Menadžer/ka u u kulturi posreduje između kulture i tržišta, određuje cenu umetničke „robe“, utiče na svest nacije o sebi samoj, posvećen je kulturi i umetnosti, ceni kulturu i umetnost, poseduje osetljivost za samog umetnika, poseduje sposobnost da bude anoniman u svetu umetnika, sklon je uživanju u novom. Ukratko rečeno, menadžer/ka u kulturi i umetnosti je preduzetnik, producent, prodavac umetničkih i kulturnih ostvarenja. Primer radnog mesta osobe zaposlene u oblasti mendažmenta u kulturi jeste organizacija umetničkog festivala. Kako bi se uspešno odgovorilo na izazove ove pozicije potrebno je široko znanje o kretanjima na domaćoj i stranoj umetničkoj sceni, zatim o kapacitetima grada ili opštine domaćina festivala, kao i o potrebama publike. Organizator jednog festivala obavlja poslove dogovaranja sa umetnicima, sklapanja ugovora, finansijskog mendžmenta manifestacije, zatim praćenje organizacije nastupa i samog umetničkog nastupa. Menadžer/ka je, takođe, dužan da prati kvalitet ugovorenih nastupa ali i reakcije umetničkih kritičara, medija i publike. Zbog obima posla menadžeri/ke velikih manifestacija uglavnom rade uz pomoć tima saradnika od kojih svako preuzima posebna zaduženja. Menadžer/ka nadgleda rad ostalih i usmerava ih, ali što je još bitnije – motiviše saradnike prenoseći im viziju koju i sam sledi.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com