Priprema i realizacija nastavnih jedinica, zadavanje i pregledanje testova, administrativni poslovi, izrada (korekcija) planova,sprovođenje aktivnosti u okviru timova i sl.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com