvidaciji”
PODUZETNIČKI CENTAR d. o. o.
PODUZETNIČKI CENTAR d.o.o.
VARAŽDINSKI PODUZETNIČKI CENTAR
FARMALAB d.o.o.
Magreb d.o.o.
ENITOR d.o.o.
KLASA d.o.o.
TEMPO ADRIATIC d.o.o.
TEMPORA d.o.o.
EKONOS d.o.o.
TEHNOLOŠKI CENTAR d.o.o.
POSREDNIK d.o.o. “u stečaju”
POTECON d.o.o.
INOVATIVNI SUSTAVI d.o.o.
TANDEM d.o.o.
VERUS d. o. o.
PROGRESSUS d.o.o.
KARIN SAVJETOVANJE d.o.o.
Preon savjetovanje d.o.o.
OPINIO d.o.o.
MEROS d.o.o.
GRADUS d.o.o
MARKO VARGA SAVJETNIČKA GRUPA d.o.o.
PORTOBELLO d.o.o.
KOMPAS CONSULTING d.o.o. – u likvidaciji
MEDIANA d.o.o.
MARIUS d.o.o.
MAMAKO d.o.o.
UNIKUS d.o.o.
FRAVI SAVJETOVANJE d.o.o.
M ARHITEKTI d.o.o.
MIGOR d.o.o.
MORI d.o.o.
EUROPA NOVA d. o. o.
TeleConsult d. o. o.
TELECONSULT d.o.o.
T&MC d.o.o.
TURIZAM KONZALTING d. o. o.
BASTA d.o.o.
VAL SAVJETOVANJE d.o.o.
ERIDAN d.o.o.
TRAGOS d.o.o.
RAMIRO d.o.o.
PRIJELOM d.o.o.
MALUS d.o.o.
INSTELL D.O.O.
PROMO ADRIA d.o.o.
PLAVI SVOD d.o.o.
LISKOVO d.o.o.
PRAVA NOTA d.o.o.
PRAVA PLANINA d.o.o.
PRAVNA AGENCIJA d.o.o.
ORIGINAL d. o. o.
TRIGINTA d.o.o.
LINARDIĆ d.o.o.
SERPAS d.o.o.
TRIDAN D.O.O.
I. R. S. d.o.o.
SIGMA SAVJETOVANJA d.o.o.
CroViva d.o.o.
RADIN d. d. u stečaju
POSLOVNI SVIJET d.o.o.
ELEDA d. o. o.
PETROPROM d. o. o.
MARIO I PARTNERI d.o.o.
PROGRES ZADAR d.o.o.
PROGRESO GRUPA d.o.o.
RIJEKA – PROGRES d. o. o.
RETROMETAR d.o.o.
EKOMOBILIS d.o.o.
VALETIS d.o.o.
INSTAR d.o.o.
MEDIKAMENT d.o.o.
PRIMANI d.o.o.
” VALLIS AUREA” POSLOVNO SAVJETOVANJE, VL. VATROSLAV POPOVIĆ
LUKS – Obrt za poslovno savjetovanje, Suzana Operman
“SAM – SEC” Obrt za računalne djelatnosti i usluge – vl. VLATKA OSREČKI
AGENCIJA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I WEB-DIZAJN “IMPRESSA”, VL. DAMIR TAŠLER
Obrt za poslovno savjetovanje OSKAR, Una Kociper, Obrež Vivodinski 3/B, Ozalj
SAVJETODAVNE USLUGE S PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I MINERALNIH SIROVINA, NEVENKA KRKLEC
“MONERE” OBRT ZA SAVJETOVANJE I USLUGE, VL. TOMISLAV KANIŽAJ
Obrt za savjetovanje, posredovanje i usluge ARTEMIDA vl. Svjetlana Borozan
JADRIN d. o. o.
