Podrazumeva primenu različitih alata u kreiranju komunikacije – izgovorena i pisana reč, fotografija, video zapis, muzika, scenski pokret. Reč je o primeni različitih “alata” koji mogu poslužiti kao kanal putem kojeg će poruka stići do svog cilja. Poslovi obuhvataju i analizu medijske scene i medijskih sadrzaja, donošenje zaključaka na osnovu koji se osmišljavaju načini za unapređivanje postojećih kanala komunikacije i razvoj novih.

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/