Planiranje, organizacija, vođenje i nadziranje radnih aktivnosti osoblja, kao i potrošnje materijalnih i finansijskih sredstava. Takodje, u opis posla spada i pregovaranje sa dobavljačima hrane i pića, kao i putničkim agencijama

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com