Odgovornost u upravljanju takozvanim “korporativnim komunikacijama” u okviru kojih se ubrajaju i odnosi sa medijima, interne komunikacije, filantropski projekti, projekti iz oblasti korporativne društvene odgovornosti, koordinacija sa centralom kompanije, imidž i reputacija itd. Tipični radni dan podrazumeva mnogo prepiske elektronskom poštom, saradnju sa drugim timovima, upravljanje projektima (pre svega kroz osmišljavanje, praćenje ili realizaciju različitih aktivnosti), praćenje sadržaja koji su objavljeni u medijima, održavanje sastanaka, planiranje predstojećih aktivnosti, itd.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com