OBRT ZA POSLOVNE USLUGE “ALLIANCE”, vl. VESNA TIĆAK
“ZAGREB HABITATIO” OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE I POSLOVANJE NEKRETNINAMA, VL. MARTINA PODRAVEC
GASTRO LAJT, OBRT ZA SAVJETOVANJE I USLUGE, VL. RAUL LAJTMAN
OBRT ZA USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA iS Consulting, Spomenka Đurić, Tušilović, Tušilović 37/a
MLADEN BLAŽEVIĆ- INTELEKTUALNE USLUGE “FINOS”
“JAKO USPJEŠNA FIRMA” OBRT ZA PROMIDŽBU I USLUGE VL. ANTONIJA BLAĆE
“INVEST -BIRO” OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE I POSREDOVANJE, vl. DAMIR PAVŠIĆ
“BALENT” – SAVJETOVANJE, ZASTUPANJE I KONZALTING, DEAN BALENT
BETA obrt za savjetovanje u poslovanju i upravljanje, vl. Tatajana Škrbić
“FRANO” OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE I USLUGE, vl. FRANO BUŠIĆ
“ID EST”, OBRT ZA SAVJETOVANJE, VL. LJUBA VRANEŠIĆ-KULUNĐIĆ
Alter Mundus PLUS, OBRT ZA USLUGE, VL. KRISTINA ŠMIDT GRANCARIĆ
“ADVIS” KONZALTING U SUSTAVIMA UPRAVLJANJA, DRAGUTIN DOKMANIĆ
“AKTIVA” OBRT ZA POSLOVNO UPRAVLJANJE, VLASNIK MILJENKO VRETENAR
“BARTOLIĆ” savjetovanje u poslovanju i upravljanju, vl. DAMIR BARTOLIĆ
“INORA” OBRT ZA SAVJETOVANJE U POSLOVANJU I UPRAVLJANJU, VL. INOSLAV KORINČIĆ
“MISA”, OBRT ZA SAVJETOVANJE U VEZI S POSLOVANJEM I OSTALIM UPRAVLJANJEM, VL. MILENA SAKOMAN
ART-ING savjetovanje,posredovanje, kreiranje i upravljanje poslovnim pothvatima, vl. Dragan Milakara
BINIS, obrt za upravljanje sustavima u poslovanju vl. Damir Kolaković
BUSOLA obrt za savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, Osijek, Ružina 78
“EVOCO”CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA, VL. ELSY VICKOV
“MERIDIJANA” POSLOVNO SAVJETOVANJE, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ – VL. JASMINKA JELČIĆ
APEX obrt za poslovno savjetovanje, vl. Nada Mijatović
“BONUS KONZALTING” TRGOVAČKO USLUŽNI I UGOSTITELJSKI OBRT, VL. BORIS IMBRIOVČAN
“PAUKOVA MREŽA” POSLOVNO-USLUŽNI OBRT, VL. ZORAN DRAGAŠ
ARGUS obrt za financijsko-informatički marketing, vl. Melita Bušić
“MODUS” USLUŽNI I TRGOVAČKI OBRT, VL. SLAĐANA ARLOV
AGRICOLA savjetovanje u poljoprivredi, Osijek, Vinkovačka cesta 66a
AGRO-PLAN OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE U POLJOPRIVREDI VL. DAVID GLUHIĆ
“B plan” USLUŽNI OBRT, NIKOLA DEVIĆ
” NET DEKOR” POSLOVNO – USLUŽNI OBRT, vl. NINOSLAV BRLIĆ
OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE I POSREDNIŠTVO VRANIĆ-MIJATOVIĆ VL.LJUBICA VRANIĆ-MIJATOVIĆ
“MARRIEU CONSULTING” USLUŽNI OBRT, RIKARDO MARELIĆ
C R O A G E N T S E N J
INVEST CONSULT, POSLOVNO SAVJETOVANJE, VL. SLAVKO DRLJE
“BEST INVEST” OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE suvl. DEJAN CVJETKOVIĆ i MARIJANA GRUBIŠIĆ
KVADRAT METROPOLE, OBRT ZA POSREDOVANJE NEKRETNINAMA, VL. MATIJA ŽAGAR
METRO savjetovanje d.o.o.
