Pisanje projekata, pomoć i podrška manjinskim medijima, realizacija edukativnih kurseva, okruglih stolova, organizovanje novinarskih simpozijuma i sl.Takođe, rad ovog stručnog profila podrazumeva praćenje rada manjinskih medija informisanja i reagovanje, ako ne rade po propisima, ali i pružanje podrška, ako se određena prava ne poštuju, izrada medijske strategije za manjinske medije itd.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com