Meteorolozi/ meteorološkinje primenjuju znanja fizike na zbivanja u gasovitom, tekućem i čvrstom delu Zemlje. Posmatraju i proučavaju prirodne pojave, pomno planiraju, organizuju i sprovode terenska merenja i naučnim metodama analiziraju i tumače dobijene rezultate. Istražuju fizička svojstva Zemljine kore, međudelovanja fizičkih procesa u moru i atmosferi, bave se proučavanjem potresa, prate vibriranja tla i pomeranja Zemljine kore, istražuju Zemljino električno, magnetno i gravitaciono polje u čvrstim slojevima, moru i vazduhu.
Meteorolozi proučavaju fizičke karakteristike, promene i procese u atmosferi ili Zemljinom vazdušnom omotaču i načine na koje planetarna atmosfera utiče na prilike u našoj okolini. Najpoznatija primena saznanja iz područja meteorologije sastoji se u predviđanju vremenskih prilika. Međutim, meteorološka istraživanja i informacije o vremenu koriste se i u svrhu kontrole zagađenja vazduha, ispitivanja trendova u klimatskim uslovima na Zemlji, kao što je opšti porast temperature ili slabljenje ozonskog omotača.
Najpoznatiju grupu stručnjaka na području meteorologije čine meteorolozi koji se bave prognozom vremena. Oni prikupljaju podatke o temperaturi, vazdušnom pritisku, vlažnosti i brzini vetra, pa primenom fizičkih i matematičkih zakonitosti izvode kratkoročna i dugoročna predviđanja vremenskih prilika. Do ovih podataka dolaze merenjima na meteorološkim stanicama ili opservatorijama, koristeći se instrumentima kao što su radiosonde, meteorološki sateliti, radari. Meteorolozi razvijaju numeričke i matematičke modele pomoću kojih simuliraju prirodne procese u Zemljinoj atmosferi. Na temelju interpretacija rezultata izvedenih iz tih modela donose kratkoročne i dugoročne vremenske prognoze i specifične prognoze za pojedina lokalna područja. Svrha ovih prognoza nije samo informisanje opšte javnosti već služe svima kojima su, bilo iz ekonomskih ili sigurnosnih razloga, nužni precizni podaci o vremenu, npr. u navigaciji, avio saobraćaju, poljoprivredi, ribarstvu, vodoprivredi i sl.
Neki meteorolozi se bave pretežno istraživačkim radom. Tako ispituju hemijska i fizička svojstva atmosfere ili se bave pitanjima prenosa svetlosti i energije unutar atmosfere. Takođe istražuju činioce koji utiču na stvaranje oblaka, dinamiku mora i pojava kao što su oluje i različite vremenske nepogode. Klimatolozi analiziraju prosečno stanje atmosfere, primenjujući podatke o temperaturi, pritisku i relativnoj vlažnosti vazduha, brzini i smeru vetra i raznim atmosferskim pojavama (mraz, grmljavina, magla, itd.). Njihova ispitivanja nalaze primenu u građevini, prostornom planiranju, planiranju sistema grejanja i hlađenja, u okviru poljoprivredne proizvodnje, u vodoprivredi, energetici, turizmu, sportu i rekreaciji i slično.

Drugi istraživači na području meteorologije se bave npr. ispitivanjem i pronalaženjem uspešnijih načina kontrole ili ublažavanja zagađenja vazduha, povećanjem preciznosti vremenske prognoze korišćenjem matematičkih modela ili mogućnostima primene meteoroloških znanja na probleme ekonomskog i društvenog razvoja. Među važnim područjima rada svakako je i razvoj instrumenata za otkrivanje, lociranje i merenje jednog meteorološkog elementa ili više njih.

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/