Učestvuje u pripremi bolesnika za dijagnostičke postupke, a posebno kod sofisticiranih dijagnostičkih metoda. Delokrug rada organizatora zdravstvene nege obuhvata i postupak raspodele redovne medikamentoze i ampulirane terapije. Takođe, sprovodi psihološku pripremu pacijenata i porodice, pogotovo kod teških bolesnika. Organizator zdravstvene nege osposobljen je za organizaciju i vođenje medicinske dokumentacije u delokrugu zdravstvene nege, sprovođenje procesa zdravstvene nege, kao i obavljanje naučno-istraživačkog rada i primenu naučnih rezultata u praksi. Njihova delatnost obuhvata stručne oblasti: interne medicine, hirurgije, pedijatrije, psihijatrije, ginekologije i akušerstva, infektivnih bolesti i dr.

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/