Organizatori sportsko-rekreacijskih aktivnosti planiraju, nadziru i vode programe sportske rekreacije. Zapošljavaju se u centrima za rekreaciju, zdravstveno-turističkim objektima (banjama), odmaralištima (kampovi, hoteli), naseljima i firmama koja imaju svoju službu za rekreaciju. Njihov posao počinje istraživanjem potreba specifičnog dela populacije (stari ljudi, invalidi, deca, radni ljudi). Nakon toga osmišljavaju prikladne programe sportske rekreacije i nude ih mogućim korisnicima. Smisao tih programa je poboljšanje opšteg psihofizičkog zdravlja ljudi stvaranjem pozitivnih životnih navika (kvalitetno provođenje slobodnog vremena, poboljšanje telesne kondicije). U turističkim centrima i objektima organizatori sportsko-rekreacijskih aktivnosti osmišljavaju sadržaje aktivnog odmora (npr. gimnastika, timski sportovi, društvene igre), doprinoseći poboljšanju turističke ponude. U saradnji sa zdravstvenim osobljem u zdravstveno-turističkim centrima planiraju i primjenjuju programe medicinski programiranog aktivnog odmora. Programi su namijenjeni osobama s nekim zdravstvenim poteškoćama, npr. sistema za kretanje (artroze, sportske povrede, reumatoidne poteškoće), krvotoka i disajnog sistema (alergije, astme, smanjeni imunitet). Osim što vode sportske aktivnosti (bazeni, trim kabineti), organizatori sportske rekreacije organizuju šetnje, izlete, društvene igre i predavanja. No, posao organizatora sportske rekreacije ne sastoji se samo u planiranju i sprovođenju programa sportskih aktivnosti. Oni moraju osigurati prostorije i terene za vežbanje, uskladiti termine tako da odgovaraju većini korisnika, nabaviti potrebne rekvizite (lopte, strunjače, sprave za vežbanje). Moraju osmisliti i zanimljiv način ponude svojih usluga koji će zainteresovati korisnike. Veliki deo poslova koji obavljaju organizatori sportske rekreacije odnosi se, dakle, na organizaciju i promociju vlastitih programa.

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/