Priprema i držanje predavanja, ispitivanje i ocenjivanje učenika. Svaki nastavnik/ca, u okviru svog nastavnog predmeta, prilagođava svoje stručno znanje propisanom programu za određeni razred i prenosi ga učenicima. Pri tome se služi savremenim psihološko-pedagoškim znanjima o procesima učenja, metodama poučavanja i oblicima rada. U školama je zastupljen veći broj nastavnih predmeta, npr. srpski jezik, strani jezik, biologija, matematika, fizika, hemija, istorija, geografija, informatika, muzička kultura, likovna kultura, psihologija, logika, filozofija, sociologija, fizička kultura itd., koje predaju nastavnici odgovarajućih struka. Nastavnici psihologije mogu da rade kombinovano – u nastavi i kao stručni saradnici. Nastava se obavlja putem predavanja, ali i drugim metodičkim postupcima, kao što je rad u laboratoriji, rad u radionici, terenska nastava, stručne ekskurzije i slični oblici komunikacije nastavnika i učenika. Pritom je poželjna što veća individualizacija nastavnog procesa.
Nastavnici, osim neposrednog rada u redovnoj i izbornoj nastavi, imaju i druge obrazovno-vaspitne zadatke: prate i vrednuju učenikov napredak, sarađuju s roditeljima na usklađenom vaspitnom delovanju škole i porodice, organizuju stručne posete i maturska putovanja, organizuju školske i vanškolske manifestacije (smotre, takmičenja, kulturne i sportske priredbe), mentori su u školskim grupama, klubovima, sekcijama i društvima, vode razredništvo i sl. U gimnazijama su zastupljene i aktivnosti na profesionalnom savetovanju učenika u vezi s izborom studija i zanimanja. Za vaspitno-obrazovni rad vezani su i odgovarajući tehnički i administrativni poslovi, kao što su ispravljanje testova, pismenih radova i maturskih radova, planiranje, vođenje evidencija, izrada statističkih pregleda i izveštaja, rasporeda časova itd., što su nastavnici dužni tačno i savesno da obavljaju.

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/