METROKONZALTING – obrt za savjetovanje i poslovne usluge, vl. Mihaela Huss
SONJA PULSINGER OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE VL. SONJA MARTINA PULSINGER
RAČIĆ SAVJETOVANJE obrt za savjetovanje i ostale usluge, vl. Dino Račić
“UMJEĆE ŽIVOTA” OBRT ZA SAVJETOVANJE, VL. GORAN UZELAC
OKOLIŠ OBRT ZA SAVJETOVANJE I USLUGE VL. KRUNOSLAV BOBAN
“M B GRUPA” – SAVJETOVANJE, ZASTUPANJE I KONZALTING, VL. BIJELIĆ OLIVER
“ORBIS CONSULTING” Obrt za savjetovanje i edukaciju, PULA, Karšiole 2
“REBROVIĆ” OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE, PULA, ISTARSKA 8, vl. BORIS REBROVIĆ
A – TEST Obrt za intelektualne i poslovne usluge, vl. Zvonimir Crnogorac
“FUNDA” OBRT ZA SAVJETOVANJE I OBRAZOVANJE, DRAGUTIN FUNDA, LEPOGLAVA, EUGENA KVATERNIKA 13
“JK CONSULTING” USLUŽNI OBRT, JULIJE KATANČEVIĆ
KREAR, OBRT ZA POSLOVNE USLUGE, VL. NATALIJA BAJS I FRANCISCO JAVIER LURI SAN VICENTE
Obrt za poslovne usluge i prijevode, vl. Tanja Sergović
“MM-INVEST” POSLOVNI OBRT, VL. MILAN MARTULAŠ
“MS INVEST”, USLUŽNI OBRT, VL. MARIJAN ŠPILJAR
AGENCIJA FOND INVEST obrt za poslovne i uslužne djelatnosti, vl.Tihomir Lekšan
” VIZIJA ” POSLOVNO SAVJETOVANJE, DEJAN GRAHOVAC
Savjetovanje u poslovanju “DAG” – vl. DANICA GRAHEK
IMS 21 OOM, NIJAZ ISAKOVIĆ
“INTELA CONSALTING” poslovno savjetovanje, vl. MARKO SLUNJSKI
SIROVA HRANA, TRGOVAČKO USLUŽNI OBRT VL. DOMENICO DEVESCOVI
“TARGET CONSULTING” OBRT ZA INTELEKTUALNE USLUGE- LABIN, SV.MIKULE BR.19, VL. NARCISO BUCIC
AXIS – OBRT ZA INTELEKTUALNE, POSLOVNE I KREATIVNE USLUGE, BOJANA BOŠNJAK
EVERYDAY HOLIDAY, Obrt za savjetovanje i posredovanje, Joanna Terlecka
“DM TEHNIKA” – SAVJETOVANJE I NADZOR U INDUSTRIJI, DAMIR MARKIĆ
DANIVA d.o.o.
NASTAV PNEUMATIK obrt za savjetovanje i operativnu pomoć, Nikola Nastav
OBRT ZA SAVJETOVANJE I OPERATIVNE POSLOVE U VANJSKOJ TRGOVINI I KNJIGOVODSTVO “NINA”, VL. ZLATA TESLA
Obrt za savjetovanje i operativnu pomoć BENIĆ, Josip Benić
Obrt za savjetovanje i operativnu pomoć KRALJ, Stjepan Kralj
“MARTIS” TRANSDUCER TECHNOLOGY – LINO MARTINČIĆ UMAG
ZANA, OBRT ZA USLUGE, VL. DARIO ZANIĆ
“LIPA” OBRT ZA SAVJETOVANJE – MOMIR STJELJA
HADDAD INFO – OBRT ZA POSLOVNE USLUGE, VL. HANI HADDAD
YACHT- POOL INTERNATIONAL, ĐEK ŠURIJA, POREČ, S. RAJKA 38
B-CONSULT obrt za poslovno savjetovanje i izradu razvojnih studija
FIDELIS, obrt za usluge i savjetovanje, vl. Željko Tadić
Obrt: DEKON SAVJETOVANJE U VEZI S POSLOVANJEM I UPRAVLJANJEM, vl. JOSIP DEDIĆ
” FI-DO ” OBRTA ZA POSLOVNE USLUGE, vl. ANĐELKA FLUKA
OBRTZA KONZALTING POSLOVE, vl. MIRJANA JAKOVLJEVIĆ
GG obrt za poslovno savjetovanje, vl. Gordan Glavaš
“EXPERTA” Agencija za poslovne usluge, vl. Ivka Talić
