Obavljanje pregleda po uputu lekara opšte prakse ili drugih specijalista; obavljanje operacija u zavisnosti od posebne oblasti subspecijalizacije – neurohirurgije, hirurgije abdomena, kardio-hirurgije, grudne hirurgije, i tako dalje; saradnja sa anesteziologom i tehničarima.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com