Kriminalističari/ke se brinu o sigurnosti građana štiteći njihova prava, život i imovinu. Kriminalističari/ke rešavaju kriminalna dela i planiraju akcije i strategije suzbijanja kriminaliteta.
Kriminalističari/ke i policajci zajedno rešavaju slučajeve krađa, provala, ubistava, zloupotrebe droga, krijumčarenja (umetničkih dela, oružja, ljudi, droge), nezakonite trgovine, otmica, iznuda, ucena i falsifikovanja (novca, umetničkih dela, dokumenata). Kriminalističari/ke se bave i utvrđivanjem verodostojnosti materijalnih dokaza, na koje se poziva u sudskom postupku (npr. otisci prstiju). Zaposleni u specijalnoj policijskoj jedinici bore se protiv svih oblika diverzija i terorizma, sprečavaju otmice, osiguravaju transport novca, vrednosnog tereta i važnih osoba.
Osnova za rad svih kriminalističara/ki su precizne i tačne informacije. Stoga se najveći deo njihovog posla odnosi upravo na prikupljanje informacija, npr. razgovorom s očevicima i osumnjičenima, pregledom postojeće dokumentacije i nadzorom ljudi i objekata.

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/