Matematičari/ke se, u najširem smislu, bave zakonitostima i načelima odnosa među veličinama i prostornim oblicima. Svoja znanja, takođe, primenjuju u rešavanju praktičnih problema unutar različitih područja ljudske delatnosti. Poslovi matematičara mogu se svrstati u dve široke kategorije: teorijska i primenjena matematika. Ipak, ova dva područja rada nisu oštro razgraničena i često se preklapaju.
Teorijski matematičari unapređuju matematičku nauku otkrivanjem novih načela i novih odnosa među postojećim matematičkim načelima. Usmereni su na prvom mestu na pronalaženje i obogaćivanje temeljnih znanja i pritom se ne zanimaju nužno za mogućnosti njihove praktične primene. Ova apstraktna i teorijska znanja su, međutim, neophodna za razvoj i nastanak brojnih naučnih i tehničkih dostignuća.
Neki matematičari su nastavnici koji podučavaju matematiku u osnovnim i srednjim školama, gimnazijama i na fakultetima. Zavisno od profila matematičara, neki nastavnici predaju i informatiku, statistiku ili fiziku u gimnazijama i drugim srednjim školama.
Najširu grupu stručnjaka čine primenjeni matematičari. Oni se koriste teorijama i tehnikama kao što su matematičko modeliranje i numeričke metode da bi postavili i rešili praktične probleme u ekonomiji, tehnici, politici i u svim područjima prirodnih i društvenih nauka. Neki stručnjaci se tako bave analizama matematičkih aspekata računara i komunikacijskih mreža; drugi primenjuju matematičke i računarske tehnike u ispitivanju učinaka novih farmakoloških sredstava na organizam i lečenje bolesti. Matematičari se, nadalje, bave analizama aerodinamičkih karakteristika aviona, organizacijom poslovanja različitih kompanija ili praćenjem procesa proizvodnje u industriji. Neki matematičari su uključeni u timove stručnjaka koji se bave otkrivanjem, razvojem i analizama sistema šifriranja namenjenih prenošenju informacija važnih za nacionalnu sigurnost. Ovi stručnjaci se nazivaju kriptanalitičari.
Mnogi primenjeni matematičari bave se projektovanjem informacionih sistema. Matematičari prate i učestvuju u stvaranju i uvođenju novih tehnologija i predlažu organizaciona rešenja i promene, kako bi se unapredilo poslovanje neke kompanije. Poslovi matematičara sastoje se i u održavanju sistema ili informatičke mreže unutar kompanije. Oni podučavaju i korisnike kompjuterskih programa.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com