Priprema, organizacija i sprovođenje istraživanja, sastavljanje anketnih upitnika i podsetnika za intervjue, pisanje izveštaja. Posao uključuje i predviđanje novih tržišnih prilika, analizu konkurencije i njihovih marketinških aktivnosti, zatim ocenjivanje uspešnosti kampanja u oblasti marketinga, promocije i prodaje. Na osnovu dobijenih rezultata kreiraju se predlozi za marketing menadžment u cilju poboljšanja kvaliteta i pozicije proizvoda i/ili usluge na tržištu.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com