Radi se u kancelariji, ali se zbog prirode posla putuje na sastanke sa dobavljačima, kupcima, partnerima, itd. Računar se koristi neprestano, uz upotrebu najsavremenijih softvera i alatki radi kreiranja i kontrole ispunjenja sopstvenih ciljeva, ali i ciljeva kompanije. Konstantno usavršavanje je neophodno i neizbežno zbog stalnog kontakta sa najnovijim dostignućima u oblasti kontrole kvaliteta.

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/