Menadžeri/ke rade na ključnim upravljačkim i izvršnim položajima u privatnim i državnim proizvodnim i uslužnim preduzećima, u kojima kreiraju i sprovode poslovnu politiku. Po pravilu su rukovodioci vitalnih službi preduzeća, u koje se ubrajaju proizvodnja, prodaja i nabavka, služba računovodstva i finansija, kadrovska služba i služba istraživanja i razvoja.
Menadžeri/ke organizuju i koordinišu izvršenje radnih zadataka, nadgledaju njihovo sprovođenje i motivišu zaposlene. Tim aktivnostima oni nastoje da udovolje ciljevima organizacije: održati i povećati produktivnost i profit, zadovoljiti promenjljive i sve specifičnije potrebe kupaca, uvesti tehnološke promene u radni proces. Zbog organizacije izvršenja radnih zadataka menadžeri planiraju rad službi kojima upravljaju u skladu s definisanom strategijom poslovanja. Predlažu godišnje i mesečne planove rada u kojima predviđaju potrebne aktivnosti i resurse. Prilikom ostvarenja tih planova raspoređuju radne zadatke ili ovlašćenja svojim saradnicima ili drugim službama.
Da bi koordinisali i sprovodili nadzor nad izvršenjem radnih zadataka, menadžeri formulišu pravila koja se odnose na raspodelu odgovornosti i nadležnosti, mehanizme kontrole i razmenu informacija. Pojave li se problemi, menadžeri nastoje da ih reše i s tim ciljem razvijaju timove ili mreže stručnjaka različitih profila unutar i izvan organizacije. Menadžeri odgovaraju za zakonitost poslovanja poverenih im službi, stoga kontinuirano prate zakonske propise s područja svojih odgovornosti. Motivisanje zaposlenih menadžeri postižu tako da jasno izražavaju saradnicima i podređenima svoje zahteve i daju im povratne informacije. Pritom izražavaju svoju viziju organizacionih ciljeva na razumljiv način i podstiču zaposlene da tu viziju slede, iskazujući poštovanje i poverenje njihovim naporima.
Budući da poslovanje na svetskom tržištu postaje vrlo složeno, takmičarsko i nepredvidljivo, posao menadžera sve se više usmerava prema strateškom upravljanju, preduzetništvu i integrativnom upravljanju. Strateško upravljanje podrazumeva da menadžer uočava ključne trendove razvoja tehnologije i njima prilagođava poslovnu i razvojnu politiku preduzeća. Zbog težnje prema decentralizaciji velikih inertnih preduzeća i razvijanju poslovanja autonomnih profitnih centara, menadžeri nalik preduzetnicima preuzimaju nove rizike i razvijaju nove načine za rešavanje problema, primenjujući inovacije. Integrativnom upravljanju menadžeri se približavaju integrišući stručna znanja koja primenjuju da bi kreirali proizvode i usluge najbliže potrebama potrošača, čime preduzeće stiče prednosti na tržištu. Na primer, komercijalni stručnjaci treba da budu i tehnički obrazovani ukoliko žele da prodaju proizvod visoke tehnologije.

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/