“EXPERTO” OBRT ZA PROMIDŽBU I USLUGE, DALIBOR KOVAČIĆ
DD EXPERT, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE, DRAŽEN DUNDOVIĆ
“INTUS” INTEGRALNE INTELEKTUALNE USLUGE, vl. Dr. sc. JOSIP TRAMPETIĆ
LIC SAVJETOVANJE, Jasminka Kotarski Muhvić, Ciglenica Zagorska 60F, Sveti Križ Začretje
“SVJETLANA VESELI” OBRT ZA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I SAVJETOVANJE – VL. SVJETLANA VESELI
ANETA obrt za savjetovanje, posredovanje i usluge, vl. Dorina Jedinak
INGINSPEKT-ZAGREB, SAVJETOVANJE U VEZI S POSLOVANJEM I UPRAVLJANJEM, VL.MARINKO JANKOVIĆ
KVALITETA, obrt za usluge, vl. Marijo Paladin
“CENSEO” USLUŽNI OBRT, VL. TOMISLAV PETRINEC
Obrt za usluge GALIOT, vl. Milenko Galiot
DUX obrt za poslovno savjetovanje, trgovinu i usluge, vl. Mario Medak
” KORAK DALJE ” OBRT ZA SAVJETODAVNE DJELATNOSTI, VL. NATAŠA BAROLIN BELIĆ
” TITIUS ” OBRT ZA USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA, vl. MARIJA TARLE
“ADRIA KVALITETA”, OBRT ZA SAVJETOVANJE, VL. PAVLE KOPRIVANAC
Obrt za savjetovanje CRM CONSULTING, Toni Ljubetić
ARHIMOD, OBRT ZA DIZAJN I USLUGE, vl. MAJA MIZLER
“MAROLT”, POSLOVNE USLUGE I SAVJETOVANJE, VL. DAVOR MAROLT
GRANUM G, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE, VL. GABRIJELA ŠURINA HANZL I INES VRANJEŠ RADOVANOVIĆ
NUTRICIJA, obrt za savjetovanje na području sigurnosti hrane i nutricionizma, vlasnik Ivica Vrdoljak
ETALON uslužni obrt, vl. Zijad Hadžić
OMNIS, OBRT ZA POSLOVNE USLUGE, VL. DUNJA RIBARIĆ
“AKO- ELEKTROTEHNIČKO INŽENJERSTVO” vl. Vladimir Kozina
TOLERANCA, USLUŽNI OBRT, IVANA MARKOVIĆ PALAIĆ, SISAK
“MOJ VIRTUALNI ASISTENT” POSLOVNO SAVJETOVANJE, VL. FILIP GALETIĆ
HERCON, OBRT ZA SAVJETOVANJE I USLUGE VL. MILA MEĐUGORAC POPOVSKI
POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO OSVALDIC GALIC JOSIPA, JOSIPA OSVALDIĆ GALIC, ŠPIŠIĆ BUKOVICA, BUKOVIČKA CESTA 8 b
OBRT ZA SAVJETOVANJE “MORES”, VL. SANDRA UDOVIČIĆ
“PARADIGMA” OBRT ZA SAVJETOVANJE I KOMUNIKACIJE, VL. SILVA PAVIĆ-STAZIĆ
“SIGMA PLUS” OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE I PODUKU VL. SILVA ČULINA GERMOŠEK
VERIĆ PLINA d.o.o.
LUNA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE, VL. ANA MATUTINOVIĆ
LUNA, OBRT ZA USLUGE I TRGOVINU, VL. LUKA CIFRIĆ
“IDEA” VL. IGOR DRAGIŠIĆ
SIGURNOSNI SAVJETNIK, VL. MELITA LISEC
SIGURNOSTINSPEKT
USLUŽNI OBRT “IM STUDIO”, IVAN MUNIĆ
USLUŽNI OBRT “IM STUDIO”, vl. IVAN MUNIĆ
USLUŽNI OBRT” IM STUDIO” VL IVAN MUNIĆ
USLUŽNI OBRT”IM STUDIO” KASTAV,TOMETIĆI 10c vl.IVAN MUNIĆ
DVORNY LEVADA OBRT ZA USLUGE, SAVJETOVANJA I TRGOVINU VL. RUBES LEVADA
OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE, ADRIATIC EXPERT, vl. Srećko